Saludaga Gaardmark

År:

År:

Tillempede navne:

Kirkebogens originaltekst: (med kommentarer og tilføjelser.)

Begivenhed:

1683

C63-1-4-118

 

 

 

Jacob Akselsen Steenberg, født ca. 1660, død 17. december 1688.

In Nomine Jesu!

Udi Vistrup Sogn Liggendes i Venneberg

Herredt, er ingen kommen

udi Ecteskab, fød, død fra dend

14 Septembris Anno 1683, Jeg

Jacob Axellsøn, da UVærdig blef

kaldet till at Være Sogne=

Præst udi Thornby og Vistrup

Sogne, indtill Aar 1684.

Qvod testor

Jakob Axellsøn Steenberg.

Te duce sic Jesu veterem finivimus annum,

ut veteris vitæ et finis sit, Christe, rogamus.

 

1684

C63-1-5-119

Incipiente Novo vitæ in novitale Seqventem, Annum vivamus! petimus te Christe benigne.

Anno 1684.

Bauer 9 S

1

Maren Thomasdatter.

Domin: Septuages: (septuagesima søndag, red.) d: 27 Januarii Var Thamis Stefensøns barn i Daalsgaard till daaben, kaldet Maren, faddere, Maren Nielsdaatter i Tofte bar barnet, Jacob Lauridtsøn, Niels Simonsøn, Jens Jensøn.

1. dåb.

2

Johanne Pedersdatter.

D: 21 Octobris blef Johanne Pedersdatter i Tofte begrafven.

1. begravelse.

3

Jørgen Lauridsen.

Festo omnium Sanctorum (allehelgensdag, red.) d: 1. Novembris Var Lauridz Jørgensøns barn i Vidstrup till Kirchen, Jørgen kaldet. Faddere. Maren Nielsdaatter bar barnet: Jacob Lauridzøn, Niels Christensøn: Søfren Lauridzøn.

2. dåb.

 

 

Summa, dette Aar Anno 1684, ere

døbte - - - - - - - - - - 2.

Begrafven - - - - - - 1.

Natis gratiam, denatae gloriam det Deus benignisimus!

Jacob Axellsøn Steenbierg.

 

1685

C63-1-5-119

I. N. J. Anno 1685. (i Jesu navn, år 1685, red.)

Bauer 29

4

Johanne Jensdatter.

#280

Dom: Septuagesim: (septuagesima søndag, red.) d: 15 Februarii blef Jens Mortensøns barn i Vidstrup døbt, kaldet Johanne. Faddere: Maren Nielsdaatter i Tofte bar barnet. Søfren (Christensøn? Red.) , Peder Jensøn, Zidzell Lauridzdaatter, Birgitte Christensdaatter.

1. dåb.

5

Anne Eriksdatter

Dom: Esto Mihi. (fastelavns søndag, red.) d: 1 Martii blef Anne Erichsdaatter begrafven.

1. begravelse.

6

Steffen Nielsen.

Kirsten Lauridsdatter.

D: 8 Aprilis blef Steffen Niellsøn og Kirsten Lauridzdaatter i Tofte Trolofvet.

1. trolovelse.

7

Maren Olufsdatter.

Dom: Qvadimodogenit: (1. søndag efter påske, red.) d: 26 Aprilis blef Oluf Kieldsøns barn døbt og kaldet Maren. Faddere. Maren Jensdaatter bar barnet. Jens Pedersøn i daalsgaard, Niels Jensøn, Anders Jensøn Bach.

2. dåb.

8

Anna Andersdatter.

Dom: Rogate (5. søndag efter påske, red.) d: 24 Maji blef Anders Chri­stensøn Bøechers (Bødkers, red.) barn døbt, Anna kaldet. Faddere, Maren Berthelsdaatter bar barnet, Corporalen i daalsgaard, som den tid laae der, Niels Thamisøn, Maren Lauridzdaatter.

3. dåb.

1685

C63-1-5-120

 

Bauer 29

1

Steffen Nielsen.

Kirsten Lauridsdatter.

Feria 2. Pentecost: (2. pinsedag, red.) d: 8 Junii blef Steffen Niellsøn og Kirsten Lauridzdaatter i Tofte Viet.

1. vielse.

2

Peder Lauridsen.

Karen Christensdatter.

D: 24 Junii blef Peder Lauridzøn og Karen Christensdaatter Trolofvet.

2. trolovelse.

3

Peder Lauridsen.

Karen Christensdatter.

Dom: 11 Trinit: d: 30 Augusti blef forneunfte Personer copulerede.

2. vielse.

4

Niels Jensen.

Maren Søndergaard.

D: 3 Septembris blef Niels Jensøn og Maren Syndergaardz desponserede (trolovede, red.).

3. trolovelse.

5

Niels Jensen.

Maren Søndergaard.

D: 16 Trinit: d: 4 Octobris blef forneunfte Personer copulerede.

3. vielse.

6

Sidsel Christensdatter.

Domin: 18 Trinit: d: 18 Octobris blef Zidzell Christensdaatter udi Vidstrup begraven.

2. begravelse.

 

 

Summa, dette Aar Anno 1685.

Trolofvede og Viede - - - - 3 Par.

Fødde og døbte - - - - - - - - 3.

Døde og Begrafven - - - - - 2.

Jacob Axellsøn Steenbierg. m: m:

 

1686

C63-1-5-120

Auspice Christo! Anno 1686. (Under Guds anførsel, år 1686, red.)

Bauer 14

7

Jens Lauridsen.

Else Sørensdatter.

D: 26 Januarii blef Jens Lauridzøn i Tofte, og Else Søfrensdaatter desponserede (trolovede, red.).

1. trolovelse.

8

Jens Lauridsen.

Else Sørensdatter.

Dom: Judica (5. søndag i fasten, red.) d: 21 Martii blef forneunfte Personer copulerede.

1. vielse.

9

Johanne Steffensdatter.

Feria 3 Pentecost: (3. pinsedag, red.) d: 25 Maji blef Steffen Niellsøns barn udi Tofte døbt, kaldet Johanne. Faddere. Mette Olufsdaatter bar barnet, Niels Steffensøn, Axell Lauridzøn, Jens Lauridzøn, Anne Lauridzdaatter.

1. dåb.

10

Christen Nielsen.

D: 27 Maji blef Christen Niellsøn i Tofte fordum Kirche=Værge till Vidstrup Kirche, begrafven iche udi Kirchen, men paa Kirche=­gaar­den.

1. begravelse.

11

Kirsten Jensdatter.

Domin: 8 Trinitatis d: 25 Julii bleff Kirsten Jensdaatter udi Vidstrup iordet.

2. begravelse.

1686

C63-1-5-121

 

Bauer 14

1

Peder Nielsen.

Dom: 10 Trinit: d: 8 Augusti blef Niels Jensøn (Lexmandz? Red.) barn døbt, Peder kalldet. Faddere Johan Olufsdaatter bar barnet. Tyge Niellsøn, Michell Jensøn, Anders Niellsøn Bach. Sophie Pedersdaatter.

2. dåb.

2

Laurids Olufsen.

Birgitte Christensdatter.

D: 8 Septembris blef Lauridz Olufsøn og Birgitte Christensdaatter desponserede (trolovede, red.).

2. trolovelse.

3

Laurids Olufsen.

Birgitte Christensdatter.

Domin: 21 Trinit: d: 24 Octobris blef forneunfte Personer copulerede.

2. vielse.

 

 

Summa, dette Aar Anno 1686.

Trolofvede og Viede - - - - 2 Par.

Fødde og døbte - - - - - - - - 2.

Døde og Begrafven - - - - - 2.

Jacob Axellsøn Steenberg. m: m:

 

1687

C63-1-5-121

O! Gud du som udi Fred Hafve ladet os ende dette Gamle Aar, gif, at Vi udi Fred begynder, med Fred Fremdrager og lader dette be­gynte Nye Aar For Christi Skyld allene!

Anno 1687.

Bauer 6

4

Jørgen Lauridsen.

#8000

Festo Circumcisionis (nytårsdag: 1. januar, red.) blef Lauridz Jørgensøns barn (moder: Karen Lauridsdatter, se folio 122 nr. 1, red.) døbt, Jørgen kaldet. Faddere Oluf Thamisøn. Jacob Lauridzøn, Oluf Olufsøn. Maren Jensdaatter i Vidstrup bar barnet.

 

 

 

1. dåb.

5

Jens Nielsen.

Dom: 1 Epiph: (1. søndag efter helligtrekonger, red.) d: 9 Januarii blef Niels Simonsøns barn (moder: Maren Berthelsdatter, se folio 122 nr. 2, red.) døbt, Jens kaldet. Faddere. Anne Bertelsdaatter bar barnet, Thygi Niellsøn, Niels Thamisøn, Lauridz Jacobsøn, Anne Olufsdaatter.

2. dåb.

6

Jens Mortensen.

Dom: 2 Ephiphani: (2. søndag efter helligtrekonger, red.) d: 16 dito Var Morten Jensøns barn (moder: Johanne Hansdatter, se folio 122 nr. 4, red.) i Vidstrup till Daaben, Jens kaldet. Faddere. Maren Jensdaatter udi Synder Thornby bar barnet, Jens Olufsøn, Thamis Jensøn, Niels Jensøn, Thamis Pedersøn.

3. dåb.

1687

C63-1-5-122

 

Bauer 6

1

Karen Lauridsdatter.

Dom: Esto Mihi (fastelavns søndag, red.) d: 6, Februarii blef Lauridz Jørgensøns kone i Vidstrup, Karen Lauridzdaatter introduceret.

1. introdukti­on.

2

Maren Berthelsdatter.

Dom: Oculi (3. søndag i fasten, red.) d: 27 Februarii blef Niels Simonsøns qvinde, Maren Bertelsdaatter introducered.

2. introdukti­on.

3

Gertrud Olufsdatter.

Oluf Sørensen.

Dom: Lætare (midfaste søndag, red.) d: 6 Martii blef Gertrud Olufsdaatter publice absolverit, Hendes Barnefader sagde Hun Var Oluf Søfrensøn, tienendes den Velb: Fru Ellin Arenfeld paa Kiersgaard.

1. Skrift for Hoer.

4

Johanne Hansdatter.

Eodem Dom: (samme søndag: 6. marts, red.) blef Morten Jensøns Hu­strue Johanne Hansdaatter introducered.

3. introdukti­on.

5

Steffen Jensen.

Dom: Palmarum. (palmesøndag, red.) d: 28 Martii (20. marts, red.) blef Steffen Jensøn i Vidstrup begrafven, Hans gandske Alder Var 61 Aar. 6 Ugger, nogle dage.

1. begravelse.

6

Peder Jensens hustru.

Imellem Langfriddag og Løfverdag om natten Fødte Peder Jensøns Hustru i Vidstrup, som blef begravet Anden Paaskedag d: 28 Martii.

2. begravelse.

7

Steffen Christensen.

Feria 3 Paschatos (3. påskedag, red.) d: 29 Martii blef Steffen Christensøn begrafvet, som døde Skærtorsdag – Anno ætatis 58 (58 år gammel, red.).

3. begravelse.

8

Anne Jensdatter.

Die Mercurii post Dom: Qvasimodogen: d: 3 Aprilis (faktisk står der: onsdagen efter 1. søndag efter påske den 3. april, altså den 6. april, red.) blef Anne Jensdaatter, Sl: Jens Jensøns Hustrue begrafven. Hendes Gand­ske alder Var 72 Aar – 3 Maaneder, nogle dage.

4. begravelse.

9

Anne Christensdatter.

Dom: Exaudi (6. søndag efter påske, red.) d: 8 Maji blef Anne Christens­daatter, Sl: Steffen Jensøns Hustrue begrafven. Hendes Alder Var 63 og nogle Ugger.

5. begravelse.

10

Michel Ibsen.

D: 1 Junii blef Michell Ibsøn udi Vidstrup begrafven, Anno ætatis sua 54 (hans alder 54 år, red.).

6. begravelse.

11

Laurids Steffensen.

D: 29 Septembris blef Lauridz Steffensøn Steffen Niellsøns barn (moder: Kirsten Lauridsdatter, se nr. 12, red.) i Tofte begrafven som for sin Svaghedz skyld blef inddøbt d: 24 Septembris – Dendz gandske alder 3 dage.

7. begravelse.

12

Kirsten Lauridsdatter.

Dom: 26 Trinit: d: 20 Novembr: blef Steffen Niellsøns Qvinde i Thofte introduceret, nomine Kirsten Lauridzdaatter.

4. introdukti­on.

 

 

Summa dette Aar Anno 1687.

Døde og Begrafven. - - - - - 7.

Fødde og døbte. - - - - - - - - 3.

Trolofvede. - - - - - - - - - - - 0.

Viet. -- - - - -- - - - - - - - - - - 0.

Introducered. - - - - - - - - - - 4.

 

1688

C63-1-5-123

Auspice Christo! Anno – 1688. (under Guds anførsel! År 1688, red.)

Bauer 25 S

1

Laurids Jensen.

#11032

D: 5 Februarii Var Jens Mortensøns barn (moder: Mette Olufsdatter, se nr. 2, red.) i Vidstrup till daaben, Lauridz kaldet. Faddere. Maren Jensdaatter bar barnet, Kirsten Lauridzdatter, Thygi Niellsøn, Peder Jensøn, Lauridz Olufsøn.

1. dåb.

2

Mette Olufsdatter.

#281

D: 18 Martii blef Jens Mortensøns Hustu introducered: Ved Nafn Mette Olufsdaatter.

1. introdukti­on.

3

Anne Michelsdatter.

Eodem die (samme dag: 18. marts, red.) blef Anne Michelsdaatters i Vistrup iordet. Anno ætatis 85 (85 år gammel, red.).

1. begravelse.

4

Christen Lauridsen.

D: 25 Martii blef Lauridtz Olufsøns Barn (moder: Birgitte Christensdat­ter, se nr. 6, red.) i Tofte Christnet. Nomine (ved navn, red.) Christen. Faddere. Maren Nielsdaatter Bar barnet. Tha­mis Steffensøn, Jens Lauridzøn i Tofte, Thygi Niellsøn.

2. dåb.

5

Laurids Lauridsen.

D: 8 Aprilis blef Lauridtz Jørgensøns barn (moder: Karen Lauridsdatter, se nr. 7, red.) Christnet, kaldet Lauridtz. Faddere. Maren Nielsdaatter bar barnet. Jens Pedersøn. Oluf Olufsøn, Peder Jensøn, Niels Skræder.

3. dåb.

6

Birgitte Christensdat­ter.

d 16 Ap: Blef Lauridts Ollesøns Hustru introducerit Ved nafn Birgite Christensdaatter.

2. introdukti­on.

7

Karen Lauridsdatter.

d 27 Maj Blef Lauridz Jørgensøns Hustru introd. Ved Nafn Karen Lauridzdaatter.

3. introdukti­on.

8

Laurids Jensen.

d 16 Juni Var Jens Larsøns barn (moder: Else Sørensdatter, se nr. 10, red.) ad Kirche, kaldet Laurs. Maren Nielsd. bar barnet Søren Laurs. Søren Hans. Jacob Laurs. Olle Tams.

4. dåb.

9

Poul Pedersen.

d: 2 July Var Peder Jensøns barn (moder: Mette Pedersdatter, se nr. 11, red.) ad Kirche kaldet Pofvel. Faddere Mette Ollufsd. baar barnet. Lauridz Olles. Jens Olles. Jacob Lauridzøn Jens Peders.

5. dåb.

10

Else Sørensdatter.

d 29 Julii blef Jens Larsøns Hustru introducerit Ved nafn Else Sørensdaatter.

4. introdukti­on.

11

Mette Pedersdatter.

d 12 Augusti Blef Peder Jensøns Hustru introduceret, Ved nafn Mette Pedersdaatter.

5. introdukti­on.

12

Maren Jensdatter.

d 19 dito (19. august, red.) Var Jens Jensøns barn (moder: Anne Jensdatter, se folio 124 nr. 1, red.) ad Kirche kaldet Maren. Fadere Mette Ollesd. baar barnet, Jacob Lars: Jens Olles. Lars Jacobs. Berthel (Xstens: Christensen? Red.).

6. dåb.

13

Maren Steffensdatter.

d 29 Septemb: Var Steffen Nielsøns barn (moder: Kirsten Lauridsdatter, se nr. 14, red.) ad Kirche kaldet Maren. Dorethe Mouridsd baar barnet. Maren Nielsd. Lauridz Olles. Jacob Mortens: Stefan Sørensøn.

7. dåb.

14

Kirsten Lauridsdatter.

d 5 (tallet er utydeligt, red.) Decembr: Blef Steffen Nielsøns Hustru introd: Ved Nafn Kirsten Larsd:

7. introdukti­on.

1688

C63-1-5-124

 

Bauer 25 S

1

Anne Jensdatter.

d (dato mangler, red.) Octobr: blef Jens Jensøns Hustru Introduc: Ved Nafn Anne Jensdaatter.

6. introdukti­on.

 

Reimer Madsen, født i Rudkøbing 6. november 1655. Død 8. oktober 1711.

Summa dette Aar Anno 1688.

Døde og Begrafven. - - - - - 1.

Fødde og døbte. - - - - - - - - 7.

Trolofvede. - - - - - - - - - - - 0.

Viet. -- - - - -- - - - - - - - - - - 0.

Introducered. - - - - - - - - - - 6.

Gud Gifve os alle et lychsalig Nye Aar.

Der er blevet introduceret 7, red.

 

 

Auspice Christo! Anno – 1689. (under Guds anførsel! År 1689, red.)

 

1689

C63-1-5-124

Christo Duce et Auspice Christo! Anno – 1689.

(under Guds ledelse og tegn. År 1689, red.)

Bauer 10

2

Oluf Ydesen.

Die 16 Jan: blef Oluf Ydesøn i Widstrup begrafvet anno ætatis – 82 (82 år gammel, red.).

1. begravelse.

3

Johanne Mortensdat­ter.

Dom: Oculi die (3. søndag i fasten, red.) 3 Marty, var Maarten Jensøns Barn (moder: Johanne Hansdatter, se nr. 5, red.) til daaben: kaldet Jehanne. Faddere Barbara Christensdaatter bar barnet, Thomas Jens. Niels Jensøn, Niels Andersøn.

1. dåb.

4

Mette Knudsdatter.

Die 26 Apr: Blef Mette Knudsdaatter i Wistrup begrafvet anno ætatis 56 (56 år gammel, red.).

2. begravelse.

5

Johanne Hansdatter.

Die 28 Apr: blef Morten Jensøns Hustru introduceret ved nafn Jehanne Hansdaatter.

1. introdukti­on.

6

Johanne Mortensdat­ter.

Die 27 Maji blef Morten Jensøns barn begrafven ætatis (alder, red.) 9 Uge og 2 dage.

3. begravelse.

7

Jens Jensen.

Die 9 Juni blef Jens Jensøn begrafven anno ætatis 63 (63 år gammel, red.).

4. begravelse.

8

Jens Jensen.

Mette Christensdat­ter.

Die 16 Jun: blefve Jens Jensøn og Mette Christensdaatter trolofvede deris fjlofvere (forlovere, red.) vare Jens Pedersøn i Dalsgaard og Niels Thomæsøn i Wistrup.

1. trolovelse.

9

Jens Jensen.

Mette Christensdat­ter.

Dom: 6. post Trinit: die sc: 7 Jul: blefve fornefnte personer copulerede.

1. vielse.

10

Margrethe Laurids­datter.

Dom: 14 post Trinit: die 1 Sept: Var Kirsten Olufsdaatters u=ægte barn til Daaben kaldet Margrete. Faddere Maren Nielsdaatter bar Barnet, Steffen Nielsøn, Karen Madsdaatter, Bodil Jensdaatter, Sophie Pofvelsdaatter.

Til Barnefader blef skyldet en Mand i (utydeligt stednavn endende på -bye, red.) Ved Nafn Lauridtz Mortensøn.

2. dåb.

som var U=ægte.

1689

C63-1-5-125

 

Bauer 10

1

Laurids Jensen.

Maren Knudsdatter.

 (teksten er forsvundet, red.) Lauridtz Jensøn og Maren Knudsdatter trolofvede.

2. trolovelse.

2

Thomas Nielsen.

Anna Sørensdatter.

d 1 Nov: blefve Thomas Nielsøn og Anna Søfrensdaatter trolofvede.

3. trolovelse.

3

Karen Nielsdatter.

Dom: 24 post Trinit: die 17 Nov: Var Niels Simonsøns barn (moder: Maren Berthelsdatter, se nr. 9, red.) til daaben kaldet Karen. Faddere. Maren Berthelsdaatter bar barnet. Lauridtz Olufsøn. Thyge Nielsøn, Lauridtz Jørgensøn, Maren Nielsdaatter.

3. dåb.

4

Laurids Jensen.

Maren Knudsdatter.

Dom: 26 post Trinit: Die videt: 24 Nov: blefve Lauridtz Jensøn og Maren Knudsdaatter copulerede.

2. vielse.

5

Thomas Nielsen.

Anna Sørensdatter.

Dom: post Nativit: Christi die (søndag efter Kristi fødselsdag, red.) 29 Decembr: blefve Thomas Nielsøn og Anna Søfrensdttr. copulerede.

3. vielse.

 

 

Summa dette Aar Anno 1689.

Døbte Egtebørn - - - - - - - - 2.

U=ægte - - - - - - - - - - - - -  1.

Begrafne - - - - - - - - - - - -  4

Trolofvede og copulerede - 4.

Introduceret - - - - - - - - - - 1.

Du store Fredens Gud, gif Fred i Vore dage, Lad din velsignelse jo mere og mere tiltage!

 

1690

C63-1-5-125

Christo Duce et Auspice Christo! Anno – 1690.

(under Guds ledelse og tegn. År 1690, red.)

Bauer 30

6

Margrethe Laurids­datter.

Festo Epiph: (helligtrekonger: 6. januar, red.) blef Kirsten Olufsdaatters barn begrafvet Ved nafn Margrete Lauridtzdaatter æt: suæ (hendes alder, red.) 4 Mens:

1. begravelse.

7

 

8

Jørgen Nielsen.

Anne Marie Nielsdatter.

Eodem die (samme dag: 6. januar, red.) blefve Niels Jensøns børn (moder: Maren Pedersdatter, se nr. 10, red. begrafvede Ved nafn Jørgen og Anne Marie, fødde, døbte og døde paa en dag.

3. og 4. begravelse.

9

Maren Berthelsdatter.

Dom: prima post Epiph: (første søndag efter helligtrekonger: 12. januar, red.) blef Niels Simonsøns Hustru introduceret ved nafn Maren Ber­thelsdaatter.

1. introdukti­on.

10

Maren Pedersdatter.

Dom: Esto mihi (fastelavns søndag, red.) die vid: 2 Mart: blef Niels Jensøns Hustrue introduceret Ved nafn Maren Pedersdaatter.

2. introdukti­on.

11

Oluf Lauridsen.

Dom: Invocavit (1. søndag i fasten, red.) die sc: 9 Mart: var Lauridtz Olufsøns barn (moder: Birgitte Christensdatter, se nr. 15, red.) til daaben kaldet Oluf. Fadderne, Præstens Hustrue Kirstine Ludvigsdaatter bar barnet. Jacob Lauridzøn, Jens Mortensøn, Tyge Nielsøn. Maren Jensdaatter.

1. dåb.

12

Niels Thomsen.

Dom: Palmarum (palmesøndag, red.) d 13 Apr: var Thomas Nielsøns barn (moder: Anne Sørensdatter, se nr. 14, red.) til daaben kaldet Niels. Fadderne. Maren Nielsdaatter bar Barnet, Maren Jensdaatter, Søfren Lauridzøn, Tyge Nielsøn, Lauridz Jacobs.

2. dåb.

13

Christen Mortensen.

Dom: Qvasimod: genit: (1. søndag efter påske, red.) d 27 Apr: var Maarten Jensøns barn (moder: Johanne Hansdatter, se nr. 16, red.) til daaben kaldet Christen. Anne Olufsdaatter baar barnet. Peder Jensøn, Lauridz Jacobsøn. Niels Jensøn.

3. dåb.

14

Anne Sørensdatter.

Dom: Cantate (4. søndag efter påske, red.) die 18 Maji blef Thomas Nielsøns Hustru introduceret, Ved nafn Anne Søfrensdaatter.

3. introdukti­on.

15

Birgitte Christensdatter.

Dom: Exaudi (6. søndag efter påske, red.) d 1 Jun: blef Lauridz Olufsøns Hustrue introduceret Ved nafn Birgite Christensdaatter.

4. introdukti­on.

16

Johanne Hansdatter.

Feria 2da Pentecost. (2. pinsedag: 9. juni, red.) blef Maarten Jensøns Hustru introduceret Ved Nafn Jehanne Hansdaatter.

5. introdukti­on.

17

Mette Jensdatter.

#11034

20 Jul: Var Jens Mortensøns barn (moder: Mette Olufsdatter, se nr. 18 samt folio 136 nr. 1, red.) til daaben kaldet Mette. Maren Nielsdaatter bar barnet. Tyge Niels. Søfren Mortens. Steffen Niels. Jens Olufsøn.

4. dåb.

18

Mette Olufsdatter. #281

Dom: 10 Post: Trinit: die vid: 24 Aug: blef Jens Mortensøns Hustru introduc: Ved Nafn Mette Olufsdaatter.

6. introdukti­on.

1690

C63-1-5-126

 

Bauer 30

1

Johanne Jensdatter.

Domin: 13 post Trinit: die vid: 14 Sept: Var Jens Lauridzøns barn (mo­der: Else Sørensdatter, se nr. 2, red.) i Tofte til daaben kaldet Jehanne. Fadderne. Kirsten Lauridzdaatter bar barnet. Søfren Lauridzøn, Axel Lauridzøn. Jacob Lauridzøn. Maren Nielsdttr.

5. dåb.

2

Else Sørensdatter.

Dom: 18 post Trinit: blef Jens Lauridzøns Hustrue i Tofte introduceret ved Nafn Else Søfrensdaatter.

7. introdukti­on.

3

Thyge Nielsens kone.

Die 30 Octobr: blef Thygi Nielsøns Hustru begrafvet anno æt: 51 (51 år gammel, red.).

5. begravelse.

4

Sidsel Michelsdatter.

Dom: 23 post Trinit: die sc: 23 Nov: blef Zidsel Michelsdaatter begrafvet anno æt: 15 (15 år gammel, red.).

6. begravelse.

5

Jens Jensens barn.

Eodem die (samme dag: 23. november, red.) blef Jens Jensøns barn begrafvet anno æt: 5 (5 år gammel, red.).

7. begravelse.

6

Christen Mortensen.

Eodem die (samme dag: 23. november, red.) blef Maarten Jensøns barn begrafvet, som var 30 Uger gammel.

8. begravelse.

7

Karen Nielsdatter.

Dom: 4 Adv: (4. søndag i advent: 21. december, red.) blef Niels Simonsøns barn ved nafn Karen Nielsdttr begrafvet som var Et Aar og 5 Uger gammel.

9. begravelse.

8

Mette Jensdatter.

