Saludaga Gaardmark

År:

År:

Tillempede navne:

Kirkebogens originaltekst: (med kommentarer og tilføjelser.)

Begivenhed:

 

Jacob Akselsen Steenberg, født ca. 1660, død 17. december 1688 i Tornby præstegård.

En Kirche=Bog, udi Hvilchen Rictig antegnes og opskrifves Alle de Som fødes, Kommer udi Ægteskab, og begrafves udi Tornbye och Vidstrup Sogner fra Anno 1683 d: 14 Septembris da Jeg blef ordinerit her til stedet.

 

1683

C63-1-1-2

 

Bauer 18

1

Thomas Jensen hustru.

D: 2 Junii blef Thamis Jensøns Hustru i Kiøbsted begrafuen.

1. begravelse.

2

Maren Pedersdatter.

D: 25 Junii blef Maren Pedersdaatter begrafuen.

2. begravelse.

3

Christen Michelsen

Maren Sørensdatter.

Dominica 13 Trinitatis d: 2 Septembris blef Christen Michellsøn og Maren Søfrensdaatter copulerit.

1. vielse:

4

Søn af Jens Villadsen.

D: 3 Octobris blef Jens Villadtzsøns Barn i Neistgaard begrafuen, som døde strax efter Fødselen.

3. begravelse.

5

Michel Andersen og Else Sørensdatter.

Dominic: 16 Trinitatis d: 23 Septembris blef Michell Andersøn og Else Søfrensdaatter copulered.

2. vielse.

1683

C63-1-1-3

 

 

1

Niels Lauridsen.

Dominic: 18 Trinitatis d: 7 Octobris var Michell Lauridz Barn udi Kiersgaards Mølle till daaben og blef Kaldet Niels: Fadderne Niels Niellsøn i Østergaard, Niels Christensøn i Kiøbsted. Maren Pedersdaatter paa Kiersgaard bar Barnet. Maren Nielsdaatter.

1. dåb.

2

Morten Nielsen og Bodil Andersdatter.

Eodem die (samme dag, red.) blef Morten Niellsøn cum sua meretricula (med sin luder, red.) publice absolverit. Ved (Neste? red.) Bodild Andersdaatter.

1. publice absolveret.

3

Johanne, datter af Inger Thomasdatter.

Ad huc eodem Die (samme dag og sted, red.) var Inger Thamisdaatter U=ægte Barn till daaben. Kaldet Johanne. Faddere Maren Thamisdaatter Niels Jensøn, Christen Pedersøn, Christen Hejlesøn.

2. dåb.

4

Niels Knudsen.

D: 12 Decembris blef Niels Knudsøn begrafven.

4. begravelse.

5

Jacob Nielsen og Ellen Pedersdatter.

Feria 3. Natatitia (3. nativitas Christi; tredje juledag, red.) d. 27 Decem­bris. blef Jacob Niellsøn i Nør=Krage og Ellen Pedersdaatter copulered.

3. vielse.

 

 

Summa Summarum.

Dette Aar Anno 1683. fra d: 2 Junii vare

Wiede - - - - - - - - - - - - 3

Døbte - - - - - - - - - - - - 3

Begraffven - - - - - - - - 4

Skrifft for Hoer - - - - - 2

 

1684

C63-1-1-3

Anno 1684. I. N. J. (in nomini Jesu: i Jesu navn, red.)

Bauer 9S

1

Maren Mortensdatter.

D: (10? Red.) Januarii blef Maren Mortensdaatter i Nør=Thornby begrafven, som fich sin Død aff Sinsuig, som stach Hende.

1. begravelse.

2

Maren Christensdatter.

D: 14 Januarii blef (utydeligt ord, red.) Maren Christensdaatter i Vadzager med sin Hende dødfødde Børn begrafven.

2. begravelse.

3

Johanne.

Eodem die (samme dag, red.) blef Fornævnte Maren Christensdaatters 3die Barn døbt, som lefvede nogle Dage efter Morderen var begrafven og blef Kaldet Johanne.

1. dåb.

4

Anne Simonsdatter.

D: 2 Februarii blef Anne Simonsdaatter (utydeligt tilnavn, red.) begrafven.

3. begravelse.

5

Johanne.

D: 3 Februarii blef fornævnte Maren Christensdaatters Barn, som var det 3die begrafven.

4. begravelse.

6

Thomas Jensen.

D: 8 Februarii. blef Thamis Jensøn i (Kiøbsted? Red.) begrafven.

5. begravelse.

7

Hans Thomsen.

D: 17 Februarii var Thamis Thamisøns Barn paa Kiersgaard til Kirche og blef Kaldet Hans. Faddere, Lavridz Pedersøn, Niels Pedersøn, Anders Pedersøn. Beathe Sophie Hinrich Lauridsøns Hustrue paa Høgholt bar Barnet. Maren Nielsdaatter.

 

 

 

2. dåb.

1684

C63-1-1-4

 

Bauer 9S

1

Margrethe Jacobsdatter.

(utydeligt ord, red.) Festo Purificationis Mariæ (Maries renselsesdag, red.) var Jacob Christensøns Barn til Kirche, Kaldet Margrethe. Faddere Dorette Mouridtzdaatter bar Barnet. Knud Michelsøn Jens Villadtzon, Niels Søfrensøn, Peder Mouridtzøns Søn.

3. dåb.

2

Peder.

Søn af Bodil Andersdatter.

Dominica Reminiscere (2. søndag i fasten, red.) d: 24 Februarii var Bodil Andersdaatters U-ægte Barn till daaben og blef Kaldet Peder. Faddere: Lauridts Lauridtsøn Maren Nielsdaatter i Synder Thornby bar Barnet, Johanne Christensdaatter.

4. dåb.

3

Michel Steffensen og Ellen Christensdatter.

Domin: Laetare (midfaste/4. søndag i fasten, red.) d: 9 Martii blef Michell Steffensøn og Ellin Christensdaatter copulered.

1. vielse.

4

Maren Christensdatter.

D: 24. Martii var Christen Niellsøns Barn i Kiøbsted till daaben, og Kaldet Maren. Faddere: Maren Christensdaatter bar Barnet, Jens Thornby, Anders Jensøn, Povell Rytter.

5. dåb.

5

Jens Christensen.

#1684

D: 27 Hujus (samme måned, red.) Festo Viridium (skærtorsdag, red.) var Christen Ifversøns Barn till daaben og blef Kaldet Jens. Faddere. Lauridts Jørgensøn Skræders Hustrue bar Barnet, Niels Thamisøn, Lauridts Jensøn, Peder Ifversøn.

6. dåb.

6

Jens Nielsen.

Dominic: Qvasimodo geniti (1. søndag efter påske, red.) d: 6 Aprilis var Niels Jensøn Nalborgs Barn till daaben, Jens Kaldet. Faddere: Maren Povelsdaatter bar Barnet. Else Marqversdaatter, Peder Jensøn, Niels Nielsøn.

7. dåb.

7

Anders.

Søn af Johanne Andersdatter.

Dom: Misericord: (2. søndag efter påske, red.) d: 13 Aprilis var Johanne Andersdaatters U=ægte Barn till daaben og blef Kaldet Anders. Faddere: Maren Jensdaatter i Hofven bar Barnet, Niels Ifversøn, Anders Povellsøn.

8. dåb.

8

Maren Larsdatter.

#1772

Eodem die et Anno (samme dag og år, red.) var Lauridts Jensøns Barn i Reis Kier (Rævskjær, red.) till Kirche, Maren Kaldet. Faddere Maren Jensdaatter i Vidstrup bar Barnet, Christen Ifversøn, Peder Ifversøn.

9. dåb.

9

Barn af Jens Christensen Rump.

Dom: Exaudi (6. søndag efter påske, red.) d: 11 Maji blef Jens Christensøns Rumpis Barn begrafven.

6. begravelse.

10

Michel Poulsen.

D: 28 Maji var Povell Jensøn Barn Her i Byen till daaben, Michell Kaldet. Faddere, Maren Jensdaatter i Hofven, bar Barnet, Niels Nielsøn, Christen Skomager, Niels Jensøn.

10. dåb.

11

Niels Mortensen.

Dom: 12 Trinit: d: 17 Augusti var Morten Jensøns Barn till daaben, Kaldet Niels. Faddere, Maren Jensdaatter bar Barnet, Jens Mortensøn, Niels Smid. Anders Povelsøn Anne Jensdaatter.

11. dåb.

12

Else Christensdatter.

#1719

Dom: 17 Trinitatis. d: 21 Septembris var Christen Michelsøns Barn til daaben, Kaldet Else, Faddere, Mette i Krag bar Barnet, Jens Mortensøn, Simon Povelsøn.

12. dåb.

1684

C63-1-1-5

 

Bauer 9S

1

Thomas Thomsen.

Eodem die (samme dag, den 21. september, red.) var og Thamis Steffensøns Barn til Kirche, Kaldet Thamis. Faddere, Maren Nielsdaatter bar Barnet, Peder Hansøn, Niels Steffensøn (utydeligt tilnavn, red.) Peder Lauridtsøn, Peder Andersøn i Nør Krage.

13. dåb.

2

Anne Cathrine Steenberg.

D: 6 Octobris var mit eget (Jacob Akselsen Steenberg, red.) Barn till daaben og blef Kaldet Anna Catharina, Faddere. Velb: Frue Ellin Arenfeld paa Kiersgaard bar Barnet. Seignr: Anders Andersøn Boddum, Thamis Thamisøn, Karen Thøgersdaatter, Anne Mouridtsdaatter.

14. dåb.

3

Niels Jacobsen.

Dominic: 20 Trinitatis d 12 Octobris var Jacob Nielsøns Barn i Nør Krage till daaben, Kaldet Niels. Faddere: Anne Pedersdaatter i Høyrup, bar Barnet. Christen Søfrensøn, Peder Andersøn, Michell Andersøn.

15. dåb.

4

Christen Hansen.

Festo omnium Sanctorum (Allehelgensdag, red.) d: 1 Novembris var Hans Pedersøns Barn i Kiøbsted till daaben, Kaldet Christen. Faddere, Hans Konis Søster bar Barnet, Jens Andersøn.

16. dåb.

5

Niels Steffensen og Anne Andersdatter.

Dom: 23 Trinit: d: 2 Novembris blef Niels Steffensøn (K….? Red.) og Anne Andersdaatter copulered.

2. vielse.

6

Mads Frederiksen og Anne Pedersdatter.

Dom: 26 Trinit: d: 23 Novembris blef Madts Friderichsøn og Anne Pedersdaatter copulered.

3. vielse.

7

Christen Pedersen.

Dom: 1 Adventus d: 30 Novembris. var Peder Ifversøns Barn till daaben, Christen Naffent, Faddere, Anne Michelsdaatter bar Barnet, Michell Lauridtsøn i Møllen, Niels Ifversøn, Niels Thamisøn, Johanne Christensdaatter.

17. dåb.

8

Søren.

Søn af Maren ?

Eodem die (samme dag, den 30. november, red.) blef Maren (Kattis? Red.) U=ægte Barn døbt, Kaldet Søfren. Faddere, Maren Søfrensdaatter Hendes Moder bar Barnet, Christen Lauridtsøn, Lauridts Stephensøn, Lauridts Villadtsøn.

18. dåb.

 

 

Summa i dette Aar 1684 ere

Viede -  -  - - -  - - 3.

Døbte - - - - - - - 18.

Begraffven - - - - -7.

Natis det vitae dator proficere in aetatu et gratia apid Deum et hominos.  Denatis det mortis victor aeternum vitae immor­talis gaudium.

Jacob Axellsøn Steenberg.

Elapsi veteri sic gam novus in aepic Annus, Inupiac Fatix nobis te Christe rogamus!  (Uden garanti for korrekt læsning, red.)

 

1685

C63-1-1-6

Auspice Christo Anno 1685. (under guds ledelse, red.)

Bauer 29

1

Inger Thomasdatter.

D: 2. Februarii blef Inger Thamisdaatter nør i Byen begraffvet.

1. begravelse.

2

#349 Knud Christensen og Karen Andersdatter.

D: 3 Februaris blef Knud Christensøn, og Karen Andersdaatter trolofvet.

1. trolovelse.

3

Maren Michelsdatter.

Dom: 5ta post Epiphan: (5. søndag efter helligtrekonger, red.) d: 8: Februarii blef Michel Steffensøns Barn nør i Byen døbt, Kaldet Maren. Faddere. Maren Thamisdaatter bar Barnet, Laurits Jensøn, Niels Steffensøn, Michell Andersøn.

1. dåb.

4

Maren Michelsdatter.

D: 20 Februarii blef Maren Michelsdaatter begrafven.

2. begravelse.

5

Karen Madsdatter.

#10784

D: 4 Martii blef Madts Fredrichsøns Barn døbt, og Kaldet Karen. Faddere, Anne Simonsdaatter bar Barnet, Christen Munch i Horne, Christen Pedersøn Holm, Peder Ifversøn, Søfren Michellsøn.

2. dåb.

6

Anders Jensen og Bodil (Nielsdatter, red.)

D: 8 Martii stod Anders Jensøn Reiss Kiær (Rævskjær, red.) og Hans (utydeligt efternavn samt andet utydeligt ord, red.) Bodild skrift for Blodskam  (et uforståeligt ord, red.) 7 Samfulde Aar.

1. publice absolveret.

7

Jørgen Christensen.

#322

Dom: Remiscere (2. søndag i fasten, red.) d: 15 Martii var Christen Jørgensøns Barn till daaben, og Kaldet Jørgen. Faddere. Kirsten Mortensdaatter bar Barnet. Peder Nielsøn ved Bachen, Christen Povellsøn, Michell Nielsøn, Peder Hansøn, Maren Thamisdaatter.

3. dåb.

8

Christen Nielsen Vadsager.

Domin: Oculi (3. søndag i fasten, red.) d 22 Martii blef Christen Nielsøn Vadtsager begrafven.

3. begravelse.

9

#349 Knud Christensen og Karen Andersdatter.

Feria 2da Pascatos (2. påskedag, den 20. april, red.) blef Knud Christensøn og Karen Andersdatter vied.

1. vielse.

10

Peder Thomsen.

Dom: Misericord: (2. søndag efter påske, red.) d: 3 Maji var Thamis Jensøns Barn i Vadtsager till daaben, Kaldet Peder, Faddere. Maren Pedersdaatter i Kiersgaard bar Barnet, Jep Christensøn i Kiøbsted, Niels Nielsøn i Østergaard, Niels Jensøn Vadtsager, Maren Jensdaatter.

4. dåb.

11

Anders Pedersen.

Dom: Cantate (4. søndag efter påske, red.) d: 17 Maji blef Peder Thamisøns Barn nør i Byen døbt, Kaldet Anders. Faddere. Johanne Thamisdaatter bar Barnet, Peder Andersøn Holm Senior, Michell Pedersøn Peder Ifversøn i Stoergaard, Anders Jensøn (Krus? Red.)

5. dåb.

1685

C63-1-1-7

 

Bauer 29

1

Maren Jensdatter.

D: 10 Junii blef Marqvar Jensøns Hustrue nomine Maren Jensdaatter iordet.

4. begravelse.

2

Anne Cathrine Nielsdatter.

#10717

Dom: 1 Trin: d: 21 Junii blef Niels Pedersøns Barn udi Eystrup døbt, og Kaldet Anna Catharina. (Moder: Inger Thomasdatter, red.) Faddere: Maren Pedersdaatter i Kiersgaard bar Barnet, Jens Jensøn i Ønbøll, Karen Thamisdaatter Anne Kieldsdaatter, (Anniche? Red.) Thamisdaatter.

6. dåb.

3

Maren Christensdatter.

Feria Johannis Baptista: (Johannes døbers, Sankt Hans dag, red.) d: 24 Junii blef Christen Pedersøns Holms Barn døbt, Kaldet Maren. Faddere Karen Simonsdaatter bar Barnet, Peder Nielsøn, Peder Ifversøn, Maren Pedersdaatter, Sophie Pedersdaatter.

7. dåb.

4

Christen Andersen Holm.

D: 1 Julii blef Christen Andersøn Holm begrafven.

5. begravelse.

5

Anders Jensen Rævs­kjær og Bodil Nielsdatter.

D: 2 Julii blef Anders Jensøn ReisKier (Rævskjær, red.) begrafven, som udi 7 Aar hafde bedrefvet Blodskam med en Ecte Mands Qvinde, nomine Bodild Nielsdaatter, som gaf Hannem sin Bane med en Knif, hun slog udi hans Bryst. 1696.

6. begravelse.

6

Maren Jensdatter.

Dom: 3 Trin: d: 5 Julii blef Jens Christensøn Rumpis Barn døbt, Kaldet Maren. Faddere. Kirsten (Simonsdaatter? Red.) bar Barnet, Peder Christensøn, (Anders Jensen Krus? Red.) Sophie Pedersdaatter.

8. dåb.

7

Peder Andersen Holm.

D: 11 Julii blef Peder Andersøn Holm Senior begrafven.

7. begravelse.

8

Søren Pedersen.

Dom: 11 Trin: d: 30 Augusti blef Peder Christensøn Rumpes Barn døbt, Kaldet Søfren. Faddere Christentse Ibsdaatter bar Barnet, Hans Pedersøn Skaboe Jens Christensøn Rump, Maren Christensdatter Rump.

9. dåb.

9

Enevold Christensen.

Dom: 13 Trin: 13 Septembris var Christen Nielsøn Skomagers Barn till daaben, Kaldet Envold. Faddere. Anne Christensdaatter bar Barnet, Envold Jensøn i Skibsbye, Maren Thamisdaatter.

10. dåb.

10

Maren Pedersdatter.

Praescripta Dom: (søndagen forinden, den 6. september, red.) blef Peder Lauridtsøns Barn i Synder Krag døbt, og Kaldet Maren. Faddere. Maren Simonsdaatter bar Barnet, Jacob Nielsøn, Peder Andersøn, Christen Michellsøn, Peder Michellsøn.

11. dåb.

11

Ellen Thomasdatter.

Eodem Dom: (samme søndag, den 6. september, red.) var Thamis Chri­stensøn Thornbyes Barn till daaben, Kaldet Ellin, Faddere. Kirsten Simonsdaatter bar Barnet, Niels Jensøn i Stoergaard.

12. dåb.

12

Maren Michelsdatter.

D: 17 Septembris, blef Michel Steffensøns Barn, Maren begraffvet.

8. begravelse.

1685

C63-1-1-8

 

Bauer 29

1

Maren Steenberg.

D: 21 Sept: var mit (Jacob Akselsen Steenberg, red.) eget Barn till daaben, og Kaldet Maren. Faddere. Inger Thamisdaatter udi Eystrup bar Barnet, Thamis Thamisøn, Jacob Søfrensøn.

13. dåb.

2

Niels Andersen.

Festo Michael: d. 29 Septemb: blef Anders Jensøn Barn døbt, Kaldet Niels; Faddere. Maren Nielsdaatter Skyttes bar Barnet, Niels Hejlesøn Smid, Peder Thamisøn.

14. dåb.

3

Niels Christensen.

Dom: 18 Trin: 18 Octob: blef Christen Christensøn Thornbyes Barn døbt, Niels Kaldet, Faddere. Maren Simonsdatter bar Barnet, Christen Ifversøn, Knud Christensøn, Jens Christensøn, Christen Jensøn.

15. dåb.

4

Maren Nielsdatter.

Dom: 22 Trin: d: 15 Novembris blef Niels Steffensøns Kigers Barn døbt og Kaldet Maren. Faddere Anne Stephensdaatter bar Barnet, Michell Stephensøn, Peder Christensøn Smid, Kirsten Pedersdaatter, Maren Andersdaatter.

16. dåb.

5

Maren Nielsdatter.

Dom: 23 Trin: d: 22 Novembris var Niels Pedersøns Barn Nør i Byen till daaben, Maren Kaldet. Faddere. Peder Mogensøn, Peder Michelsøn, Mogens Pedersøn, Maren Simonsdaatter bar Barnet.

 

17. dåb.

6

Jeppe Christensen.

D: 26 Novembris blef Jep Christensøn i Kiøbsted begrafven.

 

9. begravelse.

7

Mette Nielsdatter.

D: 1 Decembris blef Mette Nielsdaatter i Nør Krage, som døde i Hiø­ring, iordet.

10. begravelse.

 

 

Summa i dette Aar 85.

Troloffved og Vied - - - 1 Par.

Fødde og døbte - - - - - 17.

Døde og Begraffven - 10.

Skrift       2.

Gud hielp os till et gott Nye Aar!

Jacob Axellsøn Steenberg.

 

1686

C63-1-1-9                  I. N. J. (in nomini Jesu: i Jesu navn, red.) Anno 1686.

Bauer 14

1

Maren Nielsdatter.

Dom: 2 Epiph: (2. søndag efter helligtrekonger, red.) d: 17 Januarii bliif Niels Hejlesøns Smeds Barn døbt, Maren Kaldet. (Moder: Else Sørens­datter – se nr. 7, red.) Faddere. Maren Jensdaatter i Hofven bar Barnet, Peder Marqvorsøn, Michel Andersøn, Knud Christensøn, Peder Oluffsøn.

1. dåb.

2

Svend Christensen.

#294

Dom: 3 Epiph: (3. søndag efter helligtrekonger, red.) d: 24 Januarii var Christen Hansøns Barn i Raundrup till daaben, Kaldet Svend. (Moder: Maren Jensdatter – se nr. 8, red.) Faddere. Maren Jensdaatter i Hoven bar Barnet, Svend Svendsøn, Niels Nielsøn, Peder Nielsøn, Peder Ifversøn.

2. dåb.

3

Niels Sørensen.

D: 25 Januarii blef Niels Søfrensøn i Neistgaard, som d: 12. hujus (sam­me måned, red.) blef ihielslagen af jt læs Træer, som Hand velte paa sig i Bierby=bache, begrafven.

1. begravelse.

4

Simon Poulsen.

D: 3 Februarii blef Simon Povellsøn, som hastig døde udi Kiersgaard, begrafven.

2. begravelse.

5

Gregers Jensen.

Dom: invocavit (1. søndag i fasten, red.) d: 21 Februarii blef Jens Chri­stensen Thornbyes Barn døbt, Gregers Kaldet, (Moder: Johanne Jespersdatter, se nr. 10, red.) Faddere. Kirsten Simonsdaatter bar Barnet, Christen Christensøn Thornby, Niels Jensøn, Peder Lauridtsøn.

3. dåb.

6

Laurids Pedersen.

Dom: Reminisc: (2. søndag i fasten, red.) d: 28 Februarii var Peder Ifver­søns Barn i Stoergaard till daaben, Lauridts Kaldet. (Moder: Else Pedersdatter – se folio 10 nr. 2, red.) nr. Faddere. Anne Simonsdaatter bar Barnet, Svend Svendsøn, Niels Jensøn i Storgaard, Christen Hansøn, Niels Ifversøn.

4. dåb.

7

Else Sørensdatter.

Eodem die (samme dag - den 28. februar, red.) blef Niels Hejlesøns Smids Kone introduceret, nomine Else Søfrensdaatter.

1. introduktion.

8

Maren Jensdatter.

Domin: Oculi (3. søndag i fasten, red.) d: 7 Martii blef Christen Hansøns Qvinde i Raundrup, ved Nafn, Maren Pedersdaatter (rettet til Jensdatter og i margin: test. C. L. red.) introducered.

2. introduktion.

9

Anders Knudsen.

#351

Domin: Laetare (midfaste søndag, red.) d: 14 Martii Var Knud Christen­søns Barn i Østergaard till daaben, Kaldet Anders. (Moder: Karen Andersdatter – se folio 10 nr. 4, red.) Faddere Maren Jensdaatter i Hoven bar Barnet, Niels Nielsøn, Peder Marqvorsøn, Michel Niellsøn, Peder Jensøn.

5. dåb.

10

Johanne Jespersdatter.

Dom: Judica (5. søndag i fasten, red.) d: 21 Marts er Jens Christensøn Thornbyes Qvinde blefven introducerit, ved Nafn Johan Jespersdaatter.

3. introduktion.

11

Mette Christensdatter.

Dom: Palmarum (palmesøndag, red.) d: 28 Martii blef Christen Mourid­søns Barn døbt: Mette Kaldet. (Moder: Maren Lauridsdatter – se folio 10 nr. 8, red.) Faddere. Maren Jensdaatter i Hoven bar Barnet, Jens Mortensøn, Peder Marqvorsøn, Lauridts Jensøn.

6. dåb.

12

Peder Pedersen og Maren Jensdatter. #7998 & 7997

Eodem die (samme dag – den 28. marts, red.) blef Peder Pedersøn Brun og Maren Jensdaatter trolofvet.

 

 

1. trolovelse.

1686

C63-1-1-10

Bauer 14

1

Karen Andersdatter.

Praescripta Domin: (foregående søndag – den 21. marts, red.) blef Karen Lauridtsdaatters Daatter, Karen Andersdaatter begrafven.

 

3. begravelse.

2

Else Pedersdatter.

Dom: Misericord: (2. søndag efter påske, red.) d: 18 Aprilis blef Peder Ifversøns Qvinde i Storgaard introducered ved Nafn Else Pedersdaatter.

4. introduktion.

3

Maren Andersdatter.

Eodem die (samme dag – 18. april, red.) blef Maren Andersdaatter iordet.

4. begravelse.

4

Karen Andersdatter.

Dom: Jubilate (3. søndag efter påske, den 25. april, red.) gich Knud Christensøns Qvinde i Østergaard Karen Andersdaatter udi Kirche.

5. introduktion.

5

Mette Jacobsdatter.

Eodem die (samme dag – 25. april, red.) Var Jacob Niellsøns Barn i Nør Krage till daaben, Mette (Moder: Ellen Pedersdatter – se nr. 12, red.) Kaldet. Faddere. Giertrud Pedersdaatter ibidem bar Barnet, Knud Simonsøn i Høyrup, Michell Andersøn, Niels Nielsøn, Madts Niellsøn.

7. dåb.

6

Frands Jørgensen #10444 og Sidsel Sørensdatter #10446

D: 28 Aprilis blef Frants Jørgensøn, og Zidtsel Søfrensdaatter trolofvet.

2. trolovelse.

7

Jørgen Michelsen.

Dom: Cantate (4. søndag efter påske, red.) d: 2 Maji blef Michell Andersøns Barn døbt, Jørgen Kaldet. (Moder: Else Sørensdatter – se nr. 13, red.) Faddere: Anne Søfrensdaatter i Høyrup bar Barnet, Jacob Søfrensøn, Niels Søfrensøn, Thamis Steffensøn, Lauridts Jensøn.

8. dåb.

8

Maren Lauridsdatter.

Dom: Rogate (5. søndag efter påske, red.) d: 9 Maji gich Christen Mouridtsøns Qvinde, ved Nafn Maren Lauridtsdaatter udi Kirche.

6. introduktion.

9

Jens Andersen Kruse.

Festo Ascension: (Kristi himmelfartsdag, red.) d: 13 Maji blef Jens Andersen Kruus begrafvet.

5. begravelse.

