Saludaga Gaardmark

Denne mappe har jeg kaldt:

Denne mappe har jeg kaldt:

Kirkebog Tornby Vidstrup

 

Den består af Tornby og Vidstrup Sognes Kirkebog

1683-1738. C63-1.

Jeg har fordelt kirkebogen på to dokumenter:

Blandede Tornby 1683-1738

Indhold: Tornby sogn: Blandede tilførsler:

Døbte, trolovede og viede, absolverede og døde 1683-1738......................... 2-117

 

Blandede Vidstrup 1683-1738

Indhold: Vidstrup Sogn. Blandede tilførsler:

Døbte, trolovede og viede, absolverede og døde 1684-1738................... 118-169b

 

 

Kirkebogsførerne har nummereret de enkelte opslag. Nummeret ses i øverste højre hjørne på det aktuelle opslag (43).

Jeg har valgt at nummerere de enkelte indførsler  - begyndende for hvert nyt opslag med 1 – fra kirkebogens venstre side.

Mit arbejde er udført på grundlag af mikrokort, kortenes numre indgår derfor også i min nummerering.

 

Eksempel fra det viste opslag:

2. begivenhed på venstre side:

5 døbt Festo Trinit: o.s.v.

Bliver da noteret som: C63-1            2             43                2

                                     Kirkebog – kort nr. – opslag nr. – begivenhed nr.

Iver Gaarden

ivergaarden@stofanet.dk