#11034

Eodem die (samme dag: 21. december, red.) blef Jens Maartensøns barn (moder: Mette Olufsdatter, se folio 136 nr. 1, red.) ved nafn Mette Jensdaatter begrafvet, efter at hun hafde lefvet 5 Maaneder og 9 uger.

10. begravel­se.

9

 

Fer: 2da Nat: Christi (2. juledag: 26. december, red.) blef Niels Simonsøns andet barn begrafvet. anno æt: 14 (14 år gammel, red.).

11. begravel­se.

 

Reimer Madsen, født i Rudkøbing 6. november 1655. Død 8. oktober 1711.

Summa dette Aar Anno 1690.

Døbte - - - - - - - - 5.

Begrafne - - - - - 10.

Introd: - - - - - - - 7.

Re. Madzøn.

 

1691

C63-1-5-126

Christo Duce et Auspice Christo.  1691.

(under Guds ledelse og tegn. 1691, red.)

Bauer 22

10

Oluf Lauridsen.

d 1 Jan: blef Lauridz Olufsøns barn i Tofte begrafvet, som var 10 Maa­neder gammel.

1. begravelse.

11

Jens Sørensen.

d 4 Febr: blef Jens Søfrensøn begrafvet anno æt: 50 (50 år gammel, red.).

2. begravelse.

12

Anne Thomasdatter.

d 25 Febr: blef Anne Thomisdaatter begrafvet anno æt: 14 (14 år gammel, red.).

3. begravelse.

13

Berthel Jensen.

Kirsten Jensdatter.

d 8 Apr: blef Berthel Jens og Kirsten Jensdaatter trolofvede.

1. trolovelse.

14

Berthel Jensen.

Kirsten Jensdatter.

d 3 Maji Dom: sc: Jubilate (3. søndag efter påske, red.) blefve samme personer copulerede.

1. vielse.

15

Jens Jensen.

Dom: Cantate (4. søndag efter påske, red.) die sc: 10 Maji Var Jens Jensøns barn (moder: Mette Christensdatter, se nr. 17, red.) til daaben kaldet Jens. Kirsten Jensdaatter bar barnet, Christen Peders, Jens Olufs, Ifver Peders, Niels Steffens.

1. dåb.

16

Johanne Andersdatter.

Dom: 2da post Trinit: (2. søndag efter trinitatis: 21. juni, red.) Var Anders Christensøns barn (moder: Anne Berthelsdatter, se nr. 18, red.) til daaben, kaldet Jehanne. Catharine Johannisdaatter bar barnet, Peiter von Lowen, Jens Pedersøn, Peder Jensøn, Jens Olufsøn.

2. dåb.

17

Mette Christensdatter.

Dom: 3. post Trinit: (28. juni, red.) blef Jens Jensøns Hustru introducerit Ved Nafe Mette Christensdaatter.

1. introdukti­on.

18

Anne Berthelsdatter.

Dom: 7. post Trinit: (26. juli, red.) blef Anders (Christensen, red.) Børglums Hustrue introducerit ved Nafn Anne Berthelsdaatter.

2. introdukti­on.

19

Annika Andersdatter.

Dom: 9. post Trinit: die 9 Aug: Var Anders Pedersøns barn (moder: Kirsten Michelsdatter, se nr. 20, red.) til daaben kaldet Anniche. Præstens Hustrue Christine Ludvigsdaatter bar barnet. Thomas Thomæsøn, Niels Andersøn, Knud Olufs. Peder Jens.

3. dåb.

20

Kirsten Michelsdatter.

Dom: 16 post Trinit: (27. september, red.) blef Anders Pedersøns Hu­strue introduceret Ved Nafn Kirsten Michelsdttr.

3. introdukti­on.

21

Søren Stephensen.

Dom: 22 post Trinit: (8. november, red.) blef Stephen Nielsøns barn (moder: Kirsten Larsdatter, se folio 127 nr. 3, red.) i Tofte døbt, kaldet Søfren. Sophie Pedersdttr bar barnet. Lauridz Wigeltsøn, Peder Lauridzøn, Jens Lauridzøn, Axel Lauridzøn.

4. dåb.

1691

C63-1-5-127

 

Bauer 22

1

Maren Lauridsdatter.

d 6 Decembr: var Lauridz Olufsøns barn (moder: Birgitte Christensdatter, se nr. 5, red.) i Tofte til daaben kaldet Maren. Præstens Hustrue Christine Ludvigsdtr bar barnet. Jens Mortens. Tyge Niels. Peder Søf­rens. Anne Christensdttr.

5. dåb.

2

Anne Cathrine Henriksdatter.

Feria 3tia Nat: (3. juledag: 27. december, red.) Var Hendrich Rytters barn i Dalsgaard til daaben kaldet Anne Cathrine. Jehanne Rytterqvinde bar barnet. Hans Hendrich Corporal, Peiter Rytter, Christen Peders. Rytter, Anne Thomisdttr.

6. dåb.

 

 

Er saa 1691.

Føde - - - - - - - - 6.

Døde - - - - - - - - 3.

 

1692

C63-1-5-127

Christo Duce et Auspice Christo.  1692.

(under Guds ledelse og tegn. 1692, red.)

Bauer 6 S

3

Kirsten Larsdatter.

Dom: 2da post Epiph: (2. søndag efter helligtrekonger: 17. januar, red.) blef Stephen Nielsøns Hustrue i Tofte introduc: N. Kirsten Larsdttr:

1. introdukti­on.

4

Peder Berthelsen.

Dom: Sexsag: (seksagesima søndag, red.) d: 31 Jan: Var Bertel Jensøns barn (moder: Kirsten Jensdatter, se nr. 8, red.) i Widstrup til daaben kaldet Peder. Kirsten Lauridsdttr bar barnet. Jens Peders: Christen Peders: Axel Lauridzøn. Inger Jensdttr.

1. dåb.

5

Birgitte Christensdatter.

Dom: Qvinqvag: (fastelavns søndag: 7. februar, red.) blef Lauridz Olufsøns Hustrue i Tofte introd: N. Birgite Christensdttr:

2. introdukti­on.

6

Henrik Rytters kone.

Eodem die (samme dag: 7. februar, red.) blef Henrich Rytters Koene i Dalsgaard introducerit.

3. introdukti­on.

7

Christen Nielsen.

Dom: Qvasimodo Geniti (1. søndag efter påske: 3. april, red.) d: 24 Mart: (24. marts er skærtorsdag: dies/festo viridium. Kirkebogsførende præst har lavet en datofejl, red.) Var Niels Simonsøns barn i Widstrup til daaben kaldet Christen. Anne Bertelsdaters bar barnet, Jacob Maartens: Niels Thomas: Laurs Jacobs: Knud Olufs:

 

2. dåb.

8

Kirsten Jensdatter.

Die 3tio April: blef Bertel Jensøns Hustru i Widstrup introducerit Ved Nafn Kirsten Jensdaatter.

4. introdukti­on.

9

Else Jensdatter.

Dom: Rogate (5. søndag efter påske, red.) die 1 Maji Var Jens Risis (Jensen, red.) barn (moder: Anne Jensdatter, se nr. 12, red.) til daaben kaldet Else. Mette Olufsdttr bar barnet. Jacob Lauridzøn. Søfren Lauridzøn. Yde Jens: Anne Knudsdttr.

3. dåb.

10

Niels Simonsens kone.

Feria 3tia Pentecostes (3. pinsedag: 17. maj, red.) blef Niels Simonsøns Hustrue introducerit.

5. introdukti­on.

11

Barbara Mortensdat­ter.

Dom: 1ma p: Tr: (1. søndag efter trinitatis, red.) die vid: (læses, red.) 29 Maji Var Maarten Jensøns barn (moder: Johanne Hansdatter, se nr. 13, red.) i Widstrup til daaben kaldet Barbara. Maren Jensdttr bar barnet, Thomas Jens. Niels Jens, Jens Maartens, Maren Jensdttr.

4. dåb.

12

Anne Jensdatter.

Dom: 3. p: Tr: (3. søndag efter trinitatis: 12. juni, red.) blef Jens Risis Hu­stru introduc: Nafnlig Anne Jensdttr.

6. introdukti­on.

13

Johanne Hansdatter.

Dom: 6ta p: Tr: (6. søndag efter trinitatis: 3. juli, red.) blef Maarten Jensøns Hustru introd: Nafnlig Jehanne Hansdaatter.

7. introdukti­on.

14

Maren Thomasdatter.

Festo Michäelis (Mikkelsdag: 29. september, red.) Var Thomas Nielsøns barn (moder: Anne Sørensdatter, se nr. 15, red.) til daaben kaldet Maren. Mette Olufsdaatter bar barnet, Søfren Lauridzøn. Tyge Niels: Jens Peders: Sophie Nielsdttr.

5. dåb.

15

Anne Sørensdatter.

Dom: 25 p. Tr: (25. søndag efter trinitatis: 13. november, red.) blef Thomas Nielsøns Hustrue introd: Nafnlig Anne Søfrensdttr.

8. introdukti­on.

16

Oluf Jensen.

Dom: 4. Adv: (4. søndag i advent: 18. december, red.) Var Jens Lauridzøns barn (moder: Else Sørensdatter, se folio 128 nr. 1, red.) i Tofte til daaben kaldet Oluf. Kirsten Lauridzdttr bar barnet, Jens Peders: Tyge Niels: Lauridz Olufs: Anne Lauridzdttr.

6. dåb.

 

 

1692. Døbte - - - - - - - - 6.

Døde - - - - - - - - - 0.

ReMadzøn.

 

1693

C63-1-5-128

Christo Duce et Auspice Christo!  1693.

(under Guds ledelse og tegn. 1693, red.)

Bauer 26

1

Else Sørensdatter.

Dom: 5ta post Ep: (5. søndag efter helligtrekonger: 5. februar, red.) blef Jens Lauridzøns Hustru i Tofte introd: N: Else Søfrensdaatter.

1. introdukti­on.

2

Hans Pedersen.

Eodem die (samme dag: 5. februar, red.) blef Hans Pedersøn begrafvet an: æt: 67 (67 år gammel, red.).

1. begravelse.

3

Peder Christensens barn.

D: 12 Mart: blef Peder Christensøns barn begrav: an: æt: 2 (2 år gammel, red).

2. begravelse.

4

Niels Thomsen.

D: 14 Mart: blef Niels Thomæsøn begraf: an: æt: 54 (54 år gammel, red.).

3. begravelse.

5

Johanne Poulsdatter.

Dom: Palm: blef Christen Pedersøns Hustru Jehanne Pofvelsdaatter begrafvet anno æt: 56 (56 år gammel, red.).

4. begravelse.

6

Niels Simonsen.

Feria 3tia Paschatos (3. påskedag: 18. april, red.) blef Niels Simons begrafvet. anno æt: 46 (46 år gammel, red.).

5. begravelse.

7

Christen Pedersen.

Else Sørensdatter.

D: 23 Maji blefve Christen Pedersøn og Else Søfrensdttr trolofvede. og 4de Søndag (18. juni, red.) efter copulerede.

1. trolovelse.

1. vielse.

8

Peder Andersen.

Dom: Trinit: (trinitatis søndag, red.) d 11 Jun: Var Anders Pedersøns barn (moder: Kirsten Michelsdatter, se nr. 9, red.) til daaben kaldet Peder. Inger Thomisdaatter bar barnet, Thomas Thomissøn. Michel Lauridzøn. Lauridz Peders. Maren Thomisdaatter.

1. dåb.

9

Kirsten Michelsdatter.

Dom: 7 p: Tr: (7. søndag efter trinitatis: 30. juli, red.) blef Anders Pedersøns Hustrue introducerit N: Kirsten Michelsdttr.

2. introdukti­on.

10

Jens Lauridsen.

Dom: 11. p: Tr: (11. søndag efter trinitatis: 27. august, red.) blef Jens Lauridzøn i Tofte begrafvet: anno æt: 37. et 4 Mens. (37 år og 4 måneder gammel, red.).

 

 

6. begravelse.

11

Christopher Jensen.

Maren Berthelsdatter.

Dom: 13 p: Tr: (13. søndag efter trinitatis: 10. september, red.) blefve Christopher Jensøn og Maren Bertelsdaatter trolofvede.

2. trolovelse.

12

Knud Christensen.

Else Sørensdatter.

D: 4 Oct: blef Knud Christens og Else Søfrensdaatter i Tofte trolofvede.

3. trolovelse.

13

Mette Thøgersdatter.

D: 5 Oct: blef Mette Tøgersdttr begrafvet anno æt: 92 (92 år gammel, red.).

7. begravelse.

14

Mette Jensdatter.

D: 8 Oct: Var Jens Pedersøns Svenskes barn (moder: Anne Christensdatter, se nr. 17, red.) til daaben kaldet Mette. Jehanne Hansdaatter bar barnet, Peder Niels. Anders Jens. Maarten Christens. Anne Jensdttr.

2. dåb.

15

Christopher Jensen.

Maren Berthelsdatter.

Dom: 19 p. Tr: (19. søndag efter trinitatis: 22. oktober, red.) blef Christopher Jensøn og Maren Bertelsdaatter copulerede.

2. vielse.

16

Knud Christensen.

Else Sørensdatter.

Dom: 22 p. Tr: (22. søndag efter trinitatis: 12. november, red.) blefve Knud Christensøn og Else Søfrensdaatter i Tofte copulerede.

3. vielse.

17

Anne Christensdatter.

Dom: 23 p. Tr: (23. søndag efter trinitatis: 19. november, red.) blef Jens Pedersøns Hustru introducerit Ved Nafn Anne Christensdttr.

3. introdukti­on.

1694

C63-1-5-128

Christo Duce et Auspice Christo.  1694.

(under Guds ledelse og tegn. 1694, red.)

Bauer 18

18

Anne Nielsdatter.

D: 18 Jan: blef Oluf Thomissøns Hustru i Annex Præstegaarden begrafvet Nafnlig Anne Nielsdttr: an: æt: 64 (64 år gammel, red.).

1. begravelse.

19

Søren Ydesen.

Dom: Oculi (3. søndag i fasten: 11. marts, red.) blef Søfren Ydesøn begrafvet. an: æt: 83 (83 år gammel, red.).

2. begravelse.

20

Maren Nielsdatter.

D: 20 Apr: blef Jacob Lauridzøns Hustru begrafvet Nafnlig Maren Ni­elsdttr. an: æt: 45 (45 år gammel, red.).

3. begravelse.

21

Søren Berthelsen.

Dom: Exaudi (6. søndag efter påske: 20. maj, red.) Var Berthel Jensøns barn (moder: Kirsten Jensdatter, se nr. 22, red.) til daaben kaldet Søfren. Anne Lauridzdttr bar barnet, Stephen Niels. Axel Lauridzøn, Peder Søfrens. Jens Clemmens.

1. dåb.

22

Kirsten Jensdatter.

Dom: 4 p: Tr: (4. søndag efter trinitatis: 1. juli, red.) blef Berthel Jensøns Hustru introd: N: Kirsten Jensdttr.

1. introdukti­on.

23

Peder Jensen.

Anne Jensdatter.

D: 13 Jul: blefve Peder Jens. af Skaller Sogn (Skallerup sogn, red.) og Anne Jensdaatter trolofvede.

1. trolovelse.

24

Maren Enevoldsdatter.

Dom: 7. p: Tr: (7. søndag efter trinitatis: 22. juli, red.) Var Envold Søf­rensøns barn (moder: Maren Christensdatter, se folio 129 nr. 2, red.) til daaben kaldet Maren. Maren Berthels bar Barnet, Jens Peders. Anders Jens. Jehanne Olufsdttr, Jehanne Thomisdttr.

2. dåb.

25

Laurids Jacobsen.

Anne Knudsdatter.

D: 27 Jul: blefve Lauridz Jacobs og Anne Knudsdttr trolofvede.

2. trolovelse.

26

Christen Jensen.

Dom: 12 p. Trin: (12. søndag efter trinitatis: 26. august, red.) Var Jens Jensøns barn til daaben kaldet Christen. Anne Jensdttr bar barnet, Christen Peders. Lauridz Jacobs. Niels Stephens. Anne Pedersdttr.

3. dåb.

1694

C63-1-5-129

 

Bauer 18

1

Anne Stephensdatter.

Dom: 14 p. Tr: (14. søndag efter trinitatis, red.) die 9 Sept: Var Stephen Nielsøns barn (moder: Kirsten Larsdatter, se folio 127 nr. 3, red.) i Tofte til daaben kaldet Anne. Mette Olufsdaatter bar barnet, Jens Peders, Peder Jens. Stephen Jens. Maren Nielsdttr.

4. dåb.

2

Maren Christensdatter.

Eodem die (samme dag: 9. september, red.) blef Envold Søfrensøns Hustru introd: N: Maren Christensdttr.

2. introdukti­on.

3

Maren Lauridsdatter.

Dom: 15. p: Tr: (15. søndag efter trinitatis: 16. september, red.) blef Lauridz Pedersøns Daatter Ved Nafn Maren Lauridzdttr begrafvet an: æt: 15. et 8 Mens: (15 år og 8 måneder gammel, red.).

4. begravelse.

4

Jens Thomsen.

Johanne Olufsdatter.

D: 18 Sept: blefve Jens Thomæs. og Jehanne Olufsdttr trolofvede.

3. trolovelse.

5

Peder Nielsen.

Dom: 16 p. Tr: (16. søndag efter trinitatis: 23. september, red.) blef Peder Nielsøn i Widstrup begrafvet an: æt: 73 (73 år gammel, red.).

5. begravelse.

6

Peder Jensen.

Anne Jensdatter.

Eodem die (samme dag: 23. september, red.) blefve Peder Jensøn af Nørum (Skallerup sogn, red.) og Anne Jensdaatter copulerede.

1. vielse.

7

Jacob Lauridsen.

Anne Lauridsdatter.

Festo Michäelis (Mikkelsdag: 29. september, red.) blefve Jacob Lauridzøn og Anne Lauridzdaatter trolofvede.

4. trolovelse.

8

Laurids Jacobsen.

Anne Knudsdatter.

Dom: 18. p: Tr: (18. søndag efter trinitatis: 7. oktober, red.) blef Lauridz Jacobs og Anne Knudsdttr copulerede.

2. vielse.

9

Jens Jensens kone.

Dom: 19. p. Tr: (19. søndag efter trinitatis: 14. oktober, red.) blef Jens Jensøns Hustru introduc:

3. introdukti­on.

10

Jens Thomsen.

Johanne Olufsdatter.

Dom: 21. p. Tr: (21. søndag efter trinitatis: 28. oktober, red.) blefve Jens Thomæsøn og Jehanne Olufsdaatter copulerede.

3. vielse.

11

Else Thomasdatter.

Festo Sanctorum Omnium (allehelgensdag: 1. november, red.) blef Else Thomisdttr begrafvet an: æt: 53 (53 år gammel, red.).

6. begravelse.

12

Jacob Lauridsen.

Anne Lauridsdatter.

Dom: 1 Advent: (1. søndag i advent: 2. december, red.) blef Jacob Lauridzøn og Anne Lauridzdaatter copulerede.

4. vielse.

13

Hans Thomsen.

Dom: 2 Advent: (2. søndag i advent: 9. december, red.) blef Hans Thomæsøn begrafvet. an: æt: 54 (54 år gammel, red.).

7. begravelse.

 

 

1694.

Føde ægtebørn - - - - - - - - 4.

Døde - - - - - - - - - - - - - - - 7.

ReMadzøn.

 

1695

C63-1-5-129

Christo Duce et Auspice Christo.  1695.

(under Guds ledelse og tegn. 1695, red.)

Bauer 3

14

Anne Knudsdatter.

D: 20 Febr: Var Knud Christensøns barn (moder: Else Sørensdatter, se nr. 17, red.) i Tofte til daaben kaldet Anne. Maren Lauridzdaatter udi Skousgaard bar barnet, Søfren Lauridzøn, Lauridz Lauridzøn, Maarten Jens. Maren Tygisdaatter.

1. dåb.

15

Mette Jensdatter.

D: 27 Febr: Var Jens Risis (Jensen, red.) barn (moder: Anne Jensdatter, se nr. 20, red.) til daaben kaldet Mette. Mette Olufsdttr bar barnet, Jacob Lauridzøn, Søfren Lauridzøn, Knud Olufs, Karen Olufsdttr.

2. dåb.

16

Oluf Lauridsen.

Dom: Palm: (palmesøndag: 17. marts, red.) Var Lauridz Olufsøns barn (moder: Birgitte Christensdatter, se nr. 22, red.) til daaben kaldet Oluf. Præstens Hustrue Christine Ludvigsdttr bar barnet, Jens Maartens. Jens Niels. Jens Thomisøn, Lauridz Niels.

3. dåb.

17

Else Sørensdatter.

Dom: Qvasi modo Geniti (1. søndag efter påske: 31. marts, red.) blef Knud Christensøns Hustru i Tofte introd: N: Else Søfrensdttr.

1. introdukti­on.

18

Jens Thomsen.

Dom: Cantate (4. søndag efter påske: 21. april, red.) Var Thomis Nielsøns barn (moder: Anne Sørensdatter, se folio 130 nr. 1, red.) til daaben kaldet Jens. Mette Olufsdttr bar barnet, Jacob Lauridzøn, Søfren Lauridzøn, Jens Peders. Knud Olufs.

4. dåb.

19

Karen Mortensdatter.

Dom: Rogate (5. søndag efter påske: 28. april, red.) Var Maarten Jensøns barn (moder: Johanne Hansdatter, se folio 130 nr. 1, red.) til daaben, kaldet Karen. Maren Jensdttr bar barnet, Søfren Lauridzøn, Peder Jens. Jens Thomæsøn. Thomas Jens.

5. dåb.

20

Anne Jensdatter.

Eodem die (samme dag: 28. april, red.) blef Jens Risis Hustru introducerit N: Anne Jensdttr.

2. introdukti­on.

21

Hans Andersen.

Dom: Exaudi (6. søndag efter påske: 5. maj, red.) Var Anders Pedersøns barn (moder: Kirsten Michelsdatter, se folio 130 nr. 2, red.) til daaben kaldet Hans. Mette Wom bar barnet, Niels Peders. Tyge Niels. Jens Peders. Thomas Thomæsøn Junior.

6. dåb.

22

Birgitte Christensdatter.

Festo Trinit: (rettere: Dominica trinitatis: trinitatis søndag: 19. maj, red.) blef Lauridz Olufsøns Hustru i Tofte introducerit, N: Birgitte Chri­stensdttr.

3. introdukti­on.

1695

C63-1-5-130

 

Bauer 3

1

Anne Sørensdatter.

Johanne Hansdatter.

Dom: 1. p. Tr: (1. søndag efter trinitatis: 26. maj, red.) blef Thomis Nielsøns (Anne Sørensdatter, red.) og Maarten Jensøns (Johanne Hansdatter, red.) Hustruer introducerede.

 

4. og 5. introduktion.

2

Kirsten Michelsdatter.

Dom: 2 p. Tr: (2. søndag efter trinitatis: 2. juni, red.) blef Anders Pedersøns Hustru introducer: N. Kirsten Michelsdttr.

6. introdukti­on.

3

Michel Lauridsen.

Inger Jensdatter.

D: 7 Jun: blef Michel Lauridzøn i Kiersgaard Mølle, og Ing Jensdttr i Widstrup trolofvede.

1. trolovelse.

4

Simon Sørensen.

Kirsten Nielsdatter.

D: 3 Jul: blef Simon Søfrens og Kirsten Nielsdttr trolofvede.

2. trolovelse.

5

Michel Lauridsen.

Inger Jensdatter.

Dom: 8. p. Tr: (8. søndag efter trinitatis: 14. juli, red.) blef Michel Lauridzøn og Ing Jensdttr copulerede.

1. vielse.

6

Sidsel Jensdatter.

Eodem die (samme dag: 14. juli, red.) Var Jens Thomæsøns barn (moder: Johanne Olufsdatter, se nr. 10, red.) til daaben kaldet Zidzel. Jehanne Olufsdttr bar barnet, Oluf Olufsøn, Thomas Niels.

7. dåb.

7

Oluf Jensen.

Johanne Jensdatter.

Eodem die (samme dag: 14. juli, red.) blef Oluf Jensøn, og Jehanne Jens­dttr trolofvede.

3. trolovelse.

8

Simon Christensen.

Anne Pedersdatter.

D: 19 Jul: blef Simon Christens og Anne Pedersdttr trolofvede.

4. trolovelse.

9

Knud Lauridsen.

D: 28 Jul: Var Lauridz Jacobsøns barn til daaben kaldet Knud. Sophie Christensdttr bar barnet, Jacob Lauridzøn, Oluf Thomæs: Knud Olufs: Thomas Niels:

8. dåb.

10

Johanne Olufsdatter.

D: 17 Aug: blef Jens Thomæsøns Hustru introd: N: Jehanne Olufsdttr.

7. introdukti­on.

11

Simon Christensen.

Anne Pedersdatter.

Dom: 20. p. Tr: (20. søndag efter trinitatis: 6. oktober, red.) blef Simon Søfrens. og Kirsten Nielsdttr. copulerede.

2. vielse.

12

Simon Christensen.

Anne Pedersdatter.

Dom: 21. p. Tr: (21. søndag efter trinitatis: 13. oktober, red.) blef Simon Christensen og Anne Pedersdttr. copulerede.

3. vielse.

13

Oluf Jensen.

Johanne Jensdatter.

Dom: 22. p. Tr: (22. søndag efter trinitatis: 20. oktober, red.) blefve Oluf Jens og Jehanne Jensdttr copulerede.

4. vielse.

14

Jeppe Christensen.

Anne Christensdatter.

D: 7 Decembr: blefve Jeppe Christens og Anne Christensdaatter trolofvede, deris Forlofvere vare Brudgommens Fader N: Christen Skolemester udi Hiøring og Thomas Stephensøn i Dalsgaard.

5. trolovelse.

15

Jens Christophersen.

Dom: 3 Adv: (3. søndag i advent, red.) die 16 Decembr: Var Christopher Jensøns barn (moder: Maren Berthelsdatter. Se folio 143 nr. 12, red.) til daaben kaldet Jens. Anne Knudsdttr bar barnet. Oluf Olufs. Tyge Niels. Knud Olufs. Thomas Niels.

9. dåb.

 

 

Er saa Føde, (?)  ægtebørn - - 9.

Døde - - - - - - - - -- - - - - - - - 0.

 

1696

C63-1-5-130

Christo Duce et Auspice Christo.  1696.

(under Guds ledelse og tegn. 1696, red.)

Bauer: 22 S

16

Jeppe Christensen.

Anne Christensdatter.

Dom: post Circumcisionem Christi (søndag efter nytår: 5. januar, red.) blefve Jeppe Christens og Anne Christensdttr copulerede.

1. vielse.

17

Christen Christensen.

Dom: Sexag: (seksagesima søndag, red.) die vid: 16 Febr: blef Christen Skræders Barn døbt kaldet Christen. Mette Olufsdttr: bar barnet. Tyge Niels. Peder Jens. Knud Olufs: Mette Olufsdttr.

1. dåb.

18

Bodil Jensdatter.

D: 4 Mart: blef En gammel Pige Ved Nafn Bodild Jensdaatter begrafvet, an: æt: 81 et 5 Mens: (81 år og 5 måneder gammel, red.).

1. begravelse.

19

Maren Olufsdatter.