10

Anne Cathrine Steenberg.

D: 26 Maji blef min egen (Jacob Akselsen Steenberg, red.) Daatter Anna Katharina begrafven.

6. begravelse.

11

Mette Jacobsdatter.

Dom: 1 Trin: d: 6 Junii. Blef Jacob Nielsøns Barn i Nør Krage, Mette iordet.

7. begravelse.

12

Ellen Pedersdatter.

Dom: 2 Trinitatis d: 13 Junii gich Jacob Niellsøns Qvinde i Nør Krage udi Kirche, Ved Nafn Ellin Pedersdaatter.

7. introduktion.

13

Else Sørensdatter.

D: 4 Trin: d: 27 Junii blef Michell Andersøns Qvinde Else Søfrensdaatter introducered.

8. introduktion.

14

Peder Pedersen og Maren Jensdatter.

Dom: (7. red.) Trinit: d: 18 Julii blef Peder (Pedersen, red.) Bruun og Maren Jensdaatter copulered.

1. vielse.

15

Niels Christensen.

Eodem die (samme dag – 18. juli, red.) blef Christen Søfrensøns (der er angivet et andet efternavn over dette, det ender også på søn, men jeg kan ikke læse det, red.) Barn nør i Byen døbt, Niels Kaldet. Faddere. Bodild Søf­rensdaatter bar Barnet, Niels Pedersøn i Eystrup, Jens Christensøn Thornby, Christen Michellsøn, Søfren Michellsøn.

9. dåb.

1686

C63-1-1-11

 

Bauer 14

1

Maren Michelsdatter.

Eodem Dom: (samme søndag – 18. juli, red.) blef Michell Steffensøns Barn døbt, Kaldet Maren. (Moder: Ellen Christensdatter – se nr. 6, red.) Faddere. Mette Andersdaatter bar Barnet. Michell Andersøn, Thamis Pedersøn, Christen Michellsøn, Johanne Andersdaatter.

10. dåb.

2

Christen Jensen.

Inger Thomasdatter.

Praescripta Dom: (foregående søndag, den 11. juli, red.) blef Christen Jensøn og Ing Thamisdaatter paa Løn trolofvet.

3. trolovelse.

3

Maren Thomasdatter.

Dom: 10 Trin: 8 Augusti Var Thamis Steffensøns Barn till daaben, Maren Kaldet. (Moder: Johanne Thomsdatter – se nr. 8, red.) Faddere. Maren Jensdaatter bar Barnet. Peder Hansøn, Lauridts Jensøn, Michell Pedersøn, Maren Nielsdaatter.

11. dåb.

4

Frands Jørgensen og Sidsel Sørensdatter.

Eodem die (samme dag – 8. august, red.) blef Frants Jørgensøn og Zidsel Søfrensdaatter copulered.

2. vielse.

5

 

D: 12 Trin: d: 22 Augusti blef Christen Søfrensøns Qvinde nør i Byen, ved Nafn (navnet er udeladt, red.) introducerit.

9. introduktion.

6

Ellen Christensdatter.

Eodem Dom: (samme søndag – 22. august, red.) blef Michel Steffensøns Qvinde Ellin Christensdaatter indledt.

10. introduktion.

7

 

Dom: 14 Trin: d: 5 Sept: blef Peder Lauridtsøns Barn nør i Byen, som efter Doben strax døde.

8. begravelse.

8

Johanne Thomasdatter.

Dom: 14 Trin: (den 5. september, red.) gich Thamis Steffensøn Qvinde Johanne Thamisdaatter udi Kirche.

11. introduktion.

9

Christen Jensen og Inger Thomasdatter.

Dom: 19 Trin: d: 10 Octobris blef Christen Jensøn og Inger Thamisdaatter Viede.

3. vielse.

10

Steffen Lauridsen og Anne Sørensdatter.

Dom: 20 Trin: d: 17 Octobris blef Steffen Lauridtsøn og Anne Søf­rensdaatter trolofvet.

4. trolovelse.

11

Michel Christensen Koch.

Dom: 22 Trin: d: 31 Octobris blef Michell Christensøn Koch begrafven.

9. begravelse.

12

Johanne Christensdatter.

#290

Dom: 3 Adventus d: 12 Decembris Var Christen Michellsøns Barn till daaben, Johanne Kaldet. (Moder: Maren Simonsdatter, se folio 12 nr. 7, red.) Faddere. Maren Michelsdaatter bar Barnet. Peder Michellsøn, Lauridts Michellsøn, Niels Jensøn, Aldheit Jacobs­daatter.

12. dåb.

13

Iver Christensen.

#1685

Feria 2 Nat: (2. juledag, red.) 26 Decembris Blef Christen Ifversøns Barn døbt, Ifver Kaldet. (Moder: Kirsten Jensdatter, se folio 12 nr. 8, red.) Faddere. Maren Jensdaatter bar Barnet, Peder Ifversøn, Christen Jensøn, Niels Ifversøn, Anne Nielsdaatter.

13. dåb.

1686

C63-1-1-12

 

Bauer 14

1

Steffen Lauridsen og Anne Sørensdatter.

Feria 3 Nativitas (3. juledag, den 27. december, red.) Blef Steffen Lauridtsøn og Anne Søfrensdatter Vied.

4. vielse.

 

 

Summa i dette Aar 1686.

Trolofvede og Viede     4 Par.

Fødde og døbte            13.

Introducerede               11.

Døde og Begrafne       9.

Jacob Axellsøn Steenberg. m: m:

Gud Gifve os et fredeligt, og trychsalig Nye Aar.

 

1687

C63-1-1-12

Auspice Christo. Anno 1687. (under guds ledelse, red.)

Bauer 6

2

Hans Thomsen.

D: 4 Januarii 87 blef Vellacte Thamis Thamisøns Barn paa Kiersgaard, Ved Nafn Hans Thamisøn, iordet, Anno aetatis sua 4to. (hans alder 4 år, døbt 17. februar 1684, red.)

1. begravelse.

3

Maren.

I Vadsager.

D: 7 Januarii Blef Jens Christensøns Hustru i Vadtsager, Maren, begrafven. Hendes gandske Alder var 99 Aar 2 Ugger.

2. begravelse.

4

Jens Christensen Skagbo og Karen Christensdatter.

Dom: 1 Epiph: (1. søndag efter helligtrekonger, red.) d: 9 Januarii Blef Jens Christensøn Skaboe og Karen Christensdaatter trolofvet.

1. trolovelse.

5

Jørgen Lauridsen.

Eodem Dominic: (samme søndag, den 9. januar, red.) blef Lauridts Jørgensøns Barn Nør i Byen døbt Jørgen Kaldet. (Moder: Bodil Jensdatter, se nr. 8, red.) Faddere: Anders Jørgensøns Hustru i Høyrup bar Barnet, Christen Ifversøn, Niels Jensøn, Niels Søfrensøn, Peder Michellsøn.

1. dåb.

6

Christen Sørensen og Maren Nielsdatter.

Dom: 2 Epiph: (2. søndag efter helligtrekonger, red.) d: 16 Januarii Blef Christen Søfrensøn Borger udi Hiøring med Høyædle og Velbaarne Fru Ellin Arenfeldts Pige, Maren Nielsdaatter trolofvet.

2. trolovelse.

7

Maren Simonsdatter.

Eodem Dom: (samme søndag, den 16. januar, red.) Blef Christen Michellsøns Qvinde, Maren Simonsdaatter introducered.

1. introduktion.

8

Kirsten Jensdatter.

Bodil Jensdatter.

Dom: Sexages: (seksagesima søndag, red.) d: 30 Januarii Blef Kristen Ifversøns Qvinde Kirsten Jensdaatter, og Lauridts Jørgensøns Kone Bodild Jensdaatter, tvende Søstre introducerede.

2 og 3. introduktion.

9

Jens Lauridsen.

I Rævskjær.

#1773

Eodem die (samme dag, seksagesima søndag, den 30. januar, red.) Blef Lauridts Jensøns Barn i Reiss Kier døbt, Jens Kaldet. Faddere: Maren Jensdaatter i Vidstrup bar Barnet, Niels Steffensøn Kiger (toldbetjent, red.), Niels Steffensøn Skytte, Niels Søfrensøn, Else Søfrensdaatter.

2. dåb.

1687

C63-1-1-13

 

Bauer 6

1

Jens Christensen Skagbo og Karen Christensdatter.

Dom: Reminisc: (2. søndag i fasten, red.) d: 20 Februarii Blef Jens Chri­stensøn Skaboe og Karen Christensdaatter Viedt.

1. vielse.

2

Christen Poulsen og Maren Thomasdatter.

D: 9 Aprilis Blef Christen Povellsøn i Sønder Tornby og Maren Thamisdaatter Trolofvet.

3. trolovelse.

3

Niels Frandsen.

#10447

Dom: Misericord: (2. søndag efter påske, red.) d: 10 Aprilis Blef Frants Jørgensøns Barn i Neistgaard døbt, Niels Kaldet. (Moder: Sidsel Sørensdatter, se nr. 7, red.) Faddere: Hans Moder Kirsten Michelsdaatter bar Barnet, Michell Andersøn, Knud Michellsøn, Michell Frandtsøn, Anne Pedersdaatter.

3. dåb.

4

Jens Nielsen Bødker.

D: 25 Aprilis Blef Jens Nielsøn Bødcher begrafven, Hans gandske Alder var 79 Aar, 2 Maaneder og Nogle Ugger.

3. begravelse.

5

Christen Jacobsen.

Dom: Rogate (5. søndag efter påske, red.) d: 1 Maji Blef Jacob Niellsøns Barn i Nør Krage døbt, Christen Kaldet. (Moder: Ellen Pedersdatter, se nr. 8, red.) Faddere: Hendes Søster Johanne Pedersdaatter (barnets moster, red.) bar Barnet, Peder Andersøn, Niels Nielsøn, Madts Niell­søn.

4. dåb.

6

Casper Christoffersen.

Post Dom: 1 Trinit: (1. søndag efter trinitatis, red.) d: 29 Maji Blef Sl: (salig, red.) Casper Christoffersøn Degn begrafven. Hans gandske Alder Var 58 Aar.

4. begravelse.

7

Sidsel Sørensdatter.

Dom: 1 Trinit: d: 29 Maji Blef Frants Jørgensøns Kone i Neistgaard introduceret. Nomine Zidtsell Søfrensdaatter.

4. introduktion.

8

Ellen Pedersdatter.

Dom: 6 Trinit: d: 3 Julii Blef Jacob Nielsøns Hustrue i Nør Krage, Ellin Pedersdaatter introducerit.

5. introduktion.

9

Maren Knudsdatter.

D: 6 Julii Blef Peder Jensøns Hustru i Kiøbsted, Maren Knudtsdaatter begrafven. Hendes gandske Alder Var 55 Aar.

5. begravelse.

10

Et barn af Jacob Hansen og Johanne Knudsdatter er tidligere døbt.

Dom: 7 Trinit: d: 10 Julii Blef Jacob Hansøns Qvinde, nomine Johan Knudtsdaatter introduceret. Naar blef da Barnet døbt?

6. introduktion.

11

Simon Nielsen og Else Markvardsdatter.

Dom: 11. Trinit: d: 7 Augusti Blef Simon Niellsøn og Else Marqvorsdaatter trolofvet.

4. trolovelse.

12

Anne Christensdatter.

Dom: 13 Trinitatis d: 21 Augusti Blef Christen Povelsøns Barn i Sønder Tornby døbt, Anne Kaldet. (Moder: Maren Thomasdatter, se folio 14 nr. 4, red.) Faddere: Peder Niellsøn, Niels Jensøn, Christen Jørgensøn, Christen Jensøn – Maren Jensdaatter bar Barnet.

5. dåb.

1687

C63-1-1-14

 

Bauer 6

1

Johanne Pedersdatter.

Dom: 14 Trinitatis d: 28 Augusti Blef Peder Lauridtsøns Barn nør i Byen døbt, Johanne Kaldet. (Moder: Karen Christensdatter, se nr. 7, red.) Faddere: Sophie Pedersdaatter i Daalsgaard bar Barnet, Knud Michellsøn i Neistgaard, Christen Lauridtsøn, Peder Marqvorsøn, Christen Povellsøn.

6. dåb.

2

Peder Olesen (Peder Olufsen) og Kirsten Simonsdatter.

Dom: 19 Trinitatis d: 2 October Blef Peder Olles: (ved vielsen: Peder Olufsen, red.) og Kirsten Simonsdttr trolofvet.

5. trolovelse.

3

Simon Nielsen og Else Markvardsdatter.

Dom: 19 Trinitatis (den 2. oktober, red.) Blef Simon Niels: og Else Marchvorsdaatter Viet.

2. vielse.

4

Maren Thomasdatter.

Dom: 19 Trinitatis (den 2. oktober, red.) Blef Christen Povelsøns Hustru Maren Thamsdttr introducered.

7. introduktion.

5

Else Pedersdatter.

#10732

D: 12 Octobris Var Peder Pedersøns (Bruun, red.) Barn till daaben, Kaldet Else. (Moder: Maren Jensdatter, se folio 15 nr. 2, red.) Faddere: Barbara Nielsdaatter bar Barnet, Peder Nielsøn, Niels Jensøn, Thamis Jensøn, Anne Jensdaatter.

7. dåb.

6

Christen Sørensen og Maren Nielsdatter.

Eodem die (samme dag, red.) Blef Christen Søfrensøn og Maren Nielsdaatter copulerit.

3. vielse.

7

Karen Christensdatter.

Dom: 21 post Trinit: d: 16 Octobris Blef Peder Lauridtsøns Hustro introducered. Nom: (nomine: ved navn, red.) Karen Christensdttr.

8. introduktion.

8

Anne Cathrine Steenberg.

D: 15 Octobris imellem Løfverdag og Søndag, om Natten, ved 4 Slett Blef min (Jacob Akselsen Steenberg, red.) liden Daatter Anne Catharina fød, inddøbt af mig self d: 17 ditto.

(ikke angivet i margin, red.)

9

Christen Jensen.

D: 16 Octobris Var Jens Christensøns Barn i Kiøbsted till daaben, Christen Kaldet. (Moder: Karen Pedersdatter, se folio 15 nr. 4, red.) Faddere: Johanne Thamisdaatter, bar Barnet, Peder Chri­stensøn, Niels Knudtsøn, Jens Christensøn, Maren Christensdaatter.

8. dåb.

10

Karen Jacobsdatter.

D: 23 Octobris Var Jacob Jensøns Barn i Kiøbsted till daaben, Karen kaldet. (Moder: Margrethe Nielsdatter, se folio 15 nr. 8, red.) Faddere: Chri­stentse Ibsdaatter bar Barnet, Michell Lauridtsøn, Olle (utydeligt efternavn, red.) Mette Jensdaatter – Kirsten Jensdaatter.

9. dåb.

11

Else Pedersdatter.

#10732

Eodem die (samme dag, 23. oktober, red.) Blef Peder Pedersøns Bruns Barn begrafvet Ved Nafn Else – dets Alder var 2 Ugger – og 4 Dage.

6. begravelse.

12

Anne Cathrine Steenberg.

D: 26 Octobris (? Red.) Blef min (Jacob Akselsen Steenberg, red.) lidens Daatters Anne Chatarina Daab confirmerit.

10. dåb.

13

Peder Olufsen (Peder Olesen) og Kirsten Simonsdatter.

D: 6 Novembris Blef Peder Olufsøn (ved trolovelsen: Peder Olesen, red.) og Kirsten Simonsdaatter copuleret.

4. vielse.

14

Christen Lauridsen og Kirsten Nielsdatter.

Eodem die (samme dag, den 6. november, red.) Kristen Lauridtsøn og Kirsten Nielsdaatter trolovet.

6. trolovelse.

1687

C63-1-1-15

 

Bauer 6

1

Karen Jacobsdatter.

Eodem die (samme dag, den 6. november, red.) Blef Jacob Jensøns Barn i Kiøbsted Ved Nafn Karen begrafven, dets Alder 2 Ugger og 4 Dage.

7. begravelse.

2

Maren Jensdatter.

D: 27 Novembr: Blef Peder Pedersøns Bruns Kone Nomine Maren Jensdaatter introducered.

9. introduktion.

3

Anne Nielsdatter.

Dom: 1 Adventus d: 27 ditto Var Niels Jensøns Barn ad Kirche, blef kaldet Anne. Faddere; Maren Pedersdaatter bar Barnet, Maren Jensdaatter, Søfren Simonsøn, Christen Jørgensøn, Christen Povellsøn.

11. dåb.

4

Karen Pedersdatter.

Dom: 2 Adventus d: 4 Decembris blef Jens Christensøns Hustro i Kiøb­sted introducered. Nom: Karen Pedersdaatter.

10. introduktion.

5

Christen Lauridsen og Kirsten Nielsdatter.

Eodem die (4. december 1687, red.) Blef Christen Lauridtsøn og Kirsten Nielsdaatter copuleret.

5. vielse.

6

Peder Christensen og Anne Christensdatter.

D: 26 Decembr: Blef Peder Christensøn og Anne Christensdaatter trolofvet.

7. trolovelse.

7

Anne Pedersdatter.

D: 2 Decembr: Blef Peder Ifversøns Barn døbt, nomine Anne. (Moder: Mette Pedersdatter, se folio 16 nr. 1, red.) Faddere. Maren Thamisdaatter bar Barnet. Else Jacobsdaatter, Kirsten Michelsdaatter – Jens Thamisøn, Peder Søfrensøn.

12. dåb.

8

Margrethe Nielsdatter.

D: 27 Decembris Blef Jacob Jensøns Hustru introducerit, nomine Margrete Nielsdaatter.

11. introduktion.

 

 

Summa i dette Aar 1687.

Døde og begrafven - - 7.

Fødde og døbte . . . .- 12.

Trolofvede . . . . . . . . 7.

Viet - - - - - - - - - - - - 4.

Introducered - - - - - -11.

Jacob Axellsøn Steenberg. m: m:

Gud Gifve os et fredeligt, og lychsalig Nye Aar.

 

1688

C63-1-1-16

Auspice Christo! 1688. (under guds ledelse, red.)

Bauer 25 S

1

Mette Pedersdatter.

D: 15 Januarii 88 Blef Peder Iversøns Hustru introducered – nomine Mette Pedersdaatter.

 

 

1. introduktion.

2

Maren Christensdatter.

På Løn.

#6379

D: 22 Januarii Var Christen Jensøns paa Løn Barn till daaben, Maren Kaldet. (Moder: Inger Thomasdatter, se nr. 5, red.) Faddere, Maren Thamisdaatter bar Barnet, Else Jacobsdaatter – Thamis Jensøn, Frants Jørgensøn, Michell Andersøn.

1. dåb.

3

Maren Pedersdatter. På Kjærsgaard.

D: 26 Martii 88 Blef Maren Pedersdaatter Thamis Thamisøns Hustru paa Kiersgaard begrafven. Anno aetatis 49 4 Maaneder og En Uge.

1. begravelse.

4

Maren Jensdatter.

Dom: Oculi (3. søndag i fasten, red.) d: 18 Martii Blef Jens Nielsøns Barn døbt, Maren kaldet. (Moder: (Maren Poulsdatter? Red.), se folio 17 nr. 8, red.) Maren Thamisdaatter bar Barnet. Faddere: Niels Andersøn, Michell Lauridtsøn, Møller Jens Thamisøn, Peder Søfrensøn.

2. dåb.

5

Inger Thomasdatter.

Eodem die (samme dag: den 18. marts, red.) Blef Christen Jensøns Kone, nomine Ing Thamisdaatter introducered.

2. introduktion.

6

Markvard Jensen.

D: 23 Martii Blef Marqvor Jens. begrafven, og var 85 Aar gammel.

2. begravelse.

7

Margrethe Christensdatter.

D: 1 April: Var Skomager Christen Nielsøns Barn ad Kirche. Blef kaldet Margrete. (Moder: Mette Enevoldsdatter, se folio 17 nr. 4, red.) Maren Jensd. bar Barnet. Anders Povels. Else Jacobsdaatter.

3. dåb.

8

Johanne Andersdatter.

Eodem die (samme dag: den 1. april, red.) Blef Peder Christensøns Hustr Begrafven Ved nafn Johan Andersdaatter. Hendes alder 90 Aar.

3. begravelse.

9

Anders Pedersen.

d 12 Hujus (dennes: april, red.) Var Peder Ifversøns Barn ad Kirche kaldet Anders. (Moder: Else Pedersdatter i Storgaard, se folio 17 nr. 6, red.) Kiersten Ifversdaatter bar Barnet. Suend Suends Xsten (Christen, red.) Anders. Niels Jens, Margret Pedersd.

4. dåb.

10

Barbara

Eodem die (samme dag: den 12. april, red.) Blef Lauridts Steffensøns Hustr begrafven Ved nafn Barbra (utydeligt efternavn, red.). Alder 62 Aar.

4. begravelse.

11

Kirsten Nielsdatter.

d 17 Apr: Blef Christen Hansøns Hustru introd: Ved nafn Kiersten Nielsdaatter.

3. introduktion.

12

Peder Pedersen.

d 3 May blef Peder Christensøns Barn ind døbt. Kaldet Peder. (Moder: Anne Christensdatter, se folio 17 nr. 13. red.) Maren Simonsdaatter baar Barnet.

5. dåb.

1688

C63-1-1-17

 

Bauer 25 S

1

Peder Pedersen.

d 8 May Blef Peder Christensøns Barn Begrafven Ved Nafn Peder. Hans Alder 5 Dage.

5. begravelse.

2

Hans Christensen.

#295

d 13 Hujus (dennes: maj, red.) Var Christen Hansøns Barn ad Kirche Kaldet Hans. (Moder: Maren Jensdatter, se nr. 10, red.) Dorthe Mouridtsdaatter bar Barnet. Suend Suends. Niels Jens. Peder Ifuers. Peder Niels.

6. dåb.

3

Jens Pedersen.

d 13 Hujus (dennes: maj, red.) Var Peder Ollesøns Barn ad Kirche Kaldet Jens. (Moder: Kirsten Simonsdatter, se nr. 11, red.) Anne Nielsdaatter bar Barnet. Lauridts Jens. Michel Jens. Peder Niels. Niels Jens.

7. dåb.

4

Mette Enevoldsdatter.

d 20 Hujus (dennes: maj, red.) Blef Christen Nielsøns Hustru introducerit. Ved nafn Mette Envoldsdaatter.

4. introdukti­on.

5

Jens Thomsen.

Eodem die (samme dag: den 20. maj, red.) Var Tammes Steffensøns Barn ad Kirche Kaldet Jens. (Moder: Johanne Thomasdatter, se nr. 9, red.) Anne Kielsdaatter bar Barnet. Peder Hans. Laurs Jens. Else Jacobsdttr. Christin Michelsdttr,

8. dåb.

6

Else Pedersdatter.

(i Storgaard, red.)

d 27 Hujus (dennes: maj, red.) Blef Peder Ifversøns Hustru introd: Ved nafn Else Pedersd:

5. introdukti­on.

7

Anne Christensdatter.

D: 27 Hujus (dennes: maj, red.) Var Christen Pedersøns Holms Barn ad Kirche Kaldet Anne. (Moder: Maren Iversdatter, se folio 18 nr. 1, red.) Karen Christensd. bar Barnet. Ifuer Peders. Peder Niels.

9. dåb.

8

(Maren Poulsdatter? Red.)

Eodem die (samme dag: den 27. maj, red.) Blef Jens Nielsøns Hustru introducerit. Ved nafn Maren (Povelsdaatter? Red.).

6. introdukti­on.

9

Johanne Thomasdatter.

d 24 Juny Blef Thammis Steffensøns Hustru Introducerit Ved nafn Johan Tamsdaatter.

 

7. introdukti­on.

10

Maren Jensdatter.

d: 1 July Blef Christen Hansøns Hustru introd: Ved nafn Maren Jensdaatter.

8. introdukti­on.

11

Kirsten Simonsdatter.

d: 1 Hujus (dennes: juli, red.) Blef Peder Ollesøns Hustru introducerit Ved nafn Kirsten Simmonsdaatter.

9. introdukti­on.

12

Maren Nielsdatter.

d: 1 Hujus (dennes: juli, red.) Var Niels Pedersøns Barn ad Kirche Kaldet Maren. (Moder: Inger Thomasdatter, se folio 18 nr. 3, red.) Faddere: Johan Tamsdaatter baar Barnet. Anne Kielsdaatter, Lauridts Peders. Jens Xstens (Christensen, red.). Niels Jensøn.

10. dåb.

13

Anne Christensdatter.

d: 2 Hujus (dennes: juli, red.) Blef Peder Christensøns Hustru introd: Ved Nafn Anne Christensdaatter.

10. introduktion.

14

Mette Pedersdatter.

d: 8 Hujus (dennes, juli, red.) Var Peder Laursøns ad Kirche Kaldet Mette. (Moder: (Johanne Michelsdaatter?) se folio 18 nr. 4, red.) Faddere Giertrud Pedersdaatter bar Barnet. Jens Xstens (Christens, red.) Xsten Michels. Peder Michels:

11. dåb.

15

Jens Simonsen.

d: 15 Hujus (dennes, juli, red.) Var Simon Nielsøns Barn ad Kirche Kaldet Jens. (Moder: Else Markvardsdatter, se folio 18 nr. 7, red.) Faddere Dorethe Mouridsdaatter bar Barnet. Knud (Marchvors? Red.) Peder (Marchvors? Red.) Jens Willadsøn. Frants Jørgens.

12. dåb.

16

Anne Jensdatter.

d 22 Hujus (dennes, juli, red.) Var Jens Xstensøns (Christensøns, red.) Barn ad Kirche Kaldet Anne. (Moder: Maren Christensdatter, se folio 18 nr. 5, red.) Faddere Maren Jensd. bar Barnet og Xsten (Christen, red.) Rasmus. Xsten Xstens. Jacob Niels. Laurids Michels.

13. dåb.

1688

C63-1-1-18

 

Bauer 25 S

1

Maren Iversdatter.

(Mellem 22. juli og 13. august, red.) Blef Christen Pedersøns Hustru introduceret Ved Nafn Maren Ifversdaatter.

11. introduktion.

2

Jens Christensen.

d 13 Augusti Blef Jens Christens: Begrafven i hans Alders 85 Aar gammel.

6. begravelse.

3

Inger Thomasdatter.

d 19 Ditto (august, red.) Blef Niels Pedersøns Hustru Introducerit Ved Nafn Inger Tomsdaatter.

12. introduktion.

4

(Johanne Michelsdatter? Red.)

d 26 Ditto Blef Peder Laursøns Hustru introducerit Ved nafn: (Johanne Michelsdaatter? Red.)

13. introduktion.

5

Maren Christensdatter.

d 26 Hujus (dennes, august, red.) Blef Jens xstensøns Hustru introducerit Ved Nafn: Maren Christensdaatter.

14. introduktion.

6

Rasmus Christensen.

d 26 Hujus (dennes, august, red.) Var Xsten (Christen, red.) Rasmussøns Barn ad Kirche Kaldet Rasmus. (Moder: Maren Nielsdatter, se nr. 12, red.) Faddere Bodil xstensd. baar Barnet. Jacob Hans. Niels Sørens. Søren Xstens.

14. dåb.

7

Else Markvardsdatter.

d 2 Septemb: Blef Simon Nielsøns Hustru introduceret Ved nafn Else Marqursdaatter her i Byen.

15. introduktion.

8

 

d 16 Ditto (september, red.) Var et uegte Barn ad Kirche kaldet (? Red.), til faderen blef skyldet Hans Ifvers, (Moder: se nr. 11, red.) Faddere Kiersten Simonsd. (teksten meget utydelig, red.) Peder Christens. Anne Jensd.

15. dåb.

9

Jens Simonsen.

d 30 Ditto (september, red.) Blef Simon Nielsøns Barn Begrafven, Ved nafn Jens, hans Alder 11 Uger.

7. begravelse.

10

Ole Sørensen.

d 7 Octobr: Blef Olle Sørens publice absolv:

1. Skrift for Hoer.

11

Hans Iversen og Maren (Christensdatter? Red.)

d 21 Ditto (oktober, red.) Blef Hans Ifvers og Maren (xstensd. - Christensdatter? Red.) publice absolvered.

2. Skrift for Hoer.

12

Maren Nielsdatter.

d 28 ditto (oktober, red.) Blef Christen Rasmussøns Hustru introducerit Ved nafn Maren Nielsdaatter.

16. introduktion.

13

Peder Christophersen.

d: 25 Nov: Blef Peder Christophers: publice absolv:

3. Skrift for Hoer.

14

Mette Sørensdatter og Niels Christensen.

d: 25 Ditto (november, red.) Blef Methe Sørensd. publice absolv: Som beskylder til sin Barns fader Niels Christens: Boelsmand i Kiøbenhafn.

4. Skrift for Hoer.

15

Jacob Akselsen Steenberg.

(uforståelig tekst , hvori årstallet 88 og formentlig en underskrift indgår, red.) d: 17: Decembr: om Natten udi Gud hensofd Hr: Jacob Axellsen, Sogne=Præst til disse Meenigheder, og bleff begrafvet d: 24: ditto.

8. begravelse.

 

Reimer Madsen, født i Rudkøbing 6. november 1655. Død 8. oktober 1711.

Summa i dette Aar 1688.

Døde og begrafven - - - 8.

Fødde og døbte - - - - -- 14.

Viet - - - - - - - - - - - - - - 0.

Introducered - - - - - - - 16.

Uegte Børn - - - - - - - - - 1

Gud Gifue os alle et lychsalig Nye Tilkommende Aar!

 

1689

C63-1-1-19

Auspice Christo!  (under guds ledelse, red.) Anno 1689.

Bauer 10

1

Jeppe Christensen.

Die (dagen, red.) 10 Febr: Var Christen Mouridtsøns barn til daaben kaldet Jeppe. (Moder: Maren Lauridsdatter i Kjøbsted, se nr. 3, red.) Fad­dere. Maren Christensdaatter bar barnet, Niels Andersøn, Peder Jensøn, Oluf Kieldsøn, Peder Thomæsøn.

1. dåb.

2

Inger Michelsdatter.

Die (dagen, red.) 10 Mart: Dom: lætare (midfaste søndag, red.), Var Michel Stephensøns barn til daaben kaldet Inger. (Moder: Ellen Christensdatter, se nr. 10, red.) Faddere. Karen Stephensdaatter bar barnet, Thomas Stephensøn, Peder Thomæsøn, Christen Jensøn, Jehanne Chri­stensdaatter.

2. dåb.

3

Maren Lauridsdatter i Købsted.

Die (dagen, red.) 28 Mart: Fest: Virid: (skærtorsdag, red.) blef Christen Mouridtsøns Hustru i Kiøbsted introduceret ved Nafn Maren Lauridts­daatter.

1. introduktion.

4

 

Fer: tertia Paschat: (3. påskedag, red.) Die 3 Apr: blef Hans Pedersøns Barn i Kiøbsted begrafven anno ætat: 9. (9 år gammel, red.)

1. begravelse.

5

Niels Christensen.

Dom: Qvasimodo geniti Die (1. søndag efter påske, red.) 7 Apr: Var Christen Lauridtsøns barn til daaben kaldet Niels. (Moder: Kirsten Nielsdatter, se nr. 8, red.) Faddere Maren Jensdaatter bar barnet, Peder Lauridtsøn, Axel Lauridtsøn, Christen Pofvelsøn, Niels Jensøn.

3. dåb.

6

Maren Pedersdatter.

Dom: Misericord: Die (2. søndag efter påske, red.) 14 Apr: Var Peder Christensøns barn til daaben kaldet Maren. (Moder: Anna Christensdatter, se nr. 11, red.) Faddere. Anne Christensdaatter bar barnet, Thomas Stephensøn, Michel Stephensøn, Anders Jensøn.

4. dåb.

7

Johanne Andersdatter.

Karen Andersdatter.

Johanne Lauridsdatter.

Domin: 1 post Trinit: (1. søndag efter trinitatis, den 2. juni, red.) blefve 3de publice for hoer absolverede.

1. Jehanne Andersdaatter som udlagde Søfren Michelsøn.

2. Karen Andersdaatter som udlagde Madts Christensøn.

3. Jehanne Lauridtsdaatter s udlagde Peder Christophersøn.

3. Skrift for hoer.

8

Kirsten Nielsdatter.

Die (dagen, red.) 9 Junii bleff Christen Lauridtsøns Hustru introduceret ved nafn Kirsten Nielsdaatter.

2. introduktion.

9

Johanne Pedersdatter.

#10428

Eodem die (samme dag, den 9. juni, red.) var Peder (Pedersen, red.) Bruns Barn til daaben kaldet Jehanne. (Moder: Maren Jensdatter, se nr. 15, red.) Faddere Barbara Christensdaatter bar barnet.

5. dåb.

10

Ellen Christensdatter.

Die (dagen, red.) 16 Jun: blef Michel Stephensøns hustru introduceret Ved nafn Ellen Christensdaatter.

3. introduktion.

11

Anna Christensdatter.

Eodem die (samme dag, den 16. juni, red.) blef Peder Christensøns hustru introduceret Ved nafn Anna Christensdaatter.

4. introduktion.

12

Jens Christensen.

Die (dagen, red.) 14 Jul: blef Jens Christensøn begrafvet anno æt: 25. (25 år gammel, red.)

2. begravelse.

13

Margrethe Olufsdatter.

Eodem die (samme dag, den 14. juli, red.) var Oluf Kieldsøns barn til daaben kaldet Margrete. (Moder: Maren Olufsdatter, se nr. 18, red.) Faddere Maren Christensdaatter bar barnet, Niels Andersøn, Anders Christensøn, Christen Mouridtsøn, Jens Thomæsøn.

 

6. dåb.

14

Anna Kjeldsdatter.

Die (dagen, red.) 24 Jul: blef Anna Kieldsdaatter begrafvet anno æt: 19. (19 år gammel, red.)

3. begravelse.

15

Maren Jensdatter.

Die (dagen, red.) 28 Jul blef Peder Bruns Hustru introduceret Ved nafn Maren Jensdaatter.

5. introduktion.

16

Maren Thomasdatter.

Die (dagen, red.) 25 Aug: Domin: sc: 13 post Trinit: Var Thomas Jen­søns børn i Vadtsager til daaben det 1 kaldet Maren. (Moder: Christense Jeppesdatter, se folio 20 nr. 11, red.) Faddere Kirstine Ludvigsdaatter bar barnet. Christen Jensøn, Thomas Thomæsøn, Knud Hansen. Niels Andersøn.

Det 2det kaldet Kirsten. Faddere. Annikke Thomasdaatter bar barnet, Michel Lauridtsøn, Jens Olufsøn, Maren Jensdaatter, Maren Thomisdaatter.

7. dåb.

17

Kirsten Thomasdatter.

8. dåb.

18

Maren Olufsdatter.

Domin: 15 post Trinit: die (dagen, red.) 8 Sept: blef Oluf Kieldsøns Hustru i Kiøbsted introduceret, Ved nafn Maren Olufsdaatter.

6. introduktion.

19

Maren Simonsdatter.

Domin: 16 post Trinit: die (dagen, red.) 25 Sept: Var Simon Nielsøns barn til daaben kaldet Maren. (Moder: Else Markvardsdatter, se folio 20 nr. 10, red.) Faddere Birgite Thorsdaatter bar barnet, Peder Marqvor­søn, Frandts Jørgensøn, Peder Thomæsøn, Alhed Jacobsdaatter.

9. dåb.

20

Peder Christensen og Sophie Pedersdatter.

Eodem die (samme dag, den 25. september, red.) blef Peder Christensøn og Sophie Pedersdaatter trolofved.

1. trolovelse.

1689

C63-1-1-20

 

Bauer 10

1

Maren Jensdatter.

Festo Michaelis (Mikkelsdag, den 29. september, red.) blef Jens Nielsøns barn i Vadtsager begrafen ved nafn Maren Jensdaatter – anno ætatis 2½ (2½ år gammel, red.).

4. begravelse.

2

Søren Michelsen.

Mads Christensen.

Dom: 19 post Trinit: Die sc: 6 Octobr: blefve Søfren Michelsøn og Madts Christensøn publice absolverede.

4. og 5. Skrift for hoer.

3

Oluf Pedersen.

Eodem die (samme dag, den 6. oktober, red.) Var Peder Olufsøns barn til daaben kaldet Oluf. (Moder: Kirsten Simonsdatter, se nr. 13, red.) Maren Jensdaatter bar barnet, de andre Faddere, Peder Nielsøn, Niels Jensøn, Lauridts Jensøn, Anders Christensøn.

10. dåb.

4

Maren Thomasdatter.

Dom: 20 post Trinit: die sc: 13 Octobr: blef Thomas Jensøns Barn i Vadsager begrafven Ved nafn Maren Thomasdaatter æt: (alder, red.) 8 uger.

5. begravelse.

5

Mette Andersdatter.

Die 16 Octobr: blef Pofvel Pedersøns Kone begrafvet Ved nafn Mette Andersdttr: anno æt: 57 (57 år gammel, red.).

6. begravelse.

6

Peder Christensen. og Sophie Pedersdatter.

Dom: 24 post Trinit: Blefve Peder Christensøn og Sophie Pedersdaat­ter copulerede 10 sc: Novembr.

1. vielse.

7

Jesper Jørgensen.

#6360

Eodem die (samme dag, den 10. november, red.) Var Degnens (Jørgen Jørgensen Muus, red.) Barn til Daaben, kaldet Jesper. (Moder: Gertrud Sørensdatter, se nr. 14, red.) Fadderne Præstens Hustrue Christine Ludvigsdaatter baar barnet, Thomas Thomæsøn, Knud Hansøn, Christen Søfrensøn, Kirsten Christensdaatter.

11. dåb.

8

Jacob Christensen.

#1686

Eodem die (samme dag, den 10. november, red.) Var Christen Ifversøns barn til daaben kaldet Jacob. (Moder: Kirsten Jensdatter, se nr. 15, red.) Fadderne Anna Nielsdttr baar barnet, Niels Jensøn, Niels Thomæsøn, Christen Jensøn, Sophia Pedersdaatter.

12. dåb.

9

Kirsten Pedersdatter.

Eodem die (samme dag, den 10. november, red.) Var Peder Lauridtsøns barn til daaben kaldet Kirsten. (Moder: Karen Christensdatter, se nr. 16, red.) Fadderne Kirsten Lauridtsdaatter bar barnet, Axel Lauridtsøn, Christen Lauridtsøn, Jens Lauridtsøn, Anna Lauridtsdaatter.

13. dåb.

10

Else Markvardsdatter.

Eodem die (samme dag, den 10. november, red.) blef Simon Nielsøns Hu­stru introduceret, ved nafn Else Marqvorsdaatter.

7. introduktion.

11

Christense Jeppesdatter.

Dom: 25 post Trinit: (den 17. november, red.) blef Thomas Jensøns Hu­stru i Vadsager, ved nafn Christentse Jeppisdaatter introduceret.

8. introduktion.

12

Johanne Clemmensdatter.

Eodem die (samme dag, den 17. november, red.) blef Jehanne Clemmensdaatter begrafvet i sin alders 44 Aar.

7. begravelse.

13

Kirsten Simonsdatter.

Domin: 26 post Trinit: die sc: 24 Nov: blef Peder Olufsøns Hustru ved nafn Kirsten Simonsdaatter introduceret.

9. introduktion.

14

Gertrud Sørensdatter.

Feria 2da Nat: (2. juledag, den 26. december, red.) Blef Jørgen Degns Hustru introduceret, Ved nafn Giertrud Søfrensdaatter.

10. introduktion.

15

Kirsten Jensdatter.

Dom: post: Nat: Chr: die Sc: (søndag efter Kristi fødsel, red.) 29 Decembr: Blef Christen Iversøns Hustru introduceret ved nafn Kirsten Jensdaatter.

11. introduktion.

16

Karen Christensdatter.

Eodem die (samme dag: den 29. december, red.) blif Peder Lauridtsøns Hustru introduceret ved nafn Karen Christensdaatter.

12. introduktion.

17

Jeppe Christensen.

Eodem die (samme dag: den 29. december, red.) blef Christen Mouridtsøns barn i Kiøbsted begrafvet, ved nafn Jeppe, æetat: (? 48 Hebomade? Måske lidt latin? Barnet er døbt 10. februar 1689. Red.)

8. begravelse.

18

Jørgen Jacobsen.

Eodem die (samme dag: den 29. december, red.) blef Jacob Nielsøns barn døbt Kaldet Jørgen. (Moder: Ellen Pedersdatter i Nørre Krage, se folio 21 nr. 3, red.) Jehanne Pedersdaatter bar barnet. Peder Andersen, Niels Nielsøn, Madts Niels: Peder Pedersøn.

14. dåb.

 

 

Summa det Aar 1689.

Døbte Egtebørn - - - - - - 14.

Begrafne - - - - - - - - - - - 8.

Copul: - - - - - - - - - - - - - 1 par.

Introducerede - - - - - - - 12.

Lychsaligt være det tilkommende Nye Aar,

Og Gud velsignelse af Land og Vand vi faar.  R. Madtsøn.

 

1690

C63-1-1-21 Christo Duce et Auspice Christo. (Under Kristi ledelse og Kristi tegn, red.) Ánno 1690.  Bauer 30

1

Laurids Michelsen og Johanne Sørensdatter.

Festo Epiph: (helligtrekonger, den 6. januar, red.) blefve Lauridts Michelsøn og Jehanne Søfrensdatter trolofvede.

1. trolovelse.

2

Laurids Michelsen og Johanne Sørensdatter.

Dom: 5 ta post Epiph: (5. søndag efter helligtrekonger, red.) blefve for­ne­fnte personer copulerede, die sc: 9 Febr:

1. vielse.

3

Ellen Pedersdatter.

Dom: Esto mihi: (fastelavns søndag, red.) die vid: 2 Mart: blef Jacob Nielsøns Hustru i Nørkrag introduceret, ved nafn Ellen Pedersdaatter.

1. introduktion.

4

Maren Nielsdatter.

Dom: Lætare (midfaste søndag, red.) die vid: 30 Mart: blef Christen Søfrensøns Hustru introd: ved nafn Maren Nielsdaatter. (Der er ikke noteret noget om en dåb vedrørende dette par, red.)

2. introduktion.

5

Johanne Lauridsdat­ter og Jens Lauridsen.

Eodem die (samme dag: 30. marts, red.) blef Jehanne Lauridtsdaatter publice absolvered, til barnefader blef udlagt Jens Lauridtsøn.

1. Skrift f. Hoer.

6

Christen Markvard­sen og Anne Sørensdatter.

Die (dagen, red.) 28 Mart: blefve Christen Marqvorsøn og Anne Søf­rensdaatter trolofvede.

2. trolovelse.

7

Anne Christensdatter og Peder Iversen i Storgaard.

Dom: Palm: (palmesøndag, red.) d 13 Apr: blef Anne Christensdaatter publice absolveret, til barnefader blef udlagt Peder Ifversøn i Storgaard. Barnet blef dødfød.

2. Skrift for Hoer.

8

Kirsten Thomas­dat­ter.

Festo Virid: (skærtorsdag, red.) Var Thomas Stephensøns barn til daaben kaldet Kirsten. (Moder: Johanne Thomasdatter, se nr. 14, red.) Maren Jensdaatter bar barnet, Peder Hansøn, Lauridts Jensøn, Lauridts Wigeltsøn, Maarten Jensøn.

1. dåb.

9

Knud Hansen og Annika Thomasdatter.

d: 25 Apr: Blefve Knud Hansøn og Anniche Thamisdaatter trolofvede.

3. trolovelse.

10

Christen Markvard­sen.

Anne Sørensdatter.

Dom: Misericord: (2. søndag efter påske, red.) d 4 Maji blefve Christen Marqvorsøn og Anne Søfrensdaatter copulerede.

2. vielse.

11

Mette Madsdatter.

#10782

Eodem die (samme dag: 2. søndag efter påske, den 4. maj, red.) Var Madts Frederichsøns barn til daaben kaldet Mette. (Moder: Anne Pedersdatter, se nr. 15, red.) Maren Jensdaatter bar barnet. Peder Nielsøn, Knud Chri­stensøn, Anders Jensøn, Anders Christensøn.

 

2. dåb.

12

Offer Jensen.

Dom: Cantate (4. søndag efter påske, red.) die 18 Maji Var Jehanne Lauridtsdaatters U=ægte barn til daaben kaldet Offer. Anne Michelsdaatter bar barnet, Lauridts Jensøn, Niels Jensøn, Søfren Michelsøn, Alhed Jacobsdaatter. (se også nr. 5 og nr. 13, red.)

3. dåb.

U=ægte.

13

Peder Iversen.

Jens Lauridsen.

Dom: Exaudi (6. søndag efter påske, red.) die 1 Jun: blefve Peder Ifversøn og Jens Lauridtsøn publice absolverede.

4. Skrift f. Hoer.

14

Johanne Thomasdatter.

Feria 2da Pentecost: (2. pinsedag, red.) blef Thomis Stephensøns Hustru introduceret, ved nafn Jehanne Thomsdaatter.

3. introdukti­on.

15

Anne Pedersdatter.

#10780

Dom: 1. Trinit: d 22 Jun: blef Madts Frederichsøns Hustru introduce­ret, ved Nafn Anne Pedersdaatter.

4. introduktion.

16

Inger.

Eodem die: (samme dag, den 22. juni, red.) Var Anne Pedersdaatters u=ægte barn til daaben kaldet Inger. Kirsten Simonsdttr bar barnet, Peder Peders, Marqvor Peders, Jens Thomæsøn, Maren Jensdttr.

4. dåb.

U=ægte.

17

Knud Hansen.

Annika Thomasdatter.

Die (dagen, red.) 6 Aug: blefve Knud Hansøn og Anniche Thomisdaatter copulerede.

3. vielse.

18

Karen Christensdatter.

Dom: 8 Trinit: die vid: 10 Aug: Var Christen Michelsøns barn til daaben kaldet Karen. Præstens Hustrue Kirstine Ludvigsdaatter bar barnet, Otthe Jacobsøn, Peder Lauridtsøn, Peder Michelsøn, Maren Michelsdttr.

5. dåb.

19

Michel Lauridsen.

Die (dagen, red.) 29 Jun: Var Lauridts Michelsøns barn til daaben kaldet Michel. (Moder: Johanne Sørensdatter, se nr. 20, red.) Maren Nielsdaatter bar barnet. Peder Michelsøn. Christen Michelsøn. Maren Michelsdaatter.

6. dåb.

20

Johanne Sørensdatter.

Dom: 11 post Trinit: die vid: 31 Aug: blef Lauridts Michelsøns Hu­strue introduceret. Nafnlig Jehanne Søfrensdaatter.

5. introdukti­on.

21

Peder Iversen.

d: 30 April blef Ifver Peders begrafvet anno ætat: 85 (85 år gammel, red.).

1. begravelse.

22

Anders Jensen.

d: 4 Jun: blef Anders Jensøn begrafvet. Anno æt: 58 (58 år gammel, red.).

2. begravelse.

23

Anne Nielsdatter.

Dom: 12 post Trinit: (den 7. september, red.) blef Anders Munchs Kone begrafvet nafnlig Anne Nielsdaatter anno æt: 61 (61 år gammel, red.).

3. begravelse.

24

Sophie Pedersdatter.

d 10 Sept: blef Peder Christensøns Hustru begrafvet, nafnlig Sophie Pedersdaatter anno æt: 33 (33 – måske 38? år gammel, red.).

4. begravelse:

25

Kirsten Thomasdatter.

Dom: 16 post Trinit: d 5 Octobr: blef Thomas Jensøns daatter i Vadsager ved Nafn Kirsten Thomsdaatter begrafvet, som var 1 Aar og 7 Uger gammel.

5. begravelse.

26

Peder Andersen Holm.

d: 8 Octobr: blef Peder Andersøn Holm begrafvet anno æt: 77 (77 år gammel, red.).

6. begravelse.

27

Kirsten Pedersdatter.

Dom: 17 Post Trinit: var Peder Thygersøns barn til daaben kaldet Kirsten. (Moder: Maren Jensdatter, se nr. 15, red.) Velagte Thomas Thomæsøns Hustru Anne Pedersdaatter bar barnet. Niels Andersøn, Peder Jensøn, Peder Christophers, Kirsten Nielsdttr.

7. dåb.

1690

C63-1-1-22

 

Bauer 30

1

(Måske: Mette Christensdatter?)

Dom: 18 post Trin: sc: 19 Octob: blef Christen (Mouridsøns? Red.) barn i Kiøbsted begrafvet anno æt: 5ta (5 år gammel, red.).

7. begravelse.

2

Maren Madsdatter

Die (dagen, red.) 20 Oct: blef Salig Maren Madsdttr begrafvet anno æt: 90 (90 år gammel, red.).

8. begravelse.

3

Anders

Dom: 19 post Trinit: die vid: 26 Oct: Var Mette Andersdaatters u=æg­te børn til , det ene kaldet Anders, det andet Karen, til faderen blef udlagt Skole Christens Madts, som dog ved tinget hafde ved sin Eed gaat fra det. Else Nielsdaatter og Karen Andersdaatter bar børnene, Niels Jensøn, Peder Søfrensøn, Christen Nielsøn.

8. dåb.

9. dåb.

u=ægte.

Karen

4

Maren Michelsdatter.

Eodem die (samme dag: den 26. oktober, red.) blef Michel Stephensøns barn begrafvet anno æt: 4to (4 år gammel, red.).

 

9. begravelse.

5

Anders Pedersen.

Kirsten Michelsdatter.

Dom: 20 post Trinit: (den 2. november, red.) blef Anders Pedersøn og Kirsten Michelsdaatter copulerede.

4. vielse.

6

Christen Olufsen.

d 5 Nov: blef Oluf Kieldsøns Barn i Kiøbsted ved nafn Christen Oluf­søn begrafvet. anno æt: 13 (13 år gammel, red.).

10. begravelse.

7

Thomas Thomsen.

Eodem die (samme dag: den 5. november, red.) blef Thomas Stephensøns barn i Nørbye begrafvet ved Nafn Thomas Thomæsøn, anno æt: 4td (4 år gammel, red.).

11. begravel­se.

8

Else Olufsdatter.

d 11 Nov: blef Oluf Kieldsøns andet barn begrafvet Ved Nafn Else Olufsdaatter anno æt: 9 (9 år gammel, red.).

12. begravel­se.

9

Karen Nielsdatter.

d 14 Nov: blef Niels Heylesøns barn begrafvet nomine Karen Niels­daatter anno æt: 7 (timer? red.).

13. begravelse.

10

Margrethe Christensdatter.

Dom: 22 post Trinit: die vid: 16 Nov: blef Christen Nielsøns barn begrafvet an: æt: 3 (3 år gammel, red.).

14. begravel­se.

11

Maren Nielsdatter.

Eodem die (samme dag, den 16. november, red.) blef Niels Pedersøns barn i Nørbye begraf: an: æt: 2 (2 år gammel, red.).

15. begravel­se.

12

Christen Jensen.

d 25 Nov: blef Jens Christensøns barn begrafvet an: æt: 3 (3 år gammel, red.).

16. begravel­se.

13

 

d 4 Decembr: blef Mette Andersdaatters barn begrafvet. 7 Uger gammel.

17. begravel­se.

14

Maren Jacobsdatter.

d 5 Decembr: blef Sl: Her Jacob Axelsøns barn ved Nafn Maren Jacobsdaatter begrafvet. anno æt: 5 (5 år gammel, red.).

18. begravel­se.

15

Maren Jensdatter.

Dom: 2da Advent: die sc: 7 Decembr: blef Peder Thygesøns Hustru introduceret ved Nafn Maren Jensdaatter.

6. introdukti­on.

16

Peder Jensen.

Eodem die (samme dag, den 7. december, red.) Var Jens Christensøns barn til daaben kaldet Peder. Else Marqvorsdaatter bar barnet, Peder Christensøn, Peder Rump, Anders Jensøn, (Birgitte?) Christensdaatter.

10. dåb.

17

Anders Nielsen og Mette Nielsdatter.

d 10 Decembr: blef Anders Nielsøn i Nørbye og Mette Nielsdaatter trolofvede.

4. trolovelse.

18

 

Dom: 3 Adv: (den 14. december, red.) blef Christen (Pedersen, red.) Holms barn i Nørbye begrafvet an: æt: 8. 4 Mens: (8 år og 4 måneder, red.).

19. begravel­se.

19

Mette Christensdatter.

Eodem die sc: 14 Dec: Var Christen Mouridtsøns barn til daaben kaldet Mette. (Moder: Maren Lauridsdatter, se fol. 23 nr. 11, red.) Præstens Hustrue Christine Ludvigsdaatter bar barnet. Niels Anders. Anders Christensøn, Oluf Kieldsøn, Kirsten Christophersdaatter.

11. dåb.

20

Maren Thomasdatter.

d 24 Decembr: blef Thomas Stephensøns barn begrafvet anno æt: 4to (4 år gammel, red.).

20. begravel­se.

21

Thomas Christensen.

Fer: 3tia Nat: (3. juledag, den 27. december, red.) var Christen Jensøns barn til daaben kaldet Thomas. (Moder: Inger Thomasdatter på Løn, se fol. 23 nr. 18, red.) Maren Thomisdaatter bar barnet, Thomas Jensøn, Frandts Jørgensøn, Christen Heylesøn, Michel Ibsøn.

12. dåb.

 

 

Summa dette Aar 1690.

Døbte ægtebørn - - - - - 8.

Døbte U=ægte - - - - - - 4.

Begrafne - - - - - - - - - 20.

Copulered - - - - - - - - - -4 par.

Introduc: - - - - - - - - - - 6.

R Madtsøn.

 

1691

C63-1-1-23 Christo Duce et Auspice Christo. (Under Kristi ledelse og Kristi tegn, red.) 1691.

Bauer 22

1

Hans Pedersen.