Dom: Judica (5. søndag efter fasten: 29. marts, red.) blef Maren Olufsdttr begrafvet: an: æt: 77 (77 år gammel, red.).

2. begravelse.

20

Peder Sørensen.

Anne Christensdatter.

Eodem die (samme dag: 29. marts, red.) blef Peder Søfrens og Anne Christensdttr trolofvede. Deris Forlofvere vare Jens Maartens og Lauridz Olufs.

1. trolovelse.

21

Peder Sørensen.

Anne Christensdatter.

Dom: Misericordia (2. søndag efter påske, red.) d 26 April blefve fornefnte personer (Peder Sørensen & Anne Christensdatter, red.) copulerede.

1. vielse.

22

Ellen Ris.

Dom: Cantate (4. søndag efter påske: 10. maj, red.) blef den gammel Ellen Risis begrafv: an: æt: 88 (88 år gammel, red.).

 

 

 

3. begravelse.

23

Christen Pedersen.

Dom: 1. p. Tr: (1. søndag efter trinitatis: 14. juni, red.) Var Peder Søfrensøns barn (moder: Anne Christensdatter, se folio 131 nr. 2, red.) til daaben kaldet Christen. Birgite Xstensdttr (Christensdatter, red.) i Tofte bar barnet. Stephen Niels. Knud Xstens (Christensen, red.). Xsten (Christen, red.) Thoms. Mette Olufs.

2. dåb.

1696

C63-1-5-131

 

Bauer 22 S

1

Johanne Jensdatter.

Dom: 3. p: Tr: (3. søndag efter trinitatis: 28. juni, red.) Var Jens Pedersøns barn (moder: Anne Christensdatter, red.) Svenske, se nr. 2, red.) i Widstrup til daaben kaldet Jehanne. Anne Knudsdttr bar barnet. Xsten (Christen, red.) Peders. Jens Thoms. Knud Olufs. Jehanne Thomisdttr.

3. dåb.

2

Anne Christensdatter.

Anne (Christensdatter, red.) Svenske.

Dom: 8. p. Tr: (8. søndag efter trinitatis: 2. august, red.) blef Peder Søf­rensøns Hustru i Tofte N. Anne Christensdttr. og Jens Pedersøns Hustru i Widstrup. N: Anne Svenskis introd:

1. og 2. introduktion.

3

Anne Jespersdatter.

Dom: 10. p. Tr: (10. søndag efter trinitatis: 16. august, red.) Var Jesper Christensøns barn til daaben kaldet Anne. Maren Jensdttr bar barnet, Maarten Jens. Lauridz Jacobs. Niels Søfrens. Christen Thomæsøn.

4. dåb.

4

Bodil Michelsdatter.

Festo S. Staph: (Stefansdag: 2. juledag: 26. december, red.) blef Bodild Michelsdttr begr: anno æt: 52 (52 år gammel, red.) Epits: addit ex Hor: Raro antecid entem sicle, cum deferuit pede poena claudo Vide supra interan notata Tornbyens An: 1685 circa Xmem paginæe. (der er noteret nogle flere latinske ord i margin – jeg har ikke fundet noget noteret i Tornby vedrørende Bodil Michelsdatter omkring år 1685, red.).

4. begravelse.

5

Christen Christensen.

Eodem die (samme dag: 26. december, red.) blef Xsten (Christen, red.) Skræders barn begr: 10 M. og 9 dage.

5. begravelse.

 

 

Hujus Anni føde- - - 4. (dette år, red.)

Døde - - - - - - - 5.

 

1697

C63-1-5-131

Christo Duce et Auspice Christo.  1697.

(under Guds ledelse og tegn. 1697, red.)

Bauer 14

6

Ellen Enevoldsdatter.

Dom: 3. p. Epiph: (3. søndag efter helligtrekonger: 24. januar, red.) blef Envold Søfrensøns barn (moder: Maren Christensdatter, se nr. 8, red.) begrafvet, Ved Nafn Ellen. Som blef fød, døbt og døde d 21 Januarii.

1. dåb.

1. begravelse.

7

Laurids Thomsen.

Dom: 1. p. Pasch: (1. søndag efter påske: 11. april, red.) Var Thomis Nielsøns barn (moder: Anne Sørensdatter, se nr. 11, red.) til daaben kaldet Lauridz. Else Søfrensdttr bar barnet, Michel Lauridzøn, Peder Jensøn, Maarten Jens. Mette Olufsdaatter.

2. dåb.

8

Maren Christensdatter.

Eodem die (samme dag: 11. april, red.) blef Envold Søfrensøns Hustru (Maren Christensdatter, se folio 129 nr. 2, red.) introducerit.

1. introdukti­on.

9

Maren Andersdatter.

Dom: 2. p. Pasch. (2. søndag efter påske: 18. april, red.) var Anders Pedersøns barn (moder: Kirsten Michelsdatter, se nr. 13, red.) til daaben kaldet Maren. Ide Jensdttr i Eistrup bar Barnet. Thomas Thomæsøn til Kiersgrd, Lauridz Peders. Niels Olufs – Madz Michels.

3. dåb.

10

Christen Poulsen.

Dom: Cantate (4. søndag efter påske: 2. maj, red.) blef Christen Pofvels begrafvet, an: æt: 57 (57 år gammel, red.).

2. begravelse.

11

Anne Sørensdatter.

Fer: 2. Pent: (2. pinsedag: 24. maj, red.) blef Thomas Nielsøns Hustru int: N. Anne Søfrensdttr.

2. introdukti­on.

12

Maren Andersdatter.

Dom: Trinit: (trinitatis søndag: 30. maj, red.) blef Anders Pedersøns Barn begrafvet N: Maren, hendes alder var 7 Uger.

3. begravelse.

13

Kirsten Michelsdatter.

Dom: 1. p. Trin: (1. søndag efter trinitatis: 6. juni, red.) blef Anders Pedersøns Hustru (Kirsten Michelsdatter, se folio 130 nr. 2, red.) introd:

3. introdukti­on.

14

Laurids Thomsen.

Dom: 4ta p. Tr: (4. søndag efter trinitatis: 27. juni, red.) blef Thomas Nielsøns barn i Vestergaard, N. Lauridz Thomissøn begrafvet hans alder Var 11 Uger og 3 dage.

4. begravelse.

15

Laurids Stephensen.

Dom: 6. p. Tr: (6. søndag efter trinitatis: 11. juli, red.) var Stephen Nielsøns barn (moder: Kirsten Larsdatter, se folio 127 nr. 3, red.) til daaben, kaldet Lauridz. Anne Lauridzdttr bar barnet, Jens Peders. Knud Christens. Axel Lauridzøn. Lauridz Lauridzøn.

4. dåb.

16

Kirsten Larsdatter.

Dom: 15. p. Tr: (15. søndag efter trinitatis: 12. september, red.) blef Stephen Nielsøns Hustrue (Kirsten Larsdatter, se folio 127 nr. 3, red.) introducerit.

4. introdukti­on.

17

Maren Enevoldsdatter.

Dom: 17. p. Tr: (17. søndag efter trinitatis: 26. september, red.) blef Envolds Barn begraf: N. Maren. an: æt: 3 (3 år gammel, red.).

5. begravelse.

18

Hans Andersen.

Dom: 18. p. Tr: (18. søndag efter trinitatis: 3. oktober, red.) blef Anders Peders barn begrafvet N. Hans Andersøn an: æt: 2. et 5 Mens: (2 år og 5 måneder gammel, red.).

6. begravelse.

19

Jens Knudsen.

Dom: 1. Adv: (1. søndag i advent: 28. november, red.) Var Knuds barn i Tofte (Knud Christensen i Tofte og Else Sørensdatter, se folio 129 nr. 14, red.) til daaben kaldet Jens. Anne Søfrensdttr bar Barnet, Christen Christensøn, Madz Niels, Axel Lauridzøn, Niels Søfrens.

5. dåb.

 

 

1697. føde Egtebørn - - - 5.

Døde - - - - - - - - - - 6. ReM.

 

1698

C63-1-5-131

Christo Duce et Auspice Christo.  1698.

(under Guds ledelse og tegn. 1698, red.)

Bauer 34

20

Maren Berthelsdatter.

Dom: 2. p: Epiph: (2. søndag efter helligtrekonger: 16. januar, red.) Var Berthel Jensøns barn til daaben kaldet Maren. Anne Olufsdttr bar barnet. Jens Peders. Jens Thomas. Thomas Niels. Niels Thomissøn.

1. dåb.

21

Else Sørensdatter.

Eodem die (samme dag: 16. januar, red.) blef Knuds Hustru i Tofte introduc:

1. introdukti­on.

1698

C63-1-5-132

 

Bauer 34

1

Ellen Jensdatter.

Dom: 6. p. Epiph: (6. søndag efter helligtrekonger: 13. februar, red.) Var Jens Risis (forældrenes navne må være: Jens Jensen og Anne Jensdatter. Se fol. 129 nr. 15 og 20, red.) barn til daaben kaldet Ellen. Anne Lauridzdttr bar barnet, Jens Thomis, Christopher Jens, Maarten Jens. Ifver Søf­rens.

2. dåb.

2

(Anne?) Jensdatter.

Dom: Qvadrag: (Dominica qvadraginta: fastelavns søndag: 6. marts, red.) blef Berthel Jensøns Hustru introd: N. Anne Jensdttr. (I 1691 blev Ber­thel Jensen gift med Kirsten Jensdatter, der ikke ses død i mellemtiden, red.)

2. introdukti­on.

3

Jens Johansen.

Dom: Cantate (4. søndag efter påske: 22. maj, red.) blefve liden dreng som var hos Kirsten Nielsdttr begravet N. Jens Johansøn an: æt: 9 (9 år gammel, red.).

1. begravelse.

4

Laurids Thomsen.

Dom: Voc: Jucund: (5. søndag efter påske: 29. maj, red.) Var Thomas Ni­elsøns barn i Vestergaard til daaben kaldet Lauridz. Else Søfrensdttr bar barnet, Søfren Lauridzøn, Jens Peders, Maarten Jens, Niels Søf­rens.

3. dåb.

5

Jens Knudsen.

Fest: Joh: Bapt: (sankthansdag: 24. juni, red.) blef Knuds barn i Tofte begrafv: N. Jens. Hans alder var 7 Maaneder og 2 dage.

2. begravelse.

6

Niels Nielsen.

Johanne Nielsdatter.

Dom: 2. p. Trinit: die 3 Jul: blefve Niels Nielsøn af Lønstrup og Jehanne Nielsdttr trolofvede, Forlofvere vare Peder Lauridzøn i Wester Widstrup og Jens Peders i Dalsgaard.

1. trolovelse.

7

Jens Nielsen.

Else Pedersdatter.

D: 2 Aug: blefve Jens Niels og Else Pedersdttr trolofvede. Deris Forlofvere vare, hendes Fader Peder Jens Hiulmd (hjulmand, red.), og Jesper Søfrens i Gorrestrup (Gaarestrup, red.).

2. trolovelse.

8

Jens Lauridsen.

Dom: 16. p. Tr: die videt: 9 Oct: var Lauridz Olufsøns barn (moder: Birgitte Christensdatter, se folio 129 nr. 22, red.) af Tofte til daaben kaldet Jens. Præstens Hustrue Christine Ludvigsdaatter bar barnet, Stephen Niels, Knud Christens, Jens Maartens. Jacob Lauridzøn.

4. dåb.

9

Hans Andersen.

Eodem die (samme dag: 9. oktober, red.) var Anders Pedersøns barn til daaben kaldet Hans. Ing Jensdaatter bar barnet, Lauridz Peders. Lauridz Jacobs. Christen Thoms. Lauridz Jens.

5. dåb.

10

Niels Nielsen.

Johanne Nielsdatter.

Eodem die (samme dag: 9. oktober, red.) blefve Niels Niels. og Jehanne Nielsdttr copul:

1. vielse.

11

Jens Nielsen.

Else Pedersdatter.

Dom: 17. p. Tr: (17. søndag efter trinitatis: 16. oktober, red.) blefve Jens Niels og Else Pedersdttr copul:

2. vielse.

12

Johanne Jensdatter.

Dom: 19 (19. søndag efter trinitatis: 30. oktober, red.) blef Jens Pedersøns Barn N. Jehanne begrafv: an: æt: 2 (2 år gammel, red.).

3. begravelse.

13

Søren Jensen.

Johanne Thomasdat­ter.

D: 13 Dec: blefve Søfren Jens og Jehanne Thomsdttr trolofvede, Forlofvere vare Jens Thomis i Widstrup og Madz Christens i Vellingshøy.

3. trolovelse.

 

 

1698. føde Ægtebørn - - - 5.

Døde - - - - - - - - - - - 3. ReM:

 

1699

C63-1-5-132

Christo Duce et Auspice Christo.  1699.

(under Guds ledelse og tegn. 1699, red.)

Bauer 19

14

Johanne Lauridsdatter.

Dom: 3. p. Epiph: (3. søndag efter helligtrekonger: 22. januar, red.) var Lauridz Jacobsøns barn til daaben kaldet Jehanne. Maren Berthelsdaatter bar barnet, Jacob Lauridzøn, Knud Christens, Knud Olufs. Niels Olufs.

1. dåb.

15

Søren Jensen.

Johanne Thomasdatter.

Dom: Sept: (septuagesima søndag: 5. februar, red.) blefve Søfren Jens og Jehanne Thomisdaatter copulerede.

1. vielse.

16

Niels Vandsted.

Dom: Invocav: (1. søndag i fasten: 26. februar, red.) blef Niels Wandsted begr: an: æt: 75 (75 år gammel, red.).

1. begravelse.

17

Anne Knudsdatter.

D: 1 Mart: var Knud Olufsøns barn til daaben kaldet Anne. Jehanne Olufsdttr bar barnet, Oluf Thomisøn, Tyge Niels. Niels Olufs. Jens Niels.

2. dåb.

18

Christen Knudsen.

Dom: Trinit: (trinitatis søndag: 4. juni, red.) var Knud Christensøns barn (moder: Else Sørensdatter, se folio 128 nr. 16, red.) i Tofte til daaben kaldet Christen. Lauridzis Hustrue i Kyvel (Kjul, red.) N. Karen Christensdaatter bar barnet. Stephen Niels. Lauridz Olufs. Søfren Lauridzøn. Axel Lauridzøn.

3. dåb.

19

Peder Olufsen.

Karen Olufsdatter.

D: 21 Junii blef Peder Olufsøn og Karen Olufsdaatter trolofvede, For­lofvere, Hans Fader Oluf Snedker, Hendis Fader Oluf Thomisøn.

1. trolovelse.

20

Peder Olufsen.

Karen Olufsdatter.

Dom: 6. p. Tr: (6. søndag efter trinitatis: 16. juli, red.) blefve samme personer (Peder Olufsen og Karen Olufsdatter) copulerede.

2. vielse.

21

Maren Jensdatter.

Dom: 10. p. Tr: (10. søndag efter trinitatis: 13. august, red.) Var Jens Nielsøns barn (moder: Else Pedersdatter, se folio 132 nr. 7, red.) til daaben kaldet Maren. Mette Olufsdttr bar barnet, Peder Hiulmand (barnets morfader, red.), Christen Peders. Peder Olufs. Jens Peders.

4. dåb.

22

Mogens Offersen.

Dom: 11. p. Tr: (11. søndag efter trinitatis: 20. august, red.) Var Offer Mogensøns barn (moder: Anne Nielsdatter, se folio 133 nr. 3, red.) af Wid­strup til daaben kaldet Mogens. Else Marqvorsdttr bar barnet, Jens Peders. Maarten Jens, Christen Thoms, Jens Niels.

5. dåb.

23

Christen Thomsen.

Maren Pedersdatter.

Dom: 12. p. Tr: (12. søndag efter trinitatis: 27. august, red.) blef Christen Thomisøn og Maren Pedersdttr trolofvede. Forlofvere Thomas Stephens i Dalsgaard og Tygi Niels.

2. trolovelse.

1699

C63-1-5-133

 

Bauer 19

1

Thomas Nielsen.

Mette Olufsdatter.

D: 22 Sept: blefve Thomas Niels og Mette Olufsdttr trolofvede, Forlofvere vare Oluf Thomis og Jens Olufs.

3. trolovelse.

2.

Christen Thomsen.

Maren Pedersdatter.

Dom: 19. p. Trinit: (19. søndag efter trinitatis: 15. oktober, red.) blefve Christen Thomis: og Maren Pedersdttr copulerede.

3. vielse.

3.

Anne Nielsdatter.

Dom: 21. p. Trinit: (21. søndag efter trinitatis: 29. oktober, red.) blef Offers (Mogensen, se folio 132 nr. 22, red.) Kone N. Anne Nielsdttr begrafvet, an: æt: 47 (47 år gammel, red.).

2. begravelse.

4

Johanne Jensdatter.

Eodem die (samme dag: 29. oktober, red.) var Jens Thomissøns barn til daaben kaldet Jehanne. Jehanne Olufsdttr bar barnet, Peder Jens, Jens Peders. Knud Olufs, Thomas Niels.

6. dåb.

5

Oluf Olufsen.

D: 31 Oct: blef Oluf Olufs begrafvet An: æt: 72 (72 år gammel, red.).

3. begravelse.

6

Thomas Nielsen.

Mette Olufsdatter.

Dom: 22. p. Trinit: (22. søndag efter trinitatis: 5. november, red.) blefve Thomas Niels og Mette Olufsdaatter copulerede.

 

4. vielse.

7

Jens Stephensen.

Dom: 4 Advent: (4. søndag i advent: 24. december, red.) blef Jens Stephens begrafvet an: æt: 27 (27 år gammel, red.).

4. begravelse.

 

 

1699. føde Ægtebørn - - - 6.

Døde - - - - - - - - - - - 4. ReMadzøn.

 

1700

C63-1-5-133

Christo Duce et Auspice Christo.  1700.

(under Guds ledelse og tegn. 1700, red.)

Bauer: 11 (til 18. februar) derefter 21

8

Offer Mogensen.

Johanne Thomasdat­ter.

Dom: 1. post Epiph: (1. søndag efter helligtrekonger: 7. januar, red.) blefve Offer Mogens og Jehanne Thomisdttr trolofvede. Forlofvere Vare Jacob Lauridzøn udi Vestergaard, og Søfren Lauridzøn.

1. trolovelse.

9

Tyge Nielsen.

D: 15 Jan: blef Tyge Niels begrafvet an: æt: 59 (59 år gammel, red.).

1. begravelse.

10

Offer Mogensen.

Johanne Thomasdat­ter.

Dom: Qvadrag: (fastelavns søndag: 11. februar, red.) blefve Offer Mogensøn og Jehanne Thomsdttr copulerede.

1. vielse.

11

Svend Thomsen.

Maren Tygesdatter.

D: 17 Mart: blefve Svend Thomissøn (ved vielsen: Svend Christensen, red.) og Maren Tygisdaatter trolofvede. Forlofvere Thomas i Dalsgaard og Thomas i Wadsager.

2. trolovelse.

12

Thomas Jacobsen.

Dom: Lætare (midfaste søndag: 21. marts, red.) Var Jacob Ernstis barn (moder: Kirsten Thomasdatter, se nr. 13, red.) til daaben kaldet Thomas. Anne Pedersdttr paa Kiersgaard bar barnet. Karen Thomisdttr. Lauridz Jacobs – Niels Anders, Peder Olufs.

1. dåb.

13

Kirsten Thomasdatter.

Dom: Jubilate (3. søndag efter påske: 2. maj, red.) blef Jacob Ernzøns Hustru introd: N: Kirsten Thomisdaatter.

1. introdukti­on.

14

Sophie Poulsdatter.

Eodem die (samme dag: 2. maj, red.) blef Sophie Pofvelsdttr begrafv: an: æt: 65 (65 år gammel, red.).

2. begravelse.

15

Anne Pedersdatter.

Dom: 1. p. Trinit: (13. juni, red.) Var Peder Olufsøns barn til daaben kaldet Anne. Anne Knudsdaatter bar barnet, Oluf Thommissøn, Oluf Snedker af Nørlev.

2. dåb.

16

Peder Jensen.

Festo Visitat: (Maries besøgelsesfest: 2. juli, red.) Var Jens Pedersøns barn til daaben kaldet Peder. Else Pedersdttr bar barnet, Christen Peders. Jens Thommis. Knud Olufs. Niels Olufs.

3. dåb.

17

Kirsten Christensdat­ter.

D: 11 Augusti var Christen Thommissøns barn til daaben kaldet Kirsten. Sophie Christensdaatter af Dalsgaard bar barnet. Jens Peders. Thomas Jens. Simon Christens. Stephen Thommis.

4. dåb.

18

Jacob Lauridsen.

D: 25 Aug: blef Jacob Lauridzøn af Vestergaard begrafvet. an: æt. 71 (71 år gammel, red.).

3. begravelse.

1700

C63-1-5-134

 

Bauer: 21

1

Sophie.

Dom: 12 p. Tr: Var Jehanne Michelsdaatters uægte barn til daaben kaldet Sophie. Maren Nielsdaatter i Tofte bar Barnet, Jens Thomis – Jens Peders – Lauridz Peders Xsten (Christen, red.) Peders.

5. dåb.

U=ægte.

2

Svend Christensen.

Maren Tygesdatter.

Dom. 19 p. Trinit: (17. oktober, red.) blefve Svend Christensøn (ved trolovelsen: Svend Thomsen, red.) og Maren Tygisdaatter copulerede.

1. vielse.

3

Niels Thomsen.

Dom: 21. p. Tr: (21. søndag efter trinitatis: 31. oktober, red.) var Thomas Nielsøns barn til daaben kaldet Niels. Maren Jensdttr bar barnet, Oluf Thomisøn. Peder Jens. Anders Peders. Lauridz Jacobs.

6. dåb.

4

Mogens Offersen.

Dom: 23. p. Tr: (23. søndag efter trinitatis: 14. november, red.) blef Offer Mogensøns barn begrafvet N. Mogens. 1 Aar og 3 Maaneder gammel.

4. begravelse.

5

Johanne Hansdatter.

Dom: 3 Adv: (3. søndag i advent: 12. december, red.) blef Maarten Jensøns Hustru N. Jehanne Hansdttr begrafvet. an: æt: 48 (48 år gammel, red.).

5. begravelse.

6

Peder Jacobsen.

Eodem die (samme dag: 12. december, red.) blef Cathrine Thomisdttrs Barn begrafvet N. Peder Jacobs. an: æt: 2. et 10 (utydeligt, red.): (2 år og 10 ? gammel, red.).

 

 

 

6. begravelse.

 

 

1700. føde Ægtebørn - - - 5.

uægte - - - 1.

Døde - - - - 6.

ReMadzøn.

 

1701

C63-1-5-134

Christo Duce et Auspice Christo.  1701.

(under Guds ledelse og tegn. 1701, red.)

Bauer: 6

7

Kirsten Mortensdatter.

Festo Epiph: (helligtrekonger: 6. januar, red.) blef Henrich Jacobsøns hustru begrafvet: N. Kirsten Maartensdttr. an: æt: 63 (63 år gammel, red.).

1. begravelse.

8

Maren Knudsdatter.

Christen.

Eodem die (samme dag: 6. januar, red.) blef Maren Knudsdttr an: æt: 35 (35 år gammel, red.) saa og hendis Søn ved Nafn Christen an: æt: 6. (6 år gammel, red.) begrafne.

2. og 3. begravelse.

9

Thomas Pedersen.

Anne Thomsdatter.

D: 13 Jan: blef Thomas Peders af Hundelef og Anne Thommisdttr af Dalsgaard trolofvede. Forlofvere vare Christen Thommissøn,

1. trolovelse.

10

Sidsel Jensdatter.

Dom: Lætare (midfaste søndag: 6. marts, red.) blef Jens Thommissøns Daatter begrafvet. Nom: Cidzel. an: æt: 5. & 7 Mens: (5 år & 7 måneder gammel, red.).

4. begravelse.

11

Thomas Pedersen.

Anne Thomsdatter.

Fer: 3 Pasc: (3. påskedag: 29. marts, red.) blefve Thomas Peders og Anne Thomisdttr copulerede.

1. vielse.

12

Anne Berthelsdatter.

D: 10 April: var Berthel Jensøns barn til daaben kaldet Anne. Anne Lauridzdaatter bar barnet. Stephen Niels. Christen  Jens. Peder Jens. Mouridz Tygissøn.

1. dåb.

13

Jacob Ernstsøn Weidemann.

Eodem die (samme dag: 10. april, red.) blef Jacob Ernstsøn Weideman begrafvet anno æt: 29 (29 år gammel, red.).

5. begravelse.

14

Jens Jensen.

D: 11 Maji var Jens Jensøns barn (Jens Ris og Anne Jensdatter, se folio 135 nr. 10, red.) til daaben kaldet Jens. Anne Lauridzdaatter bar barnet. Søfren Lauridzøn. Jens Thomissøn. Jens Niels. Stephen Thomissøn.

2. dåb.

15

Jacob Thomsen.

Dom: Trinit: (trinitatis søndag: 22. maj, red.) Var Thomis Nielsøns barn til daaben kaldet Jacob. Dorethe Nielsdttr bar barnet, Jens Peders, Søfren Lauridzøn, Peder Jens. Jens Niels.

3. dåb.

16

Jens Nielsen.

Anne Lauridsdatter.

D: 10 April: blefve Jens Niels og Anne Lauridzdttr trolofvede. Forlofvere vare Stephen Niels i Tofte, og Thomas Niels.

2. trolovelse.

17

Jens Nielsen.

Anne Lauridsdatter.

Dom: 1. p. Trinit: (1. søndag efter trinitatis: 29. maj, red.) blefve samme personer (Jens Nielsen og Anne Lauridsdatter, red.) copulerede.

2. vielse.

18

Tyge Svendsen.

D: 8 Jun: Var Svend Thomissøns barn til daaben kaldet Tyge. Sophie Christensdttr af Dalsgaard bar barnet. Jens Peders. Christen Thomissøn, Niels Tygissøn. Stephen Thomissøn.

4. dåb.

1701

C63-1-5-135

 

Bauer: 6

1

Simon Andersen.

Dom: 3. p. Trinit: (3. søndag efter trinitatis: 12. juni, red.) Var Anders Pedersøns barn til daaben kaldet Simon. Seigr Knud Hansøns Hustru N. Anniche Thommisdttr bar barnet, Lauridz Peders. Jens Peders. Thommis Niels. Madz Michelsøn.

5. dåb.

2

Niels Stephensen.

Dom: 4. p. Trinit (4. søndag efter trinitatis: 19. juni, red.) Var Stephens (Nielsen, red.) barn i Tofte til daaben kaldet Niels. Anne Lauridzdttr bar barnet, Jens Peders. Thomas Niels. Axel Lauridzøn. Lauridz Lauridzøn.

6. dåb.

3

Tyge Svendsen.

Dom: 9. p. Trinit: (9. søndag efter trinitatis: 24. juli, red.) blef Svend Thomissøns barn begrafvet N. Tyge dets alder 7 Uger og 1 dag.

6. begravelse.

4

Peder Knudsen.

Eodem die (samme dag: 24. juli, red.) var Knud Olufsøns barn til daaben kaldet Peder. Karen Olufsdttr bar barnet. Oluf Thommissøn, Jens Peders. Thomas Niels. Niels Olufsøn.