Festo Circumcis: (Nytårsdag, den 1. januar, red.) blef Hans Pedersøn begrafvet anno æt: 76 (76 år gammel, red.)

1. begravelse.

2

Niels Christensen.

(Døbt 18. oktober 1685, red.)

Eodem die (Nytårsdag, den 1. januar, red.) blef Christen (Christensen, red.) Tornbyes barn begrafvet.

2. begravelse.

3

Michel Lauridsen og Alhed Jacobsdatter.

d 9 Jan: blef Michel Lauridtsøn og Alhed Jacobsdaatter trolofvede.

1. trolovelse.

4

Peder Christensen.

d 11 Jan: blef Peder Christensøn begrafvet anno æt: 94 (94 år gammel, red.).

3. begravelse.

5

Karen Christensdatter.

Dom: 2da post Epiph: (2. søndag efter helligtrekonger, den 18. januar, red.) blef Christen Michelsøns barn begrafvet ved nafn Karen Chri­stensdaatter. 5 Maaneder og 3 Uger gammel.

4. begravelse.

6

Christen Pedersen.

Eodem die (samme dag, red.) sc: 18 Jan: Var Maren Christensdaatters U=ægte barn til daaben kaldet Christen. Maren Jensdaatter bar barnet. Niels Jensøn, Peder Søfrens. Michel Ibsøn. Til faderen blef udlagt Søfren Thomæsøn.

1. dåb.

1. U=ægte.

7

Thomas Mortensen.

Eodem die (samme dag: den 18. januar, red.) Var Maren Christensdaatters uægte barn i Nørbye til daaben kaldet Thomas. Kirsten Simonsdttr bar barnet, Peder Christens, Anne Christensdttr. Birgite Christensdttr. Til faderen blef udlagt Maarten Christensøn.

2. dåb.

2. U=ægte.

8

Anders Nielsen og Mette Nielsdatter.

Dom: 3 post Epiph: (3. søndag efter helligtrekonger, red.) die hul: 25 Jan: blefve Anders Niels og Mette Nielsdaatter copulerede.

1. vielse.

9

Maren Pedersdatter.

Eodem die (samme dag: den 25. januar, red.) blef Peder Lauridtsøns barn i Synder Krage begrafvet. (døbt 6. september 1685, red.)

5. begravelse.

10

Kirsten Pedersdatter.

Eodem die (samme dag: den 25. januar, red.) blef Peder Lauridtsøns barn i Nørbye begrafvet Ved Nafn Kirsten Pedersdttr. anno æt: 1ma et 11 (lebd? – 1 år og 11 måneder gammel, red.).

6. begravelse.

11

Maren Lauridsdatter.

Dom: 4ta post Epiph: (4. søndag efter trinitatis, red.) die vid: 1 Febr: blef Christen Mouridtsøns Hustru i Kiøbsted introduceret, Ved Nafn Maren Lauridtsdttr.

1. introdukti­on.

12

Anne Pedersdatter.

Eodem die (samme dag: den 1. februar, red.) Var Peder Ifversøns barn i Storgaard til daaben kaldet Anne. (Moder: Else Pedersdatter i Storgaard, se nr. 21, red.) Anne Simonsdttr bar barnet. Svend Svends. Niels Jen­søn, Niels Knuds. Christen Jensøn.

3. dåb.

13

Michel Lauridsen og Alhed Jacobsdatter.

Dom: Sept: 8 hul: Febr: (septuagesima søndag, den 8. februar, red.) blef Michel Lauridtsøn og Alhed Jacobsdaatter copulerede.

2. vielse.

14

Else Olufsdatter.

Eodem die (samme dag: den 8. februar, red.) blef Else Olufsdaatter begrafvet anno æt: 73 (73 år gammel, red.).

7. begravelse.

15

Poul Pedersen og Johanne Christensdatter.

Dom: Sexag: (seksagesima søndag, red.) 15 sc: Febr: Blef Pofvel Pedersøn og Jehanne Christensdaatter trolofvede.

2. trolovelse.

16

Anders Jensen og Maren Andersdatter.

Eodem die (samme dag: den 15. februar, red.) Blef Anders Jensøn og Maren Andersdaatter trolofvede.

3. trolovelse.

17

Søren Thomsen.

Morten Christensen.

Maren Christensdatter.

Eodem die (samme dag: den 15. februar, red.) Blef Søfren Thomæsøn, Maarten Christensøn, og Maren Christensdaattr publice absolverede.

3. Skrift for hoer.

18

Inger Thomasdatter på Løn.

Dom: quinqvag: (fastelavns søndag, red.) 22 Febr: blef Christen Jensøns Hustru paa Løn introd: Ved Nafn Inger Thomisdaatter.

2. introdukti­on.

19

Morten Nielsen og Sidsel Nielsdatter.

Dom: Qvad: die 1 Mart: (Dominica Quadraginta eller Qvinquagesima = fastelavns søndag, 22. februar. 1. marts er 1. søndag i fasten: Dominica quintana eller søndagen invocavit, red.) blefve Maarten Nielsøn og Zidsel Nielsdaatter trolovede Copulerede Dm: 4 p. Pascha (4. søndag efter påske, 10. maj, red.).

4. trolovelse.

20

Sidsel Michelsdatter.

d: 4 Mart: Blef Zidsel Michelsdtt begr: an: æt: 75 (75 år gammel, red.).

8. begravelse.

21

Else Pedersdatter i Storgaard.

Dom: Oculi (3. søndag i fasten, den 15. marts, red.) Blef Peder Ifversøns Hustrue i Storgaard introduc: Ved Nafn Else Pedersdaatter.

3. introduktion.

22

Poul Pedersen og Johanne Christensdatter.

Dom: Lætare (midfaste søndag, red.) die 22 Mart: Blefve Pofvel Pedersøn og Jehanne Christensdaatter copulerede.

 

 

3. vielse.

23

Laurids Nielsen.

Eodem die (samme dag: den 22. marts, red.) Blef Lauridts Nielsøn i Nørbye begrafvet an: æt: 94 (94 år gammel, red.).

9. begravelse.

24

Margrethe Christensdatter.

Dom: Judica (5. søndag i fasten, red.) 29 Mart: var Christen Nielsøns (skomager, red.) barn til daaben kaldet Margrete. (Moder: Mette Enevoldsdatter, se fol. 24 nr. 1, red.) Fadderne Maren (Jensdttr? Red.) bar barnet, Christen Niels, Christen Peders, Maren Christensdttr, Bodild Christensdttr.

4. dåb.

25

Johanne Pedersdatter.

#10428

d: 1 April: blef Jehanne Pedersdttr begrafvet som var 9 Maaneder gammel. (døbt 9. juni 1689, red.).

10. begravel­se.

26

Anders Jensen og Maren Andersdatter.

Festo Viridium (skærtorsdag, red.) die 9 Apr: Blef Anders Jens og Maren Andersdaatter copulerede.

4. vielse.

27

Jørgen Jørgensen.

Feria 2 Paschatos (2. påskedag, red.) die 13 Apr: Var Jørgen Degns (Jørgen Jørgensen Muus, red.) barn til daaben kaldet Jørgen. (Moder: Gertrud Sørensdatter, se fol. 24 nr. 3, red.) Maren Søfrensdttr bar barnet, Christen Søfrens, Hans (Thoers? Red.) Peder Hans, Michel Peders.

5. dåb.

28

Maren Christensdat­ter.

d: 3 Maji Dom: Jubilate Var Christen Hansøns barn til daaben kaldet Maren. (Moder: Maren Jensdatter i Ravndrup, se fol. 24 nr. 5, red.) Maren Jensdaatter bar barnet, Peder (?) Peder Niels, Peder Ifvers, Svend Svends.

6. dåb.

1691

C63-1-1-24

 

Bauer 22

1

Mette Enevoldsdatter.

Dom: Cantate (4. søndag efter påske, red.) d: 10 Maji Blef Christen (Nielsen, red.) Skomagers Hustru introduceret Nafnlig Mette Enevoldsdattr.

4. introdukti­on.

2

Peder Thomsen.

d: 18 Maji Var Velagte Thomas Thomæsøns barn til daaben kaldet Peder. Maren Pedersdttr i Giødstrup bar barnet, hederfulde Præstes Hustrue Christine Ludvigsdaatter, Otthe Jacobs. Niels Peders Eistrup, Dorothe Mouridtsdttr.

7. dåb.

3

Gertrud Sørensdatter.

Dom: Exaudi (6. søndag efter påske, red.) die vid: 24 Maji Blef Degnens Hustru introduceret Ved Nafn Giertrud Sørensdattr.

5. introdukti­on.

4

Karen Christensdatter.

Dom: Trinit: (trinitatis søndag, den 7. juni, red.) Blef Karen Christensdaatter begrafvet ao: æt: 92 (92 år gammel, red.).

11. begravel­se.

5

Maren Jensdatter i Ravndrup.

Dom: 2da post Trin: (den 21. juni, red.) Blef Christen Hansøns Hustru i Rafndrup introducerit Ved nafn Maren Jensdaatter.

6. introdukti­on.

6

Johanne Pedersdatter.

Dom: 5ta Trinit: (den 12. juli, red.) Var Peder Thomæsøns barn til daaben kaldet Jehanne. (Moder: Anne Pedersdatter, se nr. 9, red.) Karen Christensdaatter bar barnet, Peder Peders, Peder Olufs, Christen Nielsøn, Christen Andersøn.

8. dåb.

7

Johanne Michelsdatter.

Dom: 7 post Trinit: di 26 Jul: Var Michel Andersøns barn til daaben kaldet Jehanne. (Moder: Else Sørensdatter, se nr. 8, red.) Maren Jensdaatter bar barnet, Anders Jørgensøn, Knud Christensøn, Christen Jens: Christen Niels.

9. dåb.

8

Else Sørensdatter.

Dom: 13 post Trinit: die vid: 6 Sept: Blef Michel Andersøns Hustru introducerit ved Nafn Else Søfrensdaatter.

7. introdukti­on.

9

Anne Pedersdatter.

Eodem die (samme dag: den 6. september, red.) Blef Peder Thomæsøns Hustru introducerit Ved nafn Anne Pedersdaatter.

8. introdukti­on.

10

Maren Pedersdatter.

Dom: 19 post Trinit: (den 18. oktober, red.) Blef Maren Pedersdaatter begrafvet anno æt: 78 (78 År gammel, red.).

12. begravel­se.

11

Helvig Thomasdatter.

Eodem die (samme dag: den 18. oktober, red.) Blef Helvig Thomisdaatter begrafvet anno æt: 29 (29 år gammel, red.).

13. begravel­se.

12

Else Andersdatter.

Eodem die (samme dag: den 18. oktober, red.) Var Anders Nielsøns barn til daaben kaldet Else, Præstens Hustrue Christine Ludvigsdaatter bar barnet, Peder Marqvors. Christen Nielsøn, Morten Niels. Peder Peders:

10. dåb.

13

Mette Pedersdatter.

d: 6 Decembr: Var Peder Christensøns (Skabo, red.) barn til daaben kaldet Mette. (Moder: Anne Christensdatter, se fol. 25 nr. 1, red.) Jehanne Christensdttr. bar barnet, Christen Ifvers. Jens Christens. Mogens Peders. Anders Christens.

11. dåb.

14

Vigel Lauridsen.

d: 13 Decembr: Var Lauridts Wigeltsøns barn til daaben kaldet Wigel. (Moder: Maren Michelsdatter, se fol. 25 nr. 2, red.) Sara Jørgensdttr bar barnet, Thomas Stephens Stephen Nielsøn, Frandts Jørgens.

12. dåb.

 

 

Summa dette Aar 1691.

Døbte, ægtebørn - - - - 10.

Døbte U=ægte - - - - - - 2.

Døde - - - - - - - - - - - - 13.

 

1692

C63-1-1-24 1692 Christo Duce et Auspice Christo. (Under Kristi ledelse og Kristi tegn, red.)

Bauer 6 S

15

Karen Christensdatter.

Festo Epiphan: (helligtrekonger, den 6. januar, red.) Blef Karen Chri­stensdttr begrafvet anno æt: 81 (81 år gammel, red.).

1. begravelse.

16

Kirsten Mortensdatter.

d: 31 Jan: Dom: Sexag: (seksagesima søndag, red.) Var Maarten Nielsøns barn til daaben kaldet Kirsten. (Moder: Sidsel Nielsdaatter, se fol. 25 nr. 6, red.) Præstens Hustru Christine Ludvigsdttr bar barnet, Niels Ifvers. Christen Niels, Niels Knudsøn. Karen Nielsdttr.

1. dåb.

17

Karen Pedersdatter.

#10746

Eodem die (samme dag: den 31. januar, red.) Var Peder (Pedersen, red.) Bruns barn til daaben kaldet Karen. (Moder: Maren Jensdatter, se fol. 25 nr. 5, red.) Maren Jensdttr bar barnet, Jens Mortens. Niels Jens. Thomas Jens. Anne Jensdttr.

2. dåb.

18

Jacob Nielsen.

Eodem die (samme dag: den 31. januar, red.) Blef Jacob Niels. i Krage begrafvet An: æt: 36 (36 år gammel, red.).

2. begravelse.

19

Maren Christensdatter.

Eodem die (samme dag: 31. januar, red.) Blef Maren Christensdttr publice absolverit og udlagde en (?) Ved Nafn Hans. NB sed (=men) (?).

1 Skrift for hoer.

1692

C63-1-1-25

 

Bauer 6 S

1

Anne Christensdatter.

Festo Purificat: (kyndelmisse, den 2. februar, red.) Blef Peder (Christensen, red.) Skaboes Hustru introducerit N. Anne Christensdttr.

1. introduktion.

2

Maren Michelsdatter.

Dom: Qvinqvag: (fastelavns søndag, den 7. februar, red.) Blef Lauridts Wigeltsøns Hustrue introducerit N. Maren Michelsdttr.

2. introdukti­on.

3

Karen Pedersdatter.

#10746

Die (dagen, red.) 10 Febr: Blef Peder (Pedersen, red.) Bruns barn begraf­vet 14 dage gammel.

3. begravelse.

4

Mette Pedersdatter.

d: 14 Febr: blef Peder (Christensen, red.) Skaboes barn begrafvet. 10 uger gammel.

4. begravelse.

5

Maren Jensdatter.

Dom: Judica (5. søndag i fasten, den 13. marts, red.) Blef Peder (Pedersen, red.) Bruns Hustru introducerit nomine Maren Jensdaatter.

3. introdukti­on.

6

Sidsel Nielsdatter.

Eodem die (samme dag: 13. marts, red.) Blef Maarten Nielsøns Hustru introd: Ved Nafn Zidsel Nielsdaatter.

4. introdukti­on.

7

Annika Nielsdatter.

#10768

Feria 3tia Paschatos (3. påskedag, red.) d 29 Mart: Var Niels Pedersøns barn i Eistrup til , kaldet Anniche. (Moder: Inger Thomasdatter, se nr. 16, red.) Sigr: Brønsdorph Hustru Kirsten Eilersdttr bar barnet, Hans Frues hendes Søster Cidzel Eilersdattr, Christen Niels, Fredrig Peders. Jens Christens.

3. dåb.

8

Anne Lauridsdatter.

Die (dagen, red.) 3tio April: Var Lauridts Michelsøns barn i Nørbye til daaben kaldet Anne. (Moder: Johanne Sørensdatter, se nr. 18, red.) Anne Søfrensdaatter bar barnet. Michel Anders. Christen Michels. Peder Michels, Christen Niels.

4. dåb.

9

Søren Pedersen.

Dom: Misericordia (2. søndag efter påske, den 10. april, red.) Blef Søfren Peders i Nørbye begrafvet anno ætatis 83 (83 år gammel, red.).

5. begravelse.

10

Niels Knudsen og Else Pedersdatter.

Eodem die (samme dag: den 10 april, red.) blef Niels Knuds og Else Pedersdttr trolofvede.

1. trolovelse.

11

Laurids Christensen.

#1687

Dom: Rogate (5. søndag efter påske, red.) die 1 Maji Var Christen Ifversøns barn i Tornbye til daaben kaldet Lauridts. (Moder: Kirsten Jensdatter, se nr. 19, red.) Anne Nielsdttr bar barnet. Niels Thomæsøn, Peder Ifvers. Lauridts Jensøn. Jens Lauridtsøn.

 

 

 

5. dåb.

12

Laurids Pedersen.

Festo Ascensionis (Kristi himmelfartsdag, red.) die 5 Maji Var Peder Lauridtsøns barn i Nør Tornbye til daaben kaldet Lauridts. (Moder: Karen Christensdatter, se nr. 20, red.) Kirsten Lauridtsdttr bar barnet, Christen Lauridtsøn, Axel Lauridtsøn, Frandts Jørgens. Christen Niels.

6. dåb.

13

Laurids Pedersen og Johanne Lauridsdatter.

Die eodem (dagen samme, den 5. maj, red.) Blef Lauridts Peders og Jehanne Lauridtsdaatter trolofvede.

2. trolovelse.

14

Ingeborg Christensdatter.

#292

Dom: Exaudi (6. søndag efter påske, red.) die 8 Maji Var Christen Michelsøns barn i Nør Tornbye til daaben kaldet Ingeborrig. (Moder: Maren Simonsdatter, se nr. 21, red.) Præstens Hustrue Christine Ludvigsdttr bar barnet. Peder Lauridtsøn Løn, Niels Michelsøn. Peder Michelsøn. Maren Knudsdttr.

7. dåb.

15

Iver Christensen.

Feria 2da Pentecostes (2. pinsedag, red.) die vid: 16 Maji Var Christen (Pedersen, red.) Holms barn i Nørbye til daaben kaldet Ifver. (Moder: Margrethe Iversdatter, se folio 26 nr. 2, red.) Jehanne Michelsdttr bar barnet, Peder Niels. Peder Ifvers. Thomas Christ. Christen Christens.

8. dåb.

16

Inger Thomasdatter i Ejstrup.

Dom: Trinit: (trinitatis søndag, den 22. maj, red.) Blef Niels Pedersøns Hustru i Eistrup introducerit Ved Nafn Inger Thomisdaatter.

5. introdukti­on.

17

Niels Knudsen og Ellen Pedersdatter.

Dom: 4. p. Trin. Blef Niels Knudsøn vide 19 Juny 1692 og Ellen Pe­dersdttr copulerede.

1. vielse.

18

Johanne Sørensdatter.

Dom: 2da post Trin: (den 5. juni, red.) Blef Lauridts Michelsøns Hustru i Nørbye introd: N. Jehanne Søfrensdttr.

6. introdukti­on.

19

Kirsten Jensdatter.

Dom: 3tia p. T. (den 12. juni, red.) Blef Christen Ifversøns Hustru i Nør­bye introducerit, N. Kirsten Jensdttr.

7. introdukti­on.

20

Karen Christensdatter.

Eodem die (samme dag: den 12. juni, red.) Blef Peder Lauridsøns Hustru introduc: Nafnlig Karen Christensdttr.

8. introdukti­on.

21

Maren Simonsdatter.

Festo Visit: (Maries besøgelse, den 2. juli, red.) Blef Christen Michelsøns Hustru i Nørbye introd. Ved Nafn Maren Simonsdttr.

9. introdukti­on.

22

Else Christensdatter.

Eodem die (samme dag: den 2. juli, red.) Blef Else Christensdttr af Nør­bye Publice absolverit, som udlagde en Rytter i Nørbye Nafnlig Chri­sten Simonsøn, som dog var (astragisk tanto (=imidlertid ) resen (=fore­havendet) detenor?? – hvad står der dog? Red.).

2. Skrift for hoer.

23

Mette Michelsdatter.

Dom: 7 Trinit: d 10 Jul: var Michel Steffensøns barn til daaben kaldet Mette. (Moder: Ellen Christensdatter, se folio 26 nr.9, red.) Karen Stef­fensdttr bar barnet, Lauridts (utydeligt efter- eller tilnavn, red.) Jens Chri­stens. Christen Christens.

9. dåb.

24

Else Pedersdatter.

d 12 Jul: Blef Else Pedersdttr begrafvet anno æt: 74 (74 år gammel, red.).

6. begravelse.

1692

C63-1-1-26

 

Bauer 6 S

1

Laurids Pedersen og Johanne Lauridsdat­ter.

Dom: 8 p. T: (den 17. juli, red.) Blef Lauridts Pedersøn (Sort, red.) og Jehanne Lauridtsdttr copulerede.

2. vielse.

2

Margrethe Iversdat­ter.

Eodem die (samme dag, den 17. juli, red.) Blef Christen Pedersøns Hu­stru i Nørbye introduc: Ved Nafn Magrete Ifversdaatter.

10. introduk­ti­on.

3

Anne Simonsdatter.

Dom: 9 p. Tr: (den 24. juli, red.) Var Simon Nielsøns barn til daaben kaldet Anne. Præstens Hustrue Christine Ludvigsdttr bar barnet, Otthe Jacobs. Peder Marqvors. Frands Jørgens. Jens Niels.

10. dåb.

4

Thomas Thomsen.

Eodem die (samme dag: den 24. juli, red.) Var Thomas Steffensøns Barn i Nørbye til daaben kaldet Thomas. (Moder: Johanne Thomasdatter, se nr. 8, red.) Maren Jensdttr bar barnet, Niels Steffens. Michel Peders. Ma­ren Knudsdttr. Maren Christensdttr.

11. dåb.

5

Frederik Madsen.

#10783

Die (dagen, red.) 7 Aug: Var Mads Fredrichsøns barn til daaben kaldet Frederich. (Moder: Anne Pedersdatter, se nr. 12, red.) Præstens Hustrue Christine Ludvigsdttr bar barnet, Peder Niels. Thomas Peders. Karen Nielsdttr. Bodil Christensdttr.

 

12. dåb.

6

Inger Christensdatter.

Dom: 13 p. Tr: die 21 Aug: Var Christen Lauridtsøns barn til daaben kaldet Inger. (Moder: navn ikke angivet, se nr. 13, red.) Kirsten Lauridts­daatter bar barnet. Jens Lauridtsøn. Peder Lauridtsøn, Axel Lauridtsøn. Lauridts Lauridtsøn.

13. dåb.

7

Mette Jørgensdatter Muus.

#6362

Dom: 15 p Tr: (den 4. september, red.) Var Jørgen Degns (Jørgen Jørgen­sen Muus, red.) barn til daaben kaldet Mette. (Moder: Gertrud Sørensdatter, se nr. 14, red.) Præstens Hustrue Christine Ludvigsdttr bar barnet, Jens Villadtsøn, Christen Jørgens. Michel Peders.

14. dåb.

8

Johanne Thomasdat­ter.

Eodem die (samme dag: den 4. september, red.) Blef Thomas Steffensøns Hustru introducerit Ved Nafn Jehanne Thomisdttr.

11. introdukti­on.

9

Ellen Christensdatter.

Eodem die (samme dag: den 4. september, red.) Blef Michel Steffensøns Hustru iligimaade introducerit Nafnlig Ellen Christensdttr.

12. introduk­tion.

10

Niels Mortensen.

d 21 Sept: Blef Niels Maartensøn begrafvet anno ætatis 85 (85 år gam­mel, red.).

7. begravelse.

11

Mette Lauridsdatter.

#475

Festo Michäelis (Mikkelsdag, den 29. september, red.) Var Lauridts Pe­dersøns barn i Nørbye til daaben kaldet Mette. (Moder: Johanne Laurids­datter, se nr. 16, red.) Anne Michelsdttr bar barnet, Hans Peders. Christen Michelsøn, Peder Peders. Anne Cathrine Jacobsdaatter.

15. dåb.

12

Anne Pedersdatter.

#10780

Dom: 19 p. Tr: (den 2. oktober, red.) Blef Mads Frederichsøns Hustru (Anne Pedersdatter, red.) introd.

13. introduk­tion.

13

(navn ikke angivet, red.)

Dom: 20 p. Tr: (den 9. oktober, red.) blef Christen Larsøns Hustrue in­trod.

14. introduk­tion.

14

Gertrud Sørensdatter.

Dom: 21 (den 16. oktober, red.) blef degnens hustrue introduceret Nafn­lig Giertrud Rasmusdttr (hun hedder Gertrud Sørensdatter, red.).

15. introduk­tion.

15

Jens Pedersen og Anne Christensdatter.

d 19 Oct: blef Jens Pedersøn og Anne Christensdttr trolofvede.

3. trolovelse.

16

Johanne Lauridsdatter.

Dom: 23 p. Tr: (den 30. oktober, red.) Blef Lauridts Pedersøns Hustru i Nørbye introduceret Nafnlig Jehanne Lauridtsdttr.

16. introduk­tion.

17

Jens Pedersen og Anne Christensdatter.

Dom: 25 p. Tr: (den 13. november, red.) Blef Jens Peders og og Anne Christensdttr copulerede.

3. vielse.

18

Christen.

Dom: 1. Adventy (den 27. november, red.) Var Else Christensdttrs U=ægte barn til daaben kaldet Christen. Jehanne Thomisdttr bar bar­net, Jens Maartens. Jens Peders. Maarten Søfrens.

16. dåb.

U=ægte.

19

Peder Pedersen.

Dom: 2da Adve: (2. søndag i advent, 4. december, red.) Var Skau Pe­ders ( Peder Christensøn Skabo, red.) Barn til daaben kaldet Peder. (Mo­der: Anne Christensdatter, se folio 27 nr. 2, red.) Maren Simonsøn bar barnet.

17. dåb.

20

Laurids Offer.

d 7Decembr: Blef Lauridts Offer begrafvet anno æt: 74 (74 år gammel, red.).

8. begravelse.

21

Jacob Nielsen.

Dom: 3. Adv: (den 11. december, red.) Var Niels Knudsøns barn i Nør­krage til daaben kaldet Jacob. (Moder: Ellen Pedersdatter, se folio 27 nr. 1, red.) Giertrud Nielsdttr bar barnet. Jens Vil­ladtsøn. Frands Jørgens. Michel Peders. Peder Peders.

18. dåb.

 

 

Summa dette Aar 1692.

Føde og døbte ægtebørn - - - 17.

Føde og døbte U=ægte - - - - 1.

Døde og begrafne - - - - - - - 13.

Reimer Madsøn

 

1693

C63-1-1-27 1693 Christo Duce et Auspice Christo. (Under Kristi ledelse og Kristi tegn, red.)

Bauer 26

1

Ellen Pedersdatter.

Dom: 5ta post Epiph: (5. søndag efter helligtrekonger, den 5. februar, red.) Blef Niels Knudsøns Hustrue i NørKrage introd: N: Ellen Pedersdaat­ter.

1. introdukti­on.

2

Anne Christensdatter.

Eodem die (samme dag: den 5. februar, red.) Blef Peder Christensøns Hustrue introd: N: Anne Christensdttr.

2. introdukti­on.

3

Margrethe Andersdatter.

Die (dagen, red.) 24 Febr: blef Margrete Andersdaatter af Nørkrag be­grafvet anno æt: 57 (57 år gammel, red.).

1. begravelse.