7. dåb.

5

Niels Jensen.

Dom: 16. p. Tr: (16. søndag efter trinitatis: 11. september, red.) var Jens Nielsøns barn til daaben kaldet Niels. Maren Berthelsdaatter bar barnet, Peder Jens. Xsten (Christen, red.) Peders. Jens Thommissøn. Christen Thommissøn.

8. dåb.

6

Maren Knudsdatter.

Dom: 22. p. Tr: (22. søndag efter trinitatis: 23. oktober, red.) var Knud Christensøns barn (moder: Mette Frederiksdatter, se folio 144 nr. 2, red.) af Tofte til daaben kaldet Maren. Jehanne Nielsdttr bar barnet, Søfren Lauridzøn, Thomas Niels. Jens Niels. Niels Søfrens.

9. dåb.

7

Birgitte Christensdatter.

D: 14 Nov: blef Lauridz Olufsøns Hustrue ved Nafn Birgite Christensdaatter med sine 2de dødføde børn begrafvet anno æt: 34 (34 år gammel, red.).

7. - 9. begravelse.

 

 

1701. føde - - - - 9.

Døde - - - - 9.      ReMadzøn.

 

1702

C63-1-5-135

Christo Duce et Auspice Christo.  1702.

(under Guds ledelse og tegn. 1702, red.)

Bauer: 26

8

Inger Jacobsdatter.

Dom: 4. p. Epiph: (4. søndag efter helligtrekonger: 29. januar, red.) blef Inger Jacobsdttr begrafvet an: æt: 70 (70 år gammel, red.).

1. begravelse.

9

Johanne Mortensdatter.

Dom: Reminiscere (2. søndag i fasten, red.), d 12 Mart: var Maarten Jensøns barn til daaben kaldet Jehanne. Anne Jensdttr af Horne bar barnet, Peder Jens. Jens Thommissøn. Niels Jens. Thommas Niels.

1. dåb.

10

Anne Jensdatter.

Fer: 3. Pasch: (3. påskedag: 18. april, red.) blef Jens Risis (Jens Jensen, red.) Hustru begrafvet N. Anne Jensdttr an: æt: 38 (38 år gammel, red.).

2. begravelse.

11

Niels Jensen.

Dom: Cantate (4. søndag efter påske: 14. maj, red.) Var Jens Nielsøns barn af Vestergaard til daaben kaldet Niels. Else Søfrensdttr bar barnet, Stephen Niels. Peder Jens. Lauridz Lauridzøn. Axel Lauridzøn.

2. dåb.

12

Peder Christensen.

Dom: Exaudi (6. søndag efter påske: 28. maj, red.) Var Christen Thommissøns bar til daaben kaldet Peder. Anne Pedersdaatter bar barnet. Thomas Stephens: Jens Thomis. Jens Niels. Peder Olufs.

3. dåb.

13

Maren Pedersdatter.

Fer: 3 Pentecost: (3. pinsedag: 6. juni, red.) Var Peder Olufsøns barn til daaben kaldet Maren. Else Olufsdaatter af Syndelef bar barnet. Oluf Thommis. Oluf Peders. Anders Søfrens. Lauridz Jacobs.

4. dåb.

14

Sidsel Jensdatter.

Dom: 1. p. Trinit: (1. søndag efter trinitatis: 18. juni, red.) Var Jens Thommisøns barn til Daaben, kaldet Cidzel. Jehanne Olufsdttr bar barnet, Jens Peders, Peder Jens. Christen Thommis. Thomas Niels.

5. dåb.

15

Oluf Thomsen.

Dom: 5. p. Trinit: (5. søndag efter trinitatis: 16. juli, red.) Var Thomas Nielsøns barn til daaben kaldet Oluf. Maren Jensdttr bar barnet, Oluf Thoms. Christen Thoms. Jens Thoms. Anders Peders.

6. dåb.

16

Jacob Lauridsen.

Dom: (21? Red.) p. Trinit: Var Lauridz Jacobsøns barn til daaben kaldet Jacob. (Karen eventuelt Maren? Red.) Olufsdaatter bar barnet, Oluf Thoms. Søfren Laurs. Niels Olufs. Niels Tygges.

7. dåb.

 

 

Føde og døbte 7

Døde - - - - - - 2. RM.

 

1703

C63-1-5-136

Christo Duce et Auspice Christo.  1703.

(under Guds ledelse og tegn. 1703, red.)

Bauer: 18

1

Mette Olufsdatter.

#281

D: 23 Mart: blef Jens Maartensøns Hustru N. Mette Olufsdaatter begrafvet, anno æt: 58 (58 år gammel, red.).

1. begravelse.

2

Jens Jensen.

Dom: 2. p. Trinit: (2. søndag efter trinitatis: 17. juni, red.) var Jens Sven­skis barn (Jens Pedersøns Svenskes og Anne Christensdatter, se folio 128 nr. 14, red.) til daaben kaldet Jens. Else Pedersdttr bar barnet, Knud Olufs. Jens Thomisøn, Maarten Jens. Christen Peders.

1. dåb.

3

Peder Jensen.

Kirsten Thomasdatter.

D: 4 Julii blefve Peder Jensøn af Dalsgaard og Kirsten Thomisdttr trolofvede. Forlofvere Thomas Thomisøn paa Kiersgaard og Jens Pedersøn af Dalsgaard.

1. trolovelse.

4

Anne Thomasdatter.

Dom: 6. p. Trinit: (6. søndag efter trinitatis: 15. juli, red.) var Thomis Ni­elsøns barn i Vestergaard til daaben kaldet Anne. Dorothe Nielsdttr bar barnet, Søfren Lars. Jens Peders, Thomas Niels. Niels Søfrens.

2. dåb.

5

Peder Jensen.

Kirsten Thomasdatter.

Dom: 9. p. Trin: (9. søndag efter trinitatis: 5. august, red.) blefve Peder Jens og Kirsten Thomisdttr copulerede

1. vielse.

6

Else Mortensdatter.

Dom: 18. p. Trinit: (18. søndag efter trinitatis: 7. oktober, red.) var Maarten Jensøns barn (moder: Cathrine Christensdatter. Se folio 143 nr. 7, red.) til daaben kaldet Else. Anne Jensdttr bar barnet, Peder Jens. Jens Niels, Niels Lauridzøn, Jens Peders.

3. dåb.

7

Jens Pedersen.

Dorthe Nielsdatter.

D: 30. Oct: blefve Jens Peders. og Dorothe Nielsdaatter trolofvede. Forlofvere vare hans Fader Peder Jens Hiulmand, saa og hendis stiffader Christopher Jensøn.

2. trolovelse.

8

Jens Nielsen.

Dagen tilforn var 30 Oct: blef Jens Nielsøn af Vestergrd begrafvet: an: æt: 47 (47 år gammel, red.).

2. begravelse.

9

Jens Jensen.

D: 14 Nov: blef Jens Risis barn begrafvet Ved Nafn Jens. an: æt: 2 (2 år gammel, red.).

3. begravelse.

10

Jens Jensen.

Dom: 24. p. Trinit: (24. søndag efter trinitatis: 18. november, red.) blef Jens Svenskis (Jens Pedersen, red.) barn begrafvet N. Jens 21 Uger og 2 dage gammel.

4. begravelse.

11

Jens Thomsen.

D: 7 (tallet usikkert, red.) Decembr: blef Jens Thomas af Tofte begrafv: anno æt: 50 (50 år gammel, red.).

5. begravelse.

12

Tyge Svendsen.

Dom: 4 Adv: (4. søndag i advent: 23. december, red.) var Svend Thomesøns barn til daaben kaldet Tygge. Anne Knudsdaatter bar barnet, Jens Pedersøn, Thomas Niels. Niels Tygges. Stephen Thomesøn.

4. dåb.

13

Else Mortensdatter.

Eodem die (samme dag: 23. december, red.) blef Maarten Jensøns barn begrafvet. N. Else. 11 uger gammel.

6. begravelse.

14

Jens Pedersen.

Dorthe Nielsdatter.

Fer: 3 Natal: (3. juledag: 27. december, red.) blefve Jens Peders og Dorothe Nielsdttr copulerede.

2. vielse.

15

Niels Jensen.

Dom: p. Nat: Jesu Christi (søndag efter Jesu fødsel: 30. december, red.) Var Jens Jensøns barn til daaben kaldet Niels. Anne Jensdaatter bar barnet, Jens Pedersøn, Peder Olufsøn, Christen Niels. Jens Ibs.

5. dåb.

 

 

1703

Føde Egtebørn - - - 5.

Døde - - - - - - - - - - 6.

R.Madzøn.

 

1704

C63-1-5-136

Christo Duce et Auspice Christo.  1704.

(under Guds ledelse og tegn. 1704, red.)

Bauer: 2 S

16

Kirsten Thomasdatter.

Fest: Epiph: (helligtrekonger: 6. januar, red.) Var Thomis Nielsøns barn til daaben kaldet Kirsten. Maren Jensdaatter bar barnet, Peder Jensøn, Knud Olufsøn, Anders Pedersøn, Peder Jensøn.

1. dåb.

17

Frederik Andersen.

Dom: 1. p. Epiph: (1. søndag efter helligtrekonger: 13. januar, red.) Var Anders Pedersøns barn (moder: Kirsten Michelsdatter. Se folio 143 nr. 5, red.) til daaben, kaldet Friderich. Anniche Thomisdttr bar barnet, Lauridz Peders. Peder Olufs. Thomas Niels. Niels Olufs.

2. dåb.

18

Frederik Andersen.

Dom: Sept: (septuagesima søndag: 20. januar, red.) blef fornefnte Anders Pedersøns Barn begrafvet. 10 dage gammel.

1. begravelse.

19

Anne Thomasdatter.

Dom: Sexag: (seksagesima søndag: 27. januar, red.) blef Thomis Nielsøns Barn af Vestergaard begrafvet N. Anne, dets alder 7 Maaneder og 4 Dage.

2. begravelse.

1704

C63-1-5-137

 

Bauer: 2 S

1

Oluf Thomsen.

D: 21 Jan: blef Oluf Thommisøn i Annex Præstegaard begrafvet an: æt: 71 (71 år gammel, red.).

3. begravelse.

2

Kirsten Thomasdatter.

D: 6 Febr: blef Thomis Nielsøns barn begrafvet N. Kirsten. Hendes Liden Tid var 4 Uger og 2 dage.

4. begravelse.

3

Christen Hvirrekær.

D: 27. Februarii blef Christen Hverrekier, som tiente Stephen i Tofte begrafvet anno æt: 27 (27 – er ikke helt tydeligt – år gammel, red.).

5. begravelse.

4

Oluf Knudsen.

Dom: Cantate (4. søndag efter påske: 20. april, red.) Var Knud Olufsøns barn i Vidstrup til daaben kaldet Oluf. Anne Knudsdaatter bar barnet. Thomas Niels. Jens Niels. Peder Jens. Jens Peders.

 

3. dåb.

5

Jens Berthelsen.

Dom: Rogate (5. søndag efter påske: 27. april, red.) Var Berthel Jensøns barn til daaben kaldet Jens. Maren Berthelsdaatter bar barnet, Thomas Niels. Christen Christens. Christen Jens. Anne Thomisdttr.

4. dåb.

6

Peder Pedersen.

Dom: 2. p. Trinit: (2. søndag efter trinitatis: 1. juni, red.) Var Peder Jensøns barn til daaben kaldet Peder. Madam Anne Pedersdatter paa Kiersgaard bar barnet. Mademois: Karen Thomisdttr, Seignieur Knud Hans Hop. Monsr: Wibe. Monsr: Ifver Niels.

5. dåb.

7

Søren Madsen.

Dom: 6. p. Trinit: (6. søndag efter trinitatis: 29. juni, red.) Var Mads Andersøns barn af Widstrup til daaben kaldet Søfren. Maren Jensdttr bar barnet. Jens Peders. Jens Niels. Thomas Niels. Niels Niels.

6. dåb.

8

Else Sørensdatter.

D: 1. Julii blef Knuds (Christensen, red.) Kone i Tofte begrafvet N. Else Søfrensdaatter anno æt: 40 (40 år gammel, red.).

6. begravelse.

9

Thomas Nielsen.

D: 4 Jul: blef Thomas Nielsøn i Vestergaard begrafvet anno æt: 44 et 6 Mens: (44 år og 6 måneder gammel, red.).

7. begravelse.

10

Oluf Pedersen.

Dom: 7. p. Trinit: (7. søndag efter trinitatis: 6. juli, red.) Var Peder Olufsøns barn af Annexgaarden til daaben kaldet Oluf. Anne Marie Olufsdaatter bar barnet. Oluf Peders. Jens Peders. Jens Niels. Christen Thommisøn.

7. dåb.

11

Hans Lauridsen.

Dom: 15. p. Trinit: (15. søndag efter trinitatis: 31. august, red.) Var Lauridz Olufsøns bar af Tofte til Daaben N. Hans. Maren Nielsdaatter bar barnet, Christen Thomis. Christen Christens. Jes Ibs. Stephen Thomissøn.

8. dåb.

12

Karen Jensdatter.

Eodem die (samme dag: 31. august, red.) Var Jens Nielsøns barn til daaben N. Karen. Dorothe Nielsdaatter bar barnet, Peder Jens. Jens Thoms. Christen Peders. Peder Jensøn.

9. dåb.

13

Oluf Jensen.

Dom: 21. p. Trinit: (21. søndag efter trinitatis: 12. oktober, red.) Var Jens Thomissøns barn til daaben kaldet Oluf. Jehanne Olufsdaatter bar barnet, Jens Pedersøn, Thomas Niels. Niels Søfrensøn, Niels Olufs.

10. dåb.

14

Else Mortensdatter.

Dom: 22. post Trinit: (22. søndag efter trinitatis: 19. oktober, red.) Var Maarten Jensøns barn (moder: Cathrine Christensdatter. Se folio 143 nr. 7, red.) af Widstrup til daaben kaldet Else. Anne Jens­dttr af Horne bar barnet, Jens Thommis. Thomas Niels, Christen Jensøn, Niels Nielsøn.

11. dåb.

15

Tyge Svendsen.

Dom: 27. p. Trinit: (27. søndag efter trinitatis, red.) d 23 Nov: blef Svend Thomæsøns barn begrafvet N. Tygge. an: æt: primo (1 år gammel, red.).

8. begravelse.

16

Søren Pedersen.

Eodem die (samme dag: 23. november, red.) Var Maren Pofelsdaatters U=Egte barn til daaben kaldet, Søfren. Kirsten Larsdaatter i Tofte bar barnet, til Barnefader blef udlagt Peder Jacobs, baade Hand og Moderen hafve tilforn udstaaet Kirchens Disciplin.

12. dåb.

1. U=Egte.

17

Christen Jensen.

Anne Margrethe Michelsdatter.

D: 25 Nov: blefve Christen Jens af Østergaard og Anne Magrete Michelsdaatter trolofvede. Forlofvere Hans broder Maarten Jens af Tornbye og Maarten Skræder.

1. trolovelse.

18

Johanne Lauridsdatter.

Dom: 2. Adv: (2. søndag i advent: 7. december, red.) blef Lauridz Jacobsøns barn begrafvet N. Jehanne. an: æt: 5 & 10 Mens: (5 år og 10 måneder gammel, red.).

9. begravelse.

19

Johanne Mortensdatter.

D: 10 Dec: blef Maarten Jensøns barn begrafvet, N. Jehanne an: æt: 2 & 8 Mens: (2 år og 8 måneder gammel, red.).

10. begravelse.

20

Jens Lauridsen.

Hans Lauridsen.

Dom: 3. Adv: (3. søndag i advent: 14. december, red.) blef Lauridz Olufsøns 2de børn begrafv: det Ene N. Jens. an: æt: 6 (6 år gammel, red.). det Andet N. Hans. som var 3 Maaneder og 14 dage gammel.

11. og 12. begravelse.

21

Niels Jensen.

Dom: 4 Adv: (4. søndag i advent: 21. december, red.) blef Jens Jensøns barn begrafvet. N. Niels. som var et aar gammel.

13. begravelse.

22

Sidsel Jensdatter.

Festo S. Stephani (Stefansdag: 27. december, red.) blef Jens Thommisøns barn begrafvet. N: Cidzel 1½ Aar gammel.

14. begravel­se.

1704

C63-1-5-138

 

Bauer: 2 S

1

Maren Jensdatter.

Eodem die (samme dag: 27. december, red.) blef Jens Nielsøns barn begrafvet. N. Maren an: æt: 5 (5 år gammel, red.).

15. begravel­se.

2

Karen Jensdatter.

Saa og hans (Jens Nielsen, red.) anden daatter N. Karen. 4 Maaneder gammel.

16. begravel­se.

3

Søren Madsen.

Samme dag (27. december, red.) blef Mads Andersøns barn begrafvet N. Søfren, som hafde lefvet 5 Maaneder og 3 uger.

17. begravel­se.

4

Niels Christensen.

D: 14 Decembr: Var Christen Thomsøns barn til daaben kaldet Niels. og døde der det hafde lefvet 16 dage.

13. dåb.

18. begravel­se.

 

 

1704

Føde Egtebørn - - - - - - 12.

uEgte - - - - - - - - - 1.

Døde - - - - - - - - - - - - 18.

R.Madzøn.

 

1705

C63-1-5-138

Christo Duce et Auspice Christo.  1705.

(under Guds ledelse og tegn. 1705, red.)

Bauer: 22

5

Christen Knudsen.

Maren Knudsdatter.

Festo Epiph: (helligtrekonger: 6. januar, red.) blefve Knud Christensøns 2de børn af Tofte begrafvene, Sønnen N. Christen an: æt: 4 et 8 Mens: (4 år og 8 måneder gammel, red.).Daatteren N. Maren an: æt: 3 (3 år gammel, red.).

1. og 2. begravelse.

6

Christen Jensen.

Anne Margrethe Michelsdatter.

Dom: 1. p: Epiph: (1. søndag efter helligtrekonger: 11. januar, red.) blefve Christen Jens af Østergaard og Anne Magrete Michelsdaatter copulerede.

1. vielse.

7

Jens Ibsen.

Mette Villadsdatter.

Sidsel Andersdatter.

Dom: Sept: (septuagesima søndag: 8. februar, red.) stode 3de skrifte for Hoer Nemlig Jens Ibs. Mette Willadsdttr og Sidsel Andersdaatter.

1. - 3. skrifte.

8

Mette Jensdatter.

Dom: Qvinqvages: (fastelavns søndag: 22. februar, red.) blef Jens Risis (Jens Jensen, red.) barn begrafvet N. Mette an: æt: 10 (10 år gammel, red.).

3. begravelse.

9

Thomas Thomsen.

Dom: Remin: (2. søndag i fasten, red.) d 8 Martii var Thomas Nielsøns barn i Widstrup til daaben kaldet Thomas. Maren Jensdaatter bar barnet, Jens Thomæs. Jens Nielsøn, Christen Thomæs. Jens Peders.

1. dåb.

10

Frederik Andersen.

D: 11 Mart: Var Anders Pedersøns barn (moder: Kirsten Michelsdatter. Se folio 143 nr. 5, red.) til daaben kaldet Friderich. Inger Jensdaatter bar barnet, Jens Pedersøn. Lauridz Pedersøn. Thomas Nielsøn, Lauridz Jensøn.

2. dåb.

11

Peder Nielsen.

Maren Christensdatter.

D: 13 Mart: blefve Peder Nielsøn af Wenneberg, og Maren Christensdaatter af Tofte trolofvede, Forlofvere vare Maarten Ved Bechen, og Lauridz Olufsøn i Tofte.

1. trolovelse.

12

Jens Christensen.

Dom: Miseric: (2. søndag efter påske: 26. april, red.) Var Christen Jensøns barn til daaben, kaldet Jens. Cathrine Christensdaatter bar barnet, Anders Peders. Thomas Niels. Peder Olufs. Lauridz Søfrens.

3. dåb.

13

Birgitte Jensdatter.

D: 13 Maji Var Mette Villasdaatters u=Egte barn til daaben kaldet Birgite. Maren Bertelsdaatter bar barnet, Christen Peders, Jens Jens. Jens Peders, Karen Olufsdaatter. til barnefader blef udlagt Jens Ibs.

4. dåb.

1. UEgte.

14

Johanne Nielsdatter.

Feria 2. Pentec: (2. pinsedag: 1. juni, red.) blef Niels Boelsmands daatter begrafvet N. Jehanne. an: æt: 24 (24 år gammel, red.).

4. begravelse.

15

Peder Nielsen.

Maren Christensdatter.

Dom: Trinit: (trinitatis søndag: 7. juni, red.) blefve Peder Niels af Wenneberg og Maren Christensdaatter af Tofte copulerede.

1. vielse.

16

Christen Pedersen.

Anne Lauridsdatter.

Eodem die (samme dag: 7. juni, red.) blef Christen Peders af Horne og Anne Lauridzdaatter i Vestergaard trolofvede.

2. trolovelse.

17

Jens Jensen.

Anne Sørensdatter.

Dom: 5. p. Trinit: (5. søndag efter trinitatis: 12. juli, red.) blefve Jens Jensøn af Jonstrup og Anne Søfrensdaatter i Vestergaard trolofvede.

3. trolovelse.

18

Christen Pedersen.

Anne Lauridsdatter.

Dom: 6. p. Trinit: (6. søndag efter trinitatis: 19. juli, red.) blefve Christen Peders og Anne Lauridzdaatter copulerede.

 

2. vielse.

19

Niels Jensen.

Dom: 8. p. Trinit: (8. søndag efter trinitatis: 2. august, red.) Var Jens Pedersøns barn til daaben kaldet Niels. Maren Berthelsdttr bar barnet. Peder Hiulmand, Jens Niels, Thomas Niels. Christen Thomæsøn.

5. dåb.

20

Jens Jensen.

Anne Sørensdatter.

Dom: 10. p. Trinit: (10. søndag efter trinitatis: 16. august, red.) blefve Jens Jens og Anne Søfrensdttr copulerede.

3. vielse.

21

Jens Sørensen. #287

Johanne Jensdatter. #280

Dom: 18. p. Trinit: (18. søndag efter trinitatis: 11. oktober, red.) blefve Jens Søfrensøn og Jehanne Jensdaatter i Østergaard trolofvede. Forlofvere Jens Maartens og Maarten i Ønbøl (Ørnbøl, red.).

4. trolovelse.

1705

C63-1-5-139

 

Bauer: 22

1

Christen Knudsen.

Dom: 20. p. Tr: (20. søndag efter trinitatis: 25. oktober, red.) Var Knuds (Knud Christensen, red.) barn (moder: Mette Frederiksdatter, se folio 144 nr. 2, red.) i Tofte til daaben kaldet Christen. Maren Christensdttr bar barnet. Christen Christens. Madz Niels. Maarten Jens. Lauridz Peders.

6. dåb.

2

Jens Nielsen.

F: Sanct: Omn: (allehelgensdag: 1. november, red.) Var Niels Tyggesøns barn til daaben kaldet Jens. Karen Christensdttr bar barnet. Thomas Niels. Jens Jens. Christen Jens. Jens Søfrens.

7. dåb.

3

Maren Jensdatter.

D: 28 Oct: blef Maren Jensdttr begrafvet an: æt: 72 (72 år gammel, red.)

5. begravelse.

4

Jens Nielsen.

Dom: 1. Adv: (1. søndag i advent: 29. november, red.) blef Niels Tyggesøns barn begrafven N. Jens, som lefvede 3 uger og 3 dage.

6. begravelse.

5

Jens Sørensen. #287

Johanne Jensdatter. #280

Eodem die (samme dag: 29. november, red.) blefve Jens Søfrens og Jehanne Jensdttr copulerede.

4. vielse.

6

Karen Jensdatter.

Samme dag Var Jens Nielsøns barn til daaben kaldet Karen. Jehanne Olufsdaatter bar barnet, Peder Jens. Jens Pedersøn, Christen Thomæsøn, Niels Søfrens.

8. dåb.

7

Birgitte Lauridsdatter.

Dom: 3 Adv: (3. søndag i advent: 13. december, red.) Var Lauridz Olufsøns barn til daaben kaldet Birgite. Præstens Hustrue Kirsten Ludvigsdaatter bar barnet. Stephen Niels. Knud Christens. Jens Søfrens. og Christen Christens.

9. dåb.

8

Niels Thygesen.

 

Dom: 4. Advent: (4. søndag i advent: 20. december, red.) stod Niels Tyggesøn og Hans Hustru aabenbar skrifte, for deris barn, som hos Moderen Var blefven død.

4. - 5. skrifte.

 

 

Føde Egtebørn - - - - - - 8.

Uægte - - - - - - - - - - - - 1.

Døde - - - - - - - - - - - - - 6.

R.M.

 

1706

C63-1-5-139

Christo Duce et Auspice Christo.  1706.

(under Guds ledelse og tegn. 1706, red.)

Bauer: 14

9

Poul Sørensen.

Dom: Sexag: (seksagesima søndag: 7. februar, red.) blef Pofvel Søfrens begrafvet.

1. begravelse.

10

Anne Cathrine Lauridsdatter.

Samme dag (7. februar, red.) blef Lauridz Pedersøns daatter begrafvet an: æt: 23. Nomine (23 år gammel ved navn, red.) Anne Cathrine.

2. begravelse.

11

Niels Stephensen.

Dom: Qvinqvages: (fastelavns søndag: 14. februar, red.) blef En af de Enroullerede (en form for værnepligtig, red.) begrafvet ved Nafn Niels Stephens Nørum an: æt: 26 (26 år gammel, red.).

3. begravelse.

12

Jens Mortensen. #276

D: 9 April blef Jens Maartensøn begrafvet an: æt: 68 (68 år gammel, red.).

4. begravelse.

13

Rudolf.

D: 5 Maji blef Jehanne Madsdaatters Søn af Widstrup begrafvet N. Rudolph. an: æt: 15 (15 år gammel, red.).

5. begravelse.

14

Jens Christensen.

Fer: 2da Pentecost: (2. pinsedag: 24. maj, red.) blef Christen Jensøns barn begrafvet N. Jens, Et Aar gammel.

6. begravelse.

15

Margrethe Riis.

Dom: 4. p. Trinit: (4. søndag efter trinitatis: 27. juni, red.) blef Magrete Riis Begrafvet an: æt: 68 (68 år gammel, red.).

7. begravelse.

16

Else Jensdatter.

Dom: 9. p. Trinit: (9. søndag efter trinitatis: 1. august, red.) Var Jens Jensøns barn af Vestergaard til daaben Kaldet Else. Maren Jensdttr bar barnet, Jens Thomæs, Christen Niels. Jens Jens. Niels Jens.

1. dåb.

17

Thomas Christensen Sand.

Anne Jensdatter.

D: 6 Aug: blefve Thomas Christens Sand og Anne Jensdaatter af Dalsgaard Trolofvede, Forlofvere Jens Pedersøn i Dalsgaard og Anders Sand i Knold (Skallerup sogn, red.).

1. trolovelse.

18

Jens Jensen. #11078

Dom: 14. p. Trinit: (14. søndag efter trinitatis: 5. september, red.) Var Jens Søfrensøns barn i Østergrd til daaben Kaldet Jens. Kirsten Larsdttr i Tofte bar barnet, Søfren Lars. Peder Jens. Niels Niels. Jehanne Ste­phensdaatter.