4

Thomas Christensen Tornby.

d 8 Mart: blef Thomas (Christensen, red.) Tornbye begrafvet anno æt: 53 (53 år gammel, red.).

2. begravelse.

5

Hans Thomsen.

d 4 Maji Var Thomis Thomissøns barn paa Kiersgaard til daaben kal­det Hans. (Moder: Anne Pedersdatter, se nr. 9, red.) Maren Pedersdaatter i Giødstrup bar barnet Hr: Peder i Nørup. Thomas Jens i Wadsager, Bir­gite Pedersdttr. Inger Thomis­datter.

1. dåb.

6

Sophie Christensdat­ter.

#297

Dom: Trinit: d 11 Jun: Var Christen Hansøns Barn i Rafndrup til daaben kaldet Sophie. (Moder: Maren Jensdatter, se nr. 10, red.) Maren Jensdaatter bar barnet, Knud Christensøn. Svend Svends. Peder Niels. Niels Jens.

2. dåb.

7

Anna Andersdatter.

Eodem die (samme dag: den 11. juni, red.) Var Anders Jensøns (Plet, red.) barn i Kiøbsted til daaben kaldet Anna. (Moder: Maren Andersdat­ter, se nr. 11, red.) Bodil Nielsdatter bar barnet, Anders Jens. Peder Jens. Thomas Christophers. Jehanne Jensdaatter.

3. dåb.

8

Christen Andersen.

d 15 Jun: blef Anders Krusis Søn begrafvet Ved Nafn Christen Ander­søn, som yncheligen blef ihielslagen d 10 Jun: udi Gorrestrup tørve­skier af hans Egen hosbonde Jens Hansøn i Pors mølle med en spade, som han hafde at grafve Tørre med, Slaget gaf hand ham ofven i hof­vedet, og med det samme knechede hans halsbeen, saa hand aldrig rørte sig, Aarsagen tog den Mordere deraf at hand sad og fik sin Mellem Mad, saa hand døde med Maden i munden udi hands Alders 28 Aar.

3. begravelse.

9

Anne Pedersdatter.

Festo Joh: Baptista (Sankthansdag, den 24. juni, red.) Blef Thomis Tho­mæsøns Hustru Nafnlig Anne Pedersdaatter introducerit.

3. introduktion.

10

Maren Jensdatter.

Dom: 6 p. Tr: (den 23. juli, red.) Blef Christen Hansøns Hustrue i Rafn­drup introducerit, Nafnlig Maren Jensdttr.

4. introdukti­on.

11

Maren Andersdatter.

Eodem die (samme dag: den 23. juli, red.) Blef Anders (Jensen, red.) Plettis hustru introducerit Nafnlig Maren Andersdttr.

5. introduktion.

12

Maren Gregersdatter.

Dom: 13 p: Tr: (den 10. september, red.) Blef Niels Ifversøns stifdaatter Ved Nafn Maren Gregersdttr begrafvet anno æt: 23 et 8 Mens: (23 år og 8 måneder, red.).

4. begravelse.

13

Christen Michelsen og Staphine Jensdatter.

Dom: 5ta p: Tr: (den 16. juli, red.) Blefve Christen Michelsøn (Koch, red.) og Staphine Jensdaatter trolofvede.

1. trolovelse.

14

Karen Christensdatter.

d 13 Sept: Blef deris (Christen Michelsen Koch og Staphine Jensdatter, red.) barn døbt får End de kom i Egteskab og blef kaldet Karen. Maren Pedersdttr bar barnet, Peder (Kudsk? Red.) Michel Peders, Søfren Michels. Xsten (Christen, red.) Niels.

4. dåb.

1 U=ægte.

15

Johanne Sørensdatter.

Dom: 14 p: Tr: (den 17. september, red.) Var Maren Christensdttrs barn til daaben kaldet Jehanne. Maren Jensdttr bar barnet. Peder Søfrens. Simon Niels. Til Fader blef udlagt Søfren Larsøn tienendis i (utydeligt stednavn, red.).

5. dåb.

2 U=ægte.

16

Hans Thomsen.

d 25 Sept: Blef Velagte Thomis Thomisøns barn Ved nafn Hans Tho­misøn begrafvet, efterat hand hafde lefvet 4 Maaneder og 3 Uger.

5. begravelse.

17

Iver Pedersen.

Dom: 16 p: Tr: die sul: 1 Oct: Var Peder Ifversøns barn i Storgaard til daaben kaldet Ifver. (Moder: Else Pedersdatter, se nr. 19, red.) Maren Jensdtt bar barnet, Svend Svends. Niels Jens. Christen Peders. Michel Ibs.

6. dåb.

18

Niels Nielsen.

Dom: 21 p: Tr: (den 5. november, red.) Var Niels Pedersøns barn i Nør­bye til daaben kaldet Niels. (Moder: Johanne Michelsdatter, se folio 28 nr. 4, red.) Maren Simonsdttr bar barnet. Peder Mogens. Peder Ifvers. Christen Jens. Mougens Peders.

7. dåb.

19

Else Pedersdatter.

Dom: 22 p: Tr: Blef Peder Ifversøns Hustru i Storgaard introd: Nafnlig Else Pedersdaatter.

6. introdukti­on.

20

Hans Andersen.

Dom: 24 p: Trinit: Blef den gamle Hans Andersøn begrafvet Anno æt: 86 (86 år gammel, red.).

 

6. begravelse.

21

Jens Thøgersen.

d 6 Dec: Var Mette Knudsdttrs barn til daaben kaldet Jens. Maren Christensdttr bar barnet, Christopher Christens. Niels Christens. Peder Christophers. Christen Christophers. Til barnefader blef udlagt Thøger Jens. tienendis i Rachebye Sogn.

8. dåb.

3 U=ægte.

22

Else Pedersdatter.

Dom: 3 Adventy: (17. december, red.) Var Peder Thøgersøns barn til daaben kaldet Else. (Moder: Maren Jensdatter i Kjøbsted, se folio 28 nr.9, red.) Christense Ibsdaatter bar barnet., Christen Christens. Peder Chri­stophers. Kirsten (Pedersdaatter? Red.) Kirsten Christophersdttr.

9. dåb.

1693

C63-1-1-28

Bauer 26

1

Inger Poulsdatter.

Eodem die (samme dag: den 17. december, red.) Var Povel Krosis 2de børn til , det Ene bar Maren Jensdaatter og blef kaldet Inger. Det andet bar Kirsten Simonsdaatter og blef kaldet Karen. Peder Niels. Peder Hansøn. Christen Christens. Mogens Peders. (utydeligt fornavn, red.) Christensdaatter. Helle Chri­stensdaatter.

10. dåb.

2

Karen Poulsdatter.

11. dåb.

3

Inger Poulsdatter.

Dom: post Nat: Christi (søndag mellem jul og nytår, den 31. december, red.) Blef det Ene af Povel Krosis børn begrafvet, Nanflig (Nafnlig, red.) Inger. 3. Hebd:

7. begravelse.

 

 

Summa dette Aar 1693.

Føde ægtebørn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.

Føde U=ægte Ankomne fra andre Sogne - - - 3.

Døde - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.

Reimer Madsøn

 

1694

C63-1-1-28 Christo Duce et Auspice Christo. (Under Kristi ledelse og Kristi tegn, red.) 1694.

Bauer 18

4

Johanne Michelsdatter.

Festo Circumc: (nytårsdag, den 1. januar, red.) Blef Niels Pedersøns Hu­stru i Nørby introd: Nafnlig Jehanne Michelsdaatter.

1. introdukti­on.

5

Johanne (Svenske? Red.)

Dom: 3 p: Ep: (3. søndag efter helligtrekonger, den 21. januar, red.) Blef Jehanne (Svenskes? Red.) begrafv: an: æt: 67 (67 år gammel, red.).

1. begravelse.

6

Inger Thomasdatter i Ejstrup. #10767

d 23 Jan: Blef Niels Pedersøns Hustru i Eistrup Nafnlig Inger Thomis­daatter begrafvet an: æt: 42 (42 år gammel, red.).

2. begravelse.

7

Karen Poulsdatter.

Festo Purif: (Maries renselsesfest/kyndelmisse, den 2. februar, red.) Blef Pofvel Krosis andet barn begrafven Nafnlig Karen, dets alder 6 Uger.

3. begravelse.

8

Maren Christensdat­ter.

Eodem die (samme dag: den 2. februar, red.) Blef Christen (Pedersen, red.) Holms daatter begrafvet Nafnlig Maren Christensdaatter an: æt 9 (9 år gammel, døbt 24. juni 1685, red.).

4. begravelse.

9

Maren Jensdatter i Kjøbsted.

Eodem die (samme dag: den 2. februar, red.) Blef Peder Thøgersøns Hu­stru i Kiøbsted introd: Nafnlig Maren Jensdaatter.

2. introdukti­on.

10

Kirsten Sørensdatter.

Dom: Sept: (septuagesima søndag, den 4. februar, red.) Blef Kirsten Søf­rensdaatter af Sundbye publice absolverit.

1. Skrift for Hoer.

11

Anne Marie Andersdatter.

Dom: Oculi (3. søndag i fasten, den 11. marts, red.) Var foranførte Kir­sten Søfrensdaatters barn til daaben kaldet Anna Maria. Maren Jensdaatter bar barnet. Peder Jens. Niels Anders. Christen Mouridtsøn. Anne Michelsdaatter, til Barnefader blef udlagt Anders Maltesøn.

1. dåb.

1 U=ægte.

12

Christen Nielsen.

Johanne Andersdatter.

d 8 Mart: Blef Christen Niels af Horne og Jehanne Andersdttr trolofve­de.

1. trolovelse.

13

Birgitte Lauridsdatter.

Fer: 3tia Pasc: (3. påskedag, den 10. april, red.) Var Lauridts Michelsøns barn til daaben kaldet Birgite. (Moder: Johanne Sørensdatter i Nørby, se folio 29 nr. 2, red.) Bodil Jensdttr bar barnet, Michel Andersøn, Christen Søfrens. Peder Michels. Christen Niels.

2. dåb.

14

Iver Christensen.

d 18 Apr: Blef Christen (Pedersen, red.) Holms barn begrafvet Nafnlig Ifver anno æt: 3 (3 år gammel, døbt 16. maj 1692, red.).

5. begravelse.

15

Christen Sørensen.

Dom: Jubilate (3. søndag efter påske, den 29. april, red.) Blef Christen Søfrensøn i Nørbye begrafvet, udi hans Alders 56 og ½ Aar.

6. begravelse.

16

Maren Jensdatter.

Eodem die (samme dag: den 29. april, red.) Blef Jens Tornbyes barn begrafvet Ved Nafn Maren Jensdttr. an: æt: 10 (10 år gammel, red.).

7. begravelse.

17

Laurids Christensen.

Dom: Cantate (4. søndag efter påske, red.) die sul: 6 Maji Var Christen Mouridtsøns barn i Kiøbsted til daaben kaldet Lauridts. (Moder: Maren Lauridsdatter, se folio 29 nr. 3, red.) Præstens Hustrue Christine Ludvigs­daatter bar barnet, Oluf Kields. Peder Thomisøn, Frandts Jørgens. Peder Christophers.

3. dåb.

18

Christen Pedersen.

Dom: Rogate (5. søndag efter påske, den 13. maj, red.) Var Peder Toftis barn i Nørbye til daaben kaldet Christen. (Moder: Karen Christensdatter, se folio 29 nr. 5, red.) Anne Lauridtsdttr bar Barnet, Christen Lauridt­søn, Axel Lauridtsøn, Michel Anders. Christen Niels.

4. dåb.

19

Peder Andersen Skaaning.

Feria 3tia Paschatos (3. påskedag, den 10. april, red.) Blef Peder Anders Skaaning begrafvet an: æt: 28 (28 år gammel, red.).

8. begravelse.

20

 

Eodem die (samme dag, den 10. april, red.) Blef Jens Tornbye barn be­grafvet, som døde den Dag det skulde hafve været til daaben.

9. begravelse.

1694

C63-1-2-29

Bauer 18

1

Peder Christensen Rump.

Dom: 1 p: Trinit: (1. søndag efter trinitatis, den 10. juni, red.) Blef Peder Christensøn Rump begrafvet an: æt: 43 (43 år gammel, 42? Red.).

10. begravel­se.

2

Johanne Sørensdatter i Nørby.

Dom: 2 p: Tr: (2. søndag efter trinitatis, den 17. juni, red.) Blef Lauridts Michelsøns Hustru i Nørbye introducerit Ved Nafn Jehanne Søfrens­daatter.

2. introdukti­on.

3

Maren Lauridsdatter.

Eodem die (samme dag: den 17. juni, red.) Blef Christen Mouridtsøns Hustru introd: N: Maren Laursdttr.

3. introdukti­on.

4

Gregers Jensen.

Eodem die (samme dag: den 17. juni, red.) Blef Jens (Christensen, red.) Tornbyes Barn begrafvet N: Gregers. an: æt: 8 (8 år gammel, døbt 21. februar 1686, red.).

11. begravel­se.

5

Karen Christensdatter.

Dom: 5. p: Tr: (5. søndag efter trinitatis, den 8. juli, red.) Blef Peder Tof­tis Hustru introd: N: Karen Christensdaatter.

4. introdukti­on.

6

Christen Nielsen og Johanne Andersdatter.

Festo Joh: Bapt: (sankthansdag, den 24. juni, red.) Blefve Christen Niels. og Jehanne Andersdttr copul:

1. vielse.

7

Christen Michelsen Koch og Staphine Jensdatter.

Dom: 7. p. Tr: (7. søndag efter trinitatis, den 22. juli, red.) Blef Christen Michels. Koch og Staphine Jensdttr copulerede.

2. vielse.

8

Knud Nielsen.

Eodem die (samme dag: den 22. juli, red.) Var Niels Knudsøns Barn i Krage til daaben, kaldet Knud. (Moder: Ellen Pedersdatter, se nr. 14, red.) Anne Pedersdttr i Neistgaard bar barnet, Peder Anders. Frandts Jørgens. Michel Peders. Peder Jens.

5. dåb.

9

Niels Nielsen og Maren Nielsdatter.

Dom: 12 p. Tr: (12. søndag efter trinitatis, den 26. august, red.) Blef Niels Niels og Maren Nielsdttr trolofvede.

2. trolovelse.

10

Niels Hansen.

Dom: 13 p. Tr: (13. søndag efter trinitatis, den 2. september, red.) Var Hans Lauridtsøns Barn i Kiøbsted til daaben kaldet Niels. (Moder: Maren Pedersdatter, se nr. 16, red.) Præstens Hustru Kirstine Ludvigsdttr bar barnet, Christen Mouridtsøn. Anders Jens. Lauridts Lauritsøn. Mette Søfrensdttr.

6. dåb.

11

Kirsten Pedersdatter.

d 19 Sept: blef Kirsten Pedersdattr Ved Bechen begrafvet an: æt: 85 (85 år gammel 88?, red.).

12. begravel­se.

12

Maren Jensdatter.

Poul Jensen.

Dom: 16 p. Tr: (16. søndag efter trinitatis, den 23. september, red.) Stod Maren Jensdttr af Taars Sogn skrift for Hoer, og udlagde Hun til Bar­nefader Pofvel Jensøn i Nørbye, som dog lenge tilforn hafde paa Tinget Ved sin Eed benegtet det.

2. Skrift for hoer.

13

Christian Jørgensen Muus.

#6355

Dom: 17 p. Tr: (17. søndag efter trinitatis, den 30. september, red.) Var Jørgen Degns (Jørgen Jørgensøn Muus, red.) Barn til daaben kaldet Christian. Mette Sørensdttr bar Barnet, Michel Lauridtsøn, Jens Willadtsøn, Christen Søfrens. Frandts Jørgens.

7. dåb.

14

Ellen Pedersdatter.

Eodem die (samme dag: den 30. september, red.) Blef Niels Knudsøns Hustru i Nør Krage introducerit N: Ellen Pedersdttr.

 

5. introduktion.

15

Henrik Thomsen.

Dom: 18 p. Tr: (18. søndag efter trinitatis, den 7. oktober, red.) Var Velag­te Thomas Thomæsøns barn paa Kiersgaard til daaben, kaldet Henrich. (Moder: Anne Pedersdatter, se nr. 19, red.) Præstens Hustrue Kirstine Ludvigsdttr bar barnet. Niels Peders. Thomas Jens. Frandts Jørgens. Maren Pedersdaatter.

8. dåb.

16

Maren Pedersdatter.

Dom: 19 p. Tr: (19. søndag efter trinitatis, den 14. oktober, red.) Blef Hans Larsøns Hustru i Kiøbsted introduc: N: Maren Pedersdttr.

6. introdukti­on.

17

Niels Nielsen og Maren Nielsdatter.

Dom: 21 p. Tr: (21. søndag efter trinitatis, den 28. oktober, red.) Blefve Niels Niels. og Maren Nielsdttr copulerede.

3. vielse.

18

Else Christensdatter.

Eodem die (samme dag: den 28. oktober, red.) Blef Else Xstensdttr (Chri­stensdatter, red.) Svenskes publice for hoer absolverit, og udlagde Hun til Barnefader Peder Andersøn Kruse. NB. Secunda jam vie vitrato (nu har hun gjort sådan noget for anden gang!! Se også Folio 29 nr. 1, red.).

3. Skrift for hoer.

19

Anne Pedersdatter.

Dom: 25 p. Tr: Blef velagte Thomis Thomissøns Hustrue N. Anne Pe­dersdaatter introducerit.

7. introdukti­on.

20

Anders Hansen.

Maren Thomasdatter.

d 28 December Blef Anders Hansøn Hop og Maren Thomisdaatter paa Kiersgaard trolofvede.

3. trolovelse.

 

 

Udi dette Aar 1694.

Føde ægtebørn - - - - - 7.

U=ægte - - - - - - - - - 1.

Døde - - - - - - - - - - - 12.

Reimer Madsøn

 

1695

C63-1-2-30 Christo Duce & Auspice Christo. (Under Kristi ledelse og Kristi tegn, red.) 1695.

Bauer 3

1

Johanne Pedersdatter.

Dom: Sexag: (seksagesima søndag, den 27. januar, red.) Var Else (Christensdatter, red.) Svenskis U=ægte Barn til daaben kaldet Jehanne. Skou Mette bar barnet, Jens Maartens. Maarten Svenske.

1. dåb.

1 U=ægte.

2

Kirsten Thomasdatter.

Festo Purificat (Marie renselsesdag, den 2. februar, red.) Var Thomis Ste­phensøns barn til daaben kaldet Kirsten. (Moder: Johanne Thomasdatter, se nr. 8, red.) Maren Jensdttr bar barnet. Peder Hansøn. Lauridts Wigeltsøn. Christen Niels. Anders Christens.

2. dåb.

3

Jens Lauridsen.

Dom: Qvinqvag: (fastelavns søndag, den 3. februar, red.) Blef Jens Lau­ridtsøn begrafvet anno æt: 25 (25 år gammel, red.).

1. begravelse.

4

Anders Hansen og Maren Thomasdatter.

d 7 Febr: Blef Velagte Anders Hansøn og Maren Thomisdr af Kiers­gaard copulerede.

1. vielse.

5

Maren Madsdatter.

d 22 Febr: Blef Michel Møllers Hustru begrafvet N: Maren Madsdaat­ter – an: æt: 52 (52 år gammel, red.).

2. begravelse.

6

Johanne Christens­datter.

#1688

Dom: Judica (5. søndag i fasten, den 10. marts, red.) Var Christen Ifver­søns Barn i Nørbye til daaben kaldet Jehanne. (Moder: Kirsten Jensdatter, se nr. 11, red.) Anne Nielsdttr Bar barnet, Lauridts Jensøn. Peder Ifversøn, Oluf Ifvers: Thomas Niels.

3. dåb.

7

Helle Lauridsdatter.

#1171

d 16 Martii Var Lauridts (Pedersen, red.) Sortis Barn til daaben kaldet Helle. (Moder: Johanne Lauridsdatter, se nr. 12, red.) Anne Michelsdaat­ter Bar barnet, Niels Jensøn, Peder Ifversøn, Christen Michels. Peder Michelsøn.

4. dåb.

8

Johanne Thomasdatter.

Feria 3tia Paschatos (3. påskedag, den 26. marts, red.) Blef Thomis Ste­phensøns Hustru introduc: N: Jehanne Thomisdttr.

1. introdukti­on.

9

Michel Pedersen.

d 12 Apr: Blef Peder Hansøns Søn i Hofven begrafvet N: Michel Pedersøn an: æt: 25 et 5 Mens: (25 år og 5 måneder, red.).

3. begravelse.

10

Johanne Pedersdatter.

d 14 April: Blef Else Svenskis Barn begrafvet Ved Nafn Jehanne, som Var 10 Uger gammel.

4. begravelse.

11

Kirsten Jensdatter.

Dom: Cantate (4. søndag efter påske, den 21. april, red.) Blef Christen If­versøns Hustru introducerit N: Kirsten Jensdttr.

2. introdukti­on.

12

Johanne Lauridsdatter.

Dom: Rogate (5. søndag efter påske, den28. april, red.) Blef Lauridts Sor­tis Hustru introd: N: Jehanne Lauridtsdatter.

 

3. introdukti­on.

13

Søren Christensen.

Festo Trinit: (egentlig: Dominica trinitatis: trinitatis søndag, den 19. maj, red.) Blef Christen (Christensen, red.) Tornbyes Barn begrafvet N: Søf­ren an: æt: 13 (13 år gammel, red.).

5. begravelse.

14

Maren Michelsdatter.

Dom: 7. p. Tr: (den 7. juli, red.) Var Michel Stephensøns Barn til daaben kaldet Maren. Mette Nielsdaatter bar Barnet, Lauridts Wigeltsøn. Christen Jens. Anders Pofvels. Maren Christensdttr.

5. dåb.

15

Inger Cathrine Nielsdatter.

#10769

Dom: 8. p. Tr: (den 14. juli, red.) Var Niels Pedersøns Barn i Eistrup til daaben kaldet Inger Cathrine. Anne Pedersdttr udi Tolstrup bar barnet, Jens Christens. Thomas Thomæsøn junior, Birgite Pedersdaatter, Anne Helvig Jensdttr.

6. dåb.

16

(uden navn, red.)

Dom: 14 (den 25. august, red.) Blef hun introducerit. (Niels Pedersens hustru formentlig, red.).

4. introdukti­on.

17

Michel Christensen.

Dom: 17. p: Tr: die vid: 15 Sept: Var Christen (Michelsen, red.) Kochis barn til daaben kaldet Michel. (Moder: Staphine Jensdatter, se nr. 21, red.) Præstens Hustrue Christine Ludvigsdttr bar barnet, Knud Chri­stens. Søfren Michels. Michels Ibs. Thomas Christens.

7. dåb.

18

Johanne Thomasdatter.

Eodem die (samme dag: den 15. september, red.) Blef Jehanne Thomis­dttr begrafvet an: æt: 28 (28 år gammel, red.).

6. begravelse.

19

Jeppe Christensen og Anne Michelsdatter.

d 1 Oct: Blef Jeppe Christens af Horne og Anne Michelsdaatter trolof­vede.

1. trolovelse.

20

Michel Ibsen og Anne Christensdatter.

d 18 Oct: Blef Michel Ibs og Anne Christensdttr trolofvede.

2. trolovelse.

21

Staphine Jensdatter.

d 27 Oct: Blef Staphine Jensdttr. (gift med Christen Michelsen Koch, red.) introducerit.

5. introdukti­on.

22

Jeppe Christensen og Anne Michelsdatter.

Dom: 25 p. Tr: (den 10. november, red.) Blefve Jeppe Christens og Anne Michelsdttr copul:

2. vielse.

1695

C63-1-2-31

Bauer 3

1

Michelsen Ibsen og Anne Christensdatter Als.

Dom: 26 p. Tr: die 17 Nov: blefve Michel Ibs og Anne Christensdttr (Als, red.) copulerede.

3. vielse.

2

Johanne Nielsdatter.

Dom: 4 Adv: (den 22. december, red.) Blef Jehanne Nielsdttr begrafvet. an: æt: 86 (86 år gammel, red.).

7. begravelse.

 

 

Ere saa føde ægtebørn - - 6.

u=ægte - - - - - - - - - - - - - 1.

Døde - - - - - - - - - - - - - - 7.

Re Madsøn

 

1696

C63-1-2-31 Christo Duce et Auspice Christo. (Under Kristi ledelse og Kristi tegn, red.) 1696.

Bauer 22 S

3

Poul Christensen.

Festo Purific: (Maries renselsesdag, den 2. februar, red.) Var Christen Christensøns barn til daaben kaldet Povel. Præstens Hustrue Christine Ludvigsdttr bar barnet, Peder Hans. i Hofven, Axel Lauridtsøn, Tho­mas Christens. Jehanne Christensdttr.

1. dåb.

4

Bodil Nielsdatter.

#1154

d 7 Febr: Blef Jens Andersøns Hustru begrafvet Ved Nafn Bodild Nielsdttr. anno æt: 62 (62 år gammel, red.).

1. begravelse.

5

Ellen Als.

d 11 Febr: Blef Elle Als begrafvet. anno æt: 68 (68 år gammel, red.).

2. begravelse.

6

Niels Stephensen.

Dom: Qving: (fastelavns søndag: 23. februar, red.) Blef Niels Ste­phens i Nørbye begrafvet, an: æt: 62. & 5 Mens: (62 år og 5 måneder, red.

3. begravelse.

7

Anne Christensdatter.

#6370

Eodem die (samme dag: den 23. februar, red.) Var Christen Jensøns barn paa Løn til daaben kaldet Anne. Præstens Hustrue Christine Ludvigs­dttr bar barnet. Frandts Jørgens. Christen Michels. Anders Jens. Jehan­ne Christensdttr.

2. dåb.

8

Johanne Marie Thomasdatter.

Dom: Qvadrag: (fyrretyvende søndag, red.) die vid: 1 Martii Var Velagte Thomis Thomæsøns barn til daaben kaldet Jehanne Marie. (Moder: Anne Pedersdatter Brøndlund, se nr. 16, red.) Præstens Hustru Christine Ludvigsdttr bar barnet, Hendes fulde Birgitte Pedersdttr af Maarup. Thomas Thomæsøn junior, Thomas Jensøn. Frandts Jørgensøn.

3. dåb.

9

Jens Pedersen.

Eodem die (samme dag: den 1. marts, red.) Var Peder Ifversøns barn i Storgaard til daaben kaldet Jens. (Moder: Else Pedersdatter, se nr. 17, red.) Kirsten Ifversdttr bar barnet, Christen Hans. Niels Jens. Michel Ifvers. Lauridts Jensøn.

4. dåb.

10

Thomas Christensen.

#298

Dom: Reminiscere (2. søndag i fasten, red.) die sc: 8 Martii Var Christen Hansøns barn i Rafndrup til daaben kaldet Thomas. (Moder: Maren Jensdatter, se nr. 17, red.) Maren Jensdttr i Hofven bar barnet, Svend Svends. Peder Niels. Niels Jens. Peder Ifvers.

5. dåb.

11

Laurids Pedersen.