2. dåb.

19

Else Jensdatter. #11079

D: 12 Oct: blef Else Jensdttr af Østergaard begrafvet an: æt: 27 (27 år gammel, red.).

8. begravelse.

1706

C63-1-5-140

 

Bauer: 14

1

Sidsel Nielsdatter.

Dom: 21. p. Trinit: (21. søndag efter trinitatis: 24. oktober, red.) Var Niels Tyggesøns barn til daaben kaldet Sidsel. Anne Christensdaatter bar barnet, Jens Thomes, Jens Søfrens. Christen Jens. Christen Niels.

3. dåb.

2

Thomas Christensen Sand.

Anne Jensdatter.

Dom: 25. p. Tr: (25. søndag efter trinitatis: 21. november, red.) blefve Thomas (Christensen, red.) Sand, og Anne Jensdaatter i Dalsgaard copulerede.

1. vielse.

3

Maren Pedersdatter.

D: 2. Dec: blef Christen Thomæsøns Hustr: begrafvet N. Maren Pedersdaatter, som døde i barnsnød og blef iche forløst. an: æt: 33 (33 år gammel, red.).

9. begravelse.

1707

C63-1-5-140

Christo Duce et Auspice Christo.  1707.

(under Guds ledelse og tegn. 1707, red.)

Bauer: 34

4

Henrik Jacobsen.

Dom: 3. p. Ep: (3. søndag efter helligtrekonger: 23. januar, red.) blef Henrich Jacobs begrafvet, an: æt: 73 (73 år gammel, red.).

1. begravelse.

5

Else Jensdatter.

Dom: Septuag: (septuagesima søndag: 20. februar, red.) blef Jens Jensøns barn i Vestergaard begrafvet. N. Else. Æt: 9 Mens: (alder 9 måneder, red.).

2. begravelse.

6

Jens Christensen.

Dom: Sexag: (seksagesima søndag: 27. februar, red.) Var Christen Jensøns barn (moder: Anne Margrethe Michelsdatter. Se folio 143 nr. 6, red.) til daaben kaldet Jens. Jehanne Olufsdaatter bar barnet, Maarten Jens, Peder Olufs, Niels Søfrens. Pofvel Pedersøn.

1. dåb.

7

Johanne Mortensdatter.

Die 16 Martii blef Maarten Jensøns barn (moder: Cathrine Christensdatter. Se folio 143 nr. 7, red.) døbt Kaldet Jehanne. Jehanne Olufsdaatter bar barnet, Peder Jensøn, Jens Søfrens. Niels Niels, Christen Søfrens.

2. dåb.

8

Johanne Mortensdatter.

Fer: 3. Pentecost: (3. pinsedag: 14. juni, red.) blef Maarten Jensøns barn begrafvet N. Jehanne. som lefvede 13 uger og 2 dage.

3. begravelse.

9

Anne Ydesdatter.

D: 20 Julii blef Anne Ydesdaatter begrafvet, anno æt: 78 (78 år gammel, red.).

4. begravelse.

10

Else Knudsdatter.

Dom: 15. p. Trinit: (15. søndag efter trinitatis, red.) d 2 Octobr: blef Knud Christensøns barn (moder: Mette Frederiksdatter. Se folio 144 nr. 2, red.) i Tofte, døbt, Kaldet Else. Jehanne Nielsdaatter bar barnet, Stephen Niels, Peder Olufs, Thomas Nielsøn, Christen Christens.

3. dåb.

11

Karen Jensdatter.

Dom: 2. Adv: (2. søndag i advent: 4. december, red.) Var Jens Peders Hiulmands barn til daaben Kaldet Karen. Maren Bertelsdttr bar barnet, Peder Hiulmand, Peder Olufs. Jens Søfrens. Jens Ibs.

4. dåb.

12

Else Knudsdatter.

Dom: 3 Adv: (3. søndag i advent: 11. december, red.) blef Knud Christensøns barn af Tofte begrafvet N. Else, s lefvede 9 uger.

5. begravelse.

13

Maren Thomasdatter.

Eodem die (samme dag: 11. december, red.) blef Maren Thomisdaatter af Westergrd begrafvet, an: æt: 15 (15 år gammel, red.).

6. begravelse.

14

Else Pedersdatter.

Dom: 4. Adv: (4. søndag i advent: 18. december, red.) Var Peder Olufsøns barn af Annex Præstegaarden til daaben Kaldet Else. Else Olufsdaatter bar barnet, Jens Peders. Anders Peders. Christen Thomesøn. Niels Olufs.

5. dåb.

 

 

An: 1707.

føde - - - 5.

døde - - - 6.  - - - - - R.Madzøn.

 

1708

C63-1-5-140

Christo Duce et Auspice Christo.  1708.

(under Guds ledelse og tegn. 1708, red.)

Bauer: 18 S

15

Anne Sørensdatter.

Dom: Septuag: (septuagesima søndag, red.) d: 5 Februar: blef Jens Jensøns Hustru af Vestergaard begrafvet. N. Anne Søfrensdaatter, anno æt: 41 (41 år gammel, red.).

1. begravelse.

16

Bodil Christensdatter.

D: 11 Febr: blef Bodild Christensdaatter begrafvet. anno æt: 80 (80 år gammel, red.).

2. begravelse.

1708

C63-1-5-141

 

Bauer: 18 S

1

Anne Thomasdatter.

Dom: Reminiscere (2. søndag i fasten, red.) D: 4 Martii Var Thomas Sands (Thomas Christensen Sand og Anne Jensdatter, se folio 140 nr. 2, red.) barn af Dalsgaard til daaben Kaldet Anne. Abigael Jensdaatter bar barnet, Jens Peders, Niels Tygis, Jens Christens. Stephen Thomisøn.

1. dåb.

2

Karen Andersdatter.

Feria 3 Paschat: (3. påskedag: 10. april, red.) blef Niels Boelsmands Hustru begrafvet N. Karen Andersdaatter an: æt: 63 (63 år gammel, red.).

3. begravelse.

3

Jens Jensen.

Fer: 3. Pentec: (3. pinsedag: 29. maj, red.) blef Jens Jensøn begrafvet anno æt: 50 (50 år gammel, red.).

4. begravelse.

4

Jens Thomsen.

Festo Joh: Bapt: (sankthansdag: 24. juni, red.) Var Thomas Nielsøns barn til daaben Kaldet Jens. Maren Jensdaatter bar barnet, Jens Søf­rens. Christen Thomis. Anders Peders. Stephen Thomes.

2. dåb.

5

Søren Jensen. #11080

Dom: 4. p. Tr: (4. søndag efter trinitatis, red.) D: 1 Jul: Var Jens Søfrensøns barn af Østergaard til daaben kaldet Søfren. Kirsten Larsdttr bar barnet, Søfren Lars. Peder Jens, Maarten Jens. Thomas Niels.

3. dåb.

6

Johanne Madsdatter.

Dom: 5. p: Tr: (5. søndag efter trinitatis: 8. juli, red.) blef Jehanne Madsdaatter begrafvet an: æt: 58 (58 år gammel, red.).

5. begravelse.

7

Maren Jensdatter.

Dom: 12. p: Trinit: (12. søndag efter trinitatis, red.) D 26 Aug: Var Jens Nielsøns barn til daaben Kaldet Maren. Jehanne Olufsdaatter bar barnet, Peder Hiulmand. Jens Pedersøn. Niels Olufs. Pofvel Pedersøn.

4. dåb.

8

Michel Andersen.

Dom: 16. p: Trin: (16. søndag efter trinitatis: 23. september, red.) Var Anders Pedersøns barn (moder: Kirsten Michelsdatter. Se folio 143 nr. 5, red.) til daaben Kaldet Michel. Karen Thomisdttr bar barnet, Thomas Niels, Christen Jens. Niels Olufs. Niels Søfrensøn.

5. dåb.

9

Johanne Mortensdatter.

Dom: 18. p: Trin: (18. søndag efter trinitatis: 7. oktober, red.) Var Maarten Jensøns barn (moder: Cathrine Christensdatter. Se folio 143 nr. 7, red.) til daaben Kaldet Jehanne. Maren Pedersdaatter af Nørby bar barnet, Jens Thomes. Thomas Niels. Jens Søfrensøn. Christen Jensøn.

6. dåb.

10

Johanne Marie Lauridsdatter.

Dom: 21. p. Trinit: (21. søndag efter trinitatis, red.) D: 28 Oct: Var Lauridz Olufsøns barn af Tofte til daaben Kaldet Jehanne Marie. Anne Lauridzdaatter bar barnet, Knud Christensøn, Stephen Nielsøn, Christen Christens, Peder Jacobsøn.

7. dåb.

11

Maren Knudsdatter.

Dom: 25. p. Trinit: (25. søndag efter trinitatis, red.) D: 25 Nov: Var Knud Christensøns barn (moder: Mette Frederiksdatter. Se folio 144 nr. 2, red.) af Tofte til daaben Kaldet Maren. Maren Christensdaatter bar bar­net, Stephen Niels. Christen Christens, Lauridz Olufsøn, Niels Søfrensøn.

8. dåb.

12

Morten Jensen.

Dom: 2. Adv: (2. søndag i advent: 9. december, red.) blef Maarten Jensøn begrafvet an: æt: 53 (53 år gammel, red.).

6. begravelse.

1709

C63-1-5-141

Anno 1709

Bauer: 10

13

Birgitte Knudsdatter.

Dom: Oculi (3. søndag i fasten, red.) d 3 Martii Var Knud Olufsøns barn til daaben Kaldet Birgite. Karen Olufsdaatter bar barnet. Jens Thomesøn, Christen Thomesøn, Niels Jensøn, Pofvel Pedersøn.

1. dåb.

14

Michel Møller.

Festo Viridium (skærtorsdag: 28. marts, red.) blef Michel Møller begrafvet, anno æt: 68 (68 år gammel, red.).

1. begravelse.

15

Morten Møller.

Dom: Vocem Jucundit: (5. søndag efter påske: 5. maj, red.) stod Maarten Møller skrift for Hoer.

 

1. skrifte.

16

Maren Christensdatter.

Dom: Exaudi (6. søndag efter påske, red.) D: 12 Maji Var Christen Tho­mæsøns barn til daaben Kaldet Maren. Anne Christensdaatter bar barnet. Anders Peders. Thomas Nielsøn. Niels Tyggesøn. Christen Uld­richsøn.

2. dåb.

1709

C63-1-5-142

Anno 1709

Bauer: 10

1

Anne Nielsdatter.

Feria 2da Pentecostes (2. pinsedag, red.) D: 20 Maji Var Niels Thygesøns barn af Widstrup til daaben Kaldet Anne. Karen Marqvorsdaatter bar barnet, Jens Thomæsøn, Thomas Niels. Christen Thomæsøn. Thomas Sand.

3. dåb.

2

Maren Christensdatter.

Dom: 3. p. Trinit: (3. søndag efter trinitatis: 16. juni, red.) blef Christen Thomæsøns barn begrafvet N. Maren. lefvede 5 uger og 1 dag.

2. begravelse.

3

Anne Jensdatter.

D: 30 Jun: Var Jens Pedersøns barn af Vestergaard til daaben Kaldet Anne. Anne Lauridzdaatter bar barnet, Jens Thomas, Jens Ibs. Thomas Nielsøn. Pofvel Pedersøn.

4. dåb.

4

Karen Jensdatter.

Anne Jensdatter.

Dom: 14. p. Trinit: (14. søndag efter trinitatis: 1. september, red.) Var Jens Christensøns 2de børn til daaben af Tofte, det Ene Kaldet Karen det andet Anne. Karen udi Storgaard og Kirsten af Nørby bar børnene. Christen Hansd. Jens Søfrensøn, Thomas Niels. Maren Christensdaatter. Maren Nielsdaatter.

5. og 6. dåb.

5

Jens Olufsen.

Dom: 15 p. Tr: (15. søndag efter trinitatis: 8. september, red.) blef Jens Olufsøn begrafvet an: æt: 51 (51 år gammel, red.).

3. begravelse.

6

Maren Jensdatter.

Dom: 27 Sept: blef Niels Tyggesøns Hustru begrafvet Nomine (= ved navn, red.) Maren Jensdaatter an: æt: 31 (31 år gammel, red.).

4. begravelse.

 

 

An: 1709 døbte Egtebørn - 6.

døde - 4.

ReMadzøn.

 

1710

C63-1-5-142

Christo Duce et Auspice Christo.  1710.

(under Guds ledelse og tegn. 1710, red.)

Bauer: 30

7

Jens Ibsen.

Mette Jensdatter.

D: 15 Jan: blefve Jens Ibsøn og Mette Jensdaatter trolofvede. Forlofvere vare Jens Pedersøn og Christen Thomæsøn.

1. trolovelse.

8

Jens Ibsen.

Mette Jensdatter.

Dom: Septuag: Sc: d (septuagesima søndag som er dagen, red.) 16 Febr: blefve fornefnte personer copulerede.

1. vielse.

9

Markvard Ulriksen.

Karen Thomasdatter.

D: 18 Febr: blefve Marqvor Uldrichsøn af Skidsbye (Skibsby, red.) og Karen Thomisdaatter af Dalsgaard trolofvede. Forlofvere vare Marqvor i Tirup og Christen Thomissøn i Widstrup.

2. trolovelse.

10

Laurids Olufsen.

Dom: Reminiscere (2. søndag i fasten: 16. marts, red.) blef Lauridz Olufsøn begrafvet an: æt: 73 (73 år gammel, red.).

1. begravelse.

11

Maren Pedersdatter.

Dom: Lætare (midfaste søndag: 30. marts, red.) blef Maren Pedersdaatter begrafvet an: æt: 73 (73 år gam­mel, red.).

2. begravelse.

12

Maren Jensdatter.

D: 15 April blef Maren Jensdaatter begrafvet anno æt: 77 (77 år gammel, red.).

3. begravelse.

13

Markvard Ulriksen.

Karen Thomasdatter.

Domin: Misericordias (2. søndag efter påske: 4. maj, red.) blefve Marqvor Uldrichsøn af Skibsbye og Karen Thomisdttr af Dalsgaard copulerede.

2. vielse.

14

Maren Christensdatter.

Dom: Voc: Jucundit: (5. søndag efter påske: 25. maj, red.) Var Christen Thomæsøns barn i Widstrup til daaben kaldet Maren. Sidsel Christens­daatter af Skibsbye bar barnet, Niels Thygesøn, Jens Christensøn. Jens Pedersøn, Stephen Thomæsøn.

1. dåb.

1710

C63-1-5-143

 

Bauer: 30

1

Niels Nielsen.

D: 4 Jun: blef Niels Nielsøn begrafvet, kom fra Fridericia til Widstrup Søndagen d 25 Maji, blef beræt (berettet: blevet taget til alters af præsten? Red.) d 28 døde d 29. ann: ætat: 28 (28 år gammel, red.).

4. begravelse.

2

Karen Jensdatter.

Festo Trinitat: (trinitatis: 15. juni, red.) blef Jens Nielsøns barn begrafvet. N. Karen Jensdaatter. an: æt: 4 (4 år gammel, red.).

 

5. begravelse.

3

Michel Andersen.

Festo Visitat: (Maries besøgelsesfest: 2. juli, red.) blef Anders Pedersøns barn begrafvet. N. Michel. an: æt: 1 (1 år gammel, red.).

6. begravelse.

4

Johanne Marie Lauridsdatter.

Dom: 4 p. Trinit: (4. søndag efter trinitatis: 13. juli, red.) blef Lauridz Olufsøns barn begrafvet. N: Jehanne Marie. an: æt. 1 (1 år gammel, red.).

7. begravelse.

5

Frederik Andersen.

Dom: 5. post Trinit: (5. søndag efter trinitatis: 20. juli, red.) blef Anders Pedersøns og Kirsten Michelsdaatters barn begr: N. Friderich. an: æt: 4 (4 år gammel, red.).

8. begravelse.

6

Jens Christensen.

Eodem die (samme dag: 20. juli, red.) blef Christen (Jensen, red.) Østergaards og Anne Magrete Michelsdaatters barn begrafvet N: Jens. an: æt: 3 (3 år gammel, red.).

9. begravelse.

7

Johanne Mortensdatter.

Dom: 7. post Trinit: (7. søndag efter trinitatis: 3. august, red.) blef Sl: Maarten Jensøns og Cathrine Christensdaatters barn begrafvet. N. Jehanne 1½ Aar gammel.

10. begravel­se.

8

Peder Jensen.

Dom: 9. p. Trinit: (9. søndag efter trinitatis: 17. august, red.) Var Jens Pedersøns og Dorothe Nielsdaatters barn til daaben Kaldet Peder. Maren Berthelsdaatter bar barnet, Peder Jens. Jens Thomissøn. Thomas Nielsøn. Pofvel Pedersøn.

2. dåb.

9

Jens Skrædder.

Samme dag (17. august, red.) stod Jens Skræder aabenbar Skrifte for Hans længe frahold fra Sacramentet.

1. skrifte.

10

Laurids Pedersen.

D: 21 Aug: blef Lauridz Pedersøn begrafvet Anno ætat: 78 (78 år gammel, red.).

11. begravel­se.

11

Christen Enevoldsen.

Dom: 13 p. Trinit: (13. søndag efter trinitatis: 14. september, red.) blef Envolds (Sørensen, red.) Søn begrafvet N. Christen an: æt: 12 (12 år gammel, red.).

12. begravel­se.

12

Maren Berthelsdatter.

D: 24 Sept: blef Christopher Jensøns Hustru begrafvet N: Maren Berthelsdaatter an: æt: 65 (65 år gammel, red.).

13. begravel­se.

13

Dorthe Nielsdatter.

Dom: 16. p. Trinit: (16. søndag efter trinitatis: 5. oktober, red.) blef Jens Pedersøns hustru introducerit N. Dorthe Nielsdaatter.

1. introdukti­on.

14

Else Jensdatter.

#301

Dom: 19. p. Trinit: (19. søndag efter trinitatis: 26. oktober, red.) blef Jens Søfrensøns og Jehanne Jensdaatters barn af Østergaard døbt Kaldet Else. Kirsten Larsdaatter af Tofte bar barnet. Peder Jensøn, Maarten Jensøn. Lauridz Jensøn. Christen Jensøn.

3. dåb.

15

Johanne Jensdatter.

Dom: 1. Advent: (1. søndag i advent: 30. november, red.) blef Jens Søf­rensøns hustru Jehanne Jensdaatter introducerit.

2. introdukti­on.

16

Christen Larsen.

Johanne Stephensdatter.

Dom: p. Nativit: Christi (søndag efter Christi fødsel: 28. december, red.) blefve Christen Larsøn af Nørbye og Jehanne Stephensdaatter af Tofte trolofvede. Forlofvere. Stephen Nielsøn i Tofte, og Christen Pedersøn i Vestergaard.

3. trolovelse.

 

 

1710 fødde Egtebørn - 3.

døde - - - - - - - - - - - - 13.

ReM.

 

1711

C63-1-5-144

Christo Duce et Auspice Christo.  An 1711.

(under Guds ledelse og tegn. År 1711, red.)

Bauer: 15

1

Maren Christensdatter.

Dom: p. Circumcis: (søndag efter nytår: 4. januar, red.) blef Enevold Søfrensøns Hustru begrafvet. N. Maren Christensdatter an: æt: 50 (50 år gammel, red.).

1. begravelse.

2

Maren Knudsdatter.

D: 16 Jan: blef Knud Christensøns og Mette Friderichsdaatters barn i Tofte begrafvet N. Maren. an: æt: 2 (2 år gammel, red.).

2. begravelse.

3

Johanne Jensdatter.

Dom: 2. p. Epiph: (2. søndag efter helligtrekonger: 18. januar, red.) blef Jehanne Jensdaatter begrafvet. an: æt: 20 (20 år gammel, red.).

3. begravelse.

4

Christen Jensen.

Eodem die (samme dag: 18. januar, red.) var Jens Pedersøns og Woldborg Christensdaatters barn af Væstergaard til daaben kaldet Christen. Jehanne Olufsdaatter bar barnet. Christen Pedersøn. Lauridz Pedersøn. Jens Pedersøn. Niels Tyggesøn.

 

1. dåb.

5

Mette Pedersdatter.

Dom: Septuag: (septuagesima søndag: 1. februar, red.) blef Peder Hiulmands Hustru begrafv: Nafnlig Mette Pedersdaatter an: æt: 60 (60 år gammel, red.).

4. begravelse.

6

Jens Skrædder.

Dom: (delvist overstreget ord, men formentlig fastelavns søndag: 15. februar, red.) blef Jens Skræder begrafvet: an: æt: 50 (50 år gammel, red.).

5. begravelse.

7

Christen Larsen.

Johanne Stephensdatter.

Samme dag (15. februar, red.) blefve Christen Larsøn og Jehanne Step­hensdaatter copulerede.

1. vielse.

8

Maren Nielsdatter.

Eodem die (samme dag: 15. februar, red.) Var Niels Tyggesøns og Maren Rasmusdaatters barn til daaben Kaldet Maren. Jehanne Jensdaatter bar barnet. Thomas Rytter. Jens Pedersøn. Jens Ibsøn. Pofvel Pedersøn.

2. dåb.

9

Mette Christensdat­ter.

D: 8 Mart: blef Jens Jensøns Hustru begrafvet. N: Mætte Christensdaatter an: æt: 48 (48 år gammel, red.).

6. begravelse.

10

Karen Larsdatter.

D: 11 Mart: blef Karen Larsdaatter begrafvet. an: æt: 67 (67 år gammel, red.).

7. begravelse.

11

Søren Larsen.

D: 18 Martii blef Søfren Larsøn begrafvet, an: æt: 79 (79 år gammel, red.).

8. begravelse.

12

Kirsten Michelsdatter.

Festo Annunciat: (Maries bebudelsesfest: 25. marts, red.) blef Anders Pedersøns Hustru begrafvet. N: Kirsten Michelsdaatter an: æt: 40 (40 år gammel, red.).

9. begravelse.

13

Karen Christensdatter.

Eodem die (samme dag: 25. marts, red.) blef Maren Nielsdaatters daatter i Tofte begrafvet. N. Karen Christensdaatter. an: 49 (49 år, red.).

10. begravel­se.

14

Maren Rasmusdatter.

Voldborg Christensdatter.

Samme dag (25. marts, red.) blefve Niels Tyggesøns hustru Maren Rasmusdaatter saa og Jens Pedersøns Hustru i Vestergaard Voldborg Christensdaatter introduc:

1. og 2. introduktion.

15

Christopher Jensen.

Maren Pedersdatter.

D: 26 April blefve Christopher Jens og Maren Pedersdaatter trolofvede. Forlofvere Jens Niels, Niels Søfrens.

1. trolovelse.

16

Anne Andersdatter.

Peder Madsen.

Dom: Rogate (5. søndag efter påske: 10. maj, red.) stod Anne Andersdaatter Skrift for Hoer, udlagde en Rytter til Jens Thomæsøns N. Peder Madzøn Enchemand.

1. skrifte.

17

Christopher Jensen.

Maren Pedersdatter.

Feria 3tia Pentecostes (3. pinsedag: 26. maj, red.) blefve Christopher Jens og Maren Pedersdaatter copulerede.

2. vielse.

1711

C63-1-5-145

 

Bauer: 15

1

Else Larsdatter.

D: 14 Jun: blef Else Larsdaatter begrafv: an: æt: 48 (48 år gammel, red.).

11. begravel­se.

2

Frederik Knudsen.

Fest: Visit: (Maries besøgelsesfest: 2. juli, red.) Var Knud Christensøns og Mætte Frederichsdaatters barn af Tofte til daaben Kaldet Frederich. Kirsten Larsdaatter bar barnet, Thomas Niels, Jens Ibsøn. Christen Christensøn.

3. dåb.

3

Mette Frederiksdatter.

Dom: 11. p. Trinit: (11. søndag efter trinitatis: 16. august, red.) blef Knud Christensøns Hustru introd: Nafnlig Mætte Frederichsdttr.

3. introdukti­on.

4

Annika Andersdatter.

Eodem die (samme dag: 16. august, red.) blef Anders Pedersøns daatter begrafvet. N. Anniche Andersdttr. an: æt: 21 (21 år gammel, red.).

12. begravel­se.

5

Niels Christophersen.

Dom: 13. p. Trinit: (13. søndag efter trinitatis: 30. august, red.) Var Christopher Jensøns og Maren Pedersdaatters barn til daaben kaldet Niels. Dorothe Nielsdaatter bar barnet, Lauridz Jensøn, Jens Thomæsøn. Jens Niels, Pofvel Peders.

4. dåb.

6

Christen Thomsen.

Dom: 21 p: Trinit: (21. søndag efter trinitatis: 25. oktober, red.) Var Thomas Christensøns og Anne Jensdaatters barn af Dalsgaard til daaben Kaldet Chresten. Abigail Jensdaatter bar barnet. Jens Pedersøn, Niels Tyggesøn. Stephen Thomæsøn, Niels Søfrensøn.

5. dåb.

7

Maren Jensdatter.

Dom: 24: p: Trinit: (24. søndag efter trinitatis: 15. november, red.) Var Jens Ibsøns og Mette Jensdatters barn til daaben Kaldet Maren. Jehanne Jensdatter bar barnet, Jens Pedersøn, Christen Heylesøn, (Jens? Red.) Nielsøn. Niels Søfrensøn. Stephen Thomsøn.

6. dåb.

8

Christen Lauridsen.

Kirsten Olufsdatter.

Dom: 1. Adv: (1. søndag i advent: 29. november, red.) blefve Christen Lauridsøn og Kirsten Olufsdatter trolovede: Forlofvere: Christen Pedersøn i Vestergaard tiener til Villerup. og Jens Søfrensøn i Vestergaard tiener til Fuglsig.

2. trolovelse.

9

Karen Jensdatter.

Dom: post Nat: (søndag efter jul: 27. december, red.) Var Jens Nielsøns og Else Pedersdatters Barn til Daaben kaldet Karen. Jehanne Olufsdatter bar barnet. Peder Jensøn. Thomas Nielsøn. Christen Thomsøn. Niels Søfrensøn. (Teksten er utydelig og ord kan være fejllæst, red.).

7. dåb.

1712

C63-1-5-145

Ao 1712.

Bauer: 6 S

 

Iver Nielsen Iversen, født 1883 i Tolstrup sogn. Død 31. dec. 1729.

Ny præst i Tornby-Vidstrup sogne.

 

10

 

  blef Mætte  (teksten ulæselig, red.)

1. publice absolveret.

11

Christen Lauridsen.

Kirsten Olufsdatter.

Dom: Invocavit (1. søndag i fasten: 14. februar, red.) blef Christen Larsøn og Kirsten Olufsdatter viede.

1. vielse.

12

Jens Jensen.

Maren Berthelsdatter.

D: 17 Febr: blef Jens Jensøn og Maren Bertelsdatter trolofvede. Forlovere vare Jens Thomsøn og Christopher Jensøn udi Vidstrup Bye.

2. trolovelse.

13

Niels Christensen.