Eodem die (samme dag: den 8. marts, red.) Var Skau Peders (Peder Chri­stensøn Skabo, red.) barn til daaben kaldet Lauridts. (Moder: Anne Chri­stensdatter, se folio 32 nr. 2, red.) Else Jørgensdttr bar barnet, Peder Tho­misøn, Jehanne Christensdttr, Anne Pofvelsdttr.

6. dåb.

12

Peder Pedersen.

d 11 Mart: Blef Peder Peders begrafvet an: æt: 26 (26 år gammel, red.).

4. begravelse.

13

Johanne Michelsdatter.

Dom: Oculi (3. søndag i fasten, den 15. marts, red.) Blef Michel Ibsøns Daatter N: Jehanne Michelsdttr begraf: an: æt: 14 (14 år gammel, red.).

5. begravelse.

14

Iver Pedersen.

d 5 April Blef Peder Ifversøns barn i Storgaard begrafvet N: Ifver Pe­dersøn, an: æt: 2. et 6 Mens: (2 år og 6 månder, døbt 1. oktober 1693, red.).

6. begravelse.

15

Anne Poulsdatter.

Eodem die (samme dag: den 15. april, red.) Blef Anne Pofvelsdttr be­grafvet an: æt: 15 et 4 Mens (15 år og 4 måneder, red.).

7. begravelse.

16

Anne Pedersdatter Brøndlund.

Dom: Qvasimodo Geniti (1. søndag efter påske, den 19. april, red.) Blef Velagte Thomas Thomæsøns Hustru introducerit, N: Anne Pedersdaat­ter Brøndslund.

1. introdukti­on.

17

Maren Jensdatter.

Else Pedersdatter.

Dom: Misericord: Dom: (Dominica misericordia Domini: 2. søndag efter påske, den 26. april, red.) Blef Xsten (Christen, red.) Hansøns Hustru i Rafndrup, N: Maren Jensdttr. saa og Peder Ifversøns Hustru i Stor­gaard N: Else Pedersdaatter introducerede.

2. og 3. intro­duktion.

18

Anders Christensen.

Anne Andersdatter.

Eodem die (samme dag: den 26. april, red.) Blef Anders Christens og Anne Andersdaatter trolofvede.

1. trolovelse.

1696

C63-1-2-32

Bauer 22 S

1

Maren Michelsdatter.

d 3 Maji Var Michel Møllers barn til daaben kaldet Maren. Præstens Hustrue Christine Ludvigsdttr bar barnet, Jens Peders. i Dalsgaard, Jeppe Christens. Madts Michels. Peder Jens.

7. dåb.

2

Anne Christensdatter.

Eodem die (samme dag: den 3. maj, red.) Blef Schau Peders Hustru in­trod: N: Anne Christensdttr.

4. introdukti­on.

3

Søren Michelsen og Anne Andersdatter.

d 6 Maji Blef Søfren Michels og Anne Andersdttr trolofvede. Deris forlofvere vare Christen Lauridts ogChristen Christens.

2. trolovelse.

4

Lave Jørgensen Muus.

#1174

d 10 Maji Var Degnens (Jørgen Jørgensen Muus, red.) barn til daaben kaldet Lave. (Moder: Gertrud Sørensdatter, se nr. 11, red.) Præstens Hu­stru bar Barnet, Otthe Jacobs. Jens Willadtsøn, Frandts Jørgens. Chri­sten Niels.

8. dåb.

5

Karen Christensdat­ter.

Eodem die (samme dag: den 10. maj, red.) Blef Christen (Michelsen, red.) Kochis barn begrafvet N: Karen An: æt: 2 ½ (2½ år, red.).

8. begravelse.

6

Christen Pedersen.

Anne Jensdatter.

d 20 Maji BLef den Erlige Dannemand Christen Peders og Anne Jens­dttr trolofvede. Deris Forlofvere vare Jens Maartens i Nørbye, og Søf­rren Peders i Snefre.

3. trolovelse.

7

Maren Sørensdatter.

Oluf Jensen.

Peder Hansen.

Dom: Trinit: (trinitatis søndag, den 7. juni, red.) Stod Maren Søfrensdaat­ter skrift for Hore som udlagde til Barnefader Oluf Jens. (utydeligt ord, red.) Peder Hans i Hofven, som og blef publice absolverit Dom: 2 p. Trinit:

Skrift for hoer.

8

Karen Olufsdatter.

Dom: 1. p. Trinit: (den 14. juni, red.) Var nefnte Maren Søfrensdtts U=ægte barn til daaben kaldet Karen. Kirsten Simonsdttr bar barnet, Peder Ifvers. Peder Peders. Anne Nielsdtr, Maren Chr4istensdttr.

9. dåb.

1. U=ægte.

9

Anders Christensen.

Anne Andersdatter.

Eodem die (samme dag: den 14. juni, red.) Blef Anders Christens og An­ne Andersdttr Viet.

 

1. vielse.

10

(uden navn, red.)

Dom: 2da p: Tr: (den 21. juni, red.) Blef Michel Møllers Hustru introd: efter Hendis barselsseng. (Det må nok være hans 2. kone, og hedder han Michel Ibsen? red.)

5. introdukti­on.

11

Gertrud Sørensdatter.

Festo Joh: Bapt: (sankthansdag, den 24. juni, red.) Blef Degnens Hustru introducerit (Gertrud Sørensdatter, red.).

6. introdukti­on.

12

Christen Pedersen og Anne Jensdatter.

Dom: 5. p. Tr: (den 12. juli, red.) Blef Christen Peders og Anne Jensdttr copulerede.

2. vielse.

13

 

Dom: 6. p. Tr: (19. juli, red.) Blef Elle (Ellen? Red.) i Krage introducerit.

7. introdukti­on.

14

Søren Michelsen.

Anne Andersdatter.

Dom: 7. p. Tr. (den 26. juli, red.) Blefve Søfren Michelsøn Koch og An­ne Andersdaatter copulerede.

3. vielse.

15

Kirsten Pedersdatter.

Dom: 16 p. Trin: (den 27. september, red.) Blef Peder Smeds Daatter N. Kirsten Pedersdttr publice for Hoer absolverit.

Skrift for hoer.

16

Michel Christensen.

#293

Dom: 17 p. Tr: (den 4. oktober, red.) Var Christen Michelsøns barn til daaben kaldet Michel. (Moder: Maren Simonsdatter, se nr. 21, red.) Præ­stens Hustrue Christine Ludvigsdttr bar barnet, Peder Lauritsøn, Frants Jørgens. Lauridts Michels. Lauridts Peders.

10. dåb.

17

Kirsten.

Dom: 18. p. Tr: (den 11. oktober, red.) Var Kirsten Pedersens U=ægte barn til daaben kaldet Kirsten. Maren (Christensdttr? Red.) i Nørbye bar barnet. Ellers var der ingen andre Faddere.

11. dåb.

2. U=ægte.

18

Peder Pedersen.

#10770

d 14 Oct: Var Peder (Pedersen, red.) Bruns Barn til daaben kaldet Pe­der. (Moder: Maren Jensdatter, se nr. 21, red.) Jehanne Hansdttr bar bar­net, Jens Maartens. Niels Jens. Thomas Jens. Elle Jensdttr.

12. dåb.

19

Hans Henrik Nielsen.

#10771

Dom: 20. p. Tr: (den 25. oktober, red.) Var Niels Pedersens Barn i Ei­strup til daaben kaldet Hans Hendrich. (Moder: Ide Jensdatter, se nr. 21, red.) Seigr Brønsdorfs Kiereste Beata Sophia bar barnet. Thomas Tho­mæsøn senior et junior, Jens Christens i Ønbyl (Ørnbøl i Bjergby, red.), Karen Thomisdttr.

13. dåb.

20

Laurids.

Festo Sanctos Oium (egentlig: Festo omnium sanctorum: allehelgensdag, den 1. november, red.) Var Anne Christensdttrs U=ægte Barn til daaben kaldet Lauridts. Else Marqvorsdttr bar barnet. Christen Lauridtsøn, Pe­der Michels. Jens Pofvels.

14. dåb.

3. U=ægte.

21

Ide Jensdatter.

Maren Jensdatter.

Maren Simonsdatter.

Dom: 1ma Adv: (1. søndag i advent, den 29. november, red.) Blefve intro­ducerede Niels Pedersøns Hustru i Eistrup N. Ide Jensdttr. Peder Bruns Hustru. N. Maren Jensdttr. Christen Michelsøns Hustru. N. Maren Si­monsdttr.

8, 9 og 10. introduktion.

22

Svend Svendsens hustru.

d 2 Decembris Svend Svendsøns Hustru begr an: æt: 78. (78 år gammel, red.).

9. begravelse.

23

Anders Andersen.

Festo S Steph: (Stefansdag, den 26. december, red.) Var Anders (Jensen, red.) Plettis barn til daaben kaldet Anders. Maren xstensdttr (Christens­datter, red.) bar barnet. Jens Anders. Jens Niels. Hans Lauridtsøn. Tho­mas Xstens. (Christensen, red.).

15. dåb.

 

 

Hujus Anni

føde ægte 12. Uægte 3.

Døde 9.  R. M.

 

1697

C63-1-2-33 Christo Duce et Auspice Christo. (Under Kristi ledelse og Kristi tegn, red.) 1697.

Bauer 14

1

Barbara Nielsdatter.

d 26 Jan: Blef Jens Maartensøns hustru udi Nørbye begrafvet. N. Bar­bara Nielsdttr. An: æt: 63 (63 år gammel, red.).

1. begravelse.

2

Peder Lauridsen.

d 31 Jan: Var Lauridts Hansøns barn i Kiøbsted til daaben kaldet Pe­der. Maren Christensdttr. bar barnet, Anders Jens. Jens Anders. Tho­mas Jens. Axel Lauridtsøn.

1. dåb.

3

Jens Andersen og Mette Hansdatter.

Festo Purificat: (Maries renselsesdag: 2. februar, red.) Blefve Jens Anders og Mette Hansdttr trolofvede. Deris Forlofvere vare Niels Jen­søn i Storgaard og Jørgen i (Bachen? Red.).

 

 

1. trolovelse.

4

Peder Madsen.

#10781

d 17 Febr: Var Madts Fredrichsøns Barn til daaben kaldet Peder. (Mo­der: Anne Pedersdatter, se nr. 9, red.) Else Pedersdttr bar barnet, Peder Niels, Anders Niels. Christen Christens. Christen Jens.

2. dåb.

5

Jens Nielsen.

d 21 Febr: Blef Jens Niels i Wadsager begrafvet, an: æt: 80 (80 år gam­mel, red.).

2. begravelse.

6

Jens Andersen og Mette Hansdatter.

Dom: Lætare (midfaste søndag, den 14. marts, red.) Blef Jens Anders og Mette Hansdttr copulerede.

1. vielse.

7

Else Pedersdatter.

Fest: Annunciat: (Maries bebudelsesdag, den 25. marts, red.) Var Peder Lauridtsøns barn til daaben kaldet Else. (Moder: Karen Christensdatter i Nørby, se nr. 11, red.) Kirsten Jensdttr bar barnet, Frandts Jørgens. Chri­sten Lauridtsøn. Lauridts Lauridtsøn. Anne Chri­stensdttr.

3. dåb.

8

Sidsel Christensdatter.

Dom: 1. p: Pascha (1. søndag efter påske, den 11. april, red.) Var Christen (Pedersen, red.) Holms barn til daaben kaldet Cidsel. (Moder: Margrethe Iversdatter, se nr. 12, red.) Kirsten Simons­dttr bar barnet, Peder Niels, Peder Ifvers. Christen Anders. Christen Jens.

4. dåb.

9

Anne Pedersdatter.

#10780

Dom: Jubilate (3. søndag efter påske, den 25. april, red.) Blef Madts Fre­de­richsøns Hustru introd: N. Anne Pedersdttr.

1. introdukti­on.

10

Niels Andersen.

Dom: Cantate (4. søndag efter påske: 2. maj, red.) Var Anders Mun­chis barn til daaben kaldet Niels. Else Nielsdttr bar barnet, Xsten (Chri­sten, red.) Niels, Maarten Niels. Madts Frederichs. Jehanne Christens­dttr.

5. dåb.

11

Karen Christensdatter i Nørby.

Fer. 2. Pentecost: (2. pinsedag, den 24. maj, red.) Blef Peder Lauridtsøns Hustu i Nørbye introducerit N. Karen Christensdttr.

2. introdukti­on.

12

Margrethe Iversdatter.

Eodem die (samme dag: den 24. maj, red.) blef Christen (Pedersen, red.) Holms introduc: N. Magrete Ifversdttr.

3. introdukti­on.

13

Hans Christensen og Maren Knudsdatter.

d 28 Maji Blefve Hans Christens af Ruberg og Maren Knudsdaatter i Neistgaard trolofvede Deris Forlofvere vare Jens Willadtsøn i Neist­gaard og Simon Hansøn i Wenneberg.

2. trolovelse.

14

Michel Sørensen.

#3695

Dom: Trinit: (trinitatis søndag, den 30. maj, red.) Var Søfren (Michelsen, red.) Kochis barn til daaben kaldet Michel. (Moder: Anne Andersdatter, se nr. 15, red.) Maren i Rafndrup bar barnet, Niels Søfrens, Christen Niels. Karen Nielsdttr, Anne Nielsdttr.

6. dåb.

15

Anne Andersdatter.

#3694

Dom: 1. p. Tr: (den 6. juni, red.) Blef Søfren (Michelsen, red.) Kochis Hustru begrafvet N. Anne Andersdttr. Døde efter hendes Barns fødsel, An: æt: 35.

3. begravelse.

16

Hans Christensen og Maren Knudsdatter.

Dom: 4 p: Trinit: (den 27. juni, red.) Blefve Hans Christens af Ruberg og Maren Knuds­daatter i Neistgaard copulerede.

2. vielse.

17

Peder Michelsen.

Dom: 11 p. Tr: (den 15. august, red.) Var Michel Møllers barn til daaben kaldet Peder. (Moder: Inger Jensdatter, se folio 34 nr. 6, red.) Præ­stens Hustrue Christine Ludvigsdttr bar barnet, Thomas Thomæsøn Senior, Jens Peders i Dalsgaard, Karen Nielsdttr, Karen Thomisdatter.

7. dåb.

18

Peder Sørensen og Kirsten Jensdatter.

Eodem die (samme dag: den 15. august, red.) Blefve Peder Søfrens og Kirsten Jensdaatter udi Kiøbsted trolofvede.

3. trolovelse.

19

Johanne Marie Thomasdatter.

d 2 Sept: Blef Velfornemme Thomas Thomissøns yngste barn begraf­vet N. Jehanne Maria 1½ Aar gammel. (døbt 1. marts 1696, red.).

4. begravelse.

20

Michel Sørensen.

#3695

Dom: 14. p. Tr: (den 5. september, red.) Blef Søfren Kochis barn begraf­vet 15 Uger. (Michel Sørensen, døbt den 30. maj 1697, red.).

5. begravelse.

21

Peder Michelsen.

Dom: 15. p. Tr: (den 12. september, red.) Blef Michel Møllers barn be­grafvet N. Peder som var 3 Uger og 1 Dag gammel. (døbt den 15. august 1697, red.).

6. begravelse.

1697

C63-1-2-34

Bauer 14

1

Jens Christensen.

Dom: 15. p. Trinit: (den 12. september, red.) Var Christen (Michelsen, red.) Kochis barn til daaben kaldet Jens. (Moder: Staphine Jensdatter, se nr. 7, red.) Kirsten Simonsdttr bar barnet, Lauridts Peders. i Nørbye Michel Ibs, Jehanne Xstensdttr, Karen Nielsdttr.

 

 

8. dåb.

2

Thomas Jensen #278 og Kirsten Christensdatter. #282

Eodem die (samme dag: den 12. september, red.) Blefve Thomas Jensøn og Kirsten Xstensdttr (Christensdatter, red.) trolofvede, deris Forlofvere var hans Broder Maarten Jens i Widstrup, og hendes Var, hendis Fader Christen Hans i Rafndrup.

4. trolovelse.

3

Svend Svendsen.

Dom: 17. p. Tr: (den 26. september, red.) Blef Svend Svends i Rafndrup begrafvet: an: æt: 76 (76 år gammel, red.).

7. begravelse.

4

Johanne Christensdatter.

Festo Mich: (Mikkelsdag, den 29. september, red.) Var Christen Lauridt­søns barn til daaben kaldet Jehanne. Karen Christensdttr bar barnet, Niels Jens, Knud Christens. Axel Lauridtsøn. Lauridts Lauridtsøn.

9. dåb.

5

Peder Sørensen og Kirsten Jensdatter.

Dom: 18. p. Tr: (den 3. oktober, red.) Blefve Peder Søfrens og Kirsten Jensdttr i Kiøbsted copulerede.

3. vielse.

6

Inger Jensdatter.

Dom: 19 p. Tr: (den 10. oktober, red.) Blef Michel Møllers Hustrue in­troduc: N. Inger Jensdaatter.

4. introdukti­on.

7

Staphine Jensdatter.

Dom: 20 p. Tr: (den 17. oktober, red.) Blef Christen (Michelsen, red.) Ko­chis Hustru introd: N: Staphine etc. (Jensdatter, red.).

5. introdukti­on.

8

Peder Smed.

Dom: 22. p. Tr: (den 31. oktober, red.) Blef Peder Smid udi Nørbye be­gr: an: æt: 52 (52 år gammel, red.).

8. begravelse.

9

Thomas Jensen og Kirsten Kristensdatter.

Festo Sanct: Omnium (Festo omnium sanctorum: allehelgensdag: 1. november, red.) Blefve Thomas Jens og Kirsten Christensdaatter co­pu­lerede.

4. vielse.

10

Else Pedersdatter.

Eodem die (samme dag: den 1. november, red.) Blef Peder (Lauridsen, red.) Toftis barn begrafv: N. Else. Dets alder 7 Mens: (7 måneder gam­mel, døbt 25. marts 1697, red.).

9. begravelse.

11

Lars Hansen.

Dom: 24. p. Tr: (den 14. november, red.) Blef Lars Hansøn af Kiøbsted begr: an: æt: 70 (70 år gammel, red.).

10. begravel­se.

12

Bodil.

Dom: 1 Adv: (den 28. november, red.) Blef Bodild paa Høyen i Kiøbsted begr: æt: 56 (56 år gammel, red.).

11. begravel­se.

13

Svend Sørensen.

d 8 Decembr: Var Søfren Svendsøns barn udi Kiøbsted til daaben kal­det Svend. Præstens Hustrue Christine Ludvigsdttr bar barnet, hen­de fulde Karen Thomisdttr. Oluf Kields. Thomas Jens. Axel Lauridt­søn.

10. dåb.

14

Jacob Christensen. Cathrine Thomasdatter.

d 28 Dec: Blef Jacob Christens af Hiøring og Catharine Thomisdttr. udi Kiersgaard trolofvede. Velagte Th: Thomæsøn og Christen Jens.

5. trolovelse.

 

 

1697

føde ægtebørn - - - 10.

Begrafne - - - - - - - 11.             Re. Madtsøn.

 

1698

C63-1-2-34 Christo Duce et Auspice Christo. (Under Kristi ledelse og Kristi tegn, red.) 1698.

Bauer 34

1

Jens Nielsen. Johanne Jensdatter. #1155

d 9 Jan: Blef Jens Niels og Jehanne Jensdttr trolofvede. Forlofvere: Jens Andersers Plet og Niels Michels i Nørløf.

1. trolovelse.

2

Kirsten.

Dom: 3. p: Epiph: (3. søndag efter helligtrekonger: den 23. januar, red.) Blef (et utydeligt tilnavn, red.) Kirsten begrafvet anno æt: 69 et 4 Mens: (69 år og 4 måneder, red.).

1. begravelse.

3

Kirsten Nielsdatter.

Dom: 4. p. Ep: (4. søndag efter helligtrekonger: den 30. januar, red.) Var Niels Lauridtsøns barn i Nør Tornbye til daaben kaldet Kirsten. (Mo­der: Anne Pedersdatter, se nr. 10, red.) Kir­sten Jensdttr bar barnet, Niels Knuds. Lauridts Peders. Christen Chri­stens. Søfren Niels.

1. dåb.

4

Michel Lauridsen.

#1172

Festo Purific: (Maries renselsesfest: den 2. februar, red.) Var Lauridts Pe­dersøns barn af Nørbye til daaben kaldet Michel. (Moder: Johanne Lauridsdatter, se nr. 10, red.) Anne Michels­daattr bar barnet, Peder Ifvers. Christen Michels. Niels Lauridtsøn, Christen Christens.

2. dåb.

5

Peder Christensen.

Dom: 5. p. Epiph: (5. søndag efter helligtrekonger: den 6. februar, red.) Blef Peder Christens af Nørbye begrafvet anno æt: 39. 6. Mens: (39 år 6 måneder, red.).

 

 

2. begravelse.

6

Jacob Christensen og Cathrine Thomasdat­ter.

d 9 Febr: Blefve Jacob Christensen af Hiøring og Catrine Thomisdttr copulerede.

1. vielse.

 

Jens Nielsen og Jo­hanne Jensdatter. #1155

NB Fornefnte Jens Nielsøns bryllup med Jens (Andersen, red.) Plettis Daatter N. Jehan­ne Jensdttr stod 3 Uger tilforn, Dom: Sc: Septuag: d: 20 Febr: (denne indførsel er noteret under samme folio nr. 9, red.).

2. vielse.

7

Maren Jensdatter.

Dom: Sexag: (seksagesima søndag: den 27. februar, red.) Blef Maren Jensdttr udi Nørbye begraf: an: æt: 69 (69 år gammel, red.).

3. begravelse.

8

Anne Thomasdatter.

d 3 Mart: Var Velfornemme Thomis Thomissøns Barn til daaben kal­det Anne. (Moder: Anne Pedersdatter, se folio 35 nr. 6, red.) Præstens Hu­strue Christine Ludvigsdaatter bar barnet. Hr. Peder i Maarup. Mons. Otthe Jacobsøn. Monsr. Peder Andersøn Brøndlund, Ide Jensdttr af Eistrup.

3. dåb.

9

Anders Jensen.

#1159

Dom: Qvadrag: (fyrretyvende søndag, red.) den 13 Mart: Var Jens Niel­søns barn af Kiøbsted til daaben kaldet Anders. Maren Christens­daat­ter Niels Michels, Jens Andersøn, Maren Andersdttr, Anne Olufsdttr. NB Fornefnte Jens Nielsøns bryllup med Jens Plettis Daatter N. Je­han­ne Jensdttr stod 3 Uger tilforn, Dom: Sc: Septuag: d: 20 Febr:

4. dåb.

10

Johanne Lauridsdatter. #1168

Anne Pedersdatter.

Eodem die: (samme dag: den 13. marts, red.) Blef Lauridts Pedersøns Hustru i Nørbye N. Jehanne Lauridtsdttr Saa og Niels Lauridtsøns Hustru N. Anne Pedersdttr introducerede.

1. og 2. intro­duktion.

1698

C63-1-2-35

Bauer 34

1

Kirsten Mortensdatter.

d (mellem 13. og 15. red.) Mart: Blef Maarten Nielsøns barn ved be­chen begrafvet, N. Kirsten. anno æt: 6. 2 Mens et die 3 (6 år, 2 måneder og 3 dage, red.).

4. begravelse.

2

Niels Jensen og Maren Pedersdatter.

d 15 Mart: Blefve Niels Jens og Maren Pedersdttr trolofvede deris forlofvere Povel Krase og Thomas Jens.

2. trolovelse.

3

Anders Pedersen.

Dom: lætare (midfaste søndag, red.) d 3 April: Var Peder Søfrensøns barn til daaben kaldet Anders. Maren Nielsdttr i Tofte bar Barnet, Peder Hans. Frandts Jørgens. Niels Jens. Christen Niels.

5. dåb.

4

Christen Andersen og Johanne Andersdatter.

Eodem die (samme dag: den 3. april, red.) Blefve Christen Anders og Jehanne Andersdttr trolofvede deris forlofvere Jens Villadtsøn og Frandts Jørgens i Neistgaard.

3. trolovelse.

5

Laurids Pedersen.

Dom: Palm: (palmesøndag, den 17. april, red.) Blef Peder (Lauridsen, red.) Toftis Barn i Nørbye begr: N. Lauridts. An: 6. (6 år, døbt 5. maj 1692, red.).

5. begravelse.

6

Anne Pedersdatter.

Festo Viridium (skærtorsdag, den 21. april, red.) Blef Velforneme Tho­mas Thomissøns Hustrue den hæderbaarne Matrone: Anne Pedersdttr introducerit.

3. introdukti­on.

7

Maren Lauridsdatter.

Eodem die (samme dag: den 21. april, red.) Blef Maren Lauridtsdttr her af Byen begrafv: an: æt: 80 (80 År gammel, red.).

6. begravelse.

8

Niels Jensen og Maren Pedersdatter.

Feria 3tia Paschatos (3. påskedag, den 26. april, red.) Blefve Niels Jens og Maren Pedersdttr Copul:

3. vielse.

9

Karen Nielsdatter.

Eodem die (samme dag: 26. april, red.) Blef Karen Nielsddttr af Nør Tornbye begr: an: æt: 84 (84 år gammel, red.).

7. begravelse.

10

Christen Andersen og Johanne Andersdatter.

(Dominica 2? Red.) post Pasch: (datoen er rettet, formentlig til 2. søndag efter påske, den 8. maj, red.) Blefve Christen Anders og Jehanne Andersdaatter copulerede.

4. vielse.

11

Kirsten.

Eodem die (samme dag: den 8. maj? Red.) Blef Kirsten (Pedersen, red.) Smids U=ægte barn begr: N. Kirsten. an: æt: 1 (1 år - resten utydeligt, red.).

8. begravelse.

12

Maren Jacobsdatter.

Dom: 3. p. Pasch. Blef Jacob Risis daatter begrafven. N. Maren. an: æt: 19.

9. begravelse.

13

Thomas Christensen.

#298

Dom: Cantate (4. søndag efter påske, den 22. maj, red.) Blef Christen Hansøns barn i Rafndrup begrafv: N. Thomas Christens anno æt: 2. 2 Mens: (2 år og 2 måneder, red.).

10. begravel­se.

14

Maren Als.

Dom: Jubilate (3. søndag efter påske, den 15. maj, red.) Stod Maren Als Skrift for hoer, udlagde til Barnefader Peder Peders. Sort. NB 3tia Vi­ce (3. gang, red.).

1. Skrift for hoer.

15

Maren Pedersdatter.

Dom: (utydeligt navn, muligvis 5. søndag efter påske, den 29. maj, red.) Blef Peder Hansøns Moder i Hofven N. Maren Pedersdottr. begrafven an: æt: 88 et Mens: 11 (88 år og 11 måneder, red.).

11. begravel­se.

16

Anne Madsdatter.

Festo Asc: Christi (Kristihimmelfartsdag, den 2. juni, red.) Blef Madsis Barn Ved bechen begrafv: N. Anne, udi sin alders 1½ Aar.