Dom: Reminisc: (2. søndag i fasten: 21. februar, red.) Var Christen Thomæsøns og Johanne Ulriksdatters Barn til daaben kaldet Niels. Sophie Christensdatter bar Barnet, Faddere Thomas Nielsøn. Jens Christens. Stephen Thomsøn, Christen Ulrichsøn.

1. dåb.

14

Maren Jensdatter.

Fer: Virid: (skærtorsdag: 24. marts, red.) Var Jens Christensøns og Johanne Nielsdatters Barn af Tofte til daaben kaldet Maren. Faddere Karen Nielsdatter bar Barnet, Jens Thomsøn, Anders Knudsøn, Thomas Jensøn, Anders Nielsøn.

2. dåb.

15

Oluf.

Dom: Qvasim: (1. søndag efter påske: 3. april, red.) Var Mette Madzdaatters Slegfred Barn til Daaben kaldet Oluf. Berethe Nielsdatter bar barnet, Laurs Jacobsøn. Thomas Niels, Jørgen Peders. Niels Thoms.

3. dåb.

16

Johan Henrik Hempel.

D: 3 Maji blef Vagt Mester Johan Ernst (Mortensøn? Red.) Hæmpel og Hans (? Red.) Anne Marie (Johansdatter ?? Red.) deres Søn begravet ved Nafn Johan Henrich Hæmpel. (flere utydelige ord, red.) 8te dage.

1. begravelse.

17

Maren Nielsdatter.

D: 3 Juny blef Maren Nielsdatter af Tofte begravet. Var gammel 80 Aar 5 Maaneder.

2. begravelse.

18

Jochum Ernst Hempel.

D: 17 Juny blef Vagt Mester Johan Ernst Hempel hans barn begravet ved Nafn Jochum Ernst var gammel 4re Maaneder og 16 dage.

3. begravelse.

1712

C63-1-5-146

 

Bauer: 6 S

1

Niels Christensen.

Dom: 6 post Trinit: (6. søndag efter trinitatis: 3. juli, red.) Var Christen Larsøns og Kirsten Olufsdatters Barn til daaben kaldet Niels. Anne Lausdatter bar Barnet, Jens Sørens. Niels Søfrens. Christen Jens. Oluf Jensøn.

4. dåb.

2

Else Stephensdatter.

Eodem die (samme dag: 3. juli, red.) blef Else Stephensdr begravet anno ætatis 44 (44 år gammel, red.).

4. begravelse.

3

Jens Christensen.

Dom: 8 post Trinit: (8. søndag efter trinitatis: 17. juli, red.) Var Christen Jensøns og Anne Margrette Michelsdaatters Barn til daaben kaldet Jens. Johanne Olufsdr bar Barnet, Jens Søfrens. Niels Søfrensøn, Christen Jensøn. Peder Andersøn.

5. dåb.

4

Karen Jensdatter.

Dom: 10 post Trinit: (10. søndag efter trinitatis: 31. juli, red.) blef Jens Nielsøns Barn af Vidstrup begravet nafnlig Karen var 7 Maaneder 3 Uger og 2 dage gammel.

5. begravelse.

5

Johan Henrik Rinchov.

Inger Larsdatter.

D: 10 Aug: blef Cyrasserer (Kyrasserer, red.) Johan Henrich Rinchov og Inger Larsdaatter af St: Olufs Sogn trolofvede. Hand fremviste sin rigtige Copulations Sedel, Hun sit fuldkommen Pas ifra Mag. Jørgen Finckenhoff i Hiøring: Ere Ægte=Viede udi (Qritborn? Red.) d: 27 Dec: 1712.

 

6

Anne Stephensdatter.

Dom: 12 post: Trinit: (12. søndag efter trinitatis: 14. august, red.) blef Anne Stephansdaatter af Vidstrup begravet anno ætatis 58 (58 år gammel, red.).

6. begravelse.

7

Maren Jensdatter.

Eodem die (samme dag: 14. august, red.) blef Jens Ibsøns og Mætte Jensdatters Barn af Vidstrup begravet, var 10 Maaneder gammel. Barnets Nafn Maren.

7. begravelse.

8

Christen Christensen.

Dom: 18 post: Trinit: (18. søndag efter trinitatis: 25. september, red.) var Christen Christensøns og Karen Madzdaatters Barn af Tofte til Daaben kaldet Christen. Johanne Nielsdaatter bar Barnet. Madz Friderichsøn, Christen Thomsøn, Jens Søfrensøn, Stephen Thomsøn.

6. dåb.

9

Mette Nielsdatter.

Dom: 20 post: Trinit: (20. søndag efter trinitatis: 9. oktober, red.) var Niels Thygesøns og Maren Rasmusdaatters Barn til Daaben kaldet Mette. Anne Jensdr bar Barnet. Jens Sørens. Thomas Nielsøn, Jens Pedersøn. Jens Ibsøn.

7. dåb.

10

Jacob Pedersen.

Dom: 21 post Trinit: (21. søndag efter trinitatis: 16. oktober, red.) var Peder Jensøns og Kirsten Thomsdaatters Barn til Daaben kaldet Jacob. Karen Thomsdr bar Barnet. Thomas Christens. Anders Peders: Niels Peders. Søren Andersøn.

8. dåb.

11

Anders Pedersen.

Kirsten Andersdatter.

Dom: 25 post: Trinit: (25. søndag efter trinitatis: 13. november, red.) blef Anders Pedersøns og Kirsten Andersdaatter viede.

2. vielse.

12

Jens Pedersen.

Dom: 2da Advent: (2. søndag i advent: 4. december, red.) blef Jens Pedersøn af Dalsgaard begravet anno ætatis: 78 (78 år gammel, red.).

8. begravelse.

13

Johanne Ulriksdatter.

D: 13 Decembr: blef Christen Thomsøns Hustrue af Vidstrup begravet, nafnlig Johanne UlrichsDatter var = 28 Aar og 7 Maaneder gammel.

9. begravelse.

14

Poul Lauridsen.

Maren Jensdatter.

Fer: 3 Nativ: (3. juledag: 27. december, red.) blefve Povel Lauridzøn og Maren Jensdaatter trolovede. Forlovere vare Jens Pedersøn og Niels Pedersøn begge af Vidstrup.

3. trolovelse.

 

 

Dette Aar 1712 er der i Vidstrup Sogn

Fødde og døbte ægtebørn - - - - - - - 7.

U=ægte - - - - - - - - 1.

Døde og Begrafne - - - - - - - - - - - - 9

INIversøn.

 

1713

C63-1-5-147

Supremi Numeris Auspicio. 1713.

(ca.: over os et stort tegn i 1713, red.)

Bauer: 26

1

Niels Jensen. #11083

Dom: 2 post Epiph: (2. søndag efter helligtrekonger: 15. januar, red.) var Jens Sørensøns og Johanne Jensdatters Barn af Vidstrup til Daaben kaldet Niels. Karen Jensdr bar Barnet, Morten Jensøn. Jens Pedersøn, Thomas Nielsøn. Jens Ibsøn.

1. dåb.

2

Johanne Thomasdatter.

D: 19 January blef Thomas Stephensøns daatter af Dalsgaard begravet Nafnlig Johanne; var = 25 Aar og 11 dage Gammel.

1. begravelse.

3

Poul Lauridsen.

Maren Jensdatter.

Dom: 4 post Epiph: (4. søndag efter helligtrekonger: 29. januar, red.) blef­ve Povel Lauridzøn og Maren Jensdatter Viede.

1. vielse.

4

Jens Jensen.

Eodem die (samme dag: 29. januar, red.) blef Jens Jensøns og Maren Bertelsdr Barn begravet nafnlig Jens, som blef født og hiemmedøbt Dom: 3. Epiph: (3. søndag efter helligtrekonger: 22. januar, red.) og døde Torsdagen der efter (26. januar, red.).

2. dåb.

2. begravelse.

5

Christen Thomsen.

D: 1 Marty var Thomas Nielsøns og Mætte Olufsdatters Barn til daaben kaldet Christen. Johanne Olufsdr bar Barnet, Jens Sørensøn, Jens Nielsøn, Anders Pedersøn, Jens Pedersøn.

3. dåb.

6

Maren Jensdatter.

Dom: Invocav: (1. søndag i fasten: 5. marts, red.) Var Jens Pedersøns og Voldborg Christensdaatters Barn af Vestergaard til Daaben kaldet Maren. Anne Lauridzdaatter bar Barnet. Thomas Nielsøn, Christopher Jensøn, Niels Pedersøn, Jens Ibsøn.

 

 

4. dåb.

7

Jacob Pedersen.

Fer: Soter: (langfredag: 14. april, red.) blef Peder Jensøns og Kiersten Thomsdaatters Barn begravet nafnlig Jacob var 6 Maaneder og 13 dage Gammel.

3. begravelse.

8

Søren Christophersen.

D: 3 Maji var Christopher Jensøns og Maren Pedersdaatters Barn til Daaben kaldet; Søren. Johanne Olufsdatter bar Barnet, Lauridz Jacobs, Niels Søfrensøn, Jens Nielsøn, Jens Jensøn.

5. dåb.

9

Stephen Poulsen.

Eodem Die (samme dag: 14. april, red.) var Pofvel Lauridzøns og Maren Jensdatters Barn til daaben kaldet Stephen. Jehanne Christensdatter bar Barnet. Jens Pedersøn, Niels Stephensøn, Jens Nielsøn, Jens Ibsøn.

6. dåb.

10

Dorthe Svendsdatter.

D: 14 Juny blef Dorethe Svendzdatter af Vidstrup begravet. Var 42 Aar Gammel.

4. begravelse.

11

Else Jensdatter.

Eodem Die (samme dag: 14. juni, red.) blef Else Jensdatter af Vidstrup publice absolveret, som levede et forargeligt lefnet med en Rytter Indqvarteret hos Jens Thomsen i Vidstrup afvigte Aar, med hvilken Hun og rejste Bort d: 12 Augusti 1712, Kom her til Sognet i sidste Paaske hellige dage, hafde iche været til Sacramentet siden i Aprilis Maaned forleden Aar.

1. skrifte.

12

Maren Jensdatter.

Dom: 1 post Trinit: (1. søndag e. trinitatis: 18. juni, red.) var Jens Ibsøns og Mette Jensdatters Barn til Daaben kaldet Maren. Johanne Jens­dr bar Barnet, Jens Pedersøn, Jens Nielsøn, Jørgen Jensøn, Jens Jensøn.

7. dåb.

13

Else Nielsdatter.

Dom: 4 Trinit: (4. søndag efter trinitatis: 9. juli, red.) var Niels Søfrensøns og Inger Pedersdatters Barn til Daaben kaldet Else. Johanne Jensdatter bar Barnet. Knud Christensøn, Thomas Nielsøn, Jens Jensøn, Oluf Pedersøn.

8. dåb.

14

Anne Jørgensdatter.

Eodem die (samme dag: 9. juli, red.) blef Jørgen Jensøns og Maren Clausdaatters Barn døbt, kaldet Anne. Johanne Olufsdaatter bar Barnet. Jens Ibsøn, Niels Tygesøn, Christen Jensøn, Jens Pedersøn.

9. dåb.

15

Anne Jørgensdatter.

Dom: 10 Trinit: (10. søndag efter trinitatis: 20. august, red.) blef Jørgen Jensøns og Maren Clausdatters Barn begravet, nafnlig Anne var 6 Uger og 1 dag gammel.

5. begravelse.

16

Maren Knudsdatter.

Dom: 17 post Trinit: (17. søndag efter trinitatis: 8. oktober, red.) var Knud Christensøns og Mette Friderichsdatters Barn af Tofte til Daaben kaldet Maren. Johanne Nielsdatter bar Barnet. Thomas Nielsøn, Christen Christensøn, Jens Olufsøn, Oluf Jensøn.

10. dåb.

1713

C63-1-5-148

 

Bauer: 26

1

Johanne Knudsdatter.

Dom: 19 post Trinit: (19. søndag efter trinitatis: 22. oktober, red.) var Knud Olufsøns og Maren Pedersdatters Barn til daaben kaldet Johanne. (Anne? Red.) Olufsdatter bar Barnet, Jens Pedersøn, Niels Tygesøn, Jens Jensøn, Knud Lausøn.

11. dåb.

2

Thomas Stephensen.

D: 24 Oct: blef Thomas Stephensøn af Dalsgaard begravet var 86 Aar og 6 Maaneder gammel.

6. begravelse.

3

Stephen Poulsen.

Eodem die (samme dag: 24. oktober, red.) Blef Povel Lauridzøns og Maren Jensdaatters Barn (Stephen Poulsen, red.) begravet var et half Aar gammel.

7. begravelse.

4

Maren Jensdatter.

Dom: 2 Advent: (2. søndag i advent: 10. december, red.) blef Maren Jens­datter af Vidstrup Begravet var 68 Aar Gammel.

8. begravelse.

 

 

Ao 1713 var der udi Vidstrup Sogn

Fødde og døbte - - - 11 ægtebørn

døde og begrafne - - 8

test: INIversøn.

 

1714

C63-1-5-148

Anno 1714.

Bauer: 11

5

Maren Christensdatter.

Dom: Invocavit (1. søndag i fasten: 18. februar, red.) var Christen Jensøns og Anne Margrethe Michelsdrs Barn til daaben kaldet Maren. Johanne Jensdr. bar Barnet. Thomas Nielsøn, Thomas Christens, Jens Niels: Jens Jens:

1. dåb.

6

Jens Thomsen.

Dom: Oculi (3. søndag i fasten: 4. marts, red.) blef Thomas Christensøns og Anne Jensdaatters Barn af Dalsgaard nafnlig Jens begravet, som blef fød d: 27 Febr: samme dag hiemme døbt, og døde Natten der efter.

2. dåb.

1. begravelse.

7

Maren Jensdatter.

Dom: Qvasimod: (1. søndag efter påske: 8. april, red.) var Jens Pedersøns og Dorthe Nielsdrs barn til daaben kaldet Maren. Johanne Jensdr bar Barnet, Peder Jens, Jens Nielsøn, Thomas Nielsøn, Povel Pedersøn.

3. dåb.

8

Jens Jørgensen.

Dom: 2 post: Trinit: (2. søndag efter trinitatis: 10. juni, red.) var Jørgen Jensøns og Maren Clausdatters Barn til daaben kaldet Jens. Johanne Rasmusdatter bar Barnet. Jens Toms. Jens Nielsøn, Søren Jens: Peder Anders:

4. dåb.

9

Else Jensdatter.

Dom: 5. Trinit: (5. søndag efter trinitatis: 1. juli, red.) var Jens Christensøns og Johanne Nielsdatters Barn af Tofte til daaben kaldet Else. Mette Friderichsdatter bar Barnet, Anders Christensøn, Christen Thomsøn, Niels Tygesøn, Stephen Thomsøn.

5. dåb.

10

Peder Pedersen.

Eodem die (samme dag: 1. juli, red.) var Peder Pedersøns og Maren Christensdatters Barn af Vidstrup til daaben kaldet Peder. Anne Jensdatter bar Barnet. Jens Pedersøn. Jørgen Jensøn. Niels Stephensøn.

6. dåb.

11

Jens Jørgensen.

Dom: 11 Trinit: (11. søndag efter trinitatis: 12. august, red.) blef Jørgen Jensøns og Maren Clausdatters Barn af Vidstrup begravet nafnlig Jens, var 9 Uger 2 dage gammel.

2. begravelse.

1714

C63-1-6-149

Anno 1714.

Bauer: 11

1

Anne Jensdatter.

Dom: 13 post Trinit: (13. søndag efter trinitatis: 26. august, red.) var Jens Jensøns og Maren Bertelsdatters Barn af Vidstrup til daaben kaldet Anne. Anne Lausdatter bar Barnet, Knud Christensøn, Jens Thomsøn, Jens Jens, Jens Christophers:

7. dåb.

2

Sidsel Clausdatter.

D: 10 Oct: blef Sidzel Clausdaatter (teksten er meget utydelig,. Det drejer sig om offentlig skrifte, red.).

1. skrifte

3

Peder Pedersen.

Dom: 20 post Trinit: (20. søndag efter trinitatis: 14. oktober, red.) blef Peder Pedersøns og Maren Christensdatters Barn af Vidstrup nafnlig Peder begravet. Var 4 Maaneder gammel.

3. begravelse.

4

Laurids Poulsen.

Dom: 21 post Trinit: (21. søndag efter trinitatis: 21. oktober, red.) blef Povel Lauridzøns og Maren Jensdatters barn af Vidstrup døbt kaldet Lauritz. Dorethe Nielsdaatter bar Barnet, Jens Thomæs: Jens Niels, Niels Peders.

8. dåb.

5

Niels Jensen.

D: 7 Nov: blef Niels Jensøn af Tofte publice absolveret. vid: sup: d. 10 Oct: (se ovenfor den 10. oktober, red.).

2. skrifte.

6

Anne Jensdatter.

Dom: 26 post Trinit: (26. søndag efter trinitatis: 25. november, red.) var Jens Nielsøns og Else Pedersdrs Barn til Daaben kaldet Anne. Johanne Olufsdatter bar Barnet, Peder Jensøn, Jens Peders, Jørgen Jensøn, Christopher Jensøn.

9. dåb.

7

Anne Nielsdatter.

Fer: 3 Nativ: (3. juledag: 27. december, red.) Var Sidzel Clausdatters U= ægte Barn til daaben kaldet Anne. Dorethe Nielsdatter bar Barnet. Niels Sørensøn. Niels Stephensøn. Jens Jensøn.

10. dåb.

1. U=ægte.

 

 

Ao 1714 Fødde og døbte - 10.

døde og begrafne - - - 3.

INIversøn.

 

1715

C63-1-5-149

Anno 1715.

Bauer: 31

8

Anne Nielsdatter.

Fest: Epiph: (helligtrekonger: 6. januar, red.) blef Sidzel Clausdatters U=ægte Barn begravet nafnlig Anne, var 10 dage Gammel.

1. begravelse.

9

Peder Mortensen.

Karen Jensdatter.

D: 16 Jan: blefve Peder Mortensøn en Egte Mand tienendis i Tofte, og Karen Jensdaatter af Horne Sogn publice absolverit for begangen Lejermaal.

1. og 2. skrifte.

10

Maren Stephensdatter.

Fest: Grat act: (en mig ubekendt religiøs taksigelsesfest, red.) d: 11 Febr: blef Maren Stephensdr af Vidstrup begravet var 70 Aar gammel.

2. begravelse.

11

Maren Knudsdatter.

Fest: Virid: (skærtorsdag: 18. april, red.) blef Knud Christensøns og Mette Friderichsdaatters Barn af Tofte begravet nafnlig Maren. Var 1 Aar 6 Maaneder og 3 Uger gammel.

3. begravelse.

12

Christen Pedersen.

Fer: Soter: (langfredag: 19. april, red.) blef Christen Pedersøn af Vid­strup begravet. Var 68 Aar og 3 Maaneder gammel.

4. begravelse.

13

Laurids Christophersen.

Dom: Jubil: (3. søndag efter påske, red.) d: 12 Maji var Christopher Jensøns og Maren Pedersdatters Barn til Daaben kaldet Lauritz. Dorethe Nielsdatter bar Barnet, Niels Sørensøn, Jens Pedersøn, Christen Thomæsøn, Jørgen Jensøn.

1. dåb.

14

Søren Nielsen.

Dom: 7 post Trinit: (7. søndag efter trinitatis: 4. august, red.) Var Niels Sørensøns og Inger Pedersdatters Barn til daaben, kaldet Søren. Anne Rasmusdatter Bar Barnet, Knud Christensøn, Christen Thomsøn, Christopher Jensøn, Niels Pedersøn.

2. dåb.

15

Jens Jensen.

Dom: 11 post Trinit: (11. søndag efter trinitatis: 1. september, red.) Var Else Jensdatter Riisis U=ægte Barn til Daaben kaldet Jens. Else Pedersdaatter bar Barnet. Peder Bertelsøn, Johanne Olufsdr, Johanne Rasmusdr, Maren Madzdaatter. Til Barnefader blef Udlagt Jens Rytter i quarter (utydeligt navn, red.) Vidstrup.

3. dåb.

1. U=ægte.

1715

C63-1-5-150

Anno 1715.

Bauer: 31

1

Jens Christensen.

Dom: 12 post Trinit: (12. søndag efter trinitatis: 8. september, red.) Var Christen Christensøns og Karen Madzdatters Barn af Tofte til daaben kaldet Jens. Dorethe Nielsdatter bar Barnet. Knud Christensøn, Jens Sørensøn, Jens Christensøn. Niels Thøgersøn.

4. dåb.

2

Jens Jørgensen.

Dom: 14 post Trinit: (14. søndag efter trinitatis: 22. september, red.) Var Jørgen Jensøns og Maren Clausdatters barn til daaben kaldet Jens. Johanne Rasmusdatter bar Barnet, Christopher Jensøn, Jens Ibsøn; Niels Jensøn, Peder Andersøn.

5. dåb.

3

Else Jensdatter.

D: 2 Octobr: blef Else Jensdaatter af Vidstrup publice absolveret for begangen Lejermaal Med en Rytter vid: supra Dom: 11. post Trinit: (se ovenfor 11. søndag efter trinitatis, red.).

3. skrifte.

4

Peder Berthelsen.

Dorthe Christensdatter.

Dom: 16 post Trinit: (16. søndag efter trinitatis: 6. oktober, red.) bleve Peder Bertelsøn og Dorethe Christensdatter af Vidstrup trolovede. Forlovere Jens Thomsøn og Christen Thomsøn af Vidstrup. Do: 21 post Trinit: (21. søndag efter trinitatis: 10. november, red.) bleve de Viede.

1. trolovelse.

1. vielse.

5

Mette Jensdatter. #11084

D: 4 Dec: Var Jens Sørensøns og Johanne Jensdrs barn til Daaben kaldet Mette; Dorethe Nielsdr bar Barnet. Jens Christens, Jens Ibsøn, Christen Jensøn, Christen Christensøn.

6. dåb.

6

Jens Thomsen.

Dom: 4 Advent: (4. søndag i advent: 22. december, red.) Var Thomas (Christensen, red.) Sandtz og Anne Jensdatters Barn til daaben kaldet Jens. Abigael Jensdatter bar Barnet, Anders Sand, Niels Søfrensøn, Niels Pedersøn, Oluf Sand.

7. dåb.

 

 

Anno 1715 Fødde og døbte:

ægtebørn - 6.

uægte - - - 1

Døde og Begrafne - - - - - 4.

 

1716

C63-1-5-150

Anno 1716.

Bauer: 22 S

7

Laurids Christensen.

Dom: post: Circumc: (søndag efter nytår: 5. januar, red.) Var Christen Lausøns og Kirsten Olufsdrs barn til Daaben kaldet Laurids. Birgitte Stephensdr bar Barnet, Stephen Niels: Jens Sørens, Niels Sørens, Thomas Thoms.

1. dåb.

8

Jens Jensen.

Eodem die (samme dag: 5. januar, red.) blef Else Riisis U=ægte barn begravet nafnlig Jens. var 17 Uger gammel.

1. begravelse.

9

Johanne Mouridsdatter.

Dom: 1 post Epiph: (1. søndag efter helligtrekonger: 12. januar, red.) blef Johanne Mouridzdatter af Vidstrup begravet anno ætatis 68 (68 år gammel, red.).

2. begravelse.

10

Niels Christensen.

Eodem die (samme dag: 12. januar, red.) blef Niels Christensøn af Asdal Sogn begravet, som døde i Vidstrup. anno ætatis 26 (26 år gammel, red.).

3. begravelse.

11

Johanne Jensdatter.

Dom: 3 post Epiph: (3. søndag efter helligtrekonger: 26. januar, red.) Var Jens Ibsøns og Mette Jensdatters Barn til Daaben kaldet Johanne. Else Pedersdatter bar Barnet, Jens Pedersøn, Jens Jens, Niels Peders, Stephen Thomsøn.

2. dåb.

12

Kirsten Christensdatter.

Dom: Sexag: (seksagesima søndag: 16. februar, red.) Var Christen Jensøns og Anne Margrette Michelsdatters Barn til daaben kaldet Kier­sten. Else Olufsdatter bar Barnet, Christen Thoms. Jens Ibs: Peder Bertelsøn, Hans Jensøn.

3. dåb.

13

Peder Pedersen.

Dom: Reminisc: (2. søndag i fasten: 8. marts, red.) Var Peder Pedersøns og Maren Christensdatters barn af Vidstrup til daaben kaldet Peder. Dorethe Nielsdatter bar Barnet, Inger Niels. Christen Jensøn, Jens Jensøn, Knud Lausøn.

4. dåb.

14

Laurids Knudsen.

Dom: Oculi (3. søndag i fasten: 15. marts, red.) Var Knud Christensøns og Mette Friderichsdaatters Barn af Tofte til daaben kaldet Lauritz. Anne Rasmusdatter bar Barnet, Christen Christens, Thomas Niels: Christen Thomsøn, Niels Stephensøn.

5. dåb.

1716

C63-1-5-151

 

Bauer: 22 S

1

Niels Jensen.

Ingeborg Christens­datter.

Dom: Qvasimod: (1. søndag efter påske: 19. april, red.) blef Niels Jensøn tienende i Tofte og Ingeborg Christensdatter sammestedz trolovede, deris Forlovere Jens Christens i Tofte og Berthel Christens i Tornby. Dom: 7 post Trinit: (7. søndag e. trinitatis: 26. juli, red.) blefve de Viede.

1. trolovelse.

1. vielse.

2

Jens Pedersen.

Dom: Misericord: (2. søndag efter påske: 26. april, red.) Var Peder Jensøns og Kiersten Christensdatters Barn til Daaben kaldet Jens. Madme Anne Pedersdatter bar Barnet, Mons: Peder Kiærsgaard, Jens Ibsøn, Niels Peders, Lauridz Christensøn, Christen Jensøn.

6. dåb.

3

Karen Knudsdatter.

Fest: Trinit: (trinitatis søndag: 7. juni, red.) Var Knud Olufsøns og Maren Pedersdatters Barn til daaben kaldet Karen. Karen Olufsdatter bar Barnet, Jens Søfrensøn, Thomas Nielsøn, Jens Christens: Knud Laursøn.

7. dåb.

4

Kirsten Thomasdatter.

D: 8 July blef Peder Jensøns Hustrue nafnlig Kiersten Thomesdattatter (jo, da, red.) af Vidstrup begravet var 39 Aar og 7 Maaneder Gammel.

4. begravelse.

5

Niels Jensen.

Dom: 10 post Trinit: (10. søndag efter trinitatis: 16. august, red.) Var Jens Jensøns og Maren Christensdatters Barn til daaben kaldet Niels. Anne Nielsdatter bar Barnet, Christen Pedersøn, Jørgen Jens: Niels Stephensøn, Jens Nielsøn.

8. dåb.

6

Karen Knudsdatter.

Dom: 15 post Trinit: (15. søndag efter trinitatis: 20. september, red.) blef Knud Olufsøns og Maren Pedersdatters barn begravet, nafnlig Karen, var 15 Uger gammel.

5. begravelse.

7

Anders Nielsen.

Else Jensdatter.

Dom: 19 post Trinit: (19. søndag efter trinitatis: 18. oktober, red.) blefve Anders Nielsøn og Else Jensdatter af Vidstrup trolovede. Forlovere Thomas Niels og Christen Jens. Dom: Sexagesimæ (seksagesima søndag, red.) d: 31 Jan. 1717 blefve de Viede.

2. trolovelse.

1. vielse 1717.

8

Christen Christensen.

Maren Poulsdatter.

Fer: Omnin: Sanct: (allehelgensdag: 1. november, red.) blefve Christen Christens af Horne og Maren Povelsdr af Vidstrup trolovede. Forlovere Christen Pedersøn og Jens Pedersøn af Vidstrup. Dom: 2 Advent: (2. søndag i advent: 6. december, red.) bleve de Viede.

3. trolovelse.

2. vielse.

9

Søren Christophersen.

Dom: 23 post Trinit: (23. søndag efter trinitatis: 15. november, red.) blef Christopher Jensøns og Maren Pedersdatters barn af Vestergaard Søren begravet, Var 3 Aar og 9 Maaneder gammel.

6. begravelse.

10

Tyge Nielsen.

Dom: 2 Advent: (2. søndag i advent: 6. december, red.) Var Niels Tygesøns og Johanne Rasmusdrs Barn til daaben kaldet Tyge. Christen Thomsøn, Christen Pedersøn, Jens Peders. Niels Peders, Maren Thomsdatter bar Barnet.

9. dåb.

1717

C63-1-5-151

Anno 1717

Bauer: 7

11

Laurids Knudsen.

Dom: Lætare (midfaste søndag, red.) d: 7 Marty blef Knud Christensøns og Mette Friderichsdatters Barn begravet nafnlig Lauridz, som var et Aar ringer nogle dage.

1. begravelse.

12

Unavngivet barn.

Eodem die (samme dag: 7. marts, red.) blef Jens Christensøns og Johanne Nielsdatters Barn af Tofte begravet, som Var død ufød. (dødfødt eller udøbt? Red.)

2. begravelse.

13

Jens Christensen.

Dom: Judica (5. søndag i fasten, red.) d 14 Marty blef Christen Jensøns og Anne Margrette Michelsdatters Barn af Vidstrup begravet nafnlig Jens var 4 Aar og 7 Maaneder gammel.

3. begravelse.

14

Laurids Jensen.

Jens Jensen.

Fer: 3 Pasch: (3. påskedag, red.) d: 30 Marty Var Jens Pedersøns og Valdborg Christensdatters Børn til daaben det Eene, kaldet Lauridz, bar Anne Lauridzdr det andet, kaldet Jens, bar Else Pedersdatter, Jens Sørens, Knud Olufsøn, Jørgen Jensøn, Niels Pedersøn, Jens Jensøn, Niels Stephensøn, Jens Pedersøn, Knud Lauridzøn, Peder Jensøn.

1. og 2. dåb.

1717

C63-1-5-152

 

Bauer: 7

1

Peder Jensen Hjulmand.

Dom: Jubilate (3. søndag efter påske: 18. april, red.) blef Peder Jensøn Hiulmand af Vidstrup begravet var 73 Aar gammel.

4. begravelse.

2

Dødfødt barn.

Eodem die (samme dag: 18. april, red.) blef Christopher Jensøns og Maren Pedersdatters Barn begravet som var dødfød.

5. begravelse.

3

Johanne Jensdatter.

Dom: Exaudi (6. søndag efter påske: 9. maj, red.) blef Jens Ibsøns og Mette Jensdatters Barn begravet nafnlig Johanne var 1 Aar og 3 Maaneder.

6. begravelse.

4

Søren Jørgensen.

Dom: 1 post Trinit: (1. søndag efter trinitatis: 30. maj, red.) var Jørgen Jensøns og Maren Clausdatters Barn til daaben kaldet Søren. Anne Rasmusdatter bar Barnet, Jens Sørens, Jens Pedersøn, Stephen Thomsøn, Jens Thomsøn.

3. dåb.

5

Peder Jensen.

Dom: 4 post Trinit: (4. søndag efter trinitatis, red.) d: 20 Juny Var Jens Pedersøns og Dorethe Nielsdatters Barn til daaben kaldet Peder. Inger Nielsdatter bar Barnet, Jens Sørens, Christen Thomsøn, Niels Pedersøn, Jens Nielsøn.

4. dåb.

6

Anne Jensdatter.

Dom: 8 post Trinit: (8. søndag efter trinitatis, red.) d: 18 July var Jens Sørensøns og Johanne Jensdatters Barn til Daaben kaldet Anne. Mette Jensdatter bar Barnet, Jens Christensøn, Christen Christens, Jens Pedersøn, Christen Jensøn.

5. dåb.

7

Anders Madsen.

Anne Simonsdatter.

D: 20 July bleve Anders Madzøn og Anne Simonsdatter trolovede, Forlovere Jens Christensøn i Tofte og Simon Skræder i HværreKiær (Hvirrekær i Bjergby sogn, red.). Dom: 25 post Trinit: (25. søndag efter trinitatis, red.) d: 14 Nov: bleve de Viede.

1. trolovelse.

2. vielse.

8

Maren Berthelsdatter.

D: 4. Aug: blef Maren Berthelsdatter af Vidstrup publice absolveret for begangen Horerie udlagde til Barne=Fader Christen Svensk.

1. skrifte.

9

Niels Nielsen.

Maren Thomasdatter.

D: 8 Oct: blef Niels Nielsøn og Maren Thomsdatter af Dalsgaard trolovede, Forlovere Jens Hansøn i Nør = Mølle, og Christen Thomsøn i Vidstrup. Dom: post Circum: (søndag efter nytår, red.) d: 2 Jan: Ao 1718 blefve de viede.

2. trolovelse.

1. vielse 1718.

10

Anne Christensdatter.

Dom: 21 post Trinit: (21. søndag efter trinitatis: 17. oktober, red.) blef Maren Berthelsdatters Uægte Barn døbt kaldet Anne, Anne Lausdatter Bar barnet, Peder Berthelsøn, Jens Nielsøn.

6. dåb.

1 Uægte.

11

Laurids Andersen.

Dom: 26 post Trinit: (26. søndag efter trinitatis, red.) d: 21 Nov: Var Anders Nielsøns og Else Jensdatters Barn til daaben kaldet Lauridz. Anne Lauridzdatter bar Barnet, Jens Sørensøn. Jens Ibsøn, Knud Lauritzøn, Jens Thomsøn.

7. dåb.

12

Jens Jensen.

Dom: 1 Advent: (1. søndag i advent, red.) d: 28 Nov: blef Jens Jensøns og Maren Christensdatters Barn døbt kaldet Jens. Anne Lausdatter bar Barnet, Christopher Jens: Jens Jensøn, Jens Nielsøn, Knud Lauridzøn.

 

8. dåb.

1718

C63-1-5-153

Anno 1718

Bauer: 27

1

Jens Jensen.

Dom: 3 post Epiph: (3. søndag efter helligtrekonger: 23. januar, red.) blef Jens Jensøns og Maren Christensdatters Barn begravet nafnl Jens, var 7 Uger gammel.

1. begravelse.

2

Laurids Jensen.

Dom: 4 post Epiph: (4. søndag efter helligtrekonger: 30. januar, red.) blef Jens Pedersøns og Valdborg Christensdatters Barn af Vidstrup begravet nafnlig Lauritz var 3 fierding Aar gammel.

2. begravelse.

3

Jens Jensen.

Dom: Judica (5. søndag i fasten, red.) d: 3 April: var Jens Ibsøns og Mette Jensdatters Barn til daaben kaldet Jens. Johanne Jensdaatter bar Barnet, Jens Peders. Jens Jensøn, Jens Peders: Peder Jens:

1. dåb.

4

Maren Christophersdatter.

Dom: Cant: (4. søndag efter påske, red.) d: 15 Maji var Christopher Jensøns og Maren Pedersdatters Barn til daaben kaldet Maren. Dorethe Nielsdatter bar Barnet, Peder Thoms. Niels Sørensøn, Jens Jensøn, Christen Niels:

2. dåb.

5

Maren Jensdatter.

Dom: Rog: (5. søndag efter påske, red.) d: 22 Maji Var Jens Jensøns og Maren Christensdatters barn til daaben kaldet Maren. Else Pedersdr bar Barnet. Peder Thomsøn, Anders Madzøn, Knud Lauridzøn, Peder Jensøn.

3. dåb.

6

Laurids Knudsen.

Fest: Ascen: (Kristi himmelfartsdag, red.) Var Knud Christensøns og Mette Friderichsdaatters barn til daaben kaldet Lauritz. Else Christens­daatter bar Barnet, Jens Christensøn, Peder Thomsøn, Christen Pedersøn, Christen Lauridzøn.

4. dåb.

7

Peder Andersen.

Dom: 1 post Trinit: (1. søndag efter trinitatis: 19. juni, red.) Var Anders Madzøns og Anne Simonsdatters Barn til daaben kaldet Peder. Birgitte Stephensdaatter bar Barnet, Jens Ibsøn, Peder Berthelsøn, Jens Thomsøn, Peder Jensøn.

5. dåb.

8

Jens Christensen.

Dom: 4 post: Trinit: (4. søndag efter trinitatis: 10. juli, red.) var Christen Jensøns og Anne Margrette Michelsdatters Barn til daaben kaldet Jens. Johanne Jensdatter bar Barnet, Jens Peders: Povel Peders: Peder Berthels: Jens Nielsøn.

6. dåb.

9

Johanne Nielsdatter.

Dom: 5 post Trinit: (5. søndag efter trinitatis: 17. juli, red.) Var Niels Nielsøns og Maren Thomsdrs Barn af Dalsgaard til daaben kaldet Johanne. Johanne Rasmusdatter bar Barnet, Jens Hansøn, Christen Thomsøn, Christen Peders: Niels Thomsøn.

7. dåb.

10

Maren Christensdatter.

Dom: 21 Trinit: (21. søndag efter trinitatis: 6. november, red.) Var Christen Christensøns og Karen Madzdatters Barn til daaben kaldet Maren. Birgitte Stephensdatter bar Barnet, Knud Christensøn, Jens Christensøn, Jens Pedersøn, Peder Thomsøn.

8. dåb.

 

 

Summa Døbte ægte Børn 8.

Begravne - - - - - 2.

 

1719

C63-1-5-153

I: N: J: Anno 1719. (i Jesu navn år 1719, red.)

Bauer: 19

11

Niels Mogensen.

Dom: Oculi (3. søndag i fasten, red.) d: 12 Marty Var Mogens Jensøns og Mette Nielsdatters Barn til Daaben kaldet Niels. Birgitte Stephensdatter bar Barnet. Christen Lausøn, Jens Jensøn, Knud Lauridzøn, Niels Thomsøn.

1. dåb.

1719

C63-1-5-154

 

Bauer: 19

1

Christen Jensen.

D: 15 Marty blef Jens Christensøns og Johanne Nielsdrs Barn af Tofte begravet, som blef født d: 8 Marty hiemmedøbt samme dag og kaldet Christen, levede 3 dage.

2. dåb.

1. begravelse.

2

3

Peder Christensen.

Jens Christensen.

Fest: 2 Pasch: (2. påskedag, red.) d: 10 April: Var Christen Lauridzøns og Kirsten Olufsdatters tvende Børn til daaben det Ene kaldet Peder, bar Else Pedersdatter, det andet kaldet Jens, bar Mette Jensdatter. Christen Thomsøn, Christen Peders: Mogens Jensøn, Jens Tyges.

3. og 4. dåb.

4

5

Peder Christensen.

Jens Christensen.

Dom: Misericord: (2. søndag efter påske: 23. april, red.) blefve Christen Lauridzøns og Kirsten Olufsdatters Tvillinger begrafvede.

2. og 3. begravelse.

6

Stephen Thomsen.

Anne Knudsdatter.

D: 7 Nov: blef Stephen Thomsøn i Dalsgaard og Anne Knudzdatter af Tofte trolovede. Forlovere Christen Thomsøn i Vidstrup, og Christen Christensøn i Skousgaard. Dom: 3 Advent: (3. søndag i advent: 17. december, red.) bleve de Viede.

1. trolovelse.

1. vielse.

7

Jens Pedersen.

Dom: 24 post Trinit: (24. søndag efter trinitatis, red.) d: 19 Nov: Var Peder Anders og Anne Jensdatters Barn til daaben kaldet Jens. Birgitte Stephensdatter bar Barnet. Anders Pedersøn, Christen Jensøn. Anders Anders: Niels Jensøn.

5. dåb.

8

Jens Pedersen.

Dom: 2 Advent: (2. søndag i advent: 10. december, red.) blef Peder Andersøns og Anne Jensdatters Barn begravet nafnlig Jens. Var 3 Uger gammel.

4. begravelse.

9

Else Nielsdatter.

Eodem die (samme dag, red.) d: 10 Dec: var Niels Nielsøns og Maren Thomsdatters Barn af Dalsgaard til Daaben kaldet Else. Karen Nielsdr bar Barnet. Christen Thomæsøn, Niels Tyggesøn, Jens Christens, Stephen Thomæsøn.

6. dåb.

1720

C63-1-5-154

Anno 1720.

Bauer: 10 S

10

Johanne

Dom: Septuag: (septuagesima søndag, red.) d: 28 Jan: blef Else      Datter begravet  Ved Nafn Johanne      Var (10 eller 16? Red.) Aar og     Maaneder gammel. (Teksten er næsten forsvundet, red.).

1 begravelse.

11

Maren

Eodem die (28. januar, red.)    søns og Maren Berthelsdrs Barn til daaben kaldet Maren. Maren Pedersdr bar Barnet, Knud Christensøn, Jens Ibsøn, Christen Nielsøn, Anders Andersøn. (Teksten er meget utydelig, red.).

1. dåb.

12

Thomas Sørensen.

Fest: Purif: (Maries renselsesfest, red.) d: 2 Febr: Var Søren Thomsøns og Maren Mogensdatters Barn til Daaben kaldet Thomas. Mette Jensdatter bar Barnet, Jens Peders: Jørgen Jens: Peder Berthelsøn, Anders Anders:

2. dåb.

13

Johanne Madsdatter.

Stephen Thomsen.

D: 14 Febr: blef Johanne Madzdatter af Tversted publice absolveret, som udlagde til Hendis Barne Fader Stephen Thoms i Dalsgaard.

1. skrifte.

14

Anne Jensdatter.

Dom: Invoc: (1. søndag i fasten, red.) d: 18 Febr: blef den gamle Anne Jensdatter begravet Var 71 Aar gammel.

2. begravelse.

15

Kirsten Jørgensdatter.

D: 21 Febr: var Jørgen Jensøns og Maren Clausdatters barn til daaben kaldet Kiersten. Maren Rasmusdr bar Barnet, Christen Thomsøn, Christen Pedersøn, Søren Thomsøn, Knud Lauritzøn.

3. dåb.

16

Gertrud Olufsdatter.

Fest: 2. Pasch: (2. påskedag: 1. april, red.) blef Giertrud Olufsdatter af Vidstrup begravet Var 71 Aar gammel.

3. begravelse.

17

Stephen Thomsen.

Johanne Madsdatter.

D: 10 April: blef Stephen Thomsøn af Dalsgaard publice absolveret for begangen LeierMaal med Johanne Madzdatter. Vid: Supr: (se ovenfor, red.).

2. skrifte.

1720

C63-1-5-155

 

Bauer: 10 S

1

Kirsten Jørgensdatter.

Dom: Exaudi (6. søndag efter påske, red.) d: 12 Maji blef Jørgen Jensøns og Maren Clausdatters Barn af Vidstrup begravet nafnlig Kiersten. Var 11 Uger gammel.

4. begravelse.

2

Christen Sørensen.

Maren Berthelsdatter.

Fest: 3 Pentec: (3. pinsedag, red.) d: 21 Maji blef Christen Sørensøn Soldat fra Fladstrand og Maren Berthelsdatter af Vidstrup trolovet, Forlovere Jens Ibsøn, Peder Berthelsøn af Vidstrup. d: 2 July blefve de viede.

1. trolovelse.

1. vielse.

3

Maren Jensdatter.

D: 12 Juny Var Jens Sørensøns og Johanne Jensdrs Barn af Vidstrup til daaben kaldet Maren. Mette Jensdatter bar Barnet, Christen Jensøn, Niels Thygesøn, Jens Pedersøn, Niels Stephens.

4. dåb.

4

Anne Jensdatter.

Anders Plet.

D: 3 July blef Anne Jensdatter af Hvas Høy udi St: Olufs Sogn publice absolveret og udlagde til Barne Fader en Soldat Anders Plet. Hun tiente forgangen Winter hos Jørgen Jensøn i Vidstrup.

3. skrifte.

5

Michel Christensen.

Dom: 8 post Trinit: (8. søndag efter trinitatis, red.) d: 21 July var Christen Jensøns og Anne Margrette Michelsdatters Barn til daaben kaldet Michel. Inger Nielsdatter bar Barnet, Jens Sørensøn, Peder Andersøn, Peder Berthelsøn, Niels Stephensøn.

5. dåb.

6

Johanne Jensdatter.

Dom: 11 post Trinit: (11 søndag efter trinitatis: 11. august, red.) Var Jens Ibsøns og Mette Jensdrs Barn af Vidstrup til daaben kaldet Johanne. Johanne Jensdatter bar Barnet, Jens Peders: Niels Thygesøn, Jørgen Jens. Niels Peders:

6. dåb.

7

Anders Plet.

Anne Jensdatter.

D: 14 Aug: blef Anders Plet publice absolveret for begangen Lejer Maal med Anne Jensdatter vid: supra (se ovenfor, red.).

4. skrifte.

8

Jens Christensen.

Fest: Mich: (Mikkelsdag, red.) d: 29 (september, red.) var Christen Lausøns og Kirsten Olufsdatters Barn til daaben kaldet Jens. Maren Pedersdatter bar Barnet, Jens Sørensøn, Christen Thomsøn, Knud Lauritzøn, Niels Jensøn.

7. dåb.

9

Jens Lauridsen Mørch.

Dom: 19 Trinit: (19. søndag efter trinitatis: 6. oktober, red.) blef Jens Lausøn Mørck af Vidstrup begravet, var 82 Aar gammel.

5. begravelse.

10

Karen Nielsdatter.

Dom: 21 post Trinit: (21. søndag efter trinitatis, red.) d: 20 Oct: var Niels Thygesøns og Anne Rasmusdrs Barn til daaben kaldet Karen. Maren Clausdatter bar Barnet, Knud Christensøn, Christen Thomsøn, Stephen Thomsøn, Niels Stephensøn.

8. dåb.

11

Kirsten Pedersdatter.

Eodem Dom: (samme søndag: 20. oktober, red.) var Peder Andersøns og Anne Jensdatters Barn til daaben kaldet Kiersten. Mette Jensdatter bar Barnet, Anders Pedersøn, Anders Christensøn, Hans Andersøn, Niels Thoms:

9. dåb.

12

Jens Nielsen.

Dom: 22 post Trinit: (22. søndag efter trinitatis: 27. oktober, red.) blef Jens Nielsøn af Vidstrup begravet Var 53 Aar og 2 Maaneder gammel.

6. begravelse.

13

Jens Knudsen.

Dom: 3 Advent: (3. søndag i advent: 15. december, red.) var Knud Christensøns og Mette Friderichsdatters Barn til daaben kaldet Jens. Birgitte Stephensdaatter bar Barnet, Niels Tygesøn, Jens Christens. Stephen Thomsøn, Niels Stephens.

10. dåb.

14

Kirsten Pedersdatter.

Fest: 3 Nativ: (3. juledag: 27. december, red.) blef Peder Andersøns og Anne Jensdatters Barn begravet, navnlig Kiersten var 8te Uger og 4 dage gammel.

7. begravelse.

1721

C63-1-5-156

Anno 1721.

Bauer: 23

1

Else Stephensdatter.

Dom: Esto Mihi (fastelavns søndag, red.) d: 23 Febr: Var Stephen Thomsøns og Anne Knudzdatters Barn af Dalsgaard til daaben kaldet Else. Birgitte Stephensdaatter bar Barnet. Knud Christens: Jens Christensøn, Christen Christens: Niels Sørensøn.

1. dåb.

2

Kirsten Jensdatter.

Dom: Misericord: (2. søndag efter påske, red.) d: 27 April: var Jens Pedersøns og Valdborg Christensdaatters Barn til daaben kaldet Kiersten. Maren Clausdatter bar Barnet. Christen Peders: Niels Sørens, Jens Ibsøn, Christen Niels.

2. dåb.

3

Karen Christensdatter.

D: 7 Maji var Christen Nielsøns og Mette Christensdatters barn til daaben kaldet Karen. Anne Knudzdatter bar Barnet, Jens Pedersøn, Jørgen Jensøn, Jens Nielsøn, Peder Jensøn.

3. dåb.

4

Niels Christensen.

Dom: 14 post Trinit: (14. søndag efter trinitatis, red.) d: 14 Sept: var Christen Christensøns og Karen Madzdatters Barn til daaben kaldet Niels. Birgitte Stephensdatter Bar Barnet, Knud Christens, Jens Christens, Jens Sørensøn, Friderich Madzøn.

4. dåb.

5

Christopher Jensen.

Dom: 2: Adv: (2. søndag i advent: 7. december, red.) blef Christopher Jensøn af Vidstrup begravet var 61 Aar gammel.

1. begravelse.

6

Berthel Jensen.

Dom: 4 Advent: (4. søndag i advent: 21. december, red.) blef Berthel Jensøn af Vidstrup begravet, var 61 Aar gammel.

 

 

 

 

 

 

2. begravelse.

1722

C63-1-5-156

Anno 1722.

Bauer: 15

7

Niels Mogensen.

Dom: 2 post Epiph: (2. søndag efter helligtrekonger: 18. januar, red.) blef Mogens Jensøns og Mette Nielsdatters Barn af Vistrup begravet nafnlig Niels, som blef død hos Forældrene dem U=afvidene, som de foregiver, Jule=Nat Sidst, de lod føre Siunsvidner til Tinget, som vandt at de iche kunde See paa det døde Barn i nogen Tegn at Forældrene skulde været Aarsag til dets død, men viedner at Barnet hafde breket Sig eller spyet pa det Sted det laae, og meente at, det kunde være qvaldt af det samme. Barnet var 2½ Aar.

1. begravelse.

8

Jens Pedersen.

Dom: Septuag: (septuagesima søndag, red.) d: 1 Febr: blef Peder Andersøns og Anne Jensdatters Barn døbt kaldet Jens. Mette Jensdatter bar Barnet, Anders Pedersøn, Jørgen Jensøn, Simon Anders: Knud Lauridzøn.

1. dåb.

9

Niels Mogensen.

Dom: Invoc: (1. søndag i fasten, red.) d: 22 Febr: var Mogens Jensøns og Mette Nielsdaatters Barn til daaben kaldet Niels. Inger Nielsdatter bar Barnet. Christen Thoms. Jørgen Jens: Knud Laus: Oluf Thomsøn.

2. dåb.

10

Maren Christensdatter.

Fest: Virid: (skærtorsdag: 2. april, red.) blef Maren Christensdatter af Vidstrup begravet var 75 Aar gammel.

2. begravelse.

11

Anne Sørensdatter.

D: 10 Juny var Søren Thomsøns og Maren Mogensdatters barn til daaben kaldet Anne. (teksten meget utydelig, red.) Niels Nielsøn, Peder Berthelsøn, Niels Jensøn.

3. dåb.

12

Jens Christensen.

Dom: 16 post Trinit: (16. søndag efter trinitatis: 20. september, red.) blef Christen Svenskis (Christen Sørensen. Se folio 155 nr. 2, red.) og Maren Berthelsdaatters Barn døbt kaldet Jens. Mette Jensdatter bar Barnet, Niels Tygesøn, Christen All, Peder Jensøn.

4. dåb.

1722

C63-1-5-157

 

Bauer: 15

1

Christen Jensen.

Dom: 20 post Trinit: (20 søndag efter trinitatis: 18. oktober, red.) var Jens Christensøns og Johanne Nielsdatters Barn af Tofte til daaben kaldet Christen. Maren Christensdaatter bar Barnet, Jens Sørensen, Niels Tygesøn, Michel Christens: Svend Christens.

5. dåb.

1723

C63-1-5-157

Anno 1723.

Bauer: 7

2

Christen Jensen.

Dom: 2 post Epiph: (2. søndag efter helligtrekonger: 17. januar, red.) blef Jens Christensøns og Johanne Nielsdatters Barn begravet nafnlig Christen var 3 Maaneder og 3 Uger gammel.

1. begravelse.

3

Johanne Stephensdatter.

Dom: Sexag: (seksagesima søndag: 31. januar, red.) Var Stephen Thomsøns og Anne Knudzdatters Barn af Dalsgaard til daaben kaldet Johanne. Mette Friderichsdaatter bar Barnet, Christen Thoms: Niels Sørens. ens Ibsøn, Niels Stephens.

1. dåb.

4

Christen Jensen.

D: 11 Febr: Var Jens Sørensøns og Johanne Jensdatters Barn til daaben kaldet Christen. Malene Mortensdatter bar Barnet, Niels Olufs: Jens Christens: Jørgen Jens: Jens Christensøn.

2. dåb.

5

Inger Jensdatter.

D: 10 Marty blef Inger Jensdatter af Vidstrup begravet var 52 Aar 4 Maaneder gammel.

2. begravelse.

6

Vibeke Nielsdatter.

Fer: 3 Pasch: (3. påskedag: 30. marts, red.) Var Niels Olufsøns og Anne Clausdatters Barn til daaben kaldet Vibeche. Karen Olufsdatter bar Barnet, Christen Thoms: Jørgen Jens: Mogens Jens, Peder Jens.

3. dåb.

7

Peder Jespersen.

Kirsten Christensdatter.

D: 9 April: blef Peder Jespersøn af Gaarestrup og Kiersten Christensdatter af Vidstrup trolovede. Forlovere Hendis Fader Christen Thomsøn og Hans Broder Niels Jespersøn af Sønder (et eller to ord? resten mangler, red.). Dom: 3. post Trinit: (3. søndag efter trinitatis: 13. juni, red.).

1. trolovelse.

1. vielse.

8

Christen Jensen.

D: 14 April: Var Jens Ibsøns og Mette Nielsdatters (teksten er meget utydelig, red.) Barn til daaben kaldet Christen. Johanne Jensdatter bar Barnet. Jens Pedersøn, Knud Christens, Jens Peders: Thomas Pedersøn.

 

4. dåb.

9

Maren Christensdatter.

D: 23 April: var Christen Nielsøns og Mette Christensdatters Barn af Vestergaard til daaben kaldet Maren. Maren Nielsdatter bar Barnet, Laus Jacobsøn, Christen Pedersøn, Jens Pedersøn, Jørgen Jensøn.

5. dåb.

10

Karen Knudsdatter.

Dom: 7 post Trinit: (7. søndag efter trinitatis, red.) d: 11 July Var Knud Christensøn og Mette Friderichsdatters Barn af Tofte til daaben kaldet Karen. Johanne Rasmusdatter bar Barnet, Stephen Nielsøn, Jens Christens: Stephen Thomsøn, Lauridz Stephens:

6. dåb.

11

Knud Lauridsen.

Sidsel Christensdatter.