12. begravel­se.

17

Mette Pedersdatter.

Fer: 2da Pent: (2. pinsedag, red.) d 13 Maji (den 13. juni, red.) Var Peder Christensøns barn i Nørbye til daaben kaldet Mette. Maren Simonsdttr bar barnet. Niels Jens. Mette Mouridtsdttr. Anne Pofvelsdttr.

6. dåb.

18

Karen Thomasdatter.

Fer: 3 Pentec: (3. pinsedag, red.) d 14 Jun: Var Thomas Stephensøns Barn af Nørbye til daaben kaldet Karen. Maren i Hofven bar det. Frandts Ørgens. Christen Hansøn, Peder Ifvers. Christen Niels.

7. dåb.

19

Anne.

Festo Joh: Bapt: (sankthansdag, den 24. juni, red.) Blef Sal. Anne begraf­vet. an: æt: 44 (44 år gammel, red.).

13. begravel­se.

20

Tove Marie Jørgens­datter Muus. #6365

Dom: 2. p. Trinit: die 3 Jul: Var Jørgen (Jørgen Jørgensen Muus, red.) Degns Barn til daaben kaldet Thove Marie. (Moder: Gertrud Sørensdatter, se nr. 24, red.) Velagte Thomis Thomissøns Hustru paa Kersgaard bar barnet. Karen Nielsdttr. Karen Thomisdttr. Michel Lauridtsøn. Jens Willadtsøn.

8. dåb.

21

Michel Pedersen.

d 6. Jul: Var Maren Alsis U=ægte barn til daaben kaldet Michel. Else Marqvorsdtter bar det. Karen Nielsdttr. Maren Christensdttr. NB. Ter­tia Vice (tredje gang, se nr. 14, red.).

9. dåb.

Uægte.

22

Peder Pedersen.

#10770

Dom: 4. p. Tr: (4. søndag efter trinitatis, den 17. juli, red.) Blef Peder (Pedersen, red.) Bruns Barn i Nørbye begrafvet N. Peder. an: æt: 1½, 2 Mens: et 5: Dt (1½ År, 2 måneder og 5 dage gammel, red.).

14. begravel­se.

23

Anne Nielsdatter.

#10772

Dom: 8. p. Trinit: (den 14. august, red.) Var Niels Pedersøns Barn af Ei­strup til daaben kaldet Anne. (Moder: Ide Jensdatter, se nr. 29, red.) Do­rothe Lene Jensdaatter i Hunderup bar barnet, Velagte Thomas Tho­mæsøn paa Kiersgaard, Thomas Jens. Christen Nielsøn, Karen Tho­misdaatter.

10. dåb.

24

Gertrud Sørensdatter.

Eodem die (samme dag: den 14. august, red.) Blef Degnens Hustu introd: N. Giertrud Søfrensdttr.

4. introdukti­on.

25

Mette Nielsdatter.

Dom: 9. p. Trinit: (den 21. august, red.) Var Niels Knudsøns Barn af NørKrage til daaben kaldet Mette. (Moders introduktion: se nr. 30, red.) Anne Pedersdttr bar barnet, Peder Anders Peder Jens. Christen Niels. Mouridts Niels.

11. dåb.

26

Jacob Pedersen og Bodil Christensdatter.

Eodem die (samme dag, den 21. august, red.) Blef Jacob Peders af Astrup og Bodild Christensdaatter trolofvede, deris Forlofvere vare Peder (Ak­selsøn? Red.) udi Solbierg, og Peder Niels ved bechen.

4. trolovelse.

27

Laurids Stephensen.

Dom: 12. p. Trin: (den 11, september, red,)Blef Lauridts Stephens be­grafv: an: æt: 80 (80 år gammel, red.).

15. begravel­se.

28

Karen Thomasdatter.

#313

Dom: 13. p. Trinit: die 18 Sept: Var Thomas Jensøns Barn i Nør Tornbye til daaben kaldet Karen. Velfornemme Thomas Thomæsøns Hustru paa Kiersgaard Anne Pedersdttr Brøndlund bar Barnet, Peder Hans. Xsten (Christen, red.) Hans, Peder Ifvers. Peder Peders.

12. dåb.

29

Ide Jensdatter.

Dom: 16. p. Tr: (den 9. oktober, red.) Blef Niels Pedersøns Hustru i Ei­strup (Ide Jensdatter, red.) introd:

5. introdukti­on.

30

 

Dom: 17. p. Tr. (den 16. oktober, red.) Blef Niels Knudsøns Hustru i Krag introd:

6. introdukti­on.

31

Villads Nielsen og Maren Pedersdatter Holm.

Eodem die (samme dag: den 16. oktober, red.) Blef Willadts Niels af Huestrup og Maren Pedersdaatter Holm trolofvede, deris forlofvere Jens Christens i Crustrup og Peder Mogens  i Nør Tornbye.

 

 

5. trolovelse.

1698

C63-1-2-36

Bauer 34

1

Christen Jensen og Maren Akselsdatter/Ajsisdatter.

Dom: 18 p. (den 23. oktober, red.) Tr: Blef Christen Jens og Maren (Axelsdttr/Ajsisdttr?) i Nørbye trolofvede. Forlofvere: Christen Ifvers. Peder Mogens.

6. trolovelse.

2

Jacob Pedersen og Bodil Christensdatter.

Dom: 19 (den 30. oktober, red.) Blefve Jacob Peders og Bodild Xstens­dttr (Christensdatter, red.) copulerede.

5. vielse.

3

Michel Pedersen.

Dom: 22. p. Tr: (den 20. november, red.) Blef Maren Alsis uægte Barn begrafvet N. Michel. æt: s: 4 Mens: et 1 Hebd:

16. begravel­se.

4

Villads Nielsen.

Maren Pedersdatter.

Eodem die (samme dag: den 20. november, red.) Blefve Willadts Niels af Hestrup og Maren Pedersdttr Holm copulerede.

6. vielse.

5

Christen Jensen og Maren Akselsdat­ter/Ajsisdatter.

Dom: 2da Adv: (2. søndag i advent, den 4. december, red.) Blefve Chri­sten Jens og Maren (Axelsdttr/Ajsisdttr?) copulerede.

7. vielse.

6

Niels Olufsen og Maren Christensdatter.

d 23 Dec: Blefve Niels Olufs af Willingshøy og Maren Christensdttr trolofvede. Deris forlofvere vare Thomas Søfens i Vellingshøy, og hendis Fader Christen Stephens i Synder Tornbye.

7. trolovelse.

 

 

1698

føde ægtebørn - - - - 11.

Uægte - - - - - - - - - - 1

derimod døde - - - - - 16.

testerer

ReMadtsøn.

 

1699

C63-1-2-36 Christo Duce et Auspice Christo. (Under Kristi ledelse og Kristi tegn, red.) 1699.

Bauer 19

7

Søren Nielsen og Maren Hansdatter.

d 10 Jan: Blefve Søfren og Niels og Maren Hansdttr trolofvede. For­lofvere Peder Ifvers i Synder Tornbye og Niels Larsøn i Nør Tornbye.

trolovelse.

8

Anne Nielsdatter.

Dom: 3. p. Epiph: (3. søndag efter helligtrekonger, red.) die sc: 22 Jan: Blef Smiddens Daatter N. Anne Nielsdttr begrafvet an: æt: 24 (24 år gammel, red.).

1. begravelse.

9

Niels Olufsen og Maren Christensdatter.

Eodem die (samme dag: den 22. januar, red.) Blefve Niels Olufs og Ma­ren Christensdttr copul:

 

10

Kirsten Jensdatter.

#1683

d 27 Jan: Blef Christen Ifversøns Hustru af Nørbye begrafvet N: Kir­sten Jensdaatter. an: æt: 42 3 M. (42 år og 3 måneder gammel, red.).

2. begravelse.

11

Michel Sørensen.

#10773

Festo Purificat: (Maries renselsesfest, den 2. februar, red.) Var Søfren (Mi­chelsen, red.) Kochis Barn til daaben kaldet Michel. Maren Pedersdttr bar Barnet. Xsten (Christen, red.) Michels. Jens Niels. Mougens Peders. Niels Christens.

1. dåb.

12

Karen Pedersdatter.

Eodem die (samme dag: den 2. februar, red.) Var Peder Ifversøns Barn i Storgaard til daaben kaldet Karen. (Moder: Else Pedersdatter, se folio 37 nr. 1, red.) Kirsten Christensdaatter bar Barnet, Christen Hans. Niels Jens i Storgaard, Niels Jens i Nørbye, Anders Christens.

2. dåb.

13

Michel Stephensen.

Dom: Sexag: (seksagesima søndag, den 12. februar, red.) Blef Michel Stephens af Nørbye begrafvet anno æt: 62 (62 år gammel, red.).

3. begravelse.

14

Jens Rump.

Dom: Invocavit (1. søndag i fasten, den 26. februar, red.) Blef Jens Rump begrafvet an: æt: 49 (49 år gammel, red.).

4. begravelse.

15

Karen Michelsdatter.

d 15 Mart: Var Michel Møllers Barn til daaben kaldet Karen. Præstens Hustrue Christine Ludvigsdttr bar Barnet. Velagte Thomas Thomæsøn til Kiersgaard, Jens Peders. Anders Peders. Frandts Jørgens.

3. dåb.

16

Laurids Hansen.

d 22 Mart: Var Hans Lauridtsøns Barn af Kiøbsted til daaben N. Lau­ridts. (Moder: Maren Pedersdatter, se folio 37 nr. 12, red.) Maren Chri­stensdtr. Anders Jens. Thomas Christens, Jens Anders. Anne Nielsdttr.

4. dåb.

1699

C63-1-2-37

Bauer 19

1

Else Pedersdatter.

d 31 Mart: Blef Peder Ifversøns Hustru i Stoergaard begrafvet. N. Else Pedersdaatter an: æt: 37. et 4 Mens: (37 år og 4 måneder gammel, red.).

5. begravelse.

2

Anders Kruse.

Festo Virid: (skærtorsdag, den 6. april, red.) Blef Anders Kruse af Nør­bye begrafv: an: æt: 76 (76 år gammel, red.).

6. begravelse.

3

Johanne Thomasdatter.

Die Soterias (langfredag, den 7. april, red.) Var Velfornemme Thomas Thomissøns Barn til Kiersgaard til daaben kaldet Jehanne. (Moder: Anne Pedersdatter Brøndlund, se nr. 10, red.) Præstens Hustrue Christine Ludvigsdttr bar Barnet. Thomas Jens i Wadsager, Frandts Jørgens. (Jis? Red.) i Eistrup, Dorothe Lene i Hunderup.

5. dåb.

4

Christen Nielsen.

Feria 3 Pasch: (3. påskedag, den 11. april, red.) Blef gammel Christen Niels begrafv: an: æt: 68 (68 år gammel, red.).

7. begravelse.

5

Anne i Gyden.

Dom: 1. p. Pasch: (1. søndag efter påske, den 16. april, red.) Blef Anne i Gyden begrafvet. an: æt: 62 (62 år gammel, red.).

8. begravelse.

6

Søren Nielsen.

Eodem die (samme dag: den 16. april, red.) Blef Søfren Niels begrafvet, som samme Dag skulde haft Bryllup med Skau Hansis Daatter (Maren Hansdatter, red.) i Nørbye. an: æt: 25 (25 år gammel, red.).

9. begravelse.

7

Sidsel.

Dom: Jubilate (3. søndag efter påske, den 30. april, red.) Var Bodild Ni­elsdttrs uægte Barn til daaben kaldet Cidtsel. Maren (Skyelkone? Red.) bar Barnet, Peder Jens. Niels Christens. Jens Maartens. Anne Nielsdttr i Møllen.

6. dåb.

1. Uægte.

8

Karen Pedersdatter.

Dom: Cantate (4. søndag efter påske, den 7. maj, red.) Blef Peder Ifver­søns Daatter i Stoergaard begrafvet N. Karen. Hendis Alder 8 Uger.

10. begravel­se.

9

Christen Sørensen.

Dom: Vocem Jucundit: (5. søndag efter påske, den 14. maj, red.) Blef Niels Jensøns Stifsøn i Storgaard begrafvet N. Christen Søfrens an: æt: 28 6 Mens: et (28 år, 6 måneder og – utydeligt ord, red.).

11. begravel­se.

10

Anne Pedersdatter Brøndlund.

Festo Ascens: (Kristihimmelfartsdag, den 18. maj, red.) Blef Velagte Tho­mis Thomissøns Hustru Den hæderbaarne Matrone Anne Pedersdttr Brøndlund introduc:

 

11

Peder Nielsen.

Dom: Exaudi (6. søndag efter påske, den 21. maj, red.) Var Niels Jensøns Barn til daaben kaldet Peder. Kirsten Christensdttr bar Barnet. Peder Peders. Christen Jens. Michel Ibs. Christen Niels.

7. dåb.

12

Maren Pedersdatter.

Eodem die (samme dag: den 21. maj, red.) Blef Hans Larsøns Hustru af Kiøbsted indtrod: N. Maren Pedersdttr.

 

13

Sidsel Christensdatter.

Dom: 2. p. Trinit: (den 18. juni, red.) Blef Christen (Pedersen, red.) Holms Barn begrafvet, N: Cidtsel, an. 2 (2 år gammel, red.).

12. begravelse.

14

Mette Jensdatter.

d 28 Jul: Blef Jens Willadtsøns Daatter begrarvet N: Mette Jensdttr. anno æt: 19 (19 år gammel, red.).

13. begravel­se.

15

Christen Thomsen og Maren Hansdatter.

Dom: 8. p. Tr: (den 30. juli, red.) Blef Christen (Thoms? Red.) og Skau Hansis Daatter N: Maren Hansdttr trolofvede. Forlofvere vare Jens Tornbye, og Lars Peders: Sort.

 

16

Sophie Nielsdatter.

Dom: 12. p. Trinit: (den 27. august, red.) Blef Peder Mogensøns Hutru N. Sophie Nielsdttr begrafvet An: æt: 78 et 7 Mens: (78 år og 7 måneder gammel, red.).

14. begravel­se.

17

Kirsten Naldborg.

Eodem die (samme dag: den 27. august, red.) Blef Kirsten Naldborigs begrafv: an: æt: 56 (56 år gammel, red.).

15. begravel­se.

18

Karen Lauridsdatter.

Dom: 3. p. Tr: d 10 Jul: (det må nu nok være den 13. søndag efter trinitatis, den 3. september, red.) Var Lauridts Michelsøns Barn til daaben kaldet Karen. (Moder: Johanne Sørensdatter, se nr. 20, red.) Jehanne Michelsdttr bar Barnet.

8. dåb.

19

Laurids Pedersen.

Dom: 14. p. Tr: d 10 Sept: Var Peder Lauridtsøns Barn af Nørbye til daaben kaldet Lauridts. Jehanne Lauridtsdttr i Widstrup bar Barnet, Frandts Jørgens. Christen Lauridtsøn. Axel Lauridtsøn. Lauridts Lau­ridtsøn.

9. dåb.

20

Johanne Sørensdatter.

Eodem die (samme dag: den 10. september, red.) Blef Lauridts Michel­søns Hustrue introd: N. Jehanne Søfrensdttr.

 

21

Christen Thomsen og Maren Hansdatter.

Dom: 15. p. Tr: (den 17. september, red.) Blefve Christen Thomissøn og Maren Hansdttr copulerede.

 

22

Peder Iversen og Karen Nielsdatter.

d 19 Sept: Blefve Peder Ifversøn i Stoergaard og Karen Nielsdaatter trolofvede. Forlofvere vare Hendis Fader Niels Hejlesøn Smid, og Christen Hans i Rafndrup.

 

23

Karen Christensdatter.

Dom: 17. p. Tr: (1. oktober, red.) Var Christen (Michelsen, red.) Ko­chis Barn til daaben kaldet Karen. (Moder: Staphine Jensdatter, se folio 38 nr. 3, red.) Kirsten Simonsdttr bar Barnet, Peder Ifvers, Axel Lau­ridtsøn, Signe Jacobsdttr. Mette Nielsdttr.

10. dåb.

24

Jens Mortensen og Anne Nielsdatter.

Eodem die (samme dag: 1. oktober, red.) Blefve Jens Maaetens og Anne Nielsdttr trolovede. Forlofvere Jes Peders i Dalsgaard og Michel Møller.

 

25

Mathias Villadsen og Johanne Jensdatter.

d 5 Oct: Blefve Matthis Willadtsøn af Ruberg og Jehanne Jensdttr tro­lofvede, Forlofvere Jens Willadtsøn og Thomas Jens.

 

26

Peder Iversen og Karen Nielsdatter.

Dom: 21. p. Trinit: (den 29. oktober, red.) Blefve Peder Ifvers i Stoer­gaard og Karen Nielsdttr copulerede.

 

27

Birgitte Arenfeldt.

d 27 Oct: Blef Velb: Frue Birgite Arenfeld begrafvet, an: æt: 70 (70 år gammel, red.).

16. begravel­se.

1699

C63-1-2-38

Bauer 19

1

Niels Christensen.

Dom: 22. p. Trinit: (den 5. november, red.) Var Christen Christensøns Barn til daaben kaldet Niels. Præstens Hustrue Christine Ludvigsdttr bar Barnet, Christen Jørgens, Thomas Christens, Signe Jacobsdttr, Mette Christensdttr.

11. dåb.

2

Mathias Villadsen og Johanne Jensdatter.

Eodem die (samme dag: den 5. november, red.) Blefve Matthis Willadt­søn og Jehanne Jensdttr copulerede.

 

3

Staphine Jensdatter.

Dom: 23. p. Trinit: (den 12. november, red.) Blef Christen Kochis Hu­stru introducerit. N. Staphine Jensdttr.

 

4

Jens Mortensen og Anne Nielsdatter.

Dom: 24 Trinit: (den 19. november, red.) Blefve Jens Maartens og Anne Nielsd: cop:

 

5

Kirsten Jensdatter.

Dom: 1ma Adv: (1. søndag i advent, den 3. december, red.) Var Jehanne Christensdaatters u=ægte Barn af Kiøbsted til daaben kaldet Kirsten. Maren Christensdttr bar Barnet, Peder Jens. Christen Christens. Peder Jis i Neistgaard, Anders Pofvels – til Barnefader blef udlagt Jens Jør­gens i Neistgaard.

12. dåb.

2. Uægte.

6

Niels Pedersen Munch og Maren Lauridsdatter.

d 7 Decembr: Blefve Niels Peders Munch af Horne og Maren Lau­ridtsdttr trolofvede, Forlofvere vare Peder Munch af Horne og Ifver Christophers.

 

7

Jens Jørgensen.

Dom: 2d: Adv: (2. søndag i advent, den 10. december, red.) Blef Jens Jør­gens publice absolverit.

 

8

Else Thomasdatter.

Dom: 4ta Advent: (4. søndag i advent, den 24. december, red.) Blef Else Thomsdttr begrafvet an: æt: 78 (78 år gammel, red.).

17. begravel­se.

9

Niels Pedersen.

Maren Lauridsdatter.

Feria 3tia Nativit: (3. juledag, den 27. december, red.) Blef Niels Peders Munch og Maren Lauridtsdttr copulerede.

 

10

Peder Christoffersen og Anne Christensdatter.

d 29 Decembr: Blefve Peder Christoffers og Anne Christensdaatter trolofvede Forlofvere Hans Fader Christopher i Kiøbsted, og hendis fader Christen Ifvers i Tornbye.

 

 

 

1699 føde ægtebørn – 10 – Uægte – 2

Døde– – – – – – – – –  17         RM.

 

1700

C63-1-2-38 Christo Duce et Auspice Christo. (Under Kristi ledelse og Kristi tegn, red.) 1700.

Bauer 11/21

11

Peder Nielsen.

Dom: Sept: (septuagesima søndag, den 28. januar, red.) Blef Niels Jen­søns Barn af Nørbye begrafvet. N: Peder. Dets alder 9 Maaneder.

1. begravelse.

12

Johanne Christensdatter.

Eodem die (samme dag, den 28. januar, red.) Blef Jehanne Christensdaat­ter af Kiøbsted for hore publice absolverit.

 

13

Jens Lauridsen.

Dom: Sexag: (seksagesima søndag, den 4. februar, red.) Blef En Mand N. Jens Lauridtsøn af Koldbroe i Torslef Sogn her begrafvet som blef siug og døde hos Michel Møller. an: æt: 69.

2. begravelse.

14

Peder Christensen og Anne Christensdatter.

Dom: Qvinqvag: som indfalt 11 Febr: Blefve Peder Christoffers og Anne Christensdttr copulerede.

 

 

 

15

Kirsten Nielsdatter.

#10777

d 10 Mart: Var Niels Pedersøns Barn af Eistrup til daaben kaldet Kir­sten. (Moder: Ide Jensdatter, se folio 39 nr. 5, red) Anne Pedersdaatter paa Kiersgaard bar Barnet, Dorothe Lene i Hunderup, Karen Thomisdttr. Anders Pedersøn, Frandts Jørgens.

1. dåb.

16

Vigel Lauridsen.

Dom: Oculi (3. søndag i fasten, den 14. marts, red.) Blef Lauridts Wigelt­søns Barn begrafvet N. Wigelt an: æt: 8 (8 år gammel, red.)

3. begravelse.

17

Jesper Thomsen.

d 22 Mart: Blef Jesper Thomissøn begrafvet, som hverken hafde gaaet til Guds Bord Ey heller blef beredt udi hans yderste, men lefvede og døde En Syndere, Nogle Aar Var hand her fra Sognet, men nu dette Aar ved Kyndelsmisse tide /: som Jeg siden efter hand Var død af an­dre fig at Vide:/ Blef hand hiemført til hans Moder for hans Tiufveri Skyld saa ilde medhandlet, at det Var grueligt at see, og om endskjønt den arme Syndere Begierede Præsten til sig mange gange efter andris beretning, saa Vilde Dog hans Moder og Søskende iche tilstæde han­nem det, Eller lade mig Vide det Ringeste deraf, førende de kom og bestilt hans Begravelse og Jordefærd. Vilket jeg med mine grædende Taarer Hiertelig Bejamrede. Dette hafer Jeg saaledis indført at alle her­af kan see og Kiende min uskyldighed. Anno æt:

4. begravelse.

1700

C63-1-2-39

Bauer 11/21

1

Anders Christensen.

Feria 3tia Paschat: (3. påskedag, den 13. april, red.) Blef Anders Chri­stens af Nørbye begrafvet. an: æt: 37 (utydeligt ord, red.) Anders Chri­stian.

5. begravelse.

2

Jens Thomsen.

#314

Dom: Qvasimodo geniti (1. søndag efter påske, den 18. april, red.) Var Thomas Jensøns Barn af Nørbye til daaben kaldet Jens. Maren Jens­dttr i Rafndrup bar Barnet, Peder Hans. Peder Ifvers. Peder Peders. Niels Jens.

2. dåb.

3

Knud Michelsen.

d 22 Apr: Blef Knud Michelsøn af Neistgaard begrafvet an: æt: 78 (78 år gammel, red.).

6. begravelse.

4

Bodil Jensdatter.

#1160

Dom: Misericord: (2. søndag efter påske, 25. april, red.) Var Jens Niel­søns Barn af Kiøbsted til daaben kaldet Bodil. Maren Jensdttr bar Bar­net. Jens Plett. Michel Lauridtsøn. Michel Madtsøn. Anders Pof­vels.

3. dåb.

5

Ide Jensdatter.

Eodem die (samme dag: den 25. april, red.) Blef Niels Pedersøns Hustru i Eistrup introd: N. Ide Jensdaatter.

 

6

Inger Knudsdatter.

Dom: Cantate (4. søndag efter påske, den 9. maj, red.) Var Velagte Knud Hansøns Barn af Kiersgaard til daaben kaldet Inger. (Moder: Annika Thomasdatter, se nr. 10, red.) Anne Pedersdttr bar Barnet. Dorothe Lene af Hunderup, Karen Thomisdttr. Niels Peders i Eistrup.

4. dåb.

7

Maren Lauridsdatter.

Eodem die (samme dag: den 9. maj, red.) Var Mette Christensdttrs u=æg­te Barn til daaben kaldet Maren. Kirsten i Hofven bar Barnet. Maarten Niels. Xsten Xstens. (Christen Christensen) Anders Pofvels. Peder Niels. Til Barnefader blef udlagt Laurs Niels.

5. dåb.

1. U=ægte.

8

Peder Michelsen.

Niels Pedersen.

Laurids Pedersen. #1167

Christen Michelsen.

#288

Dom: Exaudi d 23 Maji Blefve

Peder Michels an: æt: 55 (55 år gammel, red.) saa og

Niels Peders an: æt: 46 (46 år gammel, red.). – desforuden –

Lauridts Peders anno æt: 30 (30 år gammel, red.) d 26 Maji

Christen Michels anno æt: 42 (42 år gammel, red.)

som alle fire omkom og druchnede Løfverdagen d 15 Maji og ligger de samtlige fire her paa Kirchegaarden begrafvede.

10. begravel­se.

9

Maren Nielsdatter.

Fer: 2da Pentecost: (2. pinsedag, den 31. maj, red) Blef Maren Nielsdttr af Nørbye begr: an: æt: 93 (93 år gammel, red.).

11. begravel­se.

10

Annika Thomasdatter.

Dom: Trinit: Blef Velagte Knud Hansøns Hustrue i Kiersgaard intro­ducerit. N. Anniche Thomisdttr.

 

11

Peder Hansen.

Dom: 4. p. Trinit: (den 4. juli, red.) Blef Peder Hans begrafvet. an: æt: 80 (80 år gammel, red.).

12. begravel­se.

12

Thomas Christensen.

D 28 Jul: Blef Thomis Christens begrafvet an: æt: 33.

13. begravel­se.

13

Laurids Nielsen.

DoM. 12. p. Tr: (den 29. august, red.) Var Niels Munchis (Niels Pedersen Munch og Maren Lauridsdatter) Barn af Nørbye til daaben kaldet Lau­ridts. Maren i Hofven bar Barnet. Peder Christophers. Niels Lauridt­søn, Anders Christens. Knud Peders.

6. dåb.

14

Knud Pedersen og Ellen Jensdatter.

d 3 Oct: Blefve Knud Peders af Horne og Ellen Jensdttr trolofvede, Forlofvere Christen Mogens og Thomas Jens.

 

15

Stephen Peders og Mette Nielsdatter.

d 12 Ejusdem (samme måned: den 12. oktober, red.) Blef Stephen Peders og Mette Nielsdttr trolofvede. Forlofvere Rasmus Peders og Lars Mi­chels.

 

16

Else Pedersdatter.

Dom: 19. p. Tr: (den 17. oktober, red.) Var Peder Thomasøns Barn af Nørbye til daaben kaldet Else. Giertrud Pedersdttr bar Barnet, Peder Ifvers. Claus Maartens. NielsNiels. Anders Peders.

7. dåb.

17

Knud Pedersen og Ellen Jensdatter.

Dom: 23. p. Tr: (den 14. november, red.) Blefve Knud Peders og Ellen Jensdttr copul:

 

18

Stephen Pedersen og Mette Nielsdatter.