D: 10 Aug: blefve Knud Lauridzøn og Sidsel Christensdatter af Vidstrup trolovede. Forlovere Lauritz Jacobsøn af Vidstrup og Christen Christensøn af Harridzlef. Dom: 20. post Trinit: (20. søndag efter trinitatis: 10. oktober, red.) bleve de viede.

2. trolovelse.

2. vielse.

12

Jens Jensen.

Dom: 12 post Trinit: (12. søndag efter trinitatis, red.) d: 15 Aug: var Jens Pedersøns og Dorethe Nielsdatters Barn til daaben kaldet Jens. Mette Christensdatter bar Barnet, Niels Tygesøn, Christen Pedersøn, Povel Pedersøn, Mogens Jensøn.

7. dåb.

13

Laurids Christensen.

Dom: 18 post Trinit: (18. søndag efter trinitatis, red.) d: 26 Sept: Var Christen Jensøns og Anne Margrette Michelsdatters Barn til daaben kaldet Lauritz. Johanne Jensdatter bar Barnet, Niels Søfrensøn, Søren Thomsøn, Peder Berthelsøn, Niels Jens:

8. dåb.

14

Else Sørensdatter.

Eodem Die (samme dag: 26. september, red.) blef Sl: Christen Pedersøns Hustrue nafnlig Else Sørensdr begravet Var 84 Aar.

3. begravelse.

15

Kirsten Christensdat­ter.

Dom: 21 post Trinit: (21. søndag efter trinitatis: 17. oktober, red.) var Christen Lauridzøns og Kiersten Olufsdatters Barn til daaben kaldet Kiersten. Maren Pedersdatter bar Barnet. Christen Pedersøn, Christen (teksten meget utydelig, red.) Jens Ibsøn.

9. dåb.

1723

C63-1-5-158

 

Bauer: 7

1

Hans Andersen.

Gertrud Marie Andersdatter.

Dom: (24? Red.) post Trinit: blefve Hans Andersøn og Giertrud Marie Andersdatter viede, som efter (et eller to utydelige ord, red.) vare trolovede udi (utydeligt stednavn i Norge?, red.) Dom: 16 post Trinit: (16. søndag efter trinitatis: 12. september, red.).

3. vielse.

2

Johanne Knudsdatter.

Dom: 26 post Trinit: (26. søndag efter trinitatis, red.) d: 21 Nov: Var Knud Lauridzøns og Sidsel Christensdaatters Barn til daaben kaldet Johanne. Anne Knudzdatter bar Barnet, Jens Sørensøn, Jørgen Jensøn, Niels Thyges: Jens Nielsøn.

10. dåb.

3

Kirsten Hansdatter.

Dom: 4 Advent: (4. søndag i advent: 19. december, red.) Var Hans Andersøns og Giertrud Marie Andersdatters Barn til daaben kaldet Kiersten. Maren Clausdatter bar Barnet, Anders Pedersøn, Peder Andersøn, Simon Andersøn. Oluf Nielsøn.

11. dåb.

1724

C63-1-5-158

Anno 1724.

Bauer: 26 S

4

Jens Mogensen.

Dom: 3 post Epiph: (3. søndag efter helligtrekonger, red.) d: 23 Jan: Var Mogens Jensøns og Mette Nielsdatters barn til daaben kaldet Jens. Mette Jensdatter bar Barnet. Niels Olufsøn, Christen Jensøn, Knud Lauridzøn, Peder Jensøn.

1. dåb.

5

Anne Nielsdatter.

D: 8 Marty var Niels Jensøns og Bodild Jensdrs Barn til daaben kaldet Anne. Maren Clausdatter bar Barnet, Jens Nielsøn, Niels Olufsøn, Søren Thoms: Peder Jensøn.

2. dåb.

6

Jens Jensen.

Dom: Reminisc: (2. søndag i fasten, red.) d: 12 Marty var Jens Jensøns og Maren Berthelsdaatters Barn til daaben kaldet Jens. Maren Pedersdatter bar Barnet, Christen Christens. Christen Nielsøn, Peder Peders: Niels Stephensøn.

3. dåb.

7

Niels Sørensen.

Dom: Palmarum (palmesøndag, red.) d: 9 April: Var Søren Thomsøns og Maren Mogensdatters barn til daaben kaldet Niels. Birgitte Erichsdatter bar Barnet, Christen Jensøn, Niels Jens: Oluf Thoms. Jacob Thoms:

4. dåb.

8

Anne Nielsdatter.

Dom: Exaud: (6. søndag efter påske: 28. maj, red.) blef Niels Jensøns og Bodild Jensdatters barn begravet nafnl: Anne Var 11 Uger gammel.

1. begravelse.

9

Karen Knudsdatter.

Dom: 8 post Trinit: (8. søndag efter trinitatis: 6. august, red.) blef Knud Christensøns og Mette Friderichsdatters Barn begravet nafnl: Karen var 1 Aar og 3 Uger gammel.

2. begravelse.

10

Knud Christensen.

D: 16 Aug: blef Knud Christens af Tofte begravet. Var 57 Aar og 11 Maaneder gammel.

3. begravelse.

11

Mads Andersen.

Dom: 10 post Trinit: (10. søndag efter trinitatis: 20. august, red.) blef Madz Andersøn af Vidstrup begravet var 64 Aar gammel.

4. begravelse.

12

Sophie Nielsdatter.

NB: d: 9 Augusti var Niels Nielsøns og Maren Thomsdatters Barn af Dalsgaard til daaben kaldet Sophie. Birgitte Stephensdatter bar Barnet, Christen Jens, Christen Nielsøn, Knud Lausøn, Niels Thomsøn.

5. dåb.

13

Christian Christensen.

Dom: 16 post Trinit: (16. søndag efter trinitatis, red.) d: 1 Oct: var Christen Svenskis (Christen Sørensen. Se folio 155 nr. 2, red.) og Maren Ber­thelsdatters Barn til daaben kaldet Christian. Maren Pedersdatter bar Barnet. Christen Christensøn, Peder Berthelsøn, Jens Nielsøn, Anders Andersøn.

6. dåb.

14

Christen Sørensen.

Anne Berthelsdatter.

D: 11 Oct: blef Christen Sørensøn Soldat og Anne Berthelsdatter af Vidstrup publice absolveret for begangen Lejermaal.

1. skrifte.

1724

C63-1-5-159

 

Bauer: 26 S

1

Johanne Christensdatter.

Dom: 21 post Trinit: (21. søndag efter trinitatis: 5. november, red.) Var Anne Berthelsdatters U=ægte Barn (fader: se folio 158 nr. 14, red.) til daaben kaldet Johanne. Karen Madzdatter Bar Barnet, Jørgen Jens: Thomas Niels: Jens Ibs: Christen Lausøn.

7. dåb.

1. uægte.

2

Christen Christensen.

Eodem Die (samme dag: 5. november, red.) blef Christen Christensøn af Vidstrup begravet, var 73 Aar og 7 Maaneder gammel.

5. begravelse.

3

Peder Thomsen.

Dom: 24 post Trinit: (24. søndag efter trinitatis: 26. november, red.) blef Peder Thomsøn af Vidstrup begravet var 70 Aar gammel.

6. begravelse.

1725

C63-1-5-159

Anno 1725.

Bauer: 11

4

Thomas Stephensen.

Dom: 2 post Epiph: (2. søndag efter helligtrekonger, red.) d: 14 Jan: var Stephen Thomsøns og Anne Knudzdatters Barn til daaben kaldet Tho­mas. Maren Thomsdr bar Barnet, Christen Thomsøn, Niels Søfrensøn, Jens Ibsøn, Peder Christensøn.

1. dåb.

5

Thomas Stephensen.

D: 11 Febr: blef Stephen Thomsøns og Anne Knudzdrs Barn begravet nafnl: Thomas var 4 Uger gammel.

1. begravelse.

6

Maren Lauridsdatter.

Dom: Invoc: (1. søndag i fasten, red.) d: 18 Febr: var Lauridz Thoersøns og Anne Christensdatters Barn af Annex Gaarden til daaben kaldet Maren. Anne Christensdaatter bar Barnet. Mons: Anders Mogensøn, (utydeligt ord, red.) Jørgensøn, Peder Berthelsøn, Maren Povelsdatter, Karen Christensdatter.

2. dåb.

7

Johanne Jensdatter.

Dom: Lætare (midfaste søndag: 11. marts, red.) blef Jens Ibsøns og Mette Jensdrs barn begravet nafnl: Johanne var 4 Aar 7 Maaneder.

2. begravelse.

8

Maren Lauridsdatter.

D: 14 Marty blef Laurs Thorsøns og Anne Christensdatters barn begravet nafnl: Maren. var 4re Uger og 5 dage gammel.

3. begravelse.

9

Thomas Jensen. #11103

Dom: Judica (5. søndag i fasten, red.) d: 18 Marty var Jens Sørensøns og Johanne Jensdatters Barn til daaben kaldet Thomas. Mette Jensdatter bar Barnet, Niels Sørensøn. Niels Tygesøn, Christen Thomsøn. Christen Jensøn.

3. dåb.

10

Søren Jørgensen.

Eodem Die (samme dag: 18. marts, red.) blef Jørgen Jensøns og Maren Clausdrs Barn begravet nafnl: Søren var 7 Aar 9 Maaneder.

4. begravelse.

11

Jens Jensen.

Noch samme dag (18. marts, red.) begravet Jens Jensøns og Maren Berthelsdatters Barn nafnl: Jens var Aar gammel.

5. begravelse.

12

Karen Nielsdatter.

Dom: Palm: (palmesøndag: 25. marts, red.) blef Niels Tygesøns og Johanne Rasmusdatters Barn begravet nafnl: Karen. var 4 Aar og 6 Maaneder gammel.

6. begravelse.

13

14

Else Nielsdatter.

Sophie Nielsdatter.

Fest: Virid: (skærtorsdag: 29. marts, red.) blefve tvende Niels Nielsøns og Maren Thomsdatters Børn begrafne, det Ene Else kaldet, var 4 Aar og 3 Maaneder, det Andet Sophie ved Nafn, var 7 Maaneder gammel.

7. og 8. begravelse.

15

Jens Jensen.

Fer: 3 Pasch: (3. påskedag: 3. april, red.) blef Jens Pedersøns og Dorethe Nielsdatters Barn begravet, Nafnl: Jens var 1 Aar 7 Maaneder.

9. begravelse.

16

Karen Nielsdatter.

Dom: Jubilate (3. søndag efter påske, red.) d: 22 April: Var Niels Jensøns og Bodild Jensdatters Barn til daaben kaldet Karen. Mette Jensdr bar Barnet, Jens Nielsøn, Jørgen Jensøn, Søren Thomsøn, Anders Jensøn.

4. dåb.

17

Jens Mogensen.

Samme dag (22. april, red.) blef Mogens Jensøns og Mette Nielsdatters Barn begravet Nafnl: Jens var 1 Aar 3 Maaneder.

10. begravelse.

18

Karen Christensdatter.

Fest: 2 Pentec: (2. pinsedag: 21. maj, red.) blef Sl: Laus Pedersøns En­cke af Vidstrup nafnl: Karen Christensdatter begravet var 86 Aar gam­mel.

11. begravel­se.

1725

C63-1-5-160

 

Bauer: 11

1

2

Mads Christensen.

Anne Christensdatter.

Dom: 1 post Trinit: (1. søndag efter trinitatis: 3. juni, red.) blefve Christen Christensøns og Karen Madzdatters tvende Børn af Tofte begraved det Ene kaldet Madtz det Andet Anne født den 25 Maji og hiemmedøbt, levede Nogle dage.

12. og 13. begravelse.

3

Johanne Christensdatter.

Dom: 23 post Trinit: (23. søndag efter trinitatis: 4. november, red.) var Christen Nielsøns og Mette Christensdatters barn til daaben kaldet Johanne. Dorethe Nielsdatter bar Barnet, Jens Sørensøn, Christen Thomsøn, Jørgen Jensøn, Jens Nielsøn.

5. dåb.

4

 

(denne indførsel er helt ulæselig – sandsynligvis en begravelser, red.).

 

1726

C63-1-5-160

Anno 1726.

Bauer: 31

5

Offer Mogensen.

Dom: 3tia post Epiph: (3. søndag efter helligtrekonger: 27. januar, red.) blef Offer Mogensøn af Vistrup begravet, var 77 Aar gammel.

1. begravelse.

6

Jens Mogensen.

Dom: Sexag: (seksagesima søndag, red.) d: 24 Febr: var Mogens Jensøns og Mette Nielsdatters Barn af Vidstrup til daaben kaldet Jens. Birgitte Erichsdatter Bar barnet, Jens Ibsøn, Peder Berthelsøn, Jens Christens. Oluf Thoms:

1. dåb.

7

Sophie Christensdat­ter.

D: 30 April: blef Sl: Thomas Stephensøns Encke af Dalsgaard begravet, nafnl: Sophie Christensdr. var 83 Aar 6 Maaneder gammel.

2. begravelse.

8

Johanne Thomsdatter.

D: 5 Juny blef Sl: Offer Mogensøns Hustrue af Vidstrup nafnl: Johanne Thomsdatter. begravet var 76 Aar gammel.

3. begravelse.

9

Kirsten Jensdatter.

Dom: 3 post Trinit: (3. søndag efter trinitatis: 7. juli, red.) Var Jens Jensøns og Maren Berthelsdatters Barn til daaben kaldet Kiersten. Margrette Nielsdatter bar Barnet. Christen Jensøn, Peder Berthelsøn, Oluf Nielsøn, Jacob Lauridzøn.

2. dåb.

10

Kirsten Jensdatter.

Dom: 13 post Trinit: (13. søndag efter trinitatis: 15. september, red.) blef fornefnte Jens Jensøns og Maren Berthelsdatters Barn begravet Nafnlig Kiersten var 10 Uger gammel.

4. begravelse.

11

Mette Olufsdatter.

Eodem die (samme dag: 15. september, red.) blef Oluf Pedersøns og Margrette Olufsdatter Barn begravet nafnlig Mette. Var 1 Aar gammel.

5. begravelse.

12

Anders Andersen.

Kirsten Eriksdatter.

D: 2. Oct: blef Anders Andersøn og Kiersten Erichsdatter begge tienendis i Tofte trolovede, Forlovere, Niels Tygesøn i Vidstrup, og Christen Christens af Tofte. Fest: Steph: (Sanct Stefansdag, red.) d: 26 December bleve de Viede.

1. trolovelse.

1. vielse.

13

Thomas Nielsen.

Dom: 17 post Trinit: (17. søndag efter trinitatis, red.) d: 13 Oct: var Niels Nielsøns og Maren Thomsdatters Barn af Dalsgaard til daaben kaldet Thomas. Birgitte Stephensdatter bar Barnet, Jens Christens, Stephen Thoms: Christen Christens: Peder Jespers:

3. dåb.

14

Sophie Stephensdatter.

Dom: 1 Advent: d: 1 Dec: var Stephen Thomsøns og Anne Knudzdatters Barn af Dalsgaard til daaben kaldet Sophie, Mette Friderichsdatter bar Barnet, Christen Thomsøn, Jens Christensøn, Jens Sørensøn, Peder Jespersøn.

 

 

 

4. dåb.

1727

C63-1-5-160

Anno 1727.

Bauer: 23

15

Berthel Christensen.

Festo Epiph: (helligtrekonger, red.) d: 6. Jan: var Christen Christensøns og Maren Berthelsdatters Barn til daaben kaldet Berthel. (Parns? Red.) Pedersdaatter bar Barnet, Peder Jensøn, Peder Berthels: Oluf Thoms: Jens Laus:

1. dåb.

16

Kirsten Andersdatter.

Dom: 1 post Epiph: (1. søndag efter helligtrekonger: 12. januar, red.) blef Anders Pedersøns Hustrue begravet nafnl: Kirsten Andersdatter var 56 Aar og 3 Maaneder gammel.

1. begravelse.

1727

C63-1-5-161

 

Bauer: 23

1

Anne Thomasdatter.

D: 26 Febr: blef en Pige af Dalsgaard nafnlig Anne Thomsdatter begravet, var 56 Aar og 8 Maaneder gammel.

2. begravelse.

2

Kirsten Olufsdatter.

Eodem die (samme dag: 26. februar, red.) blef Kiersten Olufsdatter af Vidstrup begravet. Var 70 Aar gammel.

3. begravelse.

3

Karen Sørensdatter.

Dom: Misericord: (2. søndag efter påske, red.) d: 27 April: Var Søren Thomsøns og Maren Mogensdatters Barn til daaben kaldet Karen. Maren Clausdatter bar Barnet; Thomas Pedersøn. Oluf Thomæsøn, Jacob Lauridzøn, Jacob Thomsøn.

2. dåb.

4

Niels Thygesen.

Tilforn Dom: Oculi (3. søndag i fasten, red.) d: 16 Marty blef Niels Tygesøn af Vidstrup begravet. Var 53 Aar gammel.

4. begravelse.

5

Thomas Pedersen.

Dom: Rogate (5. søndag efter påske, red.) d: 18 Maji var Peder Jensøns og Margrette Madzdatters Barn til daaben kaldet Thomas. Mette Jensdatter bar Barnet, Jens Peders: Thomas Pedersøn, Jørgen Jensøn, Jens Pedersøn.

3. dåb.

6

Birgitte Jensdatter.

Fer: 2. Pentec: (2. pinsedag: 2. juni, red.) var Jens Ibsøns og Mette Jensdatters Barn til daaben kaldet Birgitte. Johanne Jensd. bar Barnet, Jens Peders: Peder Jensøn, Søren Thomsøn, Niels Jensøn.

4. dåb.

7

Peder Jensen.

Dom: 8 post Trinit: (8. søndag efter trinitatis, red.) d: 3 Aug: var Jens Pe­dersøns og Maren Michelsdatters barn til Daaben kaldet Peder. Mar­grette Madzdatter bar Barnet, Thomas Pedersøn, Niels Sørensøn, Niels Olufsøn, Niels Jensøn.

5. dåb.

8

Peder Christensen.

Mette Frederiksdatter.

D: 21 Nov: bleve Peder Christensøn og Mette Friderichsdatter af Tofte trolovede, Forlovere Niels Munch af Nør Tornbye og Madtz Friderichsøn ogsaa af Nør Tornbye. d: 30 Jan: 1728 bleve de Viede.

1. trolovelse.

1. vielse 1728.

1728

C63-1-5-161

Anno 1728.

Bauer: 7 S

9

Karen Sørensdatter.

Fest: Calend: Jan: (nytårsdag: 1. januar, red.) blef Søren Thomsøns og Maren Mogensdatters Barn begravet nafnl Karen var 8te Maaneder gammel.

1. begravelse.

10

Christen Sørensen Svensk

Dom: Septuag: (septuagesima søndag: 25. januar, red.) blef Christen (Sørensen, red.) Svensk begravet, var 38 Aar gammel.

2. begravelse.

11

Jens Christensen.

Eodem Die (samme dag: 25. januar, red.) blef Christen Lausøns og Kier­sten Olufsdatters Barn begravet kaldet Jens. Var 8te Aar gammel.

3. begravelse.

12

Jens Nielsen.

Dom: Sexag: (seksagesima søndag, red.) d: 1 Febr: var Niels Jensøns og Bodild Jensdatters Barn til daaben kaldet Jens. Mette Jensdatter bar Barnet, Jens Peders: Jørgen Jensøn, Søren Thoms: Christen Nielsøn.

1. dåb.

13

Maren Sørensdatter.

Dom: Misericord: (2. søndag efter påske, red.) d: 11 April: var Søren (Kixes? Red.) og Maren Jensdatters Barn af Dalsgaard til daaben kaldet Maren. Birgitte Kieldzdatter bar Barnet. Mons: Niels Kiær, Tobias Boiesøn, Jørgen Jensøn, Stephen Thomsøn.

2. dåb.

14

Birgitte Jensdatter.

Eodem die (samme dag: 11. april, red.) blef Jens Ibsøns og Mette Jensdatters Barn af Vidstrup begravet nafnlig Birgitte. var 11 Maaneder og 9 dage gammel.

4. begravelse.

15

Christen Christensen.

Dom: 3 post Trinit: (3. søndag efter trinitatis, red.) d: 13 Juny var Christen Nielsøns og Mette Christensdatters Barn til daaben kaldet Christen, Dorethe Nielsdatter bar Barnet, Christen Pedersen, Jørgen Jensøn, Niels Olufsøn, Oluf Thomsøn.

3. dåb.

1728

C63-1-5-162

 

Bauer: 7 S

1

Oluf Jensen. #11104

Fest: Omn: Sanct: (allehelgensdag: 1. november, red.) var Jens Sørensøns og Johanne Christensdatters Barn til daaben kaldet Oluf. Mette Jensdatter bar Barnet, Niels Olufsøn, Peder Jensøn, Christen Christens, Oluf Thoms:

4. dåb.

2

Karen Ydesdatter.

Dom: 1 Advent: (1. søndag i advent: 28. november, red.) blef Karen Ydsdatter begravet var 66 Aar gammel.

5. begravelse.

3

Anne Christensdatter.

Dom: 3 Advent: (3. søndag i advent: 12. december, red.) blef Jens Pedersøn Svenskis Hustrue af Vidstrup Begravet nafnl: Anne Christensdatter var 68 Aar gammel.

6. begravelse.

4

Anne Jensdatter.

Dom: 4 Advent: (4. søndag i advent: 19. december, red.) blef Jens Nielsøns og Barbara Stephensdatters Barn af Vidstrup begravet nafnl: Anne var 18 Uger gammel.

7. begravelse.

1729

C63-1-5-162

Anno 1729.

Bauer: 27

5

Anne Knudsdatter.

Dom: Esto Mihi (fastelavns søndag: 27. februar, red.) blef Lauridz Jacobsøns Hustrue af Vidstrup begravet nafnl: Anne Knudzdatter var 66 Aar og 4re Maaneder gammel.

1. begravelse.

6

Anders Pedersen.

D: 2 Marty blef Anders Pedersøn af Vidstrup begravet var 75 Aar 6 Maaneder gammel.

2. begravelse.

7

Laurids Jacobsen.

Dom: Reminisc: (2. søndag i fasten: 13. marts, red.) blef Lauritz Jacobsøn begravet, var 64 Aar 2 Maaneder gammel.

3. begravelse.

8

Niels Stephensen.

Maren Jensdatter.

D: 29 April: blef Niels Stephensøn og Maren Jensdatter af Vidstrup trolovede. Forlovere Christen Christensøn i Tofte og Jens Sørensøn i Vidstrup. Dom: 5 Trin: (5. søndag efter trinitatis: 17. juli, red.) bleve de Viede.

1. trolovelse.

1. vielse.

9

Niels Olufsen.

Dom: Miser: Domin: (2. søndag efter påske: 1. maj, red.) blef Niels Olufsøn af Vidstrup begravet var 56 Aar 9 Maaneder gammel.

4. begravelse.

10

Inger Jensdatter.

Fer: 3: Pent: (3. pinsedag: 7. juni, red.) var Jens Pedersøns og Maren Michelsdatters Barn til daaben kaldet Inger. Mette Nielsdaatter bar Barnet, Christen Jens: Peder Christens, Oluf Thoms: Jens Thoms:

1. dåb.

11

Mette Stephensdatter.

Samme dag (7. juni, red.) blef en gammel Pige af Vidstrup begravet nafnl: Mette Stephensdatter Var 78 Aar gammel.

5. begravelse.

12

Karen Sørensdatter.

Dom: 1 post Trinit: (1. søndag efter trinitatis, red.) d: 19 Juny var Søren Thomsøns og Maren Mogensdatters Barn til daaben kaldet Karen. Maren Thomsdatter bar Barnet, Jens Ibsøn, Peder Berthelsøn, Oluf Thomsøn, Maren Pedersdatter.

2. dåb.

13

Maren Berthelsdatter.

Rasmus Hesteskærer.

D: 13 July blef Maren Berthelsdatter Christen (Sørensen, red.) Svenskis Encke, for Hoer publice absolveret, udlagde til Barnefader Rasmus, Hæste=Skiærer.

1. skrifte.

14

Anne Otsdatter.

Christen Mortensen.

Samme dag (13. juli, red.) og publice absolveret Anne OtsDatter af Tofte, Som udlagde for Barnefader Christen Mortensøn Mygdal en Land= Soldat.

2. skrifte.

15

Anne Jensdatter.

Dom: 5 post Trinit: (5. søndag efter trinitatis, red.) d: 17 July var Jens Ibsøns og Mette Jensdatters Barn til daaben kaldet Anne. Kiersten Andersdatter bar Barnet, Jørgen Jensøn, Peder Jensøn, Søren Thoms: Mogens Jensøn.

3. dåb.

1729

C63-1-5-163

 

Bauer: 27

1

Jens Jensen.

Dom: 8 post Trinit: (8. søndag efter trinitatis, red.) d: 7. Aug: var Jens Jensøns og Maren Berthelsdatters Barn til Daaben kaldet Jens. Karen Madzdatter bar Barnet, Christen Thomsøn, Jørgen Jensøn, Oluf Thomsøn, Niels Jensøn.

4. dåb.

2

Christen Rasmussen.

Eodem die (samme dag: 7. august, red.) var Maren Berthelsdatters U= ægte Barn (fader: Rasmus Hesteskærer, se folio 162 nr. 13, red.) til daaben kaldet Christen. Maren Pedersdatter bar Barnet, Peder Berthelsøn, Maren Stephens: Anne Stephensdr.

 

5. dåb.

1. U=ægte.

3

Thomas Nielsen.

Dom: 10 post Trinit: (10. søndag efter trinitatis: 21. august, red.) blef Thomas Nielsøn Skræder af Vidstrup begravet var 55 Aar 8 (? forkortelse, red.) gammel.

5. begravelse

4

Inger Jensdatter.

Eodem Die (samme dag: 21. august, red.) Jens Pedersøns og Maren Michelsdatters Barn begravet nafnl: Inger var 11 Uger gl:

6. begravelse.

5

Birgitte Christensdat­ter.

Adhuc eodem die (på stedet samme dag: 21. august, red.) Anne Otzdatters U=ægte Barn (fader: Christen Mortensen, se folio 162 nr. 14, red.) til daaben kaldet Birgitte. Karen Madzdatter bar Barnet, Stephen Nielsøn, Jens Ibsøn, Maren Stephensdatter, Anne Stephensdr.

6. dåb.

2. U=ægte.

6

Jens Jensen.

Dom: 11 post Trinit: (11. søndag efter trinitatis: 28. august, red.) blef Jens Jensøns og Maren Berthelsdatters Barn begravet kaldet Jens. Var 3 U­ger gammel.

7. begravelse.

7

Anders Pedersen.

Dom: 18 post Trinit: (18. søndag efter trinitatis: 16. oktober, red.) blef Peder Jensøn Munck og Anne Andersdatter deris Barn begravet nafnl: Anders var 1 Aar og 10 Maaneder gammel.

8. begravelse.

8

Oluf Thomsen.

Maren Stephensdatter.

D: 28 Oct: blef Oluf Thomsøn af Vidstrup og Maren StephensDatter af Tofte trolovede. Forlovere Monsr Tobias Boiesen af Vidstrup og Stephen Nielsøn i Tofte.

2. trolovelse.

1730