Dom: 1. Adv: (den 28. november, red.) Blefve Stephen Peders og Met­te Nielsdttr copulerede.

 

19

Else Nielsdatter.

Eodem die (samme dag: den 28. november, red.) Var Niels Lauridtsøns Barn af Nørbye til daaben kaldet Else. Maren Lauridtsdttr bar Barnet. Peder Christophers. Christen Thommis. Anders Christens. Peder Ja­cobs.

8. dåb.

20

Margrethe Jacobsdatter.

Dom: 2. Adv: (den 5. december, red.) Blef Jacob (Christensen, red.) Risis Daatter af Kiøbsted begrafvet N. Magrete. an: æt: 14. et 4 Mens: (14 år og 4 måneder gammel, red.).

14. begravel­se.

21

Anne Pedersdatter.

Dom: 3 Adv: (den 12. december, red.) Blef Peder Ifversøns Daatter i Stoergaard begr: N: Anne Pedersdttr an: æt: 9. 10 Mens: et 14 d: (9 år, 10 måneder og 14 dage, red.).

15. begravel­se.

22

Else Pedersdatter.

Eodem die (samme dag, den 12. december, red.) Blef Peder Ifversøns Daatter til daaben kaldet Else. Maren i Rafndrup bar Barnet, Michel Møller, Jens Willadtsøn. Frandts Jørgens. Signe Jacobsdaatter.

9. dåb.

23

Thomas Christensen.

Festo Stephani (Sct. Stefansdag/2. juledag, den 26. december, red.) Var Christen Thommissøns Barn i Nørbye til daaben kaldet Thomas. Gertrud Nielsdttr bar Barnet, Lauridts Wigeltsøn. Niels Thommissøn. Signe Jacobsdttr.

10. dåb.

 

 

1700 føde ægtebørn – 9 – Uægte 1. Døde 15

ReMadtsøn.

 

1701

C63-1-2-40 Christo Duce et Auspice Christo. (Under Kristi ledelse og Kristi tegn, red.) 1701.

Bauer 6

1

Niels Christensen.

Festo Epiph: (Helligtrekonger, den 6. januar, red.) Blef Christen Larsøns Søn begrafvet N. Niels. an: æt: 11 (11 år gammel, red.).

1. begravelse.

2

Jens Nielsen.

Eodem die (samme dag: den 6. januar, red.) Var Niels Jensøns Barn til daaben kaldet Jens. Maren Jensdttr bar Barnet. Frandtx Jørgensøn. Michel Ibsøn. Christen Jens. Xsten (Christen, red.) Niels.

1. dåb.

3

Inger Christensdatter.

Dom: 1. p: Epiph: (1. søndag efter helligtrekonger, den 9. januar, red.) Blef Inger Christensdttr Ved Storgaard begrafvet. An: æt: 68 (68 år gammel, red.).

2. begravelse.

4

Anne Sørensdatter.

#3696

Eodem die (samme dag: den 9. januar, red.) Var Søfren (Michelsen, red.) Kochis Barn til daaben kaldet Anne. Maren Jensdttr bar Barnet, Stephen Niels. Niels Niels.

2. dåb.

5

Else Pedersdatter.

d 9 Martii Blef Peder Ifversøns Barn i Storgaard Begrafvet N. Else. 12 Uger og 5 Dage gammel.

3. begravelse.

6

Karen Christensdat­ter.

d 6 April Var Christen Christensøns Barn til daaben kaldet Karen. Kirsten Simonsdttr bar Barnet. Axel Lauridtsøn. Jens Søfrens. Peder Jens. Mette Pedersdttr.

3. dåb.

7

Christen Pedersen.

#10032

Festo Visit: (Maries besøgelsesdag, den 2. juli, red.) Var Peder Christen­søns Barn af Nørbye til daaben kaldet Christen. Maren Pedersdttr bar Barnet, Peder Christophers. Stephen Olufs. Mogens Peders. Helle Christensdttr.

4. dåb.

8

Peder Sørensen.

Dom: 6. p. Trinit: (den 3. juli, red.) Var Søfren Porsis Barn i Kiøbsted til daaben kaldet Peder. Karen Thomisdaatter bar Barnet, Thomas Thomæsøn. Knud Hans. Michael Vibe. Signe Jacobsdaatter.

5. dåb.

9

Thomas Nielsen og Johanne Lauridsdat­ter. #1169 & #1168

Eodem die (samme dag: den 3. juli, red.) Blefve Thomas Niels og Jehan­ne Lauridtsdaatter trolofvede. Forlofverne Vare Jens Niels af Horne og Lauridts Niels.

 

10

Christen Poulsen.

Dom: 10. p. Tr: (den 31. juli, red.) Blef Christen Pofvels af Synder Thornbye begrafven an: æt: 62 et 10 Hebd:

4. begravelse.

11

Søren Christensen.

Dom: 10. p. Trinit: (den 31. juli, red.) Var Christen Kochis Christen Ko­chis (Christen Michelsen og Staphine Jensdatter, red.) Barn til daaben kal­det Søfren. Kirsten Simonsdttr bar Barnet, Anders Christens, Jens Christens. Signe Jacobsdaatter. Jehanne Christensdaatter.

6. dåb.

12

Maren Stephensdat­ter.

Dom: 12 (den 14. august, red.) Var Stephen Pedersøns Barn paa Bachen til daaben kaldet Maren. Præstens Hustrue Christine Ludvigsdttr bar Barnet. Ramus Christens af Horne. Søfren Michels. Anders Christens. Jens Christens.

7. dåb.

13

Bodil Andersen.

Dom: 13 (den 21. august, red.) Var Anders (Jensen, red.) Plettis Barn til daaben kaldet Bodild. Maren Christensdaatter bar Barnet, Jens Niels. Jens Mortens. Peder Søfrens. Anders Pofvels.

8. dåb.

14

Maren Thomasdatter.

d 23 Aug: Var Velfornemme Thomis Thomissøns Barn til daaben kal­det Maren. Maren Pedersdttr af Giandrup bar Barnet. Michael Wibe. Hans Hammer. Sr. Knud Hans. Frandts Jørgens.

9. dåb.

15

Anne Andersdatter.

Dom: 16. p. Tr: (den 11. september, red.) Blef Niels Kigers Enke N. An­ne Andersdaatter begrafvet An: æt: 60 (60 år gammel, red.).

5. begravelse.

16

Peder Michelsen.

Dom: 18. 0. Trin: (den 25. september, red.) Var Michel Møllers Barn til daaben kaldet Peder. Velfornemme Knud Hansøns Hustrue Anniche Thomisdaatter bar Barnet. Velfornemme Thomas Thomis. Jens Peders af Dalsgaard Frants Jørgens. Karen Thomisdaatter.

10. dåb.

17

Michel Jørgensen og Maren Thomasdatter.

d 25 Nov: Blefve Michel Jørgens og Maren Thomisdaatter trolofvede. Forlofvere: Frants Jørgensøn, og Jens Willadtsøn.

 

18

Peder Knudsen.

Dom. 1. Advent: (den 27. november, red.) Blef en tieniste Dreng af Kiersgaard begrafvet N. Peder Knudsøn an: æt: 17 (17 år gammel, red.).

6. begravelse.

19

Ellen Knudsdatter.

d 29 Dec: Var Velagte Knud Hansøns Barn til daaben kaldet Ellen. (Moder: Annika Thomasdatter, se folio 41 nr. 6, red.) Anne Pedersdttr bar Barnet, Karen Thomisdttr: Mons Michael Wibe. Madts Hansøn og Christen Jens paa Wandsted.

11. dåb.

20

Peder Nielsen.

Eodem die (samme dag: den 29. december, red.) Blef Peder Niels Ved Bechen begrafvet an: æt. 66 (66 år gammel, red.).

7. begravelse.

 

 

1701 føde Egtebørn – 11

Døde – – – – – –7  –

ReMadtsøn.

 

1702

C63-1-2-41 Christo Duce et Auspice Christo. (Under Kristi ledelse og Kristi tegn, red.) 1702.

Bauer 26

1

Jens Pedersen.

Festo Circumc: (nytårsdag, den 1. januar, red.) Var Peder Christopher­søns Barn til daaben kaldet Jens. Chrestentse i Vadsager bar Barnet, Niels Christens. Niels Peders. Michel Ibs. Christen Jens.

1. dåb.

2

Anne Thomasdatter.

Eodem die (samme dag: den 1. januar, red.) Var Thomis Stephensøns Barn til daaben kaldet Anne. Kirsten Pedersdttr i Hoven bar Barnet, Jens Willadtsøn. Frandts Jørgens. Lauridts Jens. Lauridts Wielts.

2. dåb.

3.

Else Pedersdatter.

Dom: 1. p. Epiph: (1. søndag efter helligtrekonger, den 8. januar, red.) Var Peder Ifversøns Barn i Stoergaard til daaben kaldet Else. Maren Jens­dattr i Rafndrup bar Banet. Jens Willadtsøn. Frandts Jørgens. Niels Jens. Xsten (Christen, red.) Anders.

3. dåb.

4

Barbara Thomasdat­ter. #315

Dom: 2. p. Epiph: (2. søndag efter helligtrekonger, den 15. januar, red.) Var Thomas Jensøns Barn til daaben kaldet Barbara. Maren i Hofven bar Barnet. Frandts Jørgens. Peder Ifvers. Peder Brun. Christen Smed.

4. dåb.

5

Michel Jørgensen og Maren Thomasdatter.

Dom: 4. p. Epiph: (4. søndag efter helligtrekonger: 29. januar, red.) Blefve Michel Jørgens og Maren Thomisdaatter her i Byen, copulere­de.

 

6

Annika Thomasdatter.

Dom: Sept: (septuagesima søndag, den 12. februar, red.) Blef Sr Knud Hansøns Hustru paa Kiersgaard indtrod. N. Anniche Thommisdaatter.

 

7

Laurids Lauridsen og Helle Sørensdatter.

d 14 Febr: Blefve Lauridts Lauridtsøn og Helle Søfrensdttr trolofvede, Forlofvere Vare Niels Jens i Storgrd og Peder Lauridtsøn Tofte.

 

8.

Birgitte Nielsdatter.

#10778

d 22 Mart: Var Niels Pedersøns Barn i Eistrup til daaben kaldet Bir­gite. Sr Knud Hansøns Hustru Anniche Thommisdttr bar Barnet. Ka­ren Thomisdttr. Frandts Jørgens. Xsten (Christen, red.) Smid. Niels Jens af Ønbyl.

5. dåb.

9

Laurids Jensen.

#474

Dom: Palm: (palmesøndag, den 9. april, red.) Var Jens Nielsøns Barn i Kiøbsted til daaben kaldet Lauridts. Maren Christensdaatter bar Bar­net. Jens Plet, Niels Christens. Peder Jens. Jens Maartens.

6. dåb.

10

Maren Jensdatter.

d 15 Apr: som Var Paaske aften blef Maren Jensdttr af Neistgaard be­grafvet an: æt: 89 (89 år gammel, red.).

1. begravelse.

11

Mette Madsdatter.

#6367

Fer: 3 Pasch: (3. påskedag, den 18. april, red.) Var Madts Frederichsøns Barn til daaben kaldet Mette. (Moder: Anne Pedersdatter, red.) Jehanne Thomisdttr bar Barnet, Peder Brun. Jens Nielsøn. Christen Jørgens. Maren Jensdttr.

7. dåb.

12

Laurids Lauridsen og Helle Sørensdatter.

Eodem die (samme dag: den 18. april, red.) Blefve Lauridts Lauridtsøn og Helle Søfrensdaatter copulerede.

 

13

Jens Nielsen.

Dom: Qvasimodo Geniti (1. søndag efter påske, den 23. april, red.) Var Niels Pedersøns Barn paa Sandit til daaben kaldet Jens. Maren Jensttr bar Barnet, Peder Christophers. Rasmus Peders. Niels Peders. Jens Christens.

8. dåb.

14

Johanne Jensdatter.

Festo Ascensionis (Kristi himmelfartsdag, den 25. maj, red.) Blef Jehanne Jensdttr af Nørbye begrafvet Anno æt: 70 (70 år gammel, red.).

2. begravelse.

15

Knud Nielsen.

Fer: 2: Pentec: (2. pinsedag, den 5. juni, red.) Var Niels Knudsøns Barn af NørKrage til daaben kaldet Knud. Giertrud Nielsdaatter bar Barnet, Jens Willadtsøn. Frants Jørgens, Christen Hans. Peder Jens.

9. dåb.

16

Thomas Christensen.

Dom: 3. p. Trinit: (den 2. juli, red.) Var Christen Christensøns Barn til daaben kaldet Thomas. Præstens Hustrue Kristine Ludvigsdaatter bar Barnet. Knud Christens, Maarten Niels, Niels Thyers, Jens Søfrens. Dom: 8. p. Trinit: (moderen introduceret, red.).

10. dåb.

17

Anne Marie Jørgensdatter.

#6369

Eodem die (samme dag: den 2. juli, red.) Var Jørgen Degns (Jørgen Jør­gensen Muus, red.) Barn til daaben kaldet Anne Marie. Anniche Tho­misdttr bar Barnet, Mons Michael Wibe. Jens Willadtsøn, Frandts Jør­gens. Niels Anders. Dom: 9. p. Trinit: (moderen introduceret, red.)

11. dåb.

18

Niels Thomsen og Else Svenske.

Dom: 10. p. Trinit: (den 20. august, red.) Blefve Niels Thomis og Else Svenskis publice for hoerri absolverede. NB. Haec tertia jam vice viti­ata (indtil nu allerede tredie gang horeri, red.).

 

19

Johanne Nielsdatter.

Dom: 15. p. Trinit: (den 24. september, red.) Var Else Svenskis U=ægte Barn til daaben kaldet Jehanne. Mette Nielsdaatter bar Barnet, Michel Ibs. Maren Jensdttr. Jehanne Pedersdaatter.

12. dåb.

1. U=ægte.

20

Else Nielsdatter.

Dom: 22. p. Trinit: (den 12. november, red.) Var Niels Thøgersøns Barn til daaben kaldet Else. Kirsten i Hofven bar Barnet, Peder Hans. Chri­sten Olufs. Knud Christens. Signe Jacobsdaatter.

13. dåb.

1702

C63-1-2-42

Bauer 26

1

Søren Pors.

d 22 Nov: Blef Søfren Pors begrafvet, som druchnede d 18 Nov da hand var udreden med Heste Vaad for sin Hosbonde. An: æt: 32 (32 år gammel, red.).

3. begravelse.

2

Maren Jensdatter.

Dom: 1. Adv: (1. søndag i advent, den 3. december, red.) Var Kirsten Pe­dersdaatters u=ægte Barn til daaben kaldet Maren. Anne Søfrensdaat­ter bar Barnet. Lauridts Willadtsøn, Jehanne Christensdaatter, Anne Jensdaatter. Til Barnefader blef udlagt Jens Jacobs paa Aasdal.

 

14. dåb.

2. U=ægte.

3

Christen Michelsen.

Dom: 2. Adv: (2. søndag i advent, den 10. december, red.) Var Anne Pof­velsdaatters uægte Barn til daaben kaldet Christen. Anne Christens­daatter bar Barnet, Jens Christens. Anders Pofvels. Lauridts Jens. Til Barnefader blef udlagt en Egtemand af Horne Ved nafn Michel Olufs.

15. dåb.

3. U=ægte.

4

Jens (Tvæder?).

d 15 Dec: Blef Jens (Tvæder? Red.) begrafvet, an: æt: 83 (83 år gammel, red.).

4. begravelse.

5

Jacob Jensen Riis.

Dom: 3. Adv: (3. søndag i advent, den 17. december, red.) Blef Jacob Jens Riis begrafvet An: æt: 53 (53 år gammel, red.).

5. begravelse.

6

Christen Pedersen.

Dom: 4. Adv: (4. søndag i advent, den 24. december, red.) Blef Anne Am­mis UEgte Barn Døbt kaldet Christen. Anne Pedersdttr bar Barnet, Niels Jens. Knud Christens. Peder Ifvers. Anders Knudsøn, Hendis Barnefader var Peder Thøgers i Kiøbsted. Som begge tilforn var publi­ce absolverede.

16. dåb.

4. U=ægte.

7

Skau Hans.

d 31 Dec: Blef Skau Hans begrafvet an: æt: 77 (77 år gammel, red.).

6. begravelse.

 

 

1702 føde Egtebørn – 12

U=ægte – – – – – 4

Døde – – – – – – – 6

ReMadtsøn.

 

1703

C63-1-2-42 Christo Duce et Auspice Christo. (Under Kristi ledelse og Kristi tegn, red.) 1703.

Bauer 18

8

Christen Nielsen.

Kirsten Pedersdatter.

d 23 Jan: Blefve Christen Niels Smed og Kirsten Pedersdaatter i Hof­ven trolofvede. Forlofvere vare Niels Smed og Peder Hans i Hofven.

 

9

Birgitte Christensdatter.

d 14 Febr: Blef Birgite Christensdttr paa Bachen i Nørbye begrafvet. an: æt: 89 (89 år gammel, red.).

1. begravelse.

10

Peder Nielsen.

Dom: Qvinqvages: (fastelavns søndag, den 18. februar, red.) Var Niels Krasis Barn til daaben kaldet Peder. Kirsten Christensdaatter bar Bar­net, Michel Møller, Frandts Jørgens: Peder Hans. Maarten Jens.

1. dåb.

11

Peder Jensen.

Eodem die (samme dag: den 18. februar, red.) Blef deris Ryhter (Rytter? Red.) paa Kiersgaard begrafvet N. Peder Jens. An: æt: 17 (17 år gam­mel, red.).

2. begravelse.

12

Christen Iversen.

#1682

d 5 Mart: Blef Christen Ifvers af Nørbye begr: an: ægt: 71 (71 år gam­mel, red.).

3. begravelse.

13

Christen Nielsen.

Kirsten Pedersdatter.

Dom: Lætare die scil: 18 Martii Blefve Christen Niels Smed og Kir­sten Pedersdaatter af Hoven copulerede.

 

14

Niels Sørensen.

#3697

Dom: Misericord: (2. søndag efter påske: 22. april, red.) Var Søfren (Michelsen, red.) Kochis Barn til daaben kaldet Niels. Kirsten Christens­daatter bar Barnet, Michel Ibs. Niels Niels. Stephen Peders. Peder Jacobs.

2. dåb.

15

Maren Sørensdatter.

Eodem die (samme dag: den 22. april, red.) Blef Lauridts Willadtsøns Hustru begraf: N. Maren Søfrensdaatter an: æt: 85 (85 år gammel, red.).

4. begravelse.

16

Laurids Olufsen.

Margrethe Hansdatter.

d 27 April: Blefve Lauridts Olufs i Tofte og Magrete Hansdttr udi Neistgaard trolofvede.

 

17

Maren Nielsdatter.

Dom: Jubilate (3. søndag efter påske, den 29. april, red.) Var Niels Lau­ridtsøns Barn af Nørbye til daaben kaldet Maren. Maren Lauridtsdttr bar Barnet, Niels Knuds. Christen Thoms. Peder Jens. Anders Peders.

3. dåb.

18

Niels Larsen og Maren Jensdatter.

d 7 Maji Blefve Niels Larsøn af Skibsbye og Maren Jensdaatter tro­lofvede. Forlofvere vare Jens Larsøn af Skibsby og Thomas Jens af Nørtornby.

 

19

Iver.

Dom: Rogate (5. søndag efter påske, den 13. maj, red.) Var Inger Peders­daatters u=egte Barn til daaben N. Ifver. Jehanne Pedersdttr bar Bar­net. Peder Ifvers, Niels Jens. Knud Christens. Barnefader Var (resten af teksten vanskelig tilgængelig, red.).

 

 

 

4. dåb.

1. U=ægte.

1703

C63-1-2-43

Bauer 18

1

Laurids Villadsen og Maren Nielsdatter.

Feria 2da Pentecost: (2. pinsedag, den 28. maj, red.) Blefve Lauridts Wil­ladsøn af Nørbye og Maren Nielsdaatter trolofvede. Forlofvere vare Jens Villadtsøn og Maarten ved bechen.

 

2

Maren Christensdatter.

Festo Trinit: (trinitatis søndag, den 3. juni, red.) Var Christen Kochis (Christen Michelsen og Staphine Jensdatter, red.) Barn til daaben kaldet Maren. Kirsten Simonsdaatter bar Barnet, Frants Jørgens. Jens Villadt­søn Jehanne Christensdaatter, Jehanne Nielsdaattr.

5. dåb.

3

Laurids Olufsen.

Margrethe Hansdatter.

Dom: 4. p. Trinit: (den 1. juli, red.) Blefve Lauridts Olufs og Magrete Hansdaattr copulerede.

 

4

Johanne Lauridsdat­ter.

Fest: Visitat: (Maries besøgelsesfest, den 2. juli, red.) Var Lauridts Lau­ridtsøns Barn til daaben kaldet Jehanne. Kirsten Lauridtsdaatter bar Barnet, Axel Lauridtsøn. Niels Jens. Christen Jørgens. Peder Olufs.

6. dåb.

5

Laurids Villadsen.

Maren Nielsdatter.

Dom: 6. p. Trinit: (den 15. juli, red.) Blefve Lauridts Willadtsøn og Maren Nielsdttr copulerede.

 

6

Christen Jensen.

Dom: 8. p. Trin: (den 29. juli, red.) Var Jens Christensøns Barn af Kiøb­sted til daaben kaldet Christen. Inger Jensdaatter bar Barnet. Peder Jens. Thomas Jens. Anders Pofelsøn. Peder Niels.

7. dåb.

7

Niels Larsen og Maren Jensdatter.

Eodem die (samme dag: den 29. juli, red.) Blefve Niels Lars og Maren Jensdttr copulerede.

 

8

Johanne Knudsdatter.

d 1 Aug: Var Seigr Knud Hansøns Barn til daaben kaldet Jehanne. Præstens Hustru Christine Ludvigsdttr bar Barnet, Ide Jensdaatter, Karen Thomisdttr. Seigr Thomas Thomæsøn, Mons Michael Wibe.

8. dåb.

9

Karen Lauridsdatter.

Dm: 9. p. Trinit: (5. august, red.) Blef Karen Lauridtsdttr paa Ba­chen begrafvet anno æt: 89 et 10 Mens: (89 år og 10 måneder gammel, red.).

5. begravelse.

10

Anders Poulsen og Kirsten Christophersdatter.

Dmca: 11: p. Trinit; (den 19. august, red.) Blefve Anders Pofelsøn og Kirsten Christophersdaatter trolofvede. Forlofvere Pofvel Skræder og Christopher i Kiøbsted.

 

11

Christen Jensen og Anne Pedersdatter.

Dom: 15. p. Trinit (den 16. september, red.) Blefve Christen Jens af Wennebierg og Anne Pedersdaatter af Nørkrage trolofvede. Forlofvere Stephen Christens af Wennebierg og Niels Knuds i Krage.

 

12

Anne Offersdatter.

Dom: 18. p. Tr: (den 7. oktober, red.) Blef den gamle Kone af RefsKier begrafvet Ved Nafn Anne Offersdaatter an: æt: 88 et 3 Mens: (88 år og 3 måneder gammel, red.).

6. begravelse.

13

Anders Poulsen og Kirsten Christophersdatter.

Eodem die (samme dag: den 7. oktober, red.) Blefve Anders Pofelsøn og Kirsten Christophersdaatter copulerede.

 

14

Johanne Knudsdatter.

d 24 Oct: Blef S Knud Hansøns yngste daatter begrafvet som var 11 Uger og 1 Dag gammel. N. Jehanne.

7. begravelse.

15

Oluf Olufsen og Johanne Pedersdatter.

d 25 Oct: Blefve Oluf Olufsøn og Jehanne Pedersdaatter trolofvede. Forlofvere. Peder Thomis. i Nørbye og Lauridts Lauridtsøn Ved (be­chen? Red.).

 

16

Christen Jensen og Anne Pedersdatter.

Dom: 21. p. Tr: (den 28. oktober, red.) Blefve Christen Jens af Wenne­berg og Anne Pedersdaatter af Krage copulerede.

 

17

Karen Stephensdatter.

Eodem die (samme dag: den 28. oktober, red.) Blef Stephens (Stephen Pe­dersen, red.) Barn paa Bachen døbt kaldet Karen. Anne Michelsdaat­ter bar Barnet. Lars Michels. Rasmus paa Sanden, Anders Niels; og An­ders Christens.

9. dåb.

18

Anne Christensdatter.

Dom 24. p. Trinit: (den 18. november, red.) Var Christen Smeds (Christen Nielsen Smed og Kirsten Pedersdatter, red.) Barn i Hofven til daaben kaldet Anne. Maren Jensdttr af Rafndrup bar Barnet. Niels Hejles. Jens Willadtsøn. Frants Jørgens. Peder Ifvers.

10. dåb.

19

Anne Jensdatter.

Eodem die (samme dag: den 18. november, red.) Blef Sl: Jens Rumpis Daatter af Nørbye begrafvet N. Anne. an: æt: 24 (24 år gammel, red.).

 

8. begravelse.

20

Iver Pedersen.

Dom: 25 p. Trinit: (den 25. november, red.) Var Peder Ifversøns barn i Storgaard til daaben kaldet Ifver. Maren Jensdttr af Rafndrup bar bar­net. Niels Jens. Christen Niels. Jens. Christen Niels. Thomas Jens. Mi­chel Ifvers.

11. dåb.

21

Niels Jensen Naldborg og Johanne Christensdatter.

d 4 Dec: Blef Niels (Jensen, se folio 44 nr. 2, red.) Naldborrig og Jehan­ne Christensdaatter trolofvede. Forlofvere Frants Jørgens af Neisgaard (Nejstgaard, red.) og Maarten Niels ved Bechen.

 

22

Christen Pedersen.

Dom: 3 Adv: (den 16. december, red.) Var Peder Christophersøns Barn til daaben kaldet Christen. Maren Laursdaatter bar barnet, Christopher Christensøn, Lauridts Jens. Christen Christophers. Christen Nielsøn.

12. dåb.

 

 

1703

Døbte Egtebørn – 11

U=ægte – – – – – – 1

Døde – – – – – – – – 8

ReMadtsøn.

 

1704

C63-1-2-44 1704 Christo Duce et Auspice Christo. (Under Kristi ledelse og Kristi tegn, red.)

Bauer 2 S

1

Kirsten Christensdatter.

Dom: 1. p. Epiph: (1. søndag efter helligtrekonger, den 13. januar, red.) Var Christen Tomesøns barn af Nørbye til daaben kaldet Kirsten. Kir­stenSimonsdaaatter bar barnet, Jens Christens. Niels Laurs. Jens Søf­rens. Niels Thomis.

1. dåb.

2

Niels Jensen

Johanne Christensdatter.

Eodem die (samme dag: den 13. januar, red.) Blef Niels Jens (Naldborg, se folio 43 nr. 21, red.) og Johanne Christensdttr copulerede.

 

3

Thomas Andersen